Plicatie van de inferieure vena cava

LAPAROSCOPISCHE PLAATSING VAN DE ONDERSTE CAVITEIT

Plicatie van de inferieure vena cava is een bekende en lang gebruikte methode om longembolie bij acute veneuze trombose in het inferieure vena cava-systeem te voorkomen. De methode is effectief en betrouwbaar. Het wijdverbreide gebruik van endoscopische technieken bij chirurgie maakte het mogelijk om de methode van laparoscopische plicatie van de inferieure vena cava in de kliniek van de faculteit chirurgie te ontwikkelen en toe te passen. Voor endoscopische chirurgie is een speciaal hechtapparaat ontwikkeld dat gebruikmaakt van metalen clips op een afstand van 0,5 cm van elkaar en vrij door een standaard trocarthuls kan. De bedieningstechniek is als volgt. Pneumoperitoneum wordt aangebracht onder algemene anesthesie met spierverslappers. Er zijn vier thoracoporten geïnstalleerd - drie standaard 12 mm en één speciaal gemaakt voor inbrengen in de buikholte van de nietmachine - 13 mm. Trocar nr. 1 wordt in het paraumbilicale gebied geplaatst, trocar nr. 3 wordt langs de midclaviculaire lijn aan de linkerkant ingebracht, waardoor de buikholte wordt herzien met behulp van een Babcock-pincet. Na voltooiing van deze fase wordt trocar nr. 2 in de buikholte ingebracht - in het epigastrische gebied; onlangs - langs de rechter midclaviculaire lijn en trocar nr. 4 langs de rechter anterieure oksel op hetzelfde niveau met troras nr. 2 en nr. 3 De operatietafel wordt overgebracht naar de Trendelenburg-positie met een helling naar links. Met een bloembladretractor, die door de thoracoport in het epigastrische gebied wordt gevoerd, wordt de rechterkwab van de lever naar boven gebracht, de wand van de verticale tak van de twaalfvingerige darm wordt opgevangen met een Babcock-tang, die mediaal wordt teruggetrokken. Een vel van het pariëtale peritoneum wordt met een schaar uitgesneden, door poort nr. 2 gevoerd en de twaalfvingerige darm wordt gemobiliseerd. De voorwand van de inferieure vena cava verschijnt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de infrarenale ader, de rechter en linker nierader en de rechter gonadale ader. De infrarenale afdeling wordt circulair gemobiliseerd en meegenomen in het tourniquet, met een nietmachine ingebracht door poort nr. 2, de onderste vena cava wordt om de 5 mm gehecht met clips; in dit geval worden verschillende openingen met een breedte van 4-5 mm gevormd. In de retroperitoneale ruimte blijft de drainage 1-2 dagen staan. Deze operatie werd met succes toegepast bij 6 patiënten van 23 tot 56 jaar. In twee gevallen bevonden zich drijvende bloedstolsels in de gemeenschappelijke iliacale aderen, in vier - in de inferieure vena cava. Intra- en postoperatieve complicaties werden niet waargenomen. In één geval was er sprake van een plicatie-embolie.

Versie: Borst- en cardiovasculaire chirurgie
Jaar van uitgave: 2003
Inhoud: 3s.
Aanvullende informatie: 2003.-N 2.-С.70-72
Bekeken: 7453

Methode voor het pliceren van de inferieure vena cava

De uitvinding heeft betrekking op geneeskunde, namelijk op chirurgie. Er wordt een mini-incisie gemaakt tot 5 cm van de weefsels van de voorste buikwand, inclusief de incisie van het voorste blad van het pariëtale peritoneum. Er is een ringvormig oprolmechanisme met fixatoren geïnstalleerd. Het achterste blad van het pariëtale peritoneum wordt geopend. Herschik de klemmen naar een grotere diepte. De twaalfvingerige darm wordt naar links teruggetrokken en houdt deze ook in de gewenste positie met behulp van fixatoren. De inferieure vena cava wordt gemobiliseerd. Het is gestikt met een mechanische hechtdraad, waarbij de nietjes langs de as van de inferieure vena cava worden geplaatst. De methode maakt het mogelijk om het aantal postoperatieve trombose van de inferieure vena cava en trombo-embolie van de longslagader te verminderen. 2 tabblad.

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op medicijnen, namelijk op chirurgie, en kan worden gebruikt om longembolie te voorkomen.

Het is bekend dat trombose in het inferieure vena cava-systeem het meest voorkomende en gevaarlijke type van dit pathologische proces is. Ze zijn verantwoordelijk voor meer dan 95% van alle veneuze trombose. In verband met de anatomische kenmerken vormen deze in de overgrote meerderheid van de gevallen een reëel gevaar als bron van massale longembolie (Phlebology: A Guide for Physicians. V.S. Saveliev. - M.: Medicine, 2001, pp. 175, 208).

De minst invasieve methode voor de preventie van longembolie is de endovasculaire implantatie van een intraveneuze cavafilter, die erin bestaat dat een team bestaande uit een röntgenchirurg en een opererende verpleegkundige, onder omstandigheden van de strengste asepsis in de röntgenoperatiekamer, een röntgenfilter distaal van de controle van de nieraderopeningen installeert. het einde van de diagnostische angiografische studie door percutane toegang via de subclavia, femorale of rechter interne halsaderen onder lokale anesthesie (patent van de Russische Federatie 2040278, prioriteit van 25.07.92).

Het gebruik van deze methode vereist echter aanzienlijke materiaalkosten, de beschikbaarheid van speciaal uitgeruste röntgenoperatiekamers, getrainde specialisten in röntgenchirurgen, het gebruik van dure instrumenten en materialen, en heeft op de lange termijn ook nadelige gevolgen in de vorm van ernstige veneuze insufficiëntie van de onderste ledematen ("endovasculaire preventie van longembolie met een cava-filter" zandloper '', samenvatting van het proefschrift voor de graad van kandidaat van medische wetenschappen Vaschenko A.V., Moskou 1999, pp. 18-19).

Tegelijkertijd heeft de bekende traditionele methode van plicatie van de inferieure vena cava vanuit een conventionele laparotomische benadering (Phlebology: A guide for doctors. V.S.Saveliev. - M.: Medicine, 2001., pp. 236-237) bepaalde voordelen ten opzichte van de implantatie van een cava-filter. tegen veel lagere kosten en, zoals later bleek, het beste resultaat in de postoperatieve periode op lange termijn.

De traditionele methode is dat een laparotomie wordt uitgevoerd in het rechter hypochondrium volgens Fedorov of een mediane laparotomie; de twaalfvingerige darm wordt volgens Kocher gemobiliseerd en mediaal verplaatst. Wijs het infrarenale gedeelte van de inferieure vena cava, de monding van de nieraders, het suprarenale gedeelte van de inferieure vena cava toe. Wanneer een trombus wordt gelokaliseerd in het infrarenale deel van de inferieure vena cava, wordt een kort (ongeveer 2 cm) deel van de inferieure vena cava onmiddellijk onder de monden van de nieraders gemobiliseerd. Een tourniquet wordt achter de ader vastgehouden, met behulp waarvan deze wordt opgetild. Een tak van het UB-40-apparaat, geladen door twee beugels, wordt achter de ader geplaatst. De tourniquet wordt verwijderd en de inferieure vena cava wordt onmiddellijk onder de nieraders gehecht met een mechanische hechtdraad, waarvan de lijn strikt loodrecht op de lengte van het vat moet staan. Hemostase. De wond wordt in lagen stevig gehecht.

Deze methode wordt door ons geaccepteerd als prototype.

Opgemerkt moet worden dat de prototypemethode nadelen heeft, die verband houden met een groot chirurgisch trauma, de duur van de operatie, complicaties in de postoperatieve periode, waaronder ettering van de postoperatieve wond, eventration, postoperatieve hernia van de voorste buikwand, evenals een lange periode van revalidatie.

Het doel van de onderhavige uitvinding is het verbeteren van de resultaten van chirurgische preventie van longembolie met een halvering, vergeleken met het prototype, van het aantal postoperatieve trombose van de inferieure vena cava en anderhalf keer het aantal patiënten met ernstige invaliderende vormen van chronische veneuze insufficiëntie van de onderste ledematen; anderhalf - twee keer minder chirurgisch trauma tijdens chirurgische preventie van longembolie en verkorting van de duur van de postoperatieve revalidatieperiode.

Dit doel wordt bereikt door het feit dat de patiënt zich 2-3 cm onder de rechter ribbenboog bevindt, 2-3 cm rechts van de middellijn van de buik, een mini-incisie wordt gemaakt tot 5 cm van de weefsels van de voorste buikwand, inclusief de incisie van het voorste blad van het pariëtale peritoneum, een ringvormige oprolmechanisme met fixatoren is geïnstalleerd, de achterste een blad van het pariëtale peritoneum, de fixatoren worden naar een grotere diepte herschikt, de twaalfvingerige darm wordt naar links teruggetrokken en houdt het ook in de gewenste positie met behulp van fixatoren, de inferieure vena cava wordt gemobiliseerd en gestikt met een mechanische hechtdraad, waarbij de nietjes langs zijn as worden geplaatst.

De essentie van de uitvinding wordt geïllustreerd door de volgende voorbeelden.

Voorbeeld 1 Patiënt P. 81 jaar oud, medische geschiedenis 10260, werd opgenomen in het ziekenhuis met de diagnose acute of of morele flebotrombose. Ook leed de patiënt aan ernstige bijkomende therapeutische pathologie: coronaire hartziekte, atherosclerotische cardiosclerose, angina pectoris 2-3 FC, diffuse pneumosclerose. Onderzoek (echografie-angioscanning van de aderen van de onderste ledematen) onthulde trombose van de inferieure vena cava met een zwevende top van de trombus naar de monding van de nieraders. De patiënt onderging plicatie van de inferieure vena cava vanuit een minitoegang. Er werd een 4 cm lange transrectale incisie gemaakt, waarvan de bovenrand 3 cm onder de rechter ribbenboog ligt, de incisielijn loopt 3 cm rechts van de middellijn van de buik. De buikholte werd geopend. Er is een ringvormig oprolmechanisme met spiegels geïnstalleerd. De subhepatische ruimte, de twaalfvingerige darm, het posterieure pariëtale peritoneum werden herzien. De laatste is geopend. Mobilisatie van de twaalfvingerige darm uitgevoerd volgens Kocher. De twaalfvingerige darm wordt mediaal en naar links ingetrokken en gefixeerd met spiegels, die opnieuw worden gerangschikt en in een nieuwe positie worden geplaatst, waardoor manipulatie in de retroperitoneale ruimte mogelijk is. Het infrarenale gedeelte van de inferieure vena cava, de monding van de nieraders en het suprarenale gedeelte van de inferieure vena cava werden geïdentificeerd. Direct onder de openingen van de nieraders wordt de inferieure vena cava gestikt met een mechanische hechtdraad. Hemostase. De wond werd in lagen stevig gehecht. De eerste dag na de operatie werd de patiënt geactiveerd, kwam hij alleen uit bed en liep hij rond op de afdeling. Ademhalings- en hartfalen werden niet waargenomen. De postoperatieve periode verliep rustig. De patiënt werd op de 8e dag naar huis ontslagen. De patiënt werd op de lange termijn onderzocht, een klinisch onderzoek en echografie-angioscanning werden uitgevoerd na 1, 3, 6 en 12 maanden. na operatie. De plaats van plaatsing van de inferieure vena cava is begaanbaar vanaf de 6e maand, er is geen oedeem en pijn in de onderste ledematen.

Dit klinische voorbeeld illustreert dus de hoge efficiëntie van de methode van plicatie van de inferieure vena cava volgens de voorgestelde techniek bij patiënten met ademhalings- en hartfalen, de mogelijkheid van vroege activering van patiënten na een operatie en een afname van het aantal postoperatieve complicaties..

Voorbeeld 2 Patiënt P. 76 jaar oud, medische geschiedenis 6903, werd opgenomen in het ziekenhuis met de diagnose acute iliofemorale flebotrombose. Eerder werd de patiënt herhaaldelijk geopereerd voor terugkerende postoperatieve ventrale hernia na een laparotomie en cholecystectomie. Het onderzoek bracht trombose van de inferieure vena cava aan het licht met een zwevende top van de trombus. De patiënt onderging plicatie van de inferieure vena cava vanuit een minitoegang (zie voorbeeld 1). De postoperatieve periode verliep rustig. De patiënt werd op de 5e dag naar huis ontslagen.

Dit klinische voorbeeld illustreert dus ook de hoge waarde van de methode van plicatie van de inferieure vena cava volgens de voorgestelde methode bij patiënten die herhaaldelijk aan de buikorganen worden geopereerd, de mogelijkheid om het aantal incisionele hernia's te verminderen bij patiënten met aangeboren zwakke bindweefsel..

Voorbeeld 3 Patiënt G., 31 jaar oud, anamnese 17253, werd in het ziekenhuis opgenomen met de diagnose acute of morele flebotrombose, waarvan de oorzaak postpartum endometritis was, vergezeld van bacteriëmie, waarvoor de patiënt curettage onderging. Het onderzoek onthulde een zwevende trombus van de inferieure vena cava die afkomstig was van de afgesloten gemeenschappelijke iliacale ader. De patiënt onderging plicatie van de inferieure vena cava vanuit een minitoegang. De postoperatieve periode verliep rustig, er werd geen ettering van de operatiewond waargenomen. De patiënt werd op de 4e dag naar huis ontslagen.

Dit klinische voorbeeld illustreert dus ook een significante afname van het aantal postoperatieve purulente complicaties na plicatie van de inferieure vena cava volgens de voorgestelde techniek..

In de kliniek zijn in totaal 42 mensen geopereerd (zie tabel 1). Hiervan zijn er 5 mannen en 37 vrouwen. Ondanks het feit dat onder onze patiënten 20 patiënten eerder operaties aan de buikorganen hadden uitgevoerd, verliep de chirurgische ingreep bij alle patiënten soepel, zonder technische problemen. Het gemiddelde bloedverlies was 20 ml. Intra- en postoperatieve complicaties werden niet waargenomen. De studie van de toestand van de veneuze doorbloeding van de onderste ledematen tijdens de postoperatieve lange termijn bij slechts één patiënt bracht een gemiddelde mate van veneuze insufficiëntie aan het licht. 34 patiënten hadden een milde graad, 7 patiënten hadden geen chronische veneuze insufficiëntie.

Momenteel is de voorgestelde methode voor het pliceren van de inferieure vena cava de voorkeursmethode voor de preventie van longembolie..

Ondanks de populariteit en prevalentie van de methode van plicatie van de inferieure vena cava vanuit een conventionele laparotomiebenadering, veroorzaakte een groot chirurgisch trauma van de voorste buikwand zo'n groot aantal postoperatieve complicaties dat het juist was om de nadelen van de traditionele methode van plicatie te verminderen dat een endovasculaire methode voor de preventie van longembolie werd ontwikkeld met behulp van een intraveneuze draadfilter.... Tegelijkertijd de hoge kosten (zie tabel 2) van gespecialiseerde röntgenapparatuur en de draadfilters zelf, een kleine kring van hooggekwalificeerde specialisten die deze methode van chirurgische profylaxe van longembolie toepassen, en vooral de bovengenoemde ernstige veneuze insufficiëntie van de onderste ledematen die zich doorgaans ontwikkelt in de postoperatieve lange termijn. beperk het gebruik van een intraveneus filter.

De voorgestelde methode van plicatie van de inferieure vena cava combineert een lage invasiviteit en een hoge functionaliteit die inherent is aan de chirurgische methode voor de preventie van longembolie, uitgevoerd via een brede laparotomische toegang..

Ondanks een zekere analogie van onze voorgestelde methode van plicatie van de inferieure vena cava met de techniek om de galblaas te verwijderen uit een kleine incisie in de voorste buikwand met behulp van speciale ringvormige oprolmechanismen met beweegbare fixatoren, was de mogelijkheid van het pliceren van de inferieure vena cava vanuit de mini-toegang niet duidelijk voor specialisten op het gebied van chirurgie. Het ringvormige oprolmechanisme werd uitsluitend gebruikt voor operaties in de buikholte. Het uitvoeren van een operatie aan de inferieure vena cava met penetratie in de retroperitoneale ruimte met behulp van ringvormige oprolmechanismen vereist een zekere verbetering in hun ontwerp, en de techniek van chirurgie aan de inferieure vena cava verschilt van chirurgie aan de galblaas.

De voorgestelde methode voor het pliceren van de inferieure vena cava heeft nieuwheid en bruikbaarheid, maar ook niet voor de hand liggend voor specialisten op dit gebied van chirurgie..

De methode is van groot sociaal en economisch belang, vermindert het aantal postoperatieve beddagen aanzienlijk, vermindert de kans op het ontwikkelen van chronische veneuze insufficiëntie op de lange termijn. Dit verlaagt de behandelingskosten aanzienlijk.

De methode van plooiing van de inferieure vena cava van de laparotomische toegang met een mechanische hechtdraad, met het kenmerk dat een mini-incisie wordt gemaakt tot 5 cm in de weefsels van de voorste buikwand, inclusief de incisie van het voorste blad van het pariëtale peritoneum, een ringvormige oprolmechanisme met fixatoren is geplaatst, het achterste blad van het pariëtale peritoneum is geplaatst, het achterste blad van de pariëtale fixator is geopend, de peritonale fixator is groter naar de achterkant van de parietale fixator. de twaalfvingerige darm wordt naar links teruggetrokken, waarbij deze ook in de gewenste positie wordt gehouden met behulp van fixatoren, de inferieure vena cava wordt gemobiliseerd en gehecht met een mechanische hechtdraad, waarbij de nietjes langs de as van de inferieure vena cava worden geplaatst.

Koop online

Site van de uitgeverij "Media Sphere"
bevat materiaal dat uitsluitend bestemd is voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
Door dit bericht te sluiten, bevestigt u dat u gecertificeerd bent
een medisch professional of student van een medische onderwijsinstelling.

coronavirus

Een professionele chatroom voor anesthesiologen-reanimatoren in Moskou biedt toegang tot een live en continu bijgewerkte bibliotheek met materialen met betrekking tot COVID-19. De bibliotheek wordt dagelijks bijgewerkt door de inspanningen van de internationale gemeenschap van artsen die momenteel in epidemische zones werken, en bevat werkmateriaal om patiënten te ondersteunen en het werk van ziekenhuizen te organiseren.

Materiaal wordt geselecteerd door artsen en vertaald door vrijwillige vertalers:

Anatomie van de inferieure vena cava, functies

De bloedsomloop van het menselijk lichaam heeft een complexe structuur. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de aderen, die zijn ontworpen om afvalbloed op te vangen. De grootste daarvan is de inferieure vena cava..

Verstoringen in haar werk kunnen ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben. Daarom is het belangrijk om de normale structuur van dit vat en zijn mogelijke anomalieën te kennen..

Doel en locatie van de inferieure vena cava

De inferieure vena cava is het grootste vat in het lichaam. Het heeft geen kleppen. Het antwoord op de vraag waar dit schip zich bevindt, is ondubbelzinnig.

Deze ader vindt zijn oorsprong tussen de vierde en vijfde wervel van de lumbale wervelkolom. De plaats van zijn vorming is de kruising van de linker en rechter iliacale aderen. Het vat stijgt langs de voorkant van de psoas-spier.

Vervolgens passeert het het achterste oppervlak van de twaalfvingerige darm, bevindt zich in de sulcus van de lever, dringt door een speciaal gat in het middenrif en komt terecht in het hartzakje. Hieruit wordt duidelijk waar de ader stroomt, het uiteinde bevindt zich in het rechter atrium. De linkerkant maakt contact met de aorta.

Tijdens het ademhalingsproces verandert de diameter van het vat. Bij inademing trekt de ader enigszins samen en bij uitademing zet hij uit. Schommelingen in diameter variëren van 2 tot 3,4 cm, dit is de norm.

Het belangrijkste doel van het vat is om afvalbloed van het hele lichaam op te vangen. Het wordt rechtstreeks naar het hart overgedragen.

Structuur

De anatomie van de inferieure vena cava is eenvoudig. Het heeft twee soorten zijrivieren: visceraal en pariëtaal.

De viscerale zijrivieren van de inferieure vena cava zijn ontworpen om bloed uit de interne organen te halen. Onder hen worden de volgende aderen onderscheiden:

 1. Hepatisch. Ze vallen in de onderste vena cava in dat deel ervan dat langs de lever loopt. Deze zijrivieren zijn kort. Vaker hebben ze geen enkele klep..
 2. Bijnier. Dit is een klein vat zonder kleppen. Het begint bij de bijnier. Wijs de linker en rechter aderen toe. Het hangt ervan af uit welke bijnier ze komen.
 3. Nier. Elk mondt uit in een vat ter hoogte van de ruimte tussen de 1e en 2e wervel. Het linkervat is iets langer dan het rechtervat.
 4. Ovarieel of testiculair. Bij mannen is het vat afkomstig van de achterwand van de zaadbal. Het is een plexus plexus van verschillende kleine bloedvaten die de zaadstreng binnendringen. Bij vrouwen is de oorsprong van de poort van de eierstokken.

Pariëtale zijrivieren bevinden zich in het bekken en het peritoneum. Bevat de volgende aders:

 1. Lumbaal. Ze worden in de wanden van de buikholte gelegd. In de regel is hun aantal niet meer dan vier. Bevat kleppen.
 2. Lagere middenrif. Er zijn rechts en links. Verbonden met de inferieure vena cava in de zone van uitgang van de sulcus van de lever.

Het complexe systeem van de inferieure vena cava leidt ertoe dat elke pathologie de menselijke gezondheid negatief beïnvloedt.

Inferieur vena cava-syndroom

Het inferieure vena cava-syndroom komt vaker voor bij zwangere vrouwen. Deze aandoening kan geen ziekte worden genoemd, het is eerder een schending van het proces van aanpassing van het lichaam aan de grotere omvang van de baarmoeder, evenals veranderingen in de bloedcirculatie.

In de meeste gevallen manifesteert een dergelijke afwijking van de norm zich bij vrouwen die een te grote foetus of meerdere baby's tegelijk dragen. Omdat de wanden van het vat te zacht zijn en de bloedstroom erin een lage druk heeft, wordt het gemakkelijk samengedrukt.

Het syndroom kan worden veroorzaakt door het volgende:

 1. Verandering in bloedsamenstelling.
 2. Erfelijkheid.
 3. Verhoogde bloedstolling.
 4. Ader infectieziekten.
 5. De aanwezigheid van een tumor in het peritoneum.

Het schema van het beloop van de ziekte hangt grotendeels af van de kenmerken van een bepaald organisme. Vaker is er een blokkering van de basis van de inferieure vena cava, er vormt zich een trombus.

De symptomatologie van het probleem hangt grotendeels af van de omvang van de laesie. Meestal verschijnen de eerste tekenen in het derde trimester. Ze worden intenser wanneer de vrouw op haar rug ligt. Enkele van de belangrijkste kenmerken zijn:

 1. Gevoel van lichte tintelingen in de onderste ledematen.
 2. Duizeligheid.
 3. Zwelling van de benen.
 4. Phlebeurysm.
 5. Pijn in de ledematen, zwakte.

In de meeste gevallen is het constrictiesyndroom niet bijzonder schadelijk voor de gezondheid. Maar in sommige gevallen kan een collaptoïde toestand ontstaan. Als de compressie tijdens de zwangerschap aanzienlijk is, kan dit de toestand van de foetus negatief beïnvloeden. Dit leidt soms tot abruptie van de placenta, spataderen of bloedstolsels.

Compressie van het vat leidt tot een afname van het hartminuutvolume, daarom worden er minder voedingsstoffen en zuurstof aan de weefsels geleverd. Hypoxie kan optreden.

De behandeling wordt individueel door de arts geselecteerd op basis van de kenmerken van de patiënt. Omdat het gebruik van medicijnen tijdens de zwangerschap alleen in extreem ernstige gevallen mogelijk is, adviseren experts om therapie uit te voeren met behulp van gedrags- en voedingsaanpassingen.

De volgende regels moeten in acht worden genomen:

 1. U kunt niet in rugligging slapen. Dit leidt tot een toename van onaangename symptomen..
 2. Het is verboden om oefeningen te doen waarbij je op de rug moet liggen, en ook om de buikspieren te gebruiken.
 3. In rust kunt u het beste op uw linkerzij of halfzittend zitten. U kunt speciale kussens gebruiken die onder de rug en benen worden geplaatst.
 4. Lopen kan de bloedstroom helpen normaliseren. Het leidt tot actieve samentrekking van de beenspieren, waardoor het bloed stijgt.
 5. Zwemmen geeft een goed effect. In het water wordt een compressie-effect gecreëerd dat bloed uit de onderste ledematen verwijdert.
 6. Het gebruik van een verhoogde hoeveelheid ascorbinezuur en vitamine E wordt aangetoond.

Door deze aanbevelingen te volgen, wordt de normale bloedstroom hersteld en wordt de gezondheid verbeterd..

Trombose

De structuur van de inferieure vena cava is eenvoudig. Pathologieën in dit gebied zijn zeldzaam. Soms is er een verstopping van het lumen. Het kan gebeuren om de volgende redenen:

 1. Bloedstollingsproblemen.
 2. Schade aan de aderwand.
 3. Verlaagde bloedstroomsnelheid.

Dergelijke factoren leiden tot de vorming van een bloedstolsel. De situatie kan worden verergerd door infectieziekten, trauma, kwaadaardige tumoren en langdurige immobiliteit..

De ziekte kan asymptomatisch zijn. Tot de belangrijkste kenmerken behoren: roodheid en zwelling van de ledematen, vermoeidheid, slaperigheid. In zeldzame gevallen zijn er barstende pijnsensaties.

Behandeling van een dergelijke ziekte is gericht op het voorkomen van trombo-embolie, het stoppen van de verdere ontwikkeling van trombose, het verminderen van de mate van weefseloedeem en het herstellen van het lumen van het vat. Voor deze doeleinden worden verschillende technieken gebruikt:

 1. Medicatie therapie. Het omvat het gebruik van anticoagulantia - geneesmiddelen die het bloed verdunnen, evenals geneesmiddelen die gericht zijn op het oplossen van een bloedstolsel. Als de ziekte gepaard gaat met ernstige pijn, schrijft de arts niet-steroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen voor. Tijdens de periode dat de ziekte voortschrijdt in de acute fase, is het dragen van een speciaal elastisch verband aangewezen.
 2. Chirurgische ingreep. Het wordt aanbevolen wanneer trombo-embolie kan optreden. Afhankelijk van de ernst van de laesie en de toestand van de patiënt wordt een endovasculaire interventie of plicatie uitgevoerd.

Het complex van therapeutische maatregelen omvat de verplichte naleving van het voedingsregime. Het dieet moet zoveel mogelijk producten bevatten die vitamine K en C bevatten. Bij het samenstellen van het menu moeten knoflook en groene paprika worden toegevoegd..

Endovasculaire interventie

Endovasculaire dilatatie omvat het inbrengen van een cava-filter. Het is een klein apparaatje gemaakt van draad in de vorm van een zandloper, paraplu of nest..

Dergelijke constructies zijn corrosiebestendig en hebben geen ferromagnetische eigenschappen. Ze zijn eenvoudig te installeren. Tegelijkertijd doen ze uitstekend werk met hun taak. Ze zijn gemaakt van titanium, nitinol of roestvrij staal.

Zo'n filter wordt voor elke patiënt afzonderlijk geselecteerd. Dit houdt rekening met de kenmerken van de structuur van de inferieure vena cava en zijn diameter. Kava-filters zijn onderverdeeld in drie hoofdgroepen:

 1. Permanent. Het is onmogelijk om ze later te verwijderen. Ze zijn stevig bevestigd aan de wanden van het vat met behulp van speciale antennes.
 2. Verwijderbaar. Nadat ze de taak hebben voltooid, worden ze verwijderd.

De indicaties voor het installeren van filters zijn: de onmogelijkheid om therapie met anticoagulantia te gebruiken, een grote kans op herhaling van trombo-embolie. Installatie van een dergelijk apparaat is niet toegestaan ​​als de vernauwing van het lumen kritiek is of als er geen vrije toegang tot het vat is..

Plicatie

Plicatie van de inferieure vena cava bestaat uit de vorming van het lumen van het vat met behulp van speciale U-vormige beugels. Hierdoor wordt het lumen opgedeeld in meerdere kanalen. De diameter van één kanaal is niet groter dan 5 mm. Deze waarde is voldoende om de normale bloedstroom te herstellen, terwijl bloedstolsels niet verder kunnen passeren.

Het is raadzaam om een ​​plicatie uit te voeren wanneer de installatie van cava-filters om de een of andere reden onmogelijk is. Tijdens de procedure wordt een in het vat gevormde trombus verwijderd. De indicatie voor een dergelijke operatie is de aanwezigheid van een tumor in de buikholte of retroperitoneale ruimte..

Een dergelijke interventie kan zelfs tijdens de late zwangerschap worden uitgevoerd. Maar daarvoor moet de vrouw een keizersnede doen en de foetus eruit halen..

De inferieure vena cava is een belangrijk onderdeel van de bloedsomloop. Haar ziekten zijn vaak asymptomatisch, dus het is noodzakelijk om periodiek een medisch onderzoek te ondergaan..

Waarom is een zwevend bloedstolsel gevaarlijk??

Als een bloedstolsel slechts één bevestigingspunt in de veneuze wand heeft - de zogenaamde kop, en de staart en het lichaam vrij in het vat worden geplaatst, wordt een dergelijk stolsel als zwevend beschouwd. Dit is een gevaarlijke vorm van trombose, omdat het stolsel gemakkelijk kan afbreken en veranderen in een embolie die het lumen van de longslagader sluit. Om complicaties te voorkomen, wordt een cavafilter gebruikt, wordt aderplicatie of trombectomie uitgevoerd en wordt anticoagulantia voorgeschreven.

Wat is het verschil tussen normale en zwevende bloedstolsels

Alle bloedstolsels zijn onderverdeeld in occlusief en niet-occlusief (van het woord occlusie - blokkering). Als het lumen van het vat niet volledig is geblokkeerd, wordt het bloedstolsel in de ader vastgehouden door het aan de wand te bevestigen. Als deze fixatie sterk is, is de trombus pariëtaal. In het geval dat alleen de kop van het stolsel grenst aan de veneuze wand en het lichaam en de staart aan alle kanten omgeven zijn door bloed, dan worden deze formaties zwevend genoemd, dat wil zeggen zwevend.

Bewegende bloedstolsels zijn erg gevaarlijk, omdat ze zich in een intense stroom bevinden, waardoor ze niet strak met de vaatwand kunnen groeien. De scheiding van zo'n bloedstolsel leidt tot verstopping van de longslagaders, wat een onmiddellijke dood kan veroorzaken..

En hier is meer over het kava-filter.

Redenen voor het verschijnen van een zwevend bloedstolsel

De vorming van bloedstolsels van welke structuur dan ook wordt geassocieerd met de belangrijkste factoren: vernietiging van de veneuze wand, bloedstasis, hoge activiteit van stollingsfactoren, een daling van het elektrostatische potentieel van bloedcellen. Ziekten waarbij het risico op het vormen van een zwevende intravasculaire trombus toeneemt:

 • aderziekten (spataderen, flebitis, tromboflebitis);
 • eerdere infecties, verwondingen, auto-immuunziekten;
 • tumorprocessen in het lichaam;
 • stoornissen van het vetmetabolisme;
 • verminderde leverfunctie.

De ontwikkeling van een mobiel bloedstolsel in de hartholte is mogelijk met de volgende pathologische aandoeningen:

 • klepschade met infectieuze endocarditis;
 • structurele defecten van het hart;
 • uitgebreid infarct van de hartspier, vooral met de vorming van een aneurysma;
 • ritmestoornissen (vaker bij atriale fibrillatie);
 • verwijde cardiomyopathie (abnormale vergroting van de hartkamers).
De vorming van een zwevende trombus bij verminderde doorbloeding

In alle gevallen moeten er voor de vorming van een trombus omstandigheden zijn in de vorm van een vertraging of afwijking van de bloedbeweging - wanneer een rechte stroom wervelingen vormt (turbulentiezones). Als voor veneuze trombose een zittende levensstijl, bedrust of statische belasting (bij langdurig verblijf in één positie) vaker belangrijk is, dan treden harttrombi op als de intracardiale circulatie verstoord is.

Bloedstolsels zijn de fysiologische reactie van het lichaam op eventuele schade aan de binnenbekleding van een vat of hart.

In een normale staat van coagulatie lossen ze na verloop van tijd op en wordt het wanddefect hersteld. Stollingsactivering vindt plaats na operaties, trauma, bloedverlies, uitdroging.

Symptomen in het hart, in de inferieure vena cava

Intracardiale trombose komt vrij vaak voor, de verraderlijkheid ervan ligt in het feit dat er lange tijd geen manifestaties van de ziekte zijn, en wanneer het stolsel beweegt of overmatig groeit, stopt het hart. De inferieure vena cava verwijst naar grote bloedvaten met intensieve bloedstroom, daarom is er bij trombusvorming een hoog risico op complicaties.

Hartstolsels

Bloedstolsels in het hart bevinden zich meestal in de linker atriale holte. Het begin van hun ontwikkeling wordt vaak geassocieerd met bloedstagnatie tijdens mitralisstenose, klepschade tijdens endocarditis, overmatige uitzetting van dit deel van het hart, evenals chaotische samentrekkingen van spiervezels tijdens atriumfibrilleren of atriumfibrilleren.

Bloedstolsels kunnen enorm, rond zijn, de hele ruimte vullen of vergelijkbaar zijn met een poliep. Het laatste type verwijst naar drijvende formaties, omdat het periodiek de atrioventriculaire opening binnendringt en de volgende symptomen veroorzaakt:

 • plotselinge verhoogde hartslag,
 • pijn op de borst,
 • harde adem,
 • blauwe huid,
 • flauwvallen.

Een kenmerkend kenmerk van voorbijgaande trombose is een intense activiteit van het hart, die kan worden bepaald door de apicale impuls en zwakte van de pols, lage bloeddruk te onderzoeken. Het loskomen van een bloedstolsel gaat gepaard met hevige pijn in het hart, shock, mogelijk de ontwikkeling van een beroerte of een hartaanval.

Blokkering door een stolsel van de inferieure vena cava

Dit vat is zelden de plaats van een bloedstolsel. Dit is alleen mogelijk tegen de achtergrond van structurele anomalieën van aangeboren aard of manifesteert zich na uitgebreid trauma, vernietiging door een ingegroeide tumor. Zwaargewicht atleten zijn ook vatbaar voor caval (vena cava) trombose, waarvan de bewegingen leiden tot een sterke toename van de veneuze druk met een scheur in de binnenste laag van bloedvaten.

Blokkering door een stolsel van de inferieure vena cava

Tekenen van de ziekte zijn:

 • zwelling van de dijen, onderste helft van het lichaam, geslachtsdelen;
 • uitbreiding van oppervlakkige aderen in de buik;
 • cyanose van de huid.

Het gevaar van een bloedstolsel

Naast lokale manifestaties vormen zwevende bloedstolsels een ernstig gevaar wanneer ze loskomen. De resulterende embolie van het veneuze netwerk beweegt zich naar de longen en blokkeert de beweging van bloed in de slagaders. Afhankelijk van de diameter leidt pulmonale trombo-embolie tot de volgende gevolgen:

 • plotselinge dood (enorme blokkering);
 • pulmonale hypertensie (middelste takken zijn aangetast);
 • ademhalingsfalen en focale infarct-pneumonie (trombus in kleine bloedvaten).

Als een trombus zich in het linker atrium bevindt, vallen delen ervan in het arteriële netwerk wanneer deze scheurt. Ze verstoren de bloedstroom in de hersenen en interne organen met de ontwikkeling van dergelijke pathologieën:

 • ischemische beroerte;
 • hartaanval;
 • nier, darminfarct;
 • gangreen van de ledematen.

Diagnostische methoden

Om de diagnose van acute trombose te bevestigen, wordt een onderzoek naar bloedstolling voorgeschreven, waarvan de meest informatieve indicator de bepaling van plasma-D-dimeer is. Een teveel ervan betekent het begin van de vorming van bloedstolsels in de bloedvaten. De techniek heeft een hoge betrouwbaarheid, maar onvoldoende specificiteit, omdat bij een tumor, ontsteking, infectie, zwangerschap en na een operatie het niveau van deze stof aanvankelijk wordt verhoogd.

Om een ​​trombus in het lichaam te vinden, wordt fibrinogeen gebruikt dat is gelabeld met radionucliden. Dit farmaceutische product onthult verborgen bloedstolsels en geeft, wanneer gescand, hun lokalisatie aan. Maar tegelijkertijd kan het type bloedstolsel en het gevaar ervan niet worden vastgesteld.

Duplex echografisch onderzoek van bloedvaten

Vasculaire echografie is de meest optimale methode voor het diagnosticeren van veneuze en harttrombose. De meest volledige informatie kan worden verkregen met dubbelzijdig scannen met Doppler-mapping in kleur. In dit geval kunnen de volgende eigenschappen van een trombus worden beoordeeld:

 • dichtheid (hoe langer het proces, hoe grover de structuur van het stolsel);
 • de diameter van het vat of de grootte van de hartholte;
 • de mate van blokkering;
 • mobiliteit.

De angiografische onderzoeksmethode wordt gebruikt bij onvoldoende gegevens verkregen in de vorige fasen van het onderzoek. Het kan worden gecombineerd met kava-filterinstallatie, verwijdering van bloedstolsels.

Tekenen van een zwevend bloedstolsel:

 • de grote ader waaruit de kop van de trombus "groeit" is zwak gecontrasteerd;
 • het vullende defect is in de vorm van een bloedzuiger of tong;
 • de basis van het stolsel is groter dan het bewegende deel.

Bekijk de video over hoe een zwevend bloedstolsel eruitziet op echografie:

Behandeling en herkanalisatie

Voorwaarde voor de behandeling van patiënten met trombose van aders of hartholtes is onmiddellijke ziekenhuisopname. Omdat het zelfs met intensieve medicamenteuze therapie alleen mogelijk is om de progressie van de ziekte te stoppen, maar het gevaar van scheiding en beweging van een bloedstolsel wordt niet voorkomen.

De strikte naleving van bedrust hangt af van de resultaten van de diagnose. Als een zwevende trombus wordt gevonden, wordt volledige rust en onmiddellijke intravasculaire of directe chirurgie aanbevolen..

Een cava-filter installeren

Door een kleine prik in de huid wordt een structuur in de vorm van een metalen frame in de ader geïnstalleerd. Het kan bewegend bloed overslaan, maar het vangt grote bloedstolsels op. De methode verwijdert geen bloedstolsel, maar wordt gebruikt om trombo-embolie in de longslagader te voorkomen.

Bloedstolselvanger (Kava-filter)

Aderhechten (plicatie)

De inferieure vena cava is verdeeld in verschillende buisjes met een draad en naait deze met brede steken. Deze methode stopt de beweging van bloedstolsels, maar er is een mogelijkheid voor bloedstroom. In dergelijke situaties wordt een bewerking met de naam plicatie gebruikt:

 • trombus bevindt zich boven de afvoer van de nieraders;
 • in combinatie met tumoren die moeten worden verwijderd;
 • herhaalde longembolie met onvermogen om de bron te bepalen;
 • de diameter van de ader laat de installatie van een kava-filter niet toe.

Trombectomie

Het wordt zelden gebruikt, omdat de katheter gemakkelijk door de trombus gaat en deze van de aderwand scheurt. Daarom is er een hoog risico op vasculaire occlusie. Na verwijdering van het bloedstolsel is de binnenbekleding beschadigd, wat leidt tot een terugval van de ziekte..

Farmacologische herkanalisatie

Het is geïndiceerd voor alle patiënten met zwevende trombi na een operatie. Het omvat de benoeming van heparines met een laag molecuulgewicht (Fraxiparin, Clexan, Fragmin) en vervolgens het indirecte anticoagulans Warfarine.

Het laatste medicijn wordt ingenomen onder controle van een bloedtest voor INR en duurt van 3 maanden tot zes maanden. Als het risico op trombose niet kan worden uitgesloten (erfelijke trombofilie of tumor), wordt de therapie voortgezet gedurende maximaal 1 jaar.

Ze gebruiken ook medicijnen om de bloedstroom te verbeteren: Reopolyglucin, Trental, Aspirine, Curantil, evenals venotonische middelen - Detralex, Aescin. Lokaal aanbevolen zalven met heparine (Lioton, Fastum).

Enzymen om stolsels op te lossen (streptokinase, urokinase) kunnen op de eerste dag in het gebied van de trombus worden geïnjecteerd. Deze behandeling wordt ook voorgeschreven na trombectomie..

Preventie van bloedstolsels

De volgende aanbevelingen helpen vasculaire trombose, zijn herhaalde terugvallen en complicaties te voorkomen:

 • voorgeschreven bloedverdunners nemen;
 • gedoseerde ladingen - wandelen in compressiekleding; je moet beginnen met 5 minuten lopen en 3 minuten rusten met opgeheven benen, de eerste maanden mag de hele les niet langer zijn dan 60 minuten;
 • het dragen van speciale panty's of kousen met een geselecteerde compressieklasse;
 • afwijzing van hormonale anticonceptiva en vervanging van steroïden;
 • normalisatie van het gewicht;
 • dieet met uitsluiting van vet, zout en gekruid voedsel;
 • preventie van obstipatie;
 • kleding moet losse schoenen zijn en schoenen met lage hakken.

En hier is meer over diepe veneuze trombose.

Drijvende bloedstolsels zijn losjes verbonden met de veneuze wand, zodat ze langs de bloedvaten kunnen bewegen. Als ze zich in de onderste ledematen of vena cava bevinden, bestaat er een kans op pulmonale trombo-embolie. Wanneer een beweegbare stolsel zich in het linker atrium bevindt, ontwikkelen zich infarcten van inwendige organen, beroerte, gangreen van de ledematen. Voor de behandeling wordt een operatie uitgevoerd en vervolgens wordt medicamenteuze therapie voorgeschreven.

Een cava-filter wordt gebruikt om bloedstolsels op te vangen. Indicaties voor installatie kunnen als volgt zijn: operaties, een lange periode van immobilisatie, een vagus-trombus, trombose en andere. Implantatie is vrij eenvoudig, maar complicaties kunnen ernstig zijn. Ze zetten zowel tijdelijk als permanent.

Diepe veneuze trombose is vaak levensbedreigend. Acute trombose vereist onmiddellijke behandeling. Symptomen aan de onderste ledematen, vooral het onderbeen, worden mogelijk niet onmiddellijk vastgesteld. De operatie is ook niet altijd vereist.

Het lichaam kan een persoon vertellen over het begin van het oncologische proces door bepaalde symptomen te geven. Een daarvan is migrerende tromboflebitis. Hoe het wordt gedetecteerd en behandeld?

Hoofdzakelijk door langdurig verblijf in één positie kan ileofemorale trombose optreden. Symptomen - cyanose, opgeblazen gevoel in de aderen, gevoelloosheid van de benen, enz. De diagnose is gebaseerd op echografie, CT. De behandeling van acute veneuze trombose begint met de installatie van cava-filters en verdunningsmiddelen.

Chirurgische ingrepen aan de onderste ledematen, met name het verwijderen van aders, veroorzaken vaak het begin van een pathologie zoals tromboflebitis na een operatie. Hoe kunt u dit vermijden? Wat voor revalidatie wordt de patiënt gegeven?

Wanneer verschillende bloedvaten worden geblokkeerd door een trombus, wordt trombectomie uitgevoerd. Het kan aspiratie, pulmonaal zijn en wordt ook uitgevoerd voor aambeien. In eerste instantie wordt medicatie toegediend. Herstel van trombectomie is kort.

Niet elke arts kan gemakkelijk antwoorden op het onderscheid tussen trombose en tromboflebitis, flebotrombose. Wat is het fundamentele verschil? Welke dokter moet je contacteren??

Levensbedreigende trombose van de nierslagader is moeilijk te behandelen. De redenen voor het verschijnen zijn klepdefecten, een klap op de buik, plaatsing van de stent en andere. Symptomen zijn vergelijkbaar met acute nierkoliek.

Erfelijke tromboflebia kan eenvoudig tijdens de zwangerschap worden opgespoord. Het behoort tot de risicofactoren voor een spontane abortus. Correct onderzoek, waaronder bloedonderzoeken en markers, zal helpen bij het identificeren van genen.

Plicatie van de inferieure vena cava

Plicatie van de inferieure vena cava - hechting van het IVC-lumen met het creëren van smalle kanalen die bloed doorlaten, maar trombo-embolieën vertragen. Het wordt uitgevoerd om massale longslagadertrombose tijdens trombose in het IVC-systeem te voorkomen. Het wordt geproduceerd onder fysiologische of pathologische omstandigheden die het onmogelijk maken om een ​​cava-filter te installeren (tijdens de zwangerschap, resecteerbare neoplasmata van de buikholte, trombose van de superieure vena cava, enz.). Een laparotomische benadering wordt gebruikt in het rechter hypochondrium, minder vaak een midline-laparotomie. IVC wordt geïsoleerd onder de openingen van de nieraders en genaaid met U-vormige nietjes op een afstand van 5 mm van elkaar. De wond wordt gehecht, gedraineerd.

Diepe veneuze trombose. Behandelingstactieken in speciale gevallen

Gepubliceerd: PHLEBOLOGY, 4, 2015, nummer 2

Operatieve behandeling
De taken van chirurgische interventie voor DVT zijn het voorkomen van PE en / of het herstellen van de doorgankelijkheid van het veneuze bed. De keuze van het volume van het chirurgische hulpmiddel moet gebaseerd zijn op de lokalisatie van trombose, de prevalentie, de duur van de ziekte, de aanwezigheid van bijkomende pathologie, de ernst van de toestand van de patiënt, die ter beschikking staat van de chirurg met technische en instrumentele ondersteuning. Cava filter implantatie.

Indicaties voor implantatie van cava-filters zijn:

• onvermogen om de juiste antistollingstherapie uit te voeren;
• ondoeltreffendheid van adequate anticoagulantia, tegen de achtergrond waarvan er een toename van trombose is met de vorming van een embolische trombus;
• wijdverspreide embolische trombose;
• terugkerende PE met hoge (> 50 mm Hg) pulmonale hypertensie.
Bij jonge patiënten met vermijdbare risicofactoren en oorzaken van DVT, mogen alleen verwijderbare modellen worden geïmplanteerd, die moeten worden verwijderd wanneer de dreiging van PE is geëlimineerd.
Endovasculaire katheter-trombectomie van de inferieure vena cava en iliacale aderen. Het is geïndiceerd voor embolische trombi van intra- en suprarenale delen van de inferieure vena cava.
Plicatie van de inferieure vena cava.

Indicaties voor plicatie van de inferieure vena cava kunnen zijn:
• embolie-gevoelige trombus van het suprarenale deel van de inferieure vena cava bij afwezigheid van de mogelijkheid om endovasculaire trombectomie uit te voeren (plicatie wordt uitgevoerd na directe trombectomie);
• VERKEERDE POSITIE van het eerder geïnstalleerde kava-filter (bijvoorbeeld het vinden in de nierader), waardoor de mogelijkheid van herimplantatie uitgesloten is (plicatie wordt uitgevoerd na verwijdering van het kava-filter);
• combinatie van embolie-gevoelige trombose met een reseceerbare tumor van de buikholte of retroperitoneale ruimte.
Op de lange termijn herstelt meer dan 2/3 van de patiënten binnen 2-3 jaar na de operatie de doorgankelijkheid van de inferieure vena cava volledig.
Palliatieve trombectomie is geïndiceerd voor embolie-gevoelige drijvende trombose van de femorale of iliacale aderen wanneer het niet of onmogelijk is om een ​​cavafilter te installeren. Meestal aangevuld met ligatie of plicatie van de hoofdader.
Radicale trombectomie. Het kan worden overwogen in gevallen van vroeg gediagnosticeerde segmentale veneuze trombose gedurende de eerste 5 dagen van de ziekte. Gezien de moeilijkheid om de exacte tijd vast te stellen die is verstreken sinds de ontwikkeling van trombose (klinische symptomen worden met enkele dagen vertraagd), moet de selectie van patiënten voor radiale trombectomie uiterst voorzichtig zijn..
Regionale trombolytische therapie. De voorkeur heeft regionale toediening direct in trombotische massa's met behulp van een vooraf geïnstalleerde katheter. Streptokinase, urokinase, alte-plaza worden gebruikt als trombolytische geneesmiddelen. De effectiviteit van kathetertrombolyse bij DVT wordt momenteel actief bestudeerd en daarom kan de methode alleen worden aanbevolen in gevallen waarin de potentiële voordelen van trombolyse duidelijk zijn en de risico's minimaal zijn. De implementatie ervan kan alleen worden overwogen bij patiënten zonder ernstige somatische pathologie, met een laag risico op bloeding, met een ziekteduur van niet meer dan 14 dagen en occlusie
1-2 anatomische segmenten.

Therapeutische tactieken voor diepe veneuze trombose bij patiënten van traumatologie en orthopedische afdelingen
Algoritme voor het detecteren van VTEC. Het dagelijkse klinische onderzoek van de patiënt dient actieve detectie van de symptomen van acute diepe en oppervlakkige veneuze trombose van beide onderste ledematen te omvatten. In het geval van een uitgestelde chirurgische behandeling van patiënten met verwondingen of aandoeningen van het bewegingsapparaat die gepaard gaan met immobilisatie, vooral als er geen adequate medicamenteuze profylaxe is uitgevoerd, is het raadzaam om vóór de operatie ultrasone compressie-echografie uit te voeren van de aders van het inferieure vena cava-systeem om asymptomatische aders te identificeren. -neus trombose met de maximale benadering van de studie tot het tijdstip van interventie. In sommige gevallen, wanneer de preventieve maatregelen niet volledig werden uitgevoerd of er een bijzonder hoog risico op VTEC-ontwikkeling bestaat, is het raadzaam om ultrasone compressie-echografie uit te voeren voordat de patiënt wordt geactiveerd..
Tactiek van een traumatoloog-orthopedist bij het identificeren van VTEC.
Identificatie van tekenen van acute trombose van oppervlakkige, diepe aderen en / of PE, evenals een redelijk vermoeden daarvan, is de basis voor het raadplegen van een vaatchirurg. Operaties aan het bewegingsapparaat moeten worden uitgesteld totdat het risico op embolie is geëlimineerd. Het gipsverband moet worden opengesneden en de randen moeten uit elkaar worden getrokken. Als ingrijpen om gezondheidsredenen noodzakelijk is, moet worden overwogen om een ​​ka-va-filter of plicatie van de inferieure vena cava te installeren, waarna een operatie mogelijk is tegen de achtergrond van de introductie van profylactische doses van directe anticoagulantia. Vóór instrumenteel onderzoek moeten patiënten met DVT en / of PE strikte bedrust voorgeschreven krijgen om het risico op PE te verkleinen. Na onderzoek kunnen patiënten met niet-embolische vormen van veneuze trombose worden geactiveerd. De steunpilaar van de behandeling van patiënten met VTEC (inclusief asymptomatische) is adequate anticoagulantia. Verdere behandeling van een patiënt met VTEC wordt gezamenlijk uitgevoerd door een vaatchirurg en een trauma-log-orthopedist. Na eliminatie van de dreiging van longembolie en selectie van adequate anticoagulantia, is het mogelijk om de patiënt te behandelen op de trauma-afdeling. Kenmerken van behandelingstactieken bij verschillende categorieën patiënten
Bij veneuze trombose hangt de behandelingstactiek af van de lokalisatie, het emboliegevaar van de trombus en in welk stadium van de behandeling van patiënten met verwondingen en aandoeningen van het bewegingsapparaat (ODA) deze complicatie werd onthuld.

1. Veneuze trombose vastgesteld tijdens het preoperatieve onderzoek
A. De patiënt heeft geen dringende of dringende chirurgische ingreep nodig

- Oppervlakkige veneuze trombose. Wanneer trombose is gelokaliseerd in het bekken van de grote vena saphena proximaal aan het niveau van het kniegewricht, is crossectomie aangewezen, waarna een ingreep aan het bewegingsapparaat (MAD) kan worden uitgevoerd. Verdere behandeling van oppervlakkige veneuze trombose wordt uitgevoerd afhankelijk van de ernst en prevalentie van het pathologische proces.
- Diepe veneuze trombose. Antistollingstherapie (LMWH of UFH) met dynamische echografie van de trombus en het veneuze bed is geïndiceerd voor patiënten met niet-embolische vormen van trombose. Na de stabilisatie van het trombotische proces, bevestigd door de gegevens van echografie-angioscanning, en de verzakking van de klinische manifestaties van trombose (na 3-5 dagen), is het mogelijk om een ​​chirurgische ingreep uit te voeren aan het bewegingsapparaat. 12 uur voor de operatie wordt de therapeutische dosering van anticoagulantia vervangen door een profylactische dosis LMWH. Na de operatie (24 uur na de vorige injectie), onder voorbehoud van stabiele hemostase, wordt LMWH opnieuw toegediend in een profylactische dosis. Vanaf de tweede dag van de postoperatieve periode worden therapeutische doses anticoagulantia gebruikt. Verdere tactieken van DVT-behandeling worden uitgevoerd afhankelijk van de ernst en prevalentie van het pathologische proces.
In de postoperatieve periode wordt dynamische echoscopie van de toestand van de trombus en het veneuze bed uitgevoerd (elke 3-5 dagen). Patiënten met een embolische (zwevende) trombus krijgen implantatie van een uitneembaar model van het cava-filter te zien, waarna chirurgische ingreep op de ODA mogelijk is binnen het door de orthopedisch traumatoloog bepaalde tijdsbestek. De tactieken van antistollingstherapie zijn vergelijkbaar met die welke worden gebruikt bij de niet-embolische vorm van trombose.
B. De patiënt heeft een spoed- of dringende chirurgische ingreep nodig
- Oppervlakkige veneuze trombose. Wanneer trombose is gelokaliseerd in het bekken van de grote vena saphena proximaal aan het niveau van het kniegewricht, is crossectomie geïndiceerd, waarna een ingreep op de ODA kan worden uitgevoerd. Verdere behandeling van oppervlakkige veneuze trombose wordt uitgevoerd afhankelijk van de ernst en prevalentie van het pathologische proces.
- Diepe veneuze trombose
A. Iliokaval-segment
In de postoperatieve periode is er een grote kans op progressie van het trombotische proces, en daarom werd aan patiënten met enige vorm van trombose implantatie van een verwijderbaar cava-filtermodel getoond, gevolgd door de voorgestelde chirurgische ingreep op de ODA..
B. Femoropopliteale segment en aders van het onderbeen
In het geval van een embolische trombus is implantatie van een uitneembaar cava-filtermodel aangewezen. Als alternatief is ligatie van de oppervlakkige femorale ader met een absorbeerbare ligatuur mogelijk. Patiënten met een zwevende trombus van de gemeenschappelijke dijader in de eerste fase ondergaan trombectomie van de gemeenschappelijke dijader. De prestatie van de interventie op het diep veneuze systeem wordt getoond als de eerste fase in één operatiesessie met de interventie op de ODA. Zie hierboven voor tactieken voor niet-embolische trombus.
In de postoperatieve periode krijgen patiënten 6-8 uur na de operatie een profylactische of tussentijdse dosis heparine toegediend, onder voorbehoud van stabiele hemostase. Vanaf de tweede dag van de postoperatieve periode krijgen de patiënten standaardtherapie met therapeutische doses anticoagulantia..
2. Veneuze trombose gedetecteerd in de postoperatieve periode en bij een patiënt die niet gepland is voor chirurgische behandeling
Pas standaardbehandelingstactieken toe voor oppervlakkige en diepe veneuze trombose.
Therapeutische tactieken voor DVT tijdens de zwangerschap, in het stadium van de bevalling en in de postpartumperiode Tijdens de zwangerschap wordt aanbevolen om LMWH in therapeutische doses te gebruiken voor de behandeling van VTEC. Samen met de vaatchirurg wordt het probleem opgelost van de noodzaak om een ​​cavafilter of een andere methode van chirurgische behandeling en preventie te installeren. Voor VTEC die optreedt tijdens de zwangerschap, moet LMWH of UFH tijdens de zwangerschap worden gebruikt; de middelen bij uitstek zijn LMW. De optimale dosis LMWH voor langdurig gebruik is niet vastgesteld. Na het eerste gebruik van standaard therapeutische doses LMWH gedurende ten minste 1 maand, kunt u de dosis verlagen tot 75% van de therapeutische dosis. Na de bevalling kan heparine worden vervangen door PLA of ABK. Houd er rekening mee dat het gebruik van PLA gecontra-indiceerd is tijdens zwangerschap en borstvoeding. Zo'n
gevallen is het gebruik van AVK met een streef-INR van 2, 0-3, 0 gerechtvaardigd, mits de condities worden nageleefd die zorgen voor een veilige medicijnwisseling tijdens de behandeling (zie bijlage 1). Deskundigen zijn van mening dat als VTEC's optreden tijdens de zwangerschap, anticoagulantia gedurende ten minste 1,5 maand na de bevalling moeten worden gebruikt, waarbij de totale duur van de behandeling ten minste 3 maanden moet zijn. Subcutane toediening van HMG of UFH dient 24 tot 36 uur voor de bevalling of keizersnede te worden gestaakt. Bij zwangere vrouwen met een bijzonder hoog risico op terugkerende VTEC tijdens deze periode, is het raadzaam over te schakelen op intraveneuze infusie van UFH, die 4-6 uur vóór de bevalling of een keizersnede moet worden onderbroken; Overweeg in sommige gevallen de mogelijkheid om een ​​tijdelijke kava-filter te installeren. Neuraxiale anesthesie is gecontra-indiceerd bij ongepland begin van de bevalling; wanneer bloeding optreedt,
een uitgesproken toename van APTT (in gevallen waarin UFH werd gebruikt) of een hoge mate van anti-Xa-activiteit in het bloed (in gevallen waarin LMWH werd gebruikt) om
het effect van deze geneesmiddelen kan de introductie van protaminesulfaat vereisen.
Behandelingstactieken in het stadium van bevalling
De wijze van bevalling wordt bepaald door de specifieke verloskundige situatie.
• Als uitwendige bloedingen optreden, waaronder vaginale bloedingen, of bij het begin van de bevalling, stop dan met het gebruik van LMWH en UFH.
• Als er tekenen van een dreigende vroeggeboorte optreden tijdens de zwangerschapsduur tot 35-36 weken bij patiënten die eerder LMWH in therapeutische doses hebben gebruikt, ga dan door met het gebruik of schakel over op UFH als geneesmiddel met een kortere halfwaardetijd..
• In de aanwezigheid van massaal bloedverlies, bloedtransfusie, start of hervat medicatieprofylaxe van VTEC onmiddellijk nadat het risico op bloeding is verminderd.
• Als er een hoog bloedingsrisico is, gebruik dan UFH, raad aan om compressiekousen te dragen en / of pneumatische compressie uit te voeren.
• In het geval van gebruik van LMWH, moeten de stimulatie van de bevalling, keizersnede, regionale anesthesiemethoden en analgesie worden uitgesteld tot ten minste 24 uur na de toediening van de laatste therapeutische dosis LMWH..
• In het geval van het gebruik van UFH, moet de stimulatie van de bevalling, een keizersnede, regionale technieken van anesthesie en analgesie worden uitgesteld tot ten minste 4-6 uur na de toediening van UFH..
• Behandeling met anticoagulantia moet 12-24 uur na de bevalling worden hervat in afwezigheid van hemorragische complicaties.
• Verwijdering van de epidurale katheter mag niet eerder worden uitgevoerd dan 12 uur na de introductie van profylactische doses LMWH of 4 uur na de introductie van profylactische doses UFH..
• De introductie van LMWH en UFH mag niet eerder worden hervat dan 4-6 uur na het gebruik van spinale anesthesie of na verwijdering van de epidurale katheter..

• Als het onmogelijk is om de toediening van LMWH of UFH tijdens de bevalling te stoppen (bijvoorbeeld bij vrouwen met spontane weeën binnen 24 uur na de laatste dosis LMWH), schrijft u geen regionale analgesietechnieken voor, maar gebruikt u alternatieve methoden voor analgesie, bijvoorbeeld intraveneuze toediening. opiaat-gebaseerde analgesie en algemene anesthesie voor een keizersnede.
Behandelingstactieken in de postpartumperiode
• Vroegtijdige activering (binnen 2-4 uur na de bevalling of keizersnede), indien onmogelijk - het gebruik van compressiekousen en / of pneumocompressie.
• Antistollingstherapie na de bevalling duurt ten minste 6 weken (met een totale duur van de antistollingsbehandeling van ten minste 3 maanden).
• Mogelijk gebruik van LMWH, UFH en warfarine

Meer Over Tachycardie

Veel mensen hebben gehoord dat er zo'n ziekte is - een beroerte. Hoe grootschalig dit fenomeen is, wordt duidelijk geïllustreerd door statistische gegevens. In Rusland krijgen elk jaar 300-500 mensen op de 100 duizend een beroerte. 25% van de patiënten overlijdt binnen de eerste maand, wat overeenkomt met de wereldwijde WHO-statistieken, volgens welke sterfte door beroerte, in de ranglijst van veelvoorkomende doodsoorzaken, op de tweede plaats staat.

Bewustzijnsverlies is een vrij algemeen verschijnsel, en in de middeleeuwen vielen jongedames meerdere keren per dag flauw en waren er dwingende omstandigheden.

Hydrocephalus, of waterzucht van de hersenen, is een pathologie van het centrale zenuwstelsel, veroorzaakt door een schending van de vorming, circulatie en absorptie van hersenvocht.

Sinusritme is een van de fundamentele indicatoren van hartactiviteit. Dit zijn regelmatig voorkomende impulsen die afkomstig zijn van de sinusknoop van het hoofdorgaan..Sinusritme toont hartactiviteit