Linker atriale hypertrofie: oorzaken, symptomen, diagnose

Het linker atrium ontvangt zuurstofrijk bloed uit de longaders. Met de samentrekking van het atrium komt bloed de holte van de linker hartkamer binnen, vanwaar het in de aorta wordt gegooid. Het linker atrium en de linker hartkamer zijn gescheiden door een mitralisklep. Bij sommige ziekten is het linker atrium overbelast, waardoor de dikte van de wanden toeneemt (hypertrofie), de grootte van de holte toeneemt (dilatatie). Linker atriale hypertrofie (HLP) wordt meestal voor het eerst gedetecteerd op elektrocardiografie ("P-mitrale"). De elektrocardiografische criteria voor deze aandoening zijn echter nogal willekeurig. Daarom wordt de HLP van de patiënt niet altijd weerspiegeld in de elektrocardiografische conclusie. Soms is er een overdiagnose van HLP, dat wil zeggen dat er op het elektrocardiogram enkele tekenen zijn, maar in feite is de grootte van het linker atrium binnen de normale limieten.

Oorzaken

De belangrijkste oorzaak van HLP is mitralisstenose. Dit is een hartklepaandoening waarbij de opening tussen het linker atrium en de linker hartkamer vernauwt. Als gevolg hiervan wordt het linker atrium zwaar belast en wordt bloed door de vernauwde opening in de linker hartkamer geleid. Zoals elke werkende spier, hypertrofisch als resultaat. De belangrijkste oorzaak van mitralisstenose is reuma.
In zeldzamere gevallen treedt DHP op bij mitralisinsufficiëntie. Bij deze hartklepaandoening wordt de opening tussen het linker atrium en het ventrikel groter. Tijdens het samentrekken van het ventrikel komt een deel van het bloed niet de aorta binnen, maar terug in het linker atrium. Als gevolg hiervan wordt het volume overbelast en hypertrofisch.
Aortahartafwijkingen en sommige aangeboren afwijkingen kunnen leiden tot de ontwikkeling van HLP. Het kan gepaard gaan met hypertensie en cardiosclerose.

Symptomen

Op zichzelf heeft linker atriale hypertrofie vaak geen invloed op het welzijn van de patiënt. In andere gevallen kan een manifestatie van deze aandoening atriale extrasystolen zijn, met name tot uiting in het gevoel van onderbrekingen in het werk van het hart.
In gevorderde gevallen van de ziekte, wanneer het linker atrium zijn belasting niet meer aankan, is er een toename van de druk in het longaderstelsel. Er zijn verschijnselen van hartfalen in de kleine cirkel van bloedcirculatie. Symptomen zijn onder meer kortademigheid bij lichte inspanning en bij het liggen, vooral 's nachts. Een symptoom van bloedstagnatie in de longcirculatie kan bloedspuwing zijn, wat kenmerkend is voor mitralisstenose. Patiënten hebben een verminderde inspanningstolerantie.
Ziekten die SOD veroorzaakten, kunnen ook andere symptomen veroorzaken (verhoogde bloeddruk, pijn op de borst, zwelling van de benen, enz.). Ze zijn niet direct gerelateerd aan SDP.

Complicaties

HLP verandert geleidelijk in dilatatie van de holte met uitzetting van het volume. Dit leidt tot de ontwikkeling van stagnatie in de longcirculatie en pulmonale hypertensie. Pulmonale hypertensie kan leiden tot verstoring van het rechterhart. Dit veroorzaakt op zijn beurt de ontwikkeling van circulatiestoornissen in een grote cirkel. Er zijn zwellingen, zwaarte in het rechter hypochondrium, een toename van de buik. In gevorderde gevallen ontwikkelt zich ernstig hartfalen.

Diagnostiek

De diagnose HLP kan worden gesuggereerd door elektrocardiografie en röntgenfoto's van de borst. Om de aanwezigheid ervan te verduidelijken en de toename van het linker atrium kwantitatief te evalueren, en in veel gevallen zal echocardiografie helpen bij het bepalen van de oorzaak van de ziekte. Om atriale aritmieën te diagnosticeren die door deze aandoening worden veroorzaakt, wordt dagelijkse monitoring van het elektrocardiogram uitgevoerd.

Behandeling

Zware lichamelijke activiteit is gecontra-indiceerd bij het optreden van SOD. Het is noodzakelijk om te stoppen met roken en alcohol te drinken, evenals sterke thee, koffie en tonische dranken. Een dieetbeperking van zout en verzadigd vet wordt aanbevolen. Het is niet overbodig om voedsel te eten dat rijk is aan kalium (gedroogde abrikozen, bananen, gebakken aardappelen). Je kunt ook folkremedies gebruiken om het myocardmetabolisme te behouden: vruchten van meidoorn, lijsterbes, viburnum, honing.
Wandelen in de frisse lucht helpt de functionele toestand van het myocardium te verbeteren. Om angst en stress te verminderen, kan uw arts u aanraden kalmerende middelen op kruidenbasis te nemen..
GLP heeft geen specifieke behandeling. De therapie van de ziekte die het veroorzaakte, wordt uitgevoerd.
Bij hartafwijkingen is chirurgische behandeling mogelijk.
Hypertensie, coronaire hartziekten worden behandeld volgens de juiste normen.
Behandeling van pulmonale hypertensie omvat medicatie, inademing van stikstofmonoxide.
Bij ernstig hartfalen kan er een indicatie zijn voor harttransplantatie.

Linker atriale veranderingen

Linker atriale vergroting

Bij een toename van het linker atrium (dilatatie of hypertrofie) verandert ook de vorm van de P-golf, meestal depolariseert het rechter atrium eerst, dan de linker. Dus met een toename van het linker atrium wordt de totale tijd van atriale depolarisatie verlengd, wat zich manifesteert door een pathologisch brede P-golf met een duur van ten minste 0,12 s (ten minste drie kleine delingen). Met een toename van het linker atrium kan de amplitude (hoogte) van de P-golf normaal of verhoogd zijn.

Een aantal patiënten, vooral met coronaire hartziekte (CHD), kan brede P-golven hebben zonder een merkbare toename in het linker atrium, wat waarschijnlijk verband houdt met een vertraging in de impulsgeleiding door het atrium van normale grootte. Om deze reden wordt de term "linker atriale overbelasting" vaak gebruikt om pathologisch brede P-golven te beschrijven..

P-golven die kenmerkend zijn voor overbelasting van het linker atrium

De P-golf is soms dubbelgebogen of gekarteld (Fig. 6-4, A). De tweede top komt overeen met een vertraagde depolarisatie van het linker atrium. Dubbelgebobbelde P-golven zijn meestal beter te zien in de ledemaatafleidingen (Figuur 6-5).

Soms wordt de oude term "P-mitrale" gebruikt om brede P-golven te beschrijven, aangezien deze veranderingen voor het eerst werden vastgesteld bij patiënten met mitraliskleplesies bij reumatische hartziekte..

Bij patiënten met linker atriale overbelasting in lead V1 soms wordt een bifasische P-golf waargenomen (Fig.6-6.6-4, B).

Het heeft een kleine initiële positieve fase en een brede negatieve fase. De duur van de negatieve fase is meer dan 0,04 s, de diepte is minimaal 1 mm. Een uitgesproken negatieve fase komt overeen met een vertraagde excitatie van een vergroot linker atrium. Anatomisch gezien bevindt de LA zich achter, tegenover de slokdarm, en de LA bevindt zich vooraan, achter het borstbeen. In leiding V1 de aanvankelijke positieve fase van de P-golf weerspiegelt depolarisatie van de PN, en de diepe negatieve fase is een gevolg van het feit dat tijdens de depolarisatie van de LA de elektrische potentialen naar achteren gericht zijn (vanaf de positieve pool van de V1).

Soms wordt bij LA-overbelasting een brede, vaak tweebultige P-golf in afleidingen I en II en een bifasische P-golf in afleiding V waargenomen1. In andere gevallen zijn alleen brede, gekartelde P-golven zichtbaar..

Soms een bifasische P-golf in afleiding V1 - het enige teken van LP-overbelasting op het elektrocardiogram.

Klinische oorzaken van overbelasting van het linker atrium:

 • Hartklepaandoeningen, vooral aortastenose, aortaregurgitatie, mitralisinsufficiëntie en mitralisstenose. Bij mitralisstenose veroorzaakt obstructie van de bloedstroom door de klep van de LA naar de LV een toename van de druk in de longvaten en de RV. Om deze reden is de ECG-manifestatie van ernstige mitralisstenose een combinatie van LA-overbelasting (of AF) en tekenen van RV-hypertrofie (zie Fig. 23-1).
 • Arteriële hypertensie, wat leidt tot de ontwikkeling van LV-hypertrofie en LA-overbelasting.
 • Cardiomyopathie.
 • Ischemische hartziekte.

Tekenen van LP- en PP-overbelasting worden schematisch weergegeven in Fig. 6-6. Bij patiënten met een toename van beide atria is een combinatie van de vermelde tekens mogelijk (bijvoorbeeld hoge en brede P-golven).

Overbelasting van het linker atrium: eerste hulp en symptomen

Bloed komt het linker atrium binnen via de vena cava en passeert de systemische circulatie. Verder beweegt het bloed naar de rechterhartregio's. Maar in sommige gevallen kan een disfunctioneren van sommige afdelingen worden waargenomen. Meestal is dit een overbelasting van het linker atrium, wat buitengewoon gevaarlijk is voor de menselijke gezondheid..

Algemene informatie

De reden is hypertrofie

Het gevolg van atriale overbelasting is linker atriale hypertrofie. Met deze pathologie is er een verdikking van de wanden van de linker hartkamer, waardoor de weefsels hun elasticiteit verliezen. Het is vermeldenswaard dat als de toename van de wanden op sommige plaatsen optreedt, deze situatie extra betreurenswaardige resultaten kan opleveren in de vorm van disfunctie van de hartkleppen..

In de geneeskunde wordt algemeen aangenomen dat als de toename van de grootte van de wanden meer dan 15 mm is, dit al een pathologie is. Het is ook de meest voorkomende doodsoorzaak bij jonge atleten. Deze situatie kan zich zowel voordoen bij mensen met een pensioengerechtigde leeftijd als bij jongeren. Het grootste gevaar van de ziekte is dat het risico op een hartaanval, beroerte en overlijden vele malen toeneemt..

Het is de moeite waard om te weten dat hypertrofie kan verergeren en de situatie kan verergeren, maar alle onaangename gevolgen kunnen worden vermeden als u tijdig medische hulp zoekt..

Overbelasting redenen

Pathologieën aan de linkerkant van het hart komen veel vaker voor dan aan de rechterkant. De verdikking van de wanden zelf is geen onafhankelijke ziekte, maar duidt alleen op de aanwezigheid van hartpathologieën. De meest voorkomende redenen waardoor deze situatie zich kan voordoen, zijn:

 • Overgewicht
 • Aangeboren en verworven hartaandoeningen
 • Vernauwing van het linker atrioventriculaire foramen
 • Aanhoudende drukstijging
 • Mitralisregurgitatie

Iedereen wordt van jongs af aan geleerd dat sport leven is, maar overmatige lichaamsbeweging kan het tegenovergestelde effect hebben. Dat is de reden waarom verstokte atleten die zichzelf niet sparen om een ​​resultaat te bereiken, deze pathologie kan verschijnen. Voor degenen die hun immuniteit en hun gezondheid willen versterken, is het buitengewoon belangrijk om te onthouden dat matige fysieke activiteit veel veiliger is dan slopende lichaamsbeweging..

Symptomen van pathologie

De manifestatie van onaangename symptomen hangt rechtstreeks af van de mate van overbelasting van het linker atrium. Als de verdikking aanzienlijk is, zal de patiënt in al zijn glorie onaangename symptomen ervaren. Maar als de toename nog steeds onbeduidend is, zal de patiënt vaak geen symptomen opmerken. Vaak kunnen de volgende manifestaties duiden op overbelasting:

 • Pijn op de borst
 • Onredelijke vermoeidheid en slaperigheid
 • Moeizame ademhaling
 • Tachycardie

Het is voor zulke mensen vrij moeilijk om zelfs maar eenvoudige fysieke oefeningen uit te voeren, en wat kunnen we zeggen over hardlopen of fietsen. Bij sterke actieve belasting kan kortademigheid optreden. In de vroege stadia kunt u de manifestatie van slechts enkele symptomen opmerken: kortademigheid, vermoeidheid en hartritmestoornissen. En dan, met aanzienlijke stress, kan pijn optreden in de borststreek..

Symptomen van pathologie fluctueren afhankelijk van de oorzaak.

Diagnose van de ziekte

De meest gebruikelijke methode om deze pathologie te diagnosticeren, is natuurlijk een ECG. Een ervaren arts onderzoekt het cardiogram en kan op basis daarvan een diagnose stellen. Maar naast deze methode is er aanvullend onderzoek:

 • Echografie diagnostiek
 • Röntgenfoto van de borst
 • Met een stethoscoop

Vaak is het luisteren naar de borst waardoor de arts denkt dat pijn in de borststreek juist wordt veroorzaakt door hartpathologieën. De manifestatie van een hartruis is de belangrijkste indicatie voor een ECG. En slechte ECG-resultaten kunnen de reden zijn voor het maken van een echo-onderzoek. Deze methode wordt als de meest informatieve beschouwd. Hiermee kunt u met grote nauwkeurigheid bepalen hoeveel de dikte van de wanden van het linker atrium is toegenomen.

Behandeling

De behandeling van deze pathologie hangt rechtstreeks af van de ziekte die een dergelijke anomalie veroorzaakte, de leeftijd en toestand van de patiënt. Er zijn frequente gevallen waarin een toename van de wanddikte als gevolg van overbelasting van het linker atrium een ​​aangeboren afwijking is. Deze situatie omvat een chirurgische ingreep gevolgd door een revalidatiecursus..

Bij een verworven defect wordt ook chirurgische ingreep voorgeschreven. Als de oorzaak van de pathologie een constante hoge bloeddruk is, is het raadzaam dat een dergelijke patiënt wordt behandeld met medicijnen tegen hypertensie.

Het is vermeldenswaard dat als de pathologie verscheen vanwege het overgewicht van de patiënt, de behandeling in dit geval nutteloos is totdat de persoon afvalt. Om dit te doen, moet u uw dieet aanpassen en proberen goed te eten. Als u dit probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met een voedingsdeskundige voor hulp..

Voor enthousiaste atleten die deze afwijking hebben, is het noodzakelijk om fysieke activiteit te verminderen en constant te worden gecontroleerd door een cardioloog.

Samenvattend zou ik willen opmerken dat voordat ik met medicijnen wordt behandeld, het noodzakelijk is om de oorzaak van de overbelasting van het linkerdeel te identificeren en pas daarna over te gaan tot drastische maatregelen.

Foutje gevonden? Selecteer het en druk op Ctrl + Enter om het ons te vertellen.

Linker atriale hypertrofie wat is het

Zeker, velen hebben gehoord over een dergelijke pathologische aandoening als linkerventrikelhypertrofie, maar heel vaak ondergaat in dergelijke situaties niet alleen het ventrikel, maar ook het atrium hypertrofie. Het ervaart immers ook een verhoogde belasting.

Definitie en redenen

Mitralisklepstenose

Linker atriale hypertrofie (LA) is geen onafhankelijke ziekte, maar slechts een symptoom dat optreedt bij een aantal aandoeningen van het cardiovasculaire en andere systeem. Een voorwaarde voor het ontwikkelen van hypertrofie is een overbelasting van het volume of de druk. In nieuwe omstandigheden begint de spierlaag van de LA zich aan te passen en hypertrofie te veroorzaken. Zijn wand wordt dikker, waardoor hij enige tijd goed en efficiënt kan werken. Maar als de LP onder dezelfde intensieve omstandigheden blijft werken, begint de wand geleidelijk uit te rekken en uit te dunnen.

De linker atriale hypertrofie wordt vervangen door dilatatie (uitrekken). Het atrium verzwakt en symptomen van zijn insufficiëntie verschijnen in het klinische beeld. Wat kan linker atriale hypertrofie veroorzaken? De meest voorkomende zijn:

 • verworven (klep) hartafwijkingen: mitralisstenose, aortaklepinsufficiëntie, stenose en aortaklepinsufficiëntie;
 • aangeboren hartafwijkingen: open ductus arteriosus (Botallov), hypoplasie (onderontwikkeling) van de linker hartkamer, transpositie van grote bloedvaten, coarctatie (vernauwing) van de aorta;
 • open ovaal raam;
 • arteriële hypertensie (AH);
 • cardiosclerose, linker ventrikel aneurysma;
 • ontsteking van het myocardium (myocarditis);
 • hypertrofische cardiomyopathie (HCM);
 • harttumoren (myxomen).

Symptomen

De patiënt is zich misschien niet eens bewust van de aanwezigheid van LA-hypertrofie. Het atrium kan immers lange tijd de verhoogde belasting aan, waarbij regelmatig bloed in de linker hartkamer wordt gedestilleerd. Wanneer de compensatiemechanismen verslijten, lijdt ook de pompfunctie van de LP. Op dit moment begint de patiënt de eerste klachten te presenteren en vertoont de arts tekenen van falen van het linkerhart. Welke alarmbellen signaleert LP-hypertrofie over zichzelf??

 1. Verhoogde vermoeidheid. Patiënten kunnen een dergelijke niet-specifieke klacht lange tijd aan leeftijd toeschrijven. Een afname van de inspanningstolerantie wordt door velen ook niet als een symptoom van hartproblemen beschouwd.
 2. Dyspneu. Ademhalingsmoeilijkheden treden aanvankelijk alleen op bij intensieve lichamelijke activiteit. Naarmate de linker atriale insufficiëntie vordert, beginnen patiënten deze symptomen op te merken bij het uitvoeren van lage intensiteitsbelastingen, en dan helemaal in rust.
 3. Cardiopalmus. De LP probeert zijn zwakke werk te compenseren door de hartslag te verhogen. Daarom treedt bij het uitvoeren van fysieke activiteit een snelle hartslag op, die kan worden aangevuld met de bovengenoemde klachten.

Diagnostiek

Diagnose van LP-hypertrofie is een hele reeks diagnostische methoden waarmee de oorzaak van hypertrofie kan worden vastgesteld. Het verzamelen van klachten, anamnese en een algemeen onderzoek van de patiënt leveren de specialist al in de eerste fasen van het onderzoek belangrijke informatie op. De eenvoudigste methode van instrumentele diagnostiek, die kan worden voorgeschreven als een pathologie van het cardiovasculaire systeem wordt vermoed, is elektrocardiografie (ECG). Het heeft echter geen honderd procent betrouwbaarheid en de aanwezigheid van geïsoleerde hypertrofie op het ECG geeft niet altijd aan dat het bij de patiënt voorkomt. Alles moet als een complex worden beschouwd.

Als de patiënt atriale hypertrofie heeft verlaten, kan het ECG de volgende symptomen vertonen. Verandering van de P-golf Aangezien deze golf het verloop van excitatie door de boezems weerspiegelt, zal deze veranderen met hypertrofie. In een hypertrofisch linker atrium duurt de opwinding langer. Omdat de P-golf de totale excitatie van de rechter en linker atria weerspiegelt, valt de tweede fase op het linker atrium. Als gevolg hiervan zal de P-golf twee bulten zijn met een overschatte tweede fase (bult). Het heeft niet alleen een grote amplitude (hoogte), maar ook een breedte.

Linker atriale hypertrofie op ecg

Als gevolg hiervan overschrijdt het tweede deel van de P-golf 0,10 sec. (0,11-0,15 sec.) Vergelijkbare veranderingen in de P-golf worden geregistreerd in afleidingen I, II, aVF of aVL, V1-V3. In lead V4 is de tand tweefasig, diepe en brede negatieve fase heerst. De P-golf met een toename in het linker atrium (LA) heeft een andere naam P-mitrale, aangezien de meest voorkomende oorzaak van hypertrofie van het linker hart mitralisklepafwijkingen zijn.

Volledige diagnostiek van linker atriale hypertrofie omvat een aantal laboratorium- en instrumentele onderzoeken. De meest gebruikte methode voor het diagnosticeren van linker atriale hypertrofie (LA) is cardiale echografie (cardiale echografie). Hiermee kunt u niet alleen het feit van de aanwezigheid van hypertrofie bevestigen, maar ook de mogelijke oorzaak vaststellen - mitralis- of aorta-defecten, aangeboren hartafwijkingen, enz. Naast echografie van het hart, röntgenfoto van de borst, magnetische resonantiebeeldvorming, ventriculografie, enz..

Behandeling en complicaties

Bij linker atriale hypertrofie is de behandeling gericht op de onderliggende ziekte die leidde tot de vorming van hypertrofie. De behandeling is in de regel complex, inclusief niet-medicamenteuze methoden (veranderingen in levensstijl), medicamenteuze therapie, chirurgische correctie zoals aangegeven. Het is noodzakelijk om de ziekte te behandelen. Heel vaak is de reden voor de lage therapietrouw van patiënten het gebrek aan besef van de ernst van de toekomstige gevolgen en complicaties in het geval van weigering om de aanbevelingen van de arts op te volgen..

Sommige mensen denken dat de lijst met aanbevelingen te lang is, en de helft ervan is niet nodig, omdat de gezondheidstoestand goed is en klachten alleen optreden bij intensieve belasting. Linker atriale hypertrofie is echter een pathologische aandoening die de neiging heeft om verder te gaan. Als de voorgeschreven behandeling niet serieus maar licht wordt genomen, zijn patiënten niet immuun voor een aantal complicaties die hen te wachten staan.

Biventriculair hartfalen

Een van de meest voorkomende complicaties van hypertrofie van het linker atrium zijn:

 • hartfalen met stagnatie van bloed in de kleine en grote cirkels van de bloedcirculatie,
 • ritmestoornissen (boezemfibrilleren),
 • acuut myocardinfarct,
 • longembolie,
 • beroerte,
 • plotselinge hartdood.

Linker atriale hypertrofie in de vroege stadia kan worden gestopt en de prognose in een dergelijke situatie zal gunstig zijn. Bescherm uw hart!

Linker atriale hypertrofie: symptomen, behandeling en preventie

Hartpathologie, die tegenwoordig heel gebruikelijk is, is linker atriale hypertrofie. Het treedt meestal op vanwege de zware belasting van dit deel van het hart..

In de vroege stadia van de ziekte functioneert ons hoofdorgaan misschien nog zoals voorheen, maar na uitputting van zijn bronnen en de progressie van de ziekte faalt het. Als je professionele sporten wilt beoefenen, moet je examens ondergaan en speciaal voor je gezondheid zorgen.

Hypertrofie kan ieder van ons en op elke leeftijd treffen. Een persoon moet duidelijk begrijpen waarmee hij wordt geconfronteerd, hoe hij zich moet gedragen en wat er moet gebeuren. We nodigen u uit om vertrouwd te raken met het materiaal waarmee u uzelf tegen deze aandoening kunt beschermen en om erachter te komen welke behandeling effectiever zal zijn..

 1. Linker atriale hypertrofie - beschrijving van de ziekte
 2. Wat zijn de functies van de atria?
 3. Wanneer hypertrofie van het linker atrium optreedt
 4. Oorzaken van hypertrofie van het linker atrium
 5. Symptomen
 6. Stadia van ontwikkeling van laesies van de linker hartkamer en atria
 7. ECG - linker atriale hypertrofie
 8. Aanvullende onderzoeken voor diagnose
 9. Welke diagnostische methode is beter - echografie of elektrocardiografie
 10. Hoe pathologie te behandelen
 11. Behandeling met geneesmiddelen
 12. Harttransplantatie als enige optie in het late stadium
 13. Therapietactieken
 14. Traditionele geneeswijzen
 15. Eetpatroon
 16. Preventie
 17. Herstelprognose

Linker atriale hypertrofie - beschrijving van de ziekte

Linker atriale hypertrofie is een ziekte waarbij er een verdikking is van de linker hartkamer, waardoor het oppervlak zijn elasticiteit verliest. Als de verdichting van het hartseptum ongelijk is opgetreden, kunnen bovendien ook storingen in het werk van de aorta- en mitralisklep van het hart optreden..

Tegenwoordig is het criterium voor hypertrofie een myocardiale verdikking van 1,5 cm of meer. Deze ziekte is tegenwoordig de belangrijkste doodsoorzaak bij jonge atleten. Verdikking van de hartspier komt vaak voor. De ziekte kan worden waargenomen bij jonge en oudere mensen. Dit is een vrij ernstige ziekte, omdat deze kan eindigen in een hartinfarct of beroerte, evenals de dood van een persoon.

Linkerventrikelhypertrofie heeft de neiging vooruit te gaan. En de tekenen worden niet altijd duidelijk uitgedrukt, maar dragen bij aan de verergering van het beloop van de ziekte. Tegenwoordig, met tijdige levering van correcte medische zorg, zelfs in het meest vergevorderde stadium, is de prognose vrij gunstig..

Het linker atrium ontvangt zuurstofrijk bloed uit de longaders. Met de samentrekking van het atrium komt bloed de holte van de linker hartkamer binnen, vanwaar het in de aorta wordt gegooid. Het linker atrium en de linker hartkamer zijn gescheiden door een mitralisklep. Bij sommige ziekten is het linker atrium overbelast, waardoor de dikte van de wanden toeneemt (hypertrofie), de grootte van de holte toeneemt (dilatatie).

Linker atriale hypertrofie (HLP) wordt meestal voor het eerst gedetecteerd op elektrocardiografie ("P-mitrale"). De elektrocardiografische criteria voor deze aandoening zijn echter nogal willekeurig. Daarom wordt de HLP van de patiënt niet altijd weerspiegeld in de elektrocardiografische conclusie. Soms is er een overdiagnose van HLP, dat wil zeggen dat er op het elektrocardiogram enkele tekenen zijn, maar in feite is de grootte van het linker atrium binnen de normale limieten.

Wat zijn de functies van de atria?

Het menselijk hart bestaat uit twee helften: rechts en links. Ze worden gescheiden door een speciaal septum in het atrium en de ventrikel. En tussen hen zijn kleppen. De rechterhelft van de hartspier vervult de functie van contractie. Het rechter atrium heeft een dunnere wand en lijkt samen met het ventrikel op een ader.

Door dit deel komt de bloedstroom binnen, omdat deze zich tussen de vena cava en de longslagader bevindt. Daarom behoort dit atrium, samen met het ventrikel, tot het veneuze systeem..

De linkerkant van het hart bestaat ook uit het atrium en de ventrikel. Ze hebben een dikkere wand, maar strekken zich uit als een slagader. Hun locatie is tussen de longader, waardoor arterieel bloed stroomt. Met het oog op dit feit worden het linker atrium en de ventrikel vergeleken met de slagader en worden ze beschouwd als onderdeel van het arteriële systeem..

Op basis hiervan blijkt dat het hart twee functies vervult: het trekt samen en strekt zich uit. Samentrekking wordt uitgevoerd door de rechterhelft van het hart en strekken wordt uitgevoerd door de linkerkant. De atria van elk deel zijn verbonden met het ventrikel door enkele gaten waarin zich kleppen bevinden.

De klep aan de linkerkant heeft twee bladeren, daarom wordt het tweekleppige gezien en de rechterkant wordt tricuspidaal genoemd. Wanneer bloed uit de atria naar de ventrikels circuleert, gaan de kleppen open, maar in één richting. Als gevolg van de samentrekking van het myocardium (hartspier) treedt druk op en circuleert het bloed van nature door de bloedsomloop.

Wanneer hypertrofie van het linker atrium optreedt

Hartpathologieën ontwikkelen zich geleidelijk, als ze niet aangeboren zijn. Afwijkingen kunnen beide atria aantasten, waarna de toestand van de patiënt als zeer ernstig wordt beschouwd. Maar in de meeste gevallen ontwikkelen zich ziekten in een deel van de hartspier..

Het rechter atrium kan worden aangetast als gevolg van eerdere aandoeningen van het ademhalingssysteem of bloedvaten. Veranderingen in dit deel van het hart zijn merkbaar bij een ECG.

Linker atriale hypertrofie komt veel vaker voor. De toename zelf is geen ziekte, het is een syndroom dat de aanwezigheid van een pathologisch proces aangeeft. De redenen waarom hypertrofie optreedt, zijn als volgt:

 • zwaarlijvigheid op jonge leeftijd;
 • hartafwijkingen van verschillende etiologieën;
 • mitralisstenose;
 • arteriële hypertensie;
 • mitralisklep insufficiëntie;
 • nierziekte;
 • aanhoudende stress;
 • psycho-emotionele instabiliteit;
 • luchtweginfecties;
 • hoge bloeddruk;
 • diabetes;
 • atherosclerose;
 • werk dat verband houdt met zware lichamelijke arbeid;
 • spierdystrofie;
 • alcohol misbruik;
 • roken;
 • geen ladingen;
 • erfelijke factor.

Mitralisstenose is een verworven hartafwijking waarbij de opening tussen het atrium en de ventrikel smaller wordt. Deze pathologie kan zich ontwikkelen bij insufficiëntie van de mitralisklep. Bij mitralisklepinsufficiëntie (MCV) treedt regurgitatie op (terugkeer van bloed van de linker hartkamer naar het atrium), omdat de klep dit proces niet kan blokkeren.

Hoewel bekend is dat sporten de menselijke gezondheid verbeteren, kan te intensieve training tot het tegenovergestelde leiden. Daarom kunnen mensen die voor onbepaalde tijd sporten, de ontwikkeling van hypertrofie veroorzaken, omdat de druk stijgt en het linker atrium dikker wordt. Degenen die hun gezondheid willen verbeteren door middel van sport, moeten zich bewust zijn van wat er gebeurt als ze te veel trainen. Praat met uw arts over sport.

Oorzaken van hypertrofie van het linker atrium

Linker atriale hypertrofie wordt vaak geassocieerd met genetische defecten en wordt daarom overgeërfd. Obesitas en hoge bloeddruk zijn ook belangrijke oorzaken van deze pathologie..

Dit is een van de belangrijkste redenen voor de vergroting van het linker atrium bij jongeren. Volgens de laatste gegevens neemt obesitas bij kinderen schrikbarend snel toe, waardoor ze vatbaarder worden voor deze hartaandoening..

De mitralisklep laat bloed circuleren van het linker atrium naar het linker ventrikel. Om precies te zijn, het regelt de bloedstroom tussen deze twee kamers van het hart. De mitralisklep gaat open wanneer het linker atrium is gevuld met een vooraf bepaalde hoeveelheid bloed, en sluit nadat het vereiste volume bloed in de linker hartkamer is gepompt.

Er zijn twee soorten storingen van dit systeem: stenose en mitralisklepinsufficiëntie. Bij insufficiëntie werkt de mitralisklep niet goed, hij sluit niet, zelfs niet nadat al het bloed naar de linker hartkamer is overgebracht.

Als de mitralisklep niet goed sluit, leidt dit tot een bloedstroom in de tegenovergestelde richting - van de linker hartkamer naar het linker atrium. Dit fenomeen kan leiden tot een ontsteking van het linker atrium. Mitralisklepstenose is een vernauwing van de opening tussen twee delen van het hart.

In dergelijke gevallen moet het linker atrium harder werken om het vereiste bloedvolume in het linkerventrikel te pompen. Deze overbelasting veroorzaakt hypertrofie van het linker atrium..

In de regel wordt het gekenmerkt door een onnatuurlijke verdikking van de ventrikels van het hart. Deze toestand leidt tot overmatige belasting van het hart, omdat het nodig is om actievere inspanningen te leveren om voldoende bloed naar verschillende delen van het lichaam te brengen.

Deze overbelasting in het onderste hart kan een abnormale vergroting van het linker atrium veroorzaken. Hypertrofische cardiomyopathie is een erfelijke aandoening.

We hebben het al gehad over de schadelijke effecten van mitralisstenose. Daarnaast kan aortaklepstenose ook leiden tot een toename van het linker atrium..

De aorta is verbonden met het linkerventrikel en in het geval dat de opening in de aorta wordt vernauwd, moet de hartspier meer inspanningen leveren om de benodigde hoeveelheid bloed op te duwen.

Abnormale vernauwing zorgt ervoor dat de klep niet goed werkt, waardoor de hoeveelheid bloed die het hart verlaat, afneemt. In dit geval lijdt ook het linker atrium..

Hoge bloeddruk.

De bloeddruk reguleert de normale bloedstroom door de bloedvaten en houdt ze in een normale toestand. Verschillende factoren leiden tot een verhoging van de bloeddruk, waardoor het hart meer belast wordt. Daarom zijn mensen met hoge bloeddruk gevoeliger voor hypertrofische veranderingen in de hartspier..

 • Longziekten. Elke infectie of ziekte van het ademhalingssysteem die de functionaliteit van de longen aanzienlijk vermindert, kan ook leiden tot hypertrofie van het linker atrium.
 • Spanning. Een toename van de werkbelasting leidt tot een toename van de druk en heeft een negatieve invloed op het hart, wat leidt tot veranderingen in het linker atrium.
 • Symptomen

  De symptomen zijn afhankelijk van de mate van vergroting van het linker atrium. Als de toename aanzienlijk is, is de kans groter dat de persoon onmiddellijk bijwerkingen krijgt. Aan de andere kant kunnen kleine veranderingen in de grootte van het linker atrium asymptomatisch zijn en lange tijd onopgemerkt blijven. Meestal verschijnen bij linkerventrikelhypertrofie symptomen van de volgende aard.

  • Pijn op de borst.
  • Verhoogde vermoeidheid.
  • Ademhalingsproblemen.
  • Abnormale hartslag.

  Het is moeilijk voor mensen met deze aandoening om lichamelijke oefeningen uit te voeren, zoals hardlopen, zwemmen en fietsen. Bij overbelasting zijn aanvallen van kortademigheid mogelijk.

  Met de vorming van hypertrofische veranderingen neemt het linker atrium geleidelijk toe. Klinische symptomen verschijnen mogelijk lange tijd niet. Vroege symptomen zijn niet-specifiek - verhoogde zwakte, vermoeidheid, kortademigheid, een gevoel van onderbreking in het werk van het hart.

  Even later verschijnen pijn op de borst. Ze trekken in de regel al de aandacht van de patiënt. Patiënten melden een geleidelijke afname van de inspanningstolerantie zoals hardlopen, zwemmen, fietsen en zelfs stevig wandelen.

  Bovendien variëren de klinische symptomen afhankelijk van de onderliggende ziekte die de hypertrofie van dit deel van het hart veroorzaakte. Bijvoorbeeld:

  • met stenose van de mitralisklep maken patiënten zich zorgen over oedeem van de onderste ledematen, een gevoel van onderbrekingen in het werk van het hart, vaak hoesten, die gepaard gaat met bloedspuwing;
  • met mitralisklepinsufficiëntie, klachten van kortademigheid, toegenomen algemene zwakte en vermoeidheid, zijn periodes van snelle hartslag meer typisch;
  • met insufficiëntie van de aortaklep, patiënten zijn in de regel bleek, klagen over kortademigheid en pijn tijdens lichamelijke inspanning.

  Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van een combinatie van verschillende redenen, evenals de werking van een aantal verzwarende factoren (levensstijl, beroepsrisico's, enzovoort), die het beloop van de ziekte kunnen wijzigen en het klinische beeld extreem variabel kunnen maken.

  Linker atriale hypertrofie zal zich manifesteren afhankelijk van de ernst van de pathologie. Een essentiële rol wordt gespeeld door de mate van verdikking van het septum, myocardium, evenals uniformiteit en symmetrie. De patiënt vermoedt niet altijd de aanwezigheid van een dergelijke pathologie, omdat de symptomen vergelijkbaar zijn met andere ziekten. Een van de meest voorkomende manifestaties van hypertrofie zijn:

  • frequente pijn aan de linkerkant van het borstbeen;
  • kortademigheid;
  • atriale fibrillatie;
  • daling van de bloeddruk;
  • angina pectoris;
  • verstoorde nachtrust;
  • slapeloosheid;
  • slaperigheid;
  • hoofdpijn;
  • snelle vermoeidheid tijdens lichamelijke inspanning;
  • zwakheid.

  Naast deze manifestaties kan er flauwvallen zijn. Maar dit symptoom is zeer zeldzaam. Flauwvallen treedt op als gevolg van een plotselinge hartstilstand als gevolg van zuurstofgebrek, dat in een bepaalde hoeveelheid het lichaam moet binnendringen. In het eerste stadium van de ziekte wordt kortademigheid alleen waargenomen tijdens inspanning, en in een rustsituatie manifesteert het zich al in een verwaarloosde toestand.

  Deze tekens mogen niet worden genegeerd. Ze kunnen voorbodes zijn van een ernstige hartaandoening die erger wordt zonder de juiste behandeling. Soms kan dit fataal zijn, omdat longoedeem, myocardinfarct en andere levensbedreigende verschijnselen kunnen optreden..

  De verraderlijkheid van deze pathologie ligt echter in het feit dat het zich in de eerste stadia op geen enkele manier manifesteert..
  Een persoon is zich misschien niet eens bewust van hartproblemen, omdat het afdichten van de muren in het begin geen sterke belemmeringen voor de bloedcirculatie opwerpt..

  Stadia van ontwikkeling van laesies van de linker hartkamer en atria

  • De eerste fase van hypertrofie wordt noodgeval genoemd.

  De belasting van de hartspier is groter dan zijn capaciteit. De opname van zuurstof en glucose uit het bloed door cellen verhoogt de compensatie, het gehalte aan kalium en creatinefosfaat neemt af. De processen van vorming van eiwitten en energie worden geactiveerd, spiervezels nemen snel in volume toe.

  • De tweede fase wordt gekenmerkt door aanhoudende hypertrofie.

  Gedurende deze periode is de spanning van spiercellen even krachtig als de druk erop. Het metabolisme is genormaliseerd, het hart kan gedurende een lange periode adequaat reageren op verhoogde stress.

  • In de derde fase is de reservecapaciteit uitgeput..

  Als de belasting blijft toenemen, wordt de spiergroei niet ondersteund door de ontwikkeling van het vasculaire netwerk. In het myocardium ontwikkelen ischemische en dystrofische processen en worden functionerende cellen vervangen door bindweefsel. Het hart kan geen normale bloedstroom leveren. Het gevolg hiervan is de progressie van hartfalen..

  ECG - linker atriale hypertrofie

  Bij hypertrofie van het linker atrium neemt de EMF die erdoor wordt gecreëerd toe, terwijl de excitatie van het rechter atrium normaal plaatsvindt.
  De bovenste figuur toont de normale vorming van P-golven:

  • excitatie van het rechter atrium begint iets eerder en eindigt eerder (blauwe curve);
  • excitatie van het linker atrium begint iets later en eindigt later (rode curve);
  • de totale EMF-vector van excitatie van beide atria tekent een positieve afgevlakte P-golf, waarvan de voorrand het begin vormt van excitatie van het rechter atrium en de posterieure - het einde van excitatie van het linker atrium.

  Met hypertrofie van het linker atrium neemt de vector van zijn excitatie toe, wat leidt tot een toename van de amplitude en duur van het tweede deel van de P-golf (onderste figuur), als gevolg van de excitatie van het linker atrium. Dientengevolge wordt een tweevoudige brede P-tand gevormd waarin de tweede top van de tand de eerste in amplitude overschrijdt:

  • met hypertrofie van het linker atrium is de P-golf breed, tweevoudig (meestal);
  • de breedte van de P-golf is groter dan 0,1-0,12 s (5-6 cellen);
  • de hoogte van de P-golf wordt iets verhoogd;
  • P-golf kan aan de top worden gekarteld (de afstand tussen de inkepingen is groter dan 0,02 s of 1 cel).

  Bij linker atriale hypertrofie wijkt de elektrische as van de P-golf vaak naar links af (of neemt een horizontale positie in): PI> PII> PIII. Kenmerkende tekenen van een pathologische P-golf met linker atriale hypertrofie in verschillende afleidingen:

  • een brede tweevoudige P-golf wordt meestal opgenomen in leads: I, II, aVL, V5, V6;
  • in leiding aVR P-golf breed, negatief met twee bulten;
  • PV1-golf negatief of bifasisch met een sterke overheersing van de tweede negatieve fase, waarvan de breedte wordt vergroot - dit is het meest karakteristieke teken van linker atriale hypertrofie.

  Bij linker atriale hypertrofie is de Macruse-index (de verhouding tussen de duur van de P-golf en de duur van het PQ-segment) vaak groter dan de toegestane bovengrens van 1,6. Tegelijkertijd neemt de activeringstijd van het linker atrium toe en overschrijdt 0,06 s (3 cellen) in leads I, aVL, V5, V6.

  Elektrocardiografische tekenen van hypertrofie van het linker atrium kunnen worden veroorzaakt door zowel hypertrofie zelf als de dilatatie ervan, evenals door hun combinatie.

  Het atriale ECG-complex voor linker atriale hypertrofie wordt "P-mitrale" genoemd en wordt het vaakst waargenomen bij patiënten met mitralisstenose, met aorta-hartziekte, hypertensie, cardiosclerose, aangeboren hartafwijkingen met overbelasting van de linker secties.

  • Linker atriale overbelasting.

  Een overbelasting van het linker atrium is als een brede dubbelgebogen P-golf verschijnt na een acute situatie: hypertensieve crisis, een aanval van cardiaal astma, longoedeem, hartinfarct, enz. Maar met de daaropvolgende normalisatie van de toestand van de patiënt verdwijnen de ECG-veranderingen. Het is alleen op basis van dynamische ECG-observatie mogelijk om een ​​duidelijk onderscheid te maken tussen linker atriale hypertrofie en de overbelasting ervan.

  Aanvullende onderzoeken voor diagnose

  Naast ECG kan hypertrofie worden gedetecteerd:

  • bij het luisteren met een stethoscoop (auscultatie);
  • door middel van echografie;
  • op röntgenfoto van de borst.

  Meestal ontstaat het vermoeden van pathologische veranderingen in de hartspier in de eerste plaats precies tijdens het luisteren, wat wordt uitgevoerd door de therapeut, wanneer de patiënt zich tot hem wendt over pijn en ongemak in de borst. De arts luistert naar tonen (korte, scherpe geluiden die het werk van het myocardium begeleiden) en geluiden (lange geluiden).

  Het verschijnen van dit laatste is een gevolg van eventuele problemen en dient als indicatie voor een ECG. Op hun beurt zijn veranderingen in het elektrocardiogram een ​​indicatie voor een echografisch onderzoek - EchoCG. Dit is een zeer eenvoudige en vrij informatieve diagnostische methode waarmee u de wanddikte van elke kamer nauwkeurig kunt bepalen.

  Een röntgenfoto van de borst kan ook de grootte van het hart en elk van zijn secties bepalen. De belangrijkste onderzoeksmethode in de cardiologie, die wordt aangetoond met veranderingen in het ECG, is echter nog steeds echografie.

  Welke diagnostische methode is beter - echografie of elektrocardiografie

  Dit zijn totaal verschillende methoden: echografie beoordeelt morfologische veranderingen, anatomische structuren, kamervulling en elektrocardiografie evalueert de functionele aard van de aandoeningen. Er moet echter worden opgemerkt dat er tekenen op het elektrocardiogram kunnen zijn die zichzelf niet rechtvaardigen met echocardiografie.

  De behandeling van elke patiënt is absoluut individueel, daarom kunnen diagnostische methoden alleen worden voorgeschreven door een ervaren behandelend arts.
  Alle diagnostische manipulaties worden op een geplande manier en absoluut gratis uitgevoerd in de poliklinieken van de stad met een verplichte medische verzekering. Zoals eerder vermeld, moet u eerst de oorzaak bepalen die deze aandoening heeft veroorzaakt..

  Bij mitralis- en aortahartaandoeningen is er geen conservatieve specifieke behandelingsmethode. Bij mitralisstenose is commissurotomie de noodzakelijke behandeling, vooral bij longoedeem en het verschijnen van sputum met bloed. Bij mitralisinsufficiëntie is een effectieve behandelingsmethode chirurgie, plaatsing van kunstmatige kleppen, hun protheses.

  In het geval van aorta-insufficiëntie wordt naast de implantatie van een kunstmatige klep, therapie met hartglycosiden voorgeschreven, bij voorkeur met digoxine, strofanthine of korglikon, omdat deze het minste effect hebben op de hartslag. Bij aortastenose worden diuretica en aldosteronantagonisten (veroshpiron, aldacton) gebruikt, waarmee chronisch hartfalen kan worden gecorrigeerd. Etiotrope therapie wordt altijd voorgeschreven (reuma, bacteriële endocarditis, syfilis).

  Voor arteriële hypertensie worden antihypertensiva gebruikt, zoals ACE-remmers (kapoten, ranitek), bètablokkers (concor, obzidian, visken), calciumantagonisten (corinfar, norvasc), diuretica (hypothiazide), angiotensine-2-blokkers (kosaar, lozap)... Dit zijn de eerste keus medicijnen - de meest effectieve medicijnen.

  In ernstige gevallen is het gecombineerde gebruik van 3-4 geneesmiddelen uit verschillende groepen noodzakelijk, bijvoorbeeld: bètablokker + diureticum + ACE-remmer. Het wordt niet aanbevolen om ACE-remmers en angiotensine-2-blokkers te combineren. Alle medicijnen worden ter beoordeling aangeboden, de geschiktheid van hun afspraak kan alleen worden bepaald door een ervaren cardioloog. Behandeling kan de ziekte vertragen, maar niet elimineren.

  Hoe pathologie te behandelen

  De behandeling van deze pathologie hangt af van de toestand van de patiënt. Hypertrofie is een symptoom van een ziekte. Daarom moet u het elimineren. Als de verdikking van de wanden het gevolg is van een aangeboren afwijking, is in een dergelijke situatie chirurgische ingreep vereist. Dit geldt meestal voor baby's die zijn geboren met hartafwijkingen. Na de operatie wordt een behandelingskuur uitgevoerd.

  Voor verworven hartafwijkingen worden ook chirurgische ingrepen uitgevoerd. Als hypertrofie wordt geassocieerd met hypertensie, krijgt de patiënt medicijnen voorgeschreven die de toestand stabiliseren door de druk te verlagen. Ouderen met hypertensie moeten regelmatig antihypertensiva gebruiken.

  De behandeling heeft geen effect als de persoon zwaarlijvig is en zijn levensstijl niet wil veranderen. Daarom, als deze pathologie wordt geassocieerd met onjuiste voeding, is het noodzakelijk om de aanbevelingen van artsen serieus te nemen. Als een persoon zijn eigen dieet niet kan samenstellen, kunt u naar een voedingsdeskundige gaan. Vermijd vetrijke voedingsmiddelen en frisdrank.

  Veranderingen in levensstijl omvatten stoppen met roken van sigaretten en te veel drinken. Om het hart gezond te houden, wordt aanbevolen om te gaan wandelen, zwemmen. Dit is vooral belangrijk voor degenen die op kantoor werken. Gebrek aan stress heeft een nadelig effect op het werk van het hart.

  Degenen die hypertrofie veroorzaken door overmatige sporttraining, moeten de belasting verminderen. Patiënten met een gelijkaardige diagnose zijn verplicht om regelmatig een cardioloog te bezoeken en het nodige vervolgonderzoek te doen.

  Het doel van de behandeling van linker atriale hypertrofie is om het werk van de hartspier te normaliseren. Ten eerste is het noodzakelijk om de aard van de oorsprong en de eigenaardigheid van de ziekte te identificeren. Hiervoor worden de nodige diagnostische onderzoeken uitgevoerd. Er wordt een bloedtest afgenomen, de bloeddruk wordt regelmatig gecontroleerd, een elektrocardiogram, een echocardiogram en een echografie worden gedaan.

  Op basis van de verkregen gegevens wordt een diagnose gesteld en wordt de behandeling bepaald. Algemene activiteiten omvatten het beperken tot een matige hoeveelheid lichamelijke activiteit en het volledig stoppen met sporten. Dagelijkse belastingen zijn niet beperkt.

  De therapie is gebaseerd op medicijnen met negatieve ionotrope effecten. Deze omvatten calciumantagonisten (een van hen Verapamil) of β-blokkers Deze geneesmiddelen worden voorgeschreven in de optimale dosis voor een persoon, die levenslang moet worden ingenomen. Voor ernstige ritmestoornissen worden anti-aritmica voorgeschreven.

  Als patiënten holtedilatatie en systolische disfunctie ontwikkelen, wordt de therapie voor hartfalen uitgevoerd volgens de algemene regels. ACE-remmers, diuretica, ongiotensinereceptorantagonisten, hartglycosiden, spironolacton, β-blokkers worden gebruikt. Grote doses saluretica en ACE kunnen leiden tot een toename van de obstructiegradiënt.

  Chirurgische behandeling is geïndiceerd als het klinische effect van medicamenteuze therapie niet effectief is bij patiënten met asymmetrische hypertrofie van het interventriculaire septum en een subaortische drukgradiënt in rust. En ook met ernstige obstructie en bestaande significante klinische manifestaties.

  De klassieke operatie is volgens Morrow een transaortale septummyectomie. Een andere operatiemethode volgens L. Bokeria en K. Borisov is excisie van de zone van het vergrote interventriculaire septum uit het rechter atrium. Een alternatief is septale transkatheter alcoholablatie.

  Deze methoden omvatten het verminderen van obstructie door de consolidatie van het interventriculaire septum te verminderen. In de chirurgische praktijk wordt ook tweekamerstimulatie met een verkorte atrioventriculaire vertraging gebruikt..

  Behandeling met geneesmiddelen

  Bij hypertrofie van de linker hartkamer (atrium) wordt antihypertensieve therapie voorgeschreven, de volgende groepen geneesmiddelen worden gebruikt:

  • angiotensine-converterende enzymremmers (Enalapril);
  • angiotensinereceptorblokkers (Kozaar);
  • diuretica (Torasemide);
  • bètablokkers (bisoprolol) en calciumantagonisten (diltiazem).

  Als de dikte van de wanden van het rechterhart wordt vergroot, is de behandeling gericht op het verlichten van spasmen van de bronchiën. Hiervoor worden verschillende bronchodilatatoren en hoestmiddelen gebruikt die de viscositeit van sputum verminderen. Bovendien worden, ongeacht de lokalisatie van hypertrofie, medicijnen gebruikt om de hartspier, antioxidanten en vitamines te versterken.

  Harttransplantatie als enige optie in het late stadium

  Kunsthart In het geval dat myocardiale hypertrofie niet op tijd wordt gediagnosticeerd, de patiënt geen adequate behandeling heeft gekregen, het hart zijn functies niet meer naar behoren uitvoert, is transplantatie een extreme maatregel. Deze handeling wordt uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:

  • Leeftijd onder de 65.
  • Levensverwachting minder dan een jaar zonder operatie.
  • Kortademigheid en hartkloppingen, ernstige zwakte treden op bij het lopen van minder dan 20-50 meter of bij de minste inspanning.
  • Geen aanhoudende pulmonale hypertensie.
  • De patiënt consumeert geen alcohol, drugs, rookt niet.

  Therapietactieken

  Om hypertrofie te elimineren, is het noodzakelijk om het probleem in het lichaam dat het veroorzaakte, te genezen..

  Obesitas wegwerken is een klein probleem. De belangrijkste voorwaarde is de wil van de patiënt, die zijn gewoonten en levensstijl moet veranderen. Om het gewicht te normaliseren, moet u:

  • verander uw dieet: vermijd calorierijk voedsel en voedsel met een hoge glycemische index, zoals vet voedsel en snoep;
  • regelmatige fysieke activiteit.

  Als gevolg hiervan zal het aantal verbruikte calorieën lager zijn dan het aantal dat wordt verbruikt. Het lichaam zal worden gedwongen om vet te verbranden en de extra kilo's zullen beginnen weg te gaan. In de meeste gevallen kunnen veranderingen in het voedingspatroon en sport helpen om het gewicht weer normaal te maken..

  Gebeurt dit niet, dan is er een probleem in het lichaam dat zwaarlijvigheid veroorzaakt. Ze kan bijvoorbeeld een hormonale aandoening zijn. In dit geval is het nodig om de ziekte te diagnosticeren en te behandelen..

  Hypertensie wordt behandeld met antihypertensiva. Ze kunnen worden voorgeschreven door een therapeut of cardioloog. Regelmatige lichamelijke activiteit helpt ook om de bloeddruk te normaliseren. Het is ook belangrijk om van stress af te komen en het niveau van emotionele ervaringen te verminderen..

  Als hypertensie het gevolg is van een ziekte, bijvoorbeeld een nieraandoening, moet deze worden behandeld.

  Verlichting van stenose of klepinsufficiëntie.

  Klepdefecten worden alleen operatief verwijderd. Dit wordt echter niet altijd gedaan - voor de meeste patiënten met deze pathologieën wordt ondersteunende therapie getoond, waarmee u de hartspier kunt ontladen. Het kan bestaan ​​uit:

  • Cardiale glycosiden;
  • bètablokkers;
  • anticoagulantia;
  • plaatjesaggregatieremmers;
  • ACE-remmers;
  • ontstekingsremmende medicijnen;
  • antireumatische geneesmiddelen;
  • diuretica.

  Als hypertrofie in een vroeg stadium werd gediagnosticeerd, werden alle noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd, de prognose is meestal gunstig. In het geval dat de diagnose correct is gesteld en de behandeling correct is voorgeschreven, kan de schade als gevolg van deze afwijking worden vermeden of tot een minimum worden beperkt..

  Het elimineren van de oorzaak van de pathologische vergroting van het myocardium kan veel tijd en moeite vergen, maar het resultaat is het waard - als het lukt, zal de patiënt immers een vol leven kunnen leiden zonder angst voor de toestand van zo'n belangrijk orgaan als het hart.

  Traditionele geneeswijzen

  Bij linker atriale hypertrofie kan het traditionele behandelingsregime worden gecombineerd met folkremedies. Voordat u dit of gene middel gebruikt, dient u eerst uw arts te raadplegen, anders kan de toestand sterk verslechteren, wat negatieve gevolgen met zich meebrengt. En ook zelfmedicatie kan in sommige gevallen fataal zijn..

  • Lelietje-van-dalen-tinctuur helpt de symptomen van hypertrofie te elimineren.

  Giet 1 eetl. l. bloemen 100-150 ml wodka of alcohol. Zet de tinctuur in de koelkast. Neem na 2 weken 3 keer per dag 10-15 druppels.

  Je kunt een aftreksel maken van lelietje-van-dalen. Hiervoor moet 1-1,5 eetl. l. droge kruiden 200 ml kokend water. Koel de afgewerkte infusie en zeef. Neem de remedie de hele dag in kleine porties in.

  • Rozemarijntinctuur kan de tekenen van atriale hypertrofie helpen verminderen.

  Om het recept voor te bereiden, giet je 100 g rozemarijn in 1 liter rode wijn. Zet de inhoud vervolgens 15-20 dagen op een koele en donkere plaats. Het geneesmiddel moet 3-4 keer per dag in 50 ml worden ingenomen. Het verloop van de behandeling is 1 maand. Dan moet u een week pauze nemen en de behandeling opnieuw starten.

  Giet 100 g sint-janskruid met 300 ml water. Zet de bak op het vuur en breng de bouillon aan de kook. Koel het eindproduct af en zeef door een zeef. Neem 3 keer per dag 100 ml.

  • Als hypertrofie van het linker atrium werd veroorzaakt door overgewicht, wordt een dieet voorgeschreven als aanvullende behandeling.

  Het menu moet verse groenten en fruit bevatten. Artsen raden aan om:

  • kool,
  • asperges,
  • watermeloen,
  • appels.

  Voeding moet evenwichtig en gezond zijn. Een gezonde voeding moet nuttige sporenelementen bevatten, die worden aangetroffen in:

  • rozijnen,
  • noten,
  • bananen,
  • rijst,
  • havermout,
  • avocado,
  • zemelen,
  • magere vleessoorten zijn toegestaan.

  Zeevruchten en melkproducten worden als gezond beschouwd. Een therapeutisch dieet sluit dierlijke vetten, gerookt, gefrituurd, gekruid en zout voedsel uit. De consumptie van snoep moet tot een minimum worden beperkt. Tijdens de behandeling moet u stoppen met roken en alcoholische dranken. Cafeïnehoudende en koolzuurhoudende dranken zijn ook verboden..

  Eetpatroon

  De behandeling van linker atriale hypertrofie is volledig en effectief als de patiënt slechte gewoonten, inclusief alcoholgebruik, volledig stopt. U moet zich houden aan een dagelijkse routine en een specifiek dieet..

  • Het dieet moet bevatten: vers fruit en groenten, zeevruchten, melkproducten, mager vlees. Het is absoluut noodzakelijk om vet vlees en dierlijke vetten, snoep, gebakken, gerookt en gezouten voedsel uit te sluiten. Het wordt aanbevolen om het zout helemaal van de tafel te verwijderen of tot een minimum te beperken..
  • Het wordt aanbevolen om veel fruit met vlotter te consumeren: watermeloenen, spruitjes, asperges en peulvruchten. Noten, zaden en vette vis mogen niet vaker dan twee of drie keer per week worden geconsumeerd..
  • Het lichaam heeft kalium nodig, dus je moet rozijnen, gebakken aardappelen, bananen, zeewier en gedroogde abrikozen eten.
  • Sporenmineralen zijn belangrijke ingrediënten in een gezonde voeding. Voedingsmiddelen die essentiële voedingsstoffen bevatten: yoghurt, avocado, zemelen, rijst, havermout.

  Preventie

  De procedure ter voorkoming van deze ziekte is bij iedereen zeer goed bekend. De eerste stap is een gezonde levensstijl. Dankzij normale slaap, goede voeding, constante matige fysieke activiteit, kunnen ze gemakkelijk het optreden van pathologieën met het hart voorkomen.

  Een voorwaarde is een matige belasting van het lichaam. Denk niet dat het hart van een bodybuilder die zware halters trekt altijd gezond is. Dit is waar het geheim ligt, omdat een persoon exorbitante belastingen op het lichaam uitoefent, waardoor de druk in de hele bloedsomloop aanzienlijk toeneemt. Dit is wat niet-pathologische hypertrofie veroorzaakt. Om deze reden moet u proberen uzelf niet te overbelasten..

  Beweging is leven, zeker als deze procedure in de vorm van een spel wordt uitgevoerd. Het is ook gezondheidspreventie. Het wordt aanbevolen om regelmatig naar buiten te lopen, te fietsen of licht te joggen. Mensen die dit elke dag doen, hebben 10 keer minder hartproblemen.

  Nou, en natuurlijk moet je voor preventie proberen om minder nerveus te zijn. Het is beter om meer te lachen en gelukkig te zijn. Dit wordt aanbevolen door de doktoren. U moet ook ziekten behandelen die complicaties kunnen veroorzaken en zich naar het cardiovasculaire systeem kunnen verspreiden..

  We weten allemaal dat voorkomen veel beter is dan genezen. En een aandoening zoals hypertrofie van het linkerhart kan ook worden voorkomen. De belangrijkste aanbeveling voor preventie is om een ​​gezonde levensstijl te behouden. U moet speciale aandacht besteden aan de punten die hieronder worden opgesomd.

  • Een actieve, mobiele levensstijl. Tegelijkertijd is het belangrijk om fysieke activiteit te doseren en overmatige inspanning te vermijden. Fysieke activiteiten zoals zwemmen, fietsen en wandelen zijn uitstekende preventieve maatregelen..
  • Gebalanceerd dieet. Regelmatige maaltijden met mate, een dieet rijk aan verse groenten en fruit, vitamines, meervoudig onverzadigde vetzuren - dit is precies wat nodig is om de normale werking van ons hart te behouden.
  • Naleving van het regime van werk en rust, gezonde slaap. Acht uur slaap wordt als optimaal beschouwd, maar ieder van ons kent onze behoeften en hoe lang het duurt voordat hij voldoende slaapt. Het is belangrijk om met een goed gevoel wakker te worden.
  • Vermijd stress. Dit punt is nogal moeilijk te vervullen in de omstandigheden van de moderne wereld, maar je moet er zeker naar streven. Rust is essentieel om uw hart gezond te houden..
  • Tijdige behandeling van andere ziekten. Helemaal aan het begin van dit artikel werd gezegd dat een toename van het linker atrium in de regel een manifestatie is van andere ziekten. Dit zijn meestal chronische, lopende processen. Tijdige opsporing en behandeling van ziekten is misschien wel de meest effectieve preventieve maatregel.

  Belangrijk! Als het pathologische proces wordt gevormd, zullen preventieve maatregelen alleen niet langer voldoende effect hebben. Naleving ervan is natuurlijk belangrijk om het proces niet te verergeren en de effectiviteit van therapeutische maatregelen te vergroten. Maar hoe kan deze pathologie worden behandeld??

  En nogmaals, we komen terug op het feit dat het linker atrium meestal wordt vergroot door een aantal andere ziekten. Daarom is de sleutel tot een succesvolle behandeling een adequate therapie voor de onderliggende ziekte. Hier zijn enkele voorbeelden.

  1. Als de oorzaak van hypertrofische veranderingen een hartafwijking is, is alleen een chirurgische behandeling effectief..
  2. Als de oorzaak hypertensie was, wat leidde tot de vorming van een hypertensief hart, dan is het noodzakelijk om een ​​adequate antihypertensieve therapie te selecteren.

  Houd er rekening mee dat elk geval individueel is en dat de arts de therapie selecteert op basis van de ernst van het proces, de algemene toestand van de patiënt en de aanwezigheid van bijkomende ziekten.

  Herstelprognose

  Hoe effectief de behandeling zal zijn, hangt af van hoe snel de pathologie werd ontdekt, in welke toestand het cardiovasculaire systeem en het lichaam als geheel zijn en hoe ernstig het hart en het linker atrium werden aangetast. Tijdige diagnose en juiste behandeling stellen u in staat om van een gevaarlijk symptoom af te komen en terug te keren naar uw normale leven zonder angst voor uw gezondheid.

  Het is belangrijk om te onthouden dat de oorzaken die tot hypertrofie hebben geleid, niet alleen het atrium kunnen beschadigen, maar ook de bloedvaten, de aorta of het ventrikel. Bij onderzoek en therapie moet met deze punten rekening worden gehouden. Linker atriale hypertrofie is een gevaarlijk symptoom dat, naast ernstige gevolgen, ook levensbedreigende complicaties kan veroorzaken.

  Een gemist moment, ineffectieve behandeling, verkeerd geïdentificeerde redenen kunnen leiden tot invaliditeit of overlijden.
  Maar een tijdige diagnose en juiste behandeling, zelfs bij aangeboren afwijkingen, geeft goede voorspellingen voor herstel. Na medicamenteuze behandeling en operatie kan een persoon terugkeren naar zijn normale leven zonder zichzelf te beperken door ziekte.

  De prognose voor herstel is gunstig, het belangrijkste is om het bezoek aan de dokter niet uit te stellen. Wanneer de eerste tekenen verschijnen, moet u onmiddellijk naar de kliniek gaan. Een lichte malaise en nauwelijks waarneembare pijn kunnen geen ongeval zijn, dit lichaam signaleert het optreden van problemen in het werk van het cardiovasculaire systeem. Hoe eerder ze worden geïdentificeerd, hoe sneller het herstel zal zijn..

  Elk organisme is individueel en de benadering van de behandeling moet ook gebaseerd zijn op de resultaten van analyses en onderzoeken, evenals op basis van de algemene toestand van de patiënt. Het is ook belangrijk om er rekening mee te houden dat de symptomatologie van de manifestatie van pathologie voor iedereen anders is en dat er ook veel oorzaken zijn van hypertrofie..

  Meer Over Tachycardie

  Acuut myocardinfarct (AMI) is een necrose van een deel van de hartspier als gevolg van een scherpe schending van de regionale bloedstroom.

  Vasculaire pathologieën van de onderste ledematen komen even vaak voor bij mensen van verschillend geslacht en leeftijd. Bij spataderen worden trombose, atherosclerose, medicijnen en folkremedies voorgeschreven.

  Publicatiedatum van het artikel: 01.06.2018Datum van artikelupdate: 21.01.2019De beweging van bloed in het hart van een gezond persoon gaat in één richting - van de atria naar de ventrikels van het hart en van de ventrikels naar de slagaders van het lichaam.

  Multiple sclerose betekent chronische veranderingen in de myeline-omhulling van de paden van de hersenen en treedt op onder invloed van externe factoren op een genetisch voorbestemd organisme.