Onvolledige blokkade van PNPG op ECG

Een pathologische aandoening waarbij de geleiding van een elektrische impuls door het geleidende systeem van de hartspier wordt verstoord, wordt een hartblok genoemd. De reden voor het verschijnen ervan wordt beschouwd als een verandering in de volgorde, snelheid en kracht van samentrekking van een bepaald deel van de hartspier. Dergelijke pathologieën kunnen worden geïdentificeerd met behulp van een elektrocardiogram, waarvan de resultaten door beoefenaars worden gebruikt om de hartslag, de locatie van de elektrische as van het hart en de kenmerken van het ritme te beoordelen..

De conclusie van het ECG bevat veel termen die voor de patiënt onbegrijpelijk zijn, die de oorsprong van de pathologische aandoening niet verklaren, maar integendeel veel vragen oproepen over het risico op ongewenste gevolgen. Bij het zien van de resultaten van het echocardiogram een ​​vermelding "onvolledige blokkade van de rechter bundeltak", is de patiënt perplex - deze zin ziet er beangstigend uit, hoewel het klinische verloop van de ziekte wordt gekenmerkt door de afwezigheid van specifieke symptomen.

Daarom willen we in dit artikel onze lezers vertellen wat NBBBB op een ECG betekent, om gedetailleerde informatie te verstrekken over de etiologie van het optreden, de tekenen en gevolgen van deze pathologische aandoening, de aanbevolen methoden voor de behandeling en preventie ervan..

Kenmerkend voor de His-bundel

De menselijke hartspier bestaat uit secties waarvan de samentrekkingen zorgen voor de bloedcirculatie door het lichaam - de atria, die bloed uit de aderen ontvangen, en de ventrikels, die bloed ontvangen uit de atria en het in de slagaders pompen. Hun functionele activiteit is het resultaat van blootstelling aan elektrische impulsen die hartstructuren genereren.

De belangrijkste rol bij het genereren van oscillaties die de atria samentrekken, wordt toegewezen aan de sinusknoop. Vervolgens wordt de impuls vertraagd in het atrioventriculaire (atrioventriculaire) knooppunt en passeert de opeenhoping van spiervezels - de His-bundel. Zijn gemeenschappelijke stam splitst zich in twee takken ("benen") - rechts en links, het is erdoorheen dat de elektrische lading naar de Purkenier-vezels en ventrikels stroomt.

Gedeeltelijke verandering in de beweging van elektrische impulsen langs het geleidingssysteem van het hart wordt een onvolledige blokkade van de rechter bundeltak genoemd. Deze pathologische aandoening neemt de "eervolle" tweede plaats in tussen verschillende aandoeningen van de myocardfunctie. Praktijkende cardiologen beschouwen het niet als een onafhankelijke ziekte, maar als een elektrocardiografisch teken van pathologie van het cardiovasculaire systeem..

Oorzaken van schending van intraventriculaire geleiding

Een gedeeltelijk defect van de rechter bundeltak wordt veroorzaakt door verschillende ongunstige factoren. Aangeboren of verworven pathologieën die gepaard gaan met overmatige belasting van de rechterventrikel en hypertrofie veroorzaken - deze omvatten:

 • stenose (vernauwing) van de mitralisklep;
 • atriaal septum defect;
 • tricuspidalis insufficiëntie;
 • ischemische ziekte;
 • arteriële hypertensie;
 • hypertrofie en dilatatie van het rechter atrium en ventrikel als gevolg van verhoogde bloeddruk in de kleine cirkel (pulmonale) bloedcirculatie;
 • acuut myocardinfarct.

Andere redenen zijn:

 • alcoholische en toxische cardiomyopathie;
 • schending van metabolische processen;
 • een afname van de concentratie van kalium en magnesium in het bloed;
 • de aanwezigheid van cicatriciale veranderingen in de locatie van de takken van de His-bundel die optraden als gevolg van een hartinfarct, reuma, myocarditis, systemische lupus erythematosus;
 • emfyseem van de longen;
 • bronchiale astma;
 • trombo-embolie van de kransslagaders.

Onvolledige blokkering van PNPG vertraagt ​​de overdracht van elektrische impulsen langs de contractiele spiervezels van de hartspier. Soms kan het worden gedetecteerd bij het decoderen van de ECG-resultaten van een gezonde jongere - zonder de aanwezigheid van specifieke symptomen beschouwen cardiologen deze aandoening als een variant van de fysiologische norm.

Tekenen van veranderingen in hartgeleiding

Een afname van de doorgangssnelheid van sinus- en buitenbaarmoederlijke impulsen langs de gemodificeerde vezels van de rechterbundel van Zijn bundel leidt tot een scherpe verstoring van de opeenvolging van excitatie van de ventrikels, maar heeft geen specifiek effect op het ritme en de hartslag.

Klinische manifestaties van onvolledige blokkade zijn:

 • dyspnoe, gemanifesteerd door een gebrek aan zuurstof in het menselijk lichaam;
 • verhoogde hartslag;
 • snelle vermoeidheid;
 • myasthenia gravis - verminderde spierkracht;
 • duizeligheid;
 • pijnlijke gevoelens op de borst;
 • syncope - een aanval van kortstondig verlies van bewustzijn, die wordt veroorzaakt door een tijdelijke schending van de cerebrale bloedstroom.

Bij een volledige blokkade van PNPG treedt de excitatie van de spierlaag van het hart en de rechter helft van het interventriculaire septum op als gevolg van een impuls door het geleidingssysteem vanuit de linker hartkamer. Meer uitgesproken symptomen van hartfalen verschijnen met blokkade van de linkertak van de His-bundel - in dit geval heeft de patiënt medische noodhulp nodig.

Aanvullende diagnostiek

Om een ​​competente diagnose te stellen, schrijft een gekwalificeerde cardioloog een uitgebreid onderzoek voor de patiënt voor, waaronder:

 • biochemische bloedtest - om de hoeveelheid vitale sporenelementen en cholesterolconcentratie te bepalen;
 • echografie - de studie van de structuur van het hart met behulp van ultrasone golven;
 • TEE is een soort echografisch onderzoek (door de slokdarmholte), dat wordt gebruikt bij bijzonder ernstige pathologieën om de toestand van het hart te beoordelen die onzichtbaar is tijdens conventionele echografie;
 • computertomografie, waarmee u de functionele activiteit van het hart correct kunt beoordelen.

Meer gedetailleerde informatie over het type His-bundelblokkade kan worden verkregen met 24-uurs Holter-monitoring - een veelgebruikte methode voor functionele diagnostiek waarmee het elektrocardiogram gedurende 24 uur kan worden bewaakt.

Wat moeten we doen?

Tijdige therapeutische en profylactische maatregelen zijn belangrijk bij het normaliseren van de geleiding van een elektrische impuls door de hartspier. Oudere patiënten moeten in het ziekenhuis worden opgenomen voor intramurale behandeling met hartstimulatie - elektrische impulsen met een bepaalde sterkte en frequentie.

Medicamenteuze therapiemethoden omvatten het gebruik van:

 • anticholinergica die een parasympathisch effect hebben op de hartspier - Atropine, Platyphyllin;
 • geneeskrachtige stoffen die het sympathische zenuwstelsel beïnvloeden - Efedrine, Norepinephrine, Alupent, Izadrin;
 • corticosteroïde hormonen - prednisolon, hydrocortison, dexamethason;
 • geneesmiddelen die de kaliumconcentratie in het bloed verlagen - Lasix, calciumgluconaat;
 • hartglycosiden - Digoxine;
 • angiotensine-converterende enzymblokkers (vasodilatoren) - Prestarium, Ampril, Zokardis;
 • anti-aritmica - difenine, ritmodan, giluritmal;
 • geneesmiddelen die β-adrenerge receptoren binden - Transicor, Blockarden, Vasakor, Nebilan, enz..

Het verloop van de pathologische toestand

De prognose van een onvolledig rechterbundeltakblok bij afwezigheid van ernstige klinische symptomen is gunstig. In aanwezigheid van organische veranderingen en verminderde functionele activiteit van de hartspier, neemt het risico op complicaties op de lange termijn en overlijden toe..

De progressie van de pathologische toestand - de ontwikkeling van atrioventriculaire (atrioventriculaire) blokkade en een toename van de hartspier leidt tot het beëindigen van de elektrische impuls, veranderingen in de bloedcirculatie door de bloedvaten en het ritme van het hart, verhoogde bloeddruk, hartfalen.

Veel patiënten die problemen hebben met de overdracht van elektrische impulsen in het hoofdorgaan, zijn geïnteresseerd in de vraag: "Kan een hartblok worden overgeërfd?" Het is moeilijk om een ​​eenduidig ​​antwoord te geven - praktiserende cardiologen geloven dat er een genetische aanleg is voor disfunctie van het hartgeleidingssysteem.

Preventieve maatregelen voor stoornissen in de impulsgeleiding zijn onder meer:

 • afwijzing van slechte gewoonten;
 • het gebruik van vitaminecomplexen;
 • beperking van psycho-emotionele stress en fysieke activiteit;
 • goede rust en slaap;
 • gebalanceerd dieet;
 • matige oefening;
 • tijdige behandeling van pathologische processen die hartritmestoornissen kunnen veroorzaken.

Als de patiënt een abnormaal uiterlijk heeft van de hartakkoord, mitralisklepprolaps, opening in het septum dat de atriale kamers scheidt, is constant toezicht van gekwalificeerde specialisten noodzakelijk om rationele therapie uit te voeren en pathologische veranderingen te voorkomen. Ter afsluiting van bovenstaande informatie wil ik nogmaals het belang van periodieke ECG benadrukken. De opkomende pijnlijke gevoelens in het borstbeen, duizeligheid, een gevoel van zwaarte en zwakte mogen niet worden genegeerd - een dringende noodzaak om een ​​cardioloog te bezoeken en al zijn afspraken na te komen!

Rechter bundeltakblok: oorzaken en symptomen, hoe gevaarlijk het is, behandeling en prognose

Blokkade van de rechter bundeltak is een schending van de normale geleiding van een elektrische impuls door hartstructuren. De samentrekbaarheid van de spierlaag neemt af, de hemodynamiek is verminderd en er treedt gegeneraliseerde hypoxie op. Dit is geen onafhankelijke pathologie, maar een soort ECG-bevinding..

De afwijking van de geleidbaarheid van het spierorgaan is te wijten aan andere defecten in de ontwikkeling van het hart. Het is niet de blokkade die moet worden aangepakt, maar de grondoorzaak heeft ervoor gezorgd dat deze tot leven is gekomen.

Deze omvatten sclerotische veranderingen, ontstekingsprocessen, aorta, mitralisinsufficiëntie en andere aandoeningen.

De vooruitzichten op genezing zijn in de meeste gevallen goed. De rechterventrikel is betrokken bij het pathologische proces, daarom vormen zich in een relatief late periode formidabele complicaties.

Afwijking ontwikkelingsmechanisme

Pathologische afwijking treedt geleidelijk, plotseling op - relatief zelden hebben we het over acute processen. Om te begrijpen wat de kern vormt van de vorming van pathologie, moet u zich wenden tot anatomische informatie.

Het hart is in staat voor onbepaalde tijd autonoom te werken. Dit is het resultaat van een zogenaamde sinusknoop of natuurlijke pacemaker. Hij is verantwoordelijk voor het opwekken van een elektrische impuls.

De opwinding wordt overgedragen via speciale vezels die bekend staan ​​als de His-bundel. Het is een boomachtige, vertakte structuur.

Als gevolg van eerder aanhoudende inflammatoire pathologieën, aangeboren of verworven defecten en andere aandoeningen treedt een schending van geleiding op, een elektrische impuls vertraagt ​​de beweging (met onvolledige blokkade) of wordt volledig onmogelijk (volledige blokkade).

Als gevolg hiervan neemt de contractiliteit van het myocardium aan de rechterkant (atrium en ventrikel) af, wordt de beweging van bloed in een kleine cirkel verstoord. Vandaar pulmonale problemen als een vroeg symptoom van het pathologische proces..

Classificatie en cijfers

De typering van de blokkade wordt om een ​​aantal redenen uitgevoerd.

Door de aard van de stroom:

 • Onderbroken vorm. Passeren. Het ontwikkelt zich in 15% van de gevallen. Bepaald door de intermitterende beweging van het defect. De afwijking is op elk moment aanwezig of niet. Het is moeilijk om de verandering op te vangen, het is vereist om meerdere keren een ECG uit te voeren om de resultaten te registreren. Daarom wordt intramuraal onderzoek aanbevolen..
 • Afwisselende variëteit. Bepaald door een andere koers. Er zijn altijd afwijkingen, maar ze gaan van de ene tak naar de andere, wat een vroege diagnose bemoeilijkt.
 • Permanente vorm. Het ontwikkelt zich in de meeste gevallen. Er zijn geen moeilijkheden bij het onderzoek. De veranderingen zijn stabiel.

Op basis van het aantal getroffen bundels:

 • Single. De beweging van een elektrische impuls langs een tak is geblokkeerd. Het wordt gekenmerkt door een minimaal klinisch beeld. Omdat er geen symptomen zijn, let de patiënt niet op zijn eigen gezondheid, het proces vordert. In de meeste gevallen wordt het binnen 2-3 jaar erger..
 • Dubbele. Er zijn meerdere benen tegelijk bij betrokken. Manifestaties zijn aanwezig, ze worden voldoende uitgesproken om naar het ziekenhuis te gaan.
 • Verdrievoudigen. De gevaarlijkste soort. Het wordt gekenmerkt door gegeneraliseerde aandoeningen van het organische type. Dringend herstel onder begeleiding van een hartchirurg.

Ten slotte, afhankelijk van de mate van aantasting van de functionele activiteit van de vezels:

 • Onvolledig rechter bundeltakblok. Bepaalt de beginfase van een traag pathologisch proces. Na verloop van tijd wordt de aandoening gecompliceerder, ontwikkelen zich gegeneraliseerde laesies van hartstructuren en andere systemen. In het geval van ernstige etiologische factoren ontwikkelt deze fase zich niet, de ziekte gaat (voorwaardelijk gesproken) onmiddellijk over naar een ander stadium.
 • Volledige blokkade van het rechter bundeltakblok. Het wordt gekenmerkt door niet-geleiding van totale vezels. De elektrische impuls bereikt de ventrikels niet. Vandaar het compensatiemechanisme, wanneer andere hartstructuren zelf een signaal beginnen te genereren. De situatie wordt alleen maar erger. Bradycardie op het niveau van 30-40 slagen per minuut wordt vervangen door ventrikelfibrilleren. Het is een rechte weg naar de dood door een hartstilstand.

Classificaties worden gebruikt om diagnostische en behandelingstactieken te bepalen.

Dan een gevaarlijke blokkade?

Complicaties kunnen in elk stadium van het pathologische proces optreden. Er is echter geen garantie dat er geen dodelijke afloop zal zijn..

Een geschatte lijst met gevolgen is als volgt:

 • Hartaanval. De dood van spiercellen en hun vervanging door littekenweefsel. Het gebied van de laesie hangt af van de aard van de geleidingsstoornis.
 • Myopathie. Defect in de vorming en ontwikkeling van het myocardium. Bepaald om aangeboren redenen of als gevolg van alcoholisme en andere factoren.
 • Hartfalen. Plotseling, zonder uitzicht op herstel van de hartactiviteit.
 • Beroerte. Als gevolg van een schending van de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de hersenen.
 • Ademhalingsfalen van verschillende ernst. Gekenmerkt door de onmogelijkheid van normale gasuitwisseling.
 • Longoedeem. Medisch noodgeval. Vereist dringend herstel in stationaire omstandigheden.
 • Cardiale astma. De aanval kan enkelvoudig zijn. In sommige gevallen wordt een groep afleveringen over een korte tijdsperiode bepaald.
 • Fatale afloop. Als gevolg van de gepresenteerde complicaties.
 • Cardiogene shock. Acute overtreding, mortaliteit bijna 100%.

De kans op gevolgen varieert. Het hangt allemaal af van de mate van blokkade.

Oorzaken

Er zijn meer dan een dozijn ontwikkelingsfactoren. Dit bemoeilijkt zowel de zelfdiagnose als het onderzoek onder toezicht van een arts aanzienlijk..

Een geschatte lijst van de belangrijkste en meest voorkomende aandoeningen die een defect in de geleidende structuren van het hart met zich meebrengen:

Hartaanval

Necrose van hartformaties. Het wordt gekenmerkt door een totale verstoring van de normale functionele activiteit. Last but not least is er een blokkade van de rechter bundeltak. Dit is het gevolg van het afsterven van actieve weefsels..

Herstel is in principe onmogelijk. De patiënt kreeg levenslange ondersteunende therapie voorgeschreven, de vooruitzichten op verder biologisch bestaan ​​zijn controversieel, het hangt allemaal af van de omvang van de laesie, de leeftijd en de gezondheidstoestand van de persoon.

Ischemische ziekte

Minder actieve verstoring van de bloedtoevoer naar hartstructuren. Bepaald door ernstige coronaire insufficiëntie of andere aandoeningen.

Herstel vindt regelmatig plaats in een ziekenhuis. De vooruitzichten op genezing zijn minimaal, vooral als er organische defecten aanwezig zijn.

Pulmonale hypertensie

Verhoogde druk in de longslagader en anatomische veranderingen in het myocardium op deze vorm.

Mogelijk fatale, ongeneeslijke aandoening. Vereist regelmatige intramurale zorg.

Hypertensie

In de vroege stadia (fase 0-1 GB) wordt minimale verstoring van de geleiding van de His-bundel bepaald, of is deze helemaal afwezig.

In 2 en zelfs meer 3 stadia ontstaan ​​gegeneraliseerde afwijkingen niet alleen van de kant van de beweging van de elektrische impuls, maar ook van de positie van zijn generatie in de sinusknoop.

Algemene aandoeningen vereisen competente therapie onder toezicht van een cardioloog. Dit is meestal een levenslange impact op de oorzaak.

Reuma en andere auto-immuunpathologieën

Ze gaan gepaard met verstoring van de normale werking van de mitralisklep, vernietiging van hartweefsel in het algemeen. Langdurige behandeling met immunosuppressiva en andere medicijnen.

Ontstekingsziekten van de hartspier en het hartzakje

Ze gaan gepaard met een intens klinisch beeld met symptomen van versnelde hartslag, ernstige pijn op de borst. De vernietiging van weefsels is actief, vindt in korte tijd plaats.

Herstel in een ziekenhuis, de volgorde van behandeling is dringend. Zonder hulp is een verstoring van de normale geleiding van de His-bundel het kleinste probleem.

Complexe protheses van de atria of andere anatomische structuren, inclusief de mitralisklep, zijn vereist.

Stofwisselingsziekten

Allereerst - verkalking of afzetting van anorganische zouten in de structuur van het hart.

Andere ontwikkelingsfactoren hebben betrekking op aangeboren of verworven misvormingen van hartformaties, aorta (vernauwing van het lumen, aneurysma, afzetting van cholesterolstoffen en andere aandoeningen).

Niet-cardiale oorzaken

Naast deze factoren kan men benadrukken:

 • Langdurig of oneigenlijk gebruik van antihypertensiva, anti-aritmische, psychotrope en andere geneesmiddelen, waaronder glycosiden.
 • Roken.
 • Alcohol misbruik. De duur tot het ontstaan ​​van de blokkade hangt af van de individuele resistentie tegen ethanol en zijn metabolieten.
 • Vergiftiging met zware metalen en giftige stoffen.
 • Endocriene pathologieën: van diabetes mellitus tot ernstige disfunctie van de schildklier of bijnieren.
 • Bronchiale astma, COPD, ademhalingsfalen. Het proces beweegt zich in twee richtingen: verstoringen van de gasuitwisseling verergeren de blokkade en vice versa..

De reden moet worden vastgesteld voor de aanwijzing van een competente behandeling. Als de aandoening nooit is geïdentificeerd, spreken ze van idiopathische blokkade van de rechterbundeltak. De therapie is erop gericht de gevolgen te stoppen.

Symptomen

Manifestaties zijn afhankelijk van de ernst van het pathologische proces. Als zodanig zijn er geen specifieke symptomen, ze zijn te wijten aan de onderliggende ziekte.

Voltooi RBBB

 • Aritmie van intense aard. Door het type bradycardie, dat wil zeggen verzwakking van de samentrekbaarheid van de hartspier. Een totale afwijking treedt op in een laat, vergevorderd stadium, wanneer de geleidingsstoring 2-3 takken beslaat. Mogelijke stopzetting van het orgel en plotseling overlijden.
 • Pijn op de borst. Zwak als er geen angina-aanval is. Branden, drukken, geeft aan de maag, sipnu en handen. Het wordt verwijderd met pijnstillers. In ernstige gevallen - verdovend.
 • Zwakte, slaperigheid en verwarring. Vooral als de hersenen niet genoeg voedingsstoffen en zuurstof krijgen, treden schendingen van de functionele activiteit van hersenstructuren op. Neurologische uitval groeit geleidelijk of als een lawine, afhankelijk van de aard van het hoofdproces.
 • Dyspneu. In een staat van volledige rust. Zelfs minimale fysieke activiteit wordt onmogelijk.
 • Cephalalgie. De pijnen zijn gelokaliseerd in het occipitale gebied of de kruin. De balenpersen. Schieten. Regelmatig. Gaan gepaard met misselijkheid, zelden braken, dit is geen typisch teken.
  Duizeligheid. De patiënt kan niet navigeren in de ruimte, wordt gedwongen lang te liggen, totdat de toestand is genormaliseerd en de cerebellaire functie is hersteld.
 • Cyanose van de nasolabiale driehoek. Blauwe verkleuring van het periorale gebied. Ontwikkelt als gevolg van een hartprobleem.
 • Bleekheid van de huid. Komt voor op het moment van acute hemodynamische afwijking.
  Flauwvallen, mogelijk herhaald in korte tijd.

Onvolledige RBBB

Gedeeltelijke blokkering manifesteert zich door de volgende symptomen:

 • Milde aritmieën. Iets verzwakte hartslag.
 • Dyspneu. In een staat van fysieke activiteit van gemiddelde intensiteit.
 • Pijn op de borst.
 • Afwijkingen in cognitieve, medische functies.

Sommige situaties gaan helemaal niet gepaard met pathologische symptomen..

In ieder geval heeft een onvolledige blokkade geen specifieke symptomen, behalve aritmieën van verschillende ernst. Meer formidabele vormen van aantasting van de normale contractiliteit zijn mogelijk: van atriale fibrillatie tot extrasystole, wat de algehele prognose verergert.

Diagnostiek

Passeert onder toezicht van een cardioloog, een gespecialiseerde chirurg met vermoedens van pathologie, die alleen door radicale methoden worden geëlimineerd.

Het schema bij benadering omvat de volgende activiteiten:

 • Mondelinge ondervraging van een persoon, anamnese afnemen om het klinische beeld en de oorsprong van het optreden vast te stellen.
 • Meting van de bloeddruk, meerdere keren. Ook hartslag.
 • Dagelijkse Holter-monitoring voor registratie van bloeddruk- en hartslagindicatoren gedurende 24 uur. Herhaald gebruik is mogelijk. Beter als de patiënt buiten het ziekenhuis is, in een natuurlijke, vertrouwde omgeving.
 • Elektrocardiografie. Onthult functionele stoornissen. Beschouwd als de gouden standaard.
 • Echocardiografie. Visualisatie van hartweefsel en omliggende structuren. Het wordt gebruikt om organische afwijkingen te diagnosticeren die zich vóór of na de blokkade hebben ontwikkeld. Oorzaak en gevolg worden vastgesteld op basis van objectieve gegevens.
 • MRI of CT. De aard van anatomische defecten verduidelijken.

Waar nodig worden specialisten van derden betrokken. Vooral op het gebied van endocrinologie. Opties zijn mogelijk. Om de oorsprong van het proces vast te stellen, zijn uitgebreide maatregelen nodig.

ECG-tekens

VolIncompleet
 • Verbreding van het QRS-complex meer dan 0,12 sec.
 • Jagging op RSR1.
 • Afwijking van de hartas naar de rechterkant.
 • Vervorming van tanden S, R.
 • Verbreding S, I.
 • rSR rSr ventriculaire complexen in lead V1.

Het rechterbundeltakblok op het ECG is relatief moeilijk te detecteren. Er zijn enkele typische symptomen, differentiële diagnose wordt uitgevoerd met andere pathologieën. Aanzienlijke kwalificaties zijn vereist om de ECG te ontcijferen en het type proces te begrijpen.

Behandelingsmethoden

Herstelmaatregelen zijn afhankelijk van de aard van de afwijking.

Tegen de achtergrond van een langdurige stroomstoring van de geleiding zonder een uitgesproken ziektebeeld, organische defecten aan de kant van de systemen, terwijl, als de aandoening bij toeval werd ontdekt, een langdurige dynamische observatie wordt getoond. Controle om de 3 maanden. Dan minder vaak (elke zes maanden).

Met blokkade van twee of drie stralen tegen de achtergrond van een hypertensief proces, wordt het gebruik van een groep geneesmiddelen getoond:

 • Om de bloeddruk te verlagen (klassiek regime: diltiazem + perindopril + centraal werkend geneesmiddel, zoals moxonidine).
 • Glycosiden.
 • Statines, als een atherosclerotische component aanwezig is.
 • Milde diuretica. Selectie, vooral tegen de achtergrond van antihypertensieve therapie, wordt alleen uitgevoerd door een arts. Onjuiste combinaties leiden tot hartstilstand of degeneratie, nierfalen.
 • Antitrombotisch om de reologische eigenschappen van bloed te herstellen.

Auto-immuunziekten worden behandeld met niet-steroïde ontstekingsremmers, antibiotica, minder vaak met andere middelen.

De verschijnselen van aritmie worden verwijderd door het gebruik van Amiodarn in kleine doses. Mogelijkheid om bètablokkers voor te schrijven (de beste in zijn soort - Anapriline).

Chirurgische behandeling van RBBB is in extreme gevallen geïndiceerd, als er een schending van de anatomische integriteit van het orgaan is, is er behoefte aan protheses.

Tegen de achtergrond van atrioventriculair blok en gegeneraliseerde ritmeafwijkingen is implantatie van een pacemaker mogelijk. De maatregel is controversieel, er wordt in uitzonderlijke gevallen gebruik van gemaakt, niet alle cardiologen ondersteunen deze therapietactiek.

Als het pathologische proces te wijten is aan subjectieve factoren, stoppen met roken, alcohol, slechte gewoonten in het algemeen, een verandering van dieet naar een afname van de hoeveelheid dierlijke vetten en optimalisatie van het drinkregime (2 liter per dag, als er geen contra-indicaties zijn).

Voorspelling

Hangt af van een aantal factoren. Gunstige momenten die samenhangen met goed overleven:

 • Volledige of overwegend afwezigheid van symptomen en klinisch beeld.
 • Normale gezondheid (geen somatische pathologieën).
 • Hoogwaardige respons op behandeling.
 • Jonge leeftijd.
 • Goede familiegeschiedenis.
 • Geen slechte gewoonten. Onbedoelde detectie van afwijkingen op elektrocardiografie.

De mortaliteit is maximaal met volledige blokkades met drie stralen en bereikt 80%. Bradycardie is een belangrijke factor bij hartstilstand. Hartaanvallen en beroertes komen minder vaak voor.

De prognose voor herstel op het werk is relatief gunstig. Maar u kunt veilig lichamelijk werk vergeten. De kans op overlijden door mechanische overbelasting neemt dramatisch toe.

Tenslotte

Onvolledige blokkade van de rechter bundeltak van His is de eerste fase van het pathologische proces, wanneer de geleiding van de impuls wordt vertraagd, maar niet volledig geblokkeerd.

Symptomen zijn minimaal vanwege het onderliggende ziekteproces.

Bij volledige blokkade van het rechterbeen bereikt de impuls de ventrikels helemaal niet, waardoor ze zelf een signaal beginnen af ​​te geven. Er zijn gevaarlijke soorten aritmieën, groepsextrasystolen en fibrillaties, die gevaarlijk zijn en tot de dood kunnen leiden.

Behandeling onder begeleiding van een cardioloog. De kans op herstel is groot, maar de prognose wordt bepaald door de etiologie.

Wat is NBBBB op ECG? Onvolledig rechter bundeltakblok - oorzaken, symptomen en behandeling

Wat laat het ECG zien? Laten we dit uitzoeken.

Verschillende pathologieën van het cardiovasculaire systeem verwarren de patiënt soms: er zijn veel onbegrijpelijke woorden in de naam en de arts heeft de etiologie van de ziekte niet uitgelegd en de gevolgen ervan niet aangegeven. In de conclusies na het echocardiogram, naar aanleiding van de samentrekkingsfrequentie van de hartspier, de kenmerken van het ritme en de locatie van de EOS, staat een lijn met een record van NBRBB op het ECG. Wat is het? Het klinkt bedreigend, dus we zullen proberen je er meer over te vertellen..

Wat het is?

Meestal is dit record te vinden bij jonge kinderen bij wie de symptomen van pathologie volledig afwezig zijn. Eerst moet u begrijpen welke redenen leiden tot de ontwikkeling van deze pathologie, en ook in welke gevallen deze aandoening tussenkomst vereist. Volgens een specialist is onvolledige blokkade van het rechter bundeltakblok een pathologie die verband houdt met stoornissen van de autonome functies van het centrale zenuwstelsel. Onder bepaalde voorwaarden vormt het geen bedreiging voor de gezondheid van de patiënt. Met de ontwikkeling van de blokkade kan dit in de toekomst echter voor gevaarlijke situaties zorgen. Wat is NBPBB op ECG?

Een beetje over de structuur van het cardiovasculaire systeem

De bundel van His zorgt voor de geleiding van zenuwimpulsen naar de ventrikels van het hart. Het innervatiesysteem zorgt voor een soepele werking van het cardiovasculaire systeem. Als er een storing optreedt, stopt de zenuwimpuls met passeren. Zijn bundel is een klein gebied van het myocardium waarin zich atypische vormen van myocyten bevinden. In de bundel wordt de aanwezigheid van één stam en drie poten onderscheiden: de achterkant en twee voorkant (rechts en links). Ze zijn verantwoordelijk voor de innervatie van de voorste en achterste delen van de hartspier..

Decodering van ECG en NBPNBG interesseert velen.

In het bovenste deel van het hart kan de romp van de bundel His worden geïdentificeerd in het interval tussen de ventrikels. De poten van de stam dalen af ​​naar de boezems en worden Purkinje-vezels genoemd. Ze zorgen voor innervatie van spierweefsel en zijn ook verantwoordelijk voor het stimuleren van de contractiliteit van myocyten. In principe kan dit orgaan de coördinator van de synchronisatie van de activiteit van de atria en ventrikels worden genoemd. Op het moment dat het atrium samentrekt, wordt de impuls doorgegeven aan de ventrikels. Zoals we hierboven al zeiden, is de aanwezigheid van een onvolledige blokkade van PNBG typerend voor jonge kinderen, maar ook voor ouderen..

Asymptomatisch beloop

Pathologie is meestal asymptomatisch, de patiënt maakt zich nergens zorgen over en hij klaagt nergens over. Therapie in deze situatie kan alleen nodig zijn als er ernstige schade aan de geleidende vezels is opgetreden, evenals aanhoudende vormen van hartritmestoornissen. De blokkade wordt onvolledig genoemd, omdat deze toestand de tijd verlengt die nodig is om een ​​impuls langs het rechterbeen uit te voeren, maar deze gaat nog steeds voorbij, in tegenstelling tot een volledige blokkade.

Dus waarom staat er NBRBB op het ECG, wat is het?

Oorzaken en soorten blokkades

Soorten pathologie kunnen worden onderverdeeld op basis van waar de veranderingen zijn gelokaliseerd. De blokkade kan een enkele straal, dubbele straal en drie straal zijn. Bij de eerste optie blijft de toestand van de patiënt voldoende. In de andere twee gevallen kunnen verschillende klinische symptomen optreden. Afhankelijk van de aard van de overtredingen zijn er:

 • volledige en onvolledige blokkade van een zenuwimpuls;
 • constant progressieve of remissie, intermitterende stoornissen met de momenten van verbetering en verslechtering van het zenuwgeleidingssysteem;
 • een rollende vorm, waarvoor de karakteristieke manifestaties van pathologische processen niet bij elk echogram worden geregistreerd;
 • afwisselende blokkade van de bundeltak, een onderscheidend kenmerk hiervan zijn pathologische veranderingen die op hun beurt op de linker- en rechterbenen verschijnen.

De redenen voor de onvolledige blokkade van PNBI kunnen vele factoren zijn, waaronder pathologieën van het centrale zenuwstelsel. De meest voorkomende oorzaken van deze aandoening zijn:

 • de aanwezigheid van coronaire hartziekte bij patiënten ouder dan veertig jaar;
 • de aanwezigheid van alcoholische en toxische cardiomyopathie;
 • stofwisselingsstoornissen en een afname van de hoeveelheid van bepaalde sporenelementen in het bloed (kalium, magnesium);
 • de aanwezigheid van littekens op de plaats waar de bundel van His zich bevindt (myocardinfarct, reuma, systemische lupus erythematosus, myocarditis);
 • de aanwezigheid van verworven en aangeboren hartaandoeningen in de vorm van stenose en verzakking, coarctatie en verschillende defecten;
 • de aanwezigheid van hypertrofie van het hartweefsel bij hypertensieve ziekte bij afwezigheid van therapie met zijn medicijnen;
 • de aanwezigheid van trombo-embolie van de coronaire en pulmonale bloedvaten;
 • de aanwezigheid van bronchiale astma;
 • de aanwezigheid van chronische bronchitis en longemfyseem;
 • diagnose van cor pulmonale.

Uitgebreid onderzoek bij een kind

In de kindertijd, bij het afsluiten van een ECG met NBRBB, moet een uitgebreid onderzoek worden uitgevoerd om intra-uteriene ontwikkelingspathologieën uit te sluiten. In dit geval is de aanwezigheid van een abnormaal akkoord in het linkerventrikel, klepprolaps of de aanwezigheid van een ovaal open-type atriaal septumdefect mogelijk. Als de bovenstaande veranderingen ontbreken, dan is de detectie van een onvolledige blokkade van de rechter pedikel van His een soort normatieve ontwikkeling en een kenmerk van het autonome zenuwstelsel. In dit geval is constante observatie nodig om de ontwikkeling van pathologische veranderingen in de tijd te detecteren, als ze zich voordoen. In dit verband moet erop worden gelet dat de diagnose van een linker bundeltakblok een aanzienlijk gevaar vormt voor de patiënt en een adequate therapie vereist, deze pathologie is nooit de norm. Dit is wat het ECG laat zien.

Tekenen en symptomen

Er zijn misschien helemaal geen tekenen en de patiënt zal zich volkomen gezond voelen. Een uitgesproken kliniek kan zich alleen manifesteren met een blokkade van het linkerbeen, die onmiddellijke medische aandacht vereist. Symptomen van onvolledige blokkade kunnen worden uitgedrukt als:

 • kortademigheid tijdens inspanning en in rust;
 • gevoel van snelle hartslag en hartritmestoornissen;
 • spierzwakte en verhoogde vermoeidheid;
 • vaak duizeligheid en duizeligheid;
 • pijn, zwaar gevoel op de borst.

Beschouw de belangrijkste ECG-tekenen van NBRBB.

Onvolledige blokkade van de linker bundeltak van His is behoorlijk moeilijk. Op het elektrocardiogram kun je tanden zien die wijzen op een langzame prikkelimpuls van het atrium naar het ventrikel. In dit geval zijn de tanden die de samentrekking van de ventrikels registreren, afwezig. Bij een onvolledig rechterbeenblok heeft het ECG kleine inkepingen op de S-golf. In de lead ziet u gedeeltelijke veranderingen aan de rechterkant van het thoracale gebied.

Het grootste gevaar is dat dit een negatieve invloed kan hebben op het ECG, en met een hartinfarct zal de diagnose moeilijk worden. Zo'n toestand kan iemand zijn leven kosten. Hoewel een goede specialist het zou moeten begrijpen.

In moeilijke gevallen

De basis van de diagnose is een echocardiogram; in moeilijke gevallen is het mogelijk om 24-uurs Holter-monitoring uit te voeren. U kunt de diagnose bevestigen met behulp van echografie en computertomografiegegevens. Het plotseling optreden van de bovenstaande symptomen is een reden om een ​​arts te raadplegen, en als de symptomen verergeren, moet u dringend een ambulance bellen, omdat dit kan betekenen dat een persoon alle tekenen van een hartaanval heeft. Maar in de regel is bij onvolledige blokkade van het rechterbundeltakblok geen therapie vereist op het ECG, de patiënt zal worden aanbevolen om elke zes maanden een onderzoek te ondergaan om de toestand van het cardiovasculaire systeem te controleren.

Diagnostiek

Om de diagnose te bevestigen, schrijft de specialist een uitgebreid onderzoek en enkele laboratoriumtests voor:

 • een gedetailleerde biochemische bloedtest, waarmee een onvoldoende hoeveelheid van bepaalde sporenelementen kan worden opgespoord, evenals een hoog cholesterolgehalte;
 • echografisch onderzoek, waarbij uitzetting van het hart en geleidingsstoornissen worden onthuld;
 • dagelijkse monitoring, die gedetailleerde informatie kan geven over het type blokkade;
 • transesofageale cardiografie, gebruikt in bijzonder moeilijke gevallen.

In sommige situaties kan de arts computertomografie aanbevelen om een ​​juiste beoordeling van het hart te geven..

Behandeling

Dus we vonden NBBBB op het ECG van het kind. Wat moeten we doen? Als zodanig is therapie met onvolledige blokkade van de rechter bundeltak meestal niet nodig, de toestand van de patiënt baart geen zorgen. U moet de toestand controleren en een ECG maken zoals voorgeschreven door een arts. In dit geval is het mogelijk om zelfstandig de verminderde geleiding van zenuwimpulsen te herstellen. Voor profylaxe kan een cardioloog een volwassene voorschrijven om kalium- en magnesiumpreparaten, complexe vitamines en geneesmiddelen tegen aritmie te nemen (als er natuurlijk indicaties zijn). Het is echter noodzakelijk om de ziekte te behandelen die de ontwikkeling van NBBBB op het ECG heeft veroorzaakt. We weten nu wat het is. Als u geen maatregelen neemt, zal de pathologie na verloop van tijd verslechteren, wat kan leiden tot een aanzienlijke verslechtering van de gezondheid..

Nbppnpg per ecg

• Het QRS-complex is niet verbreed, maar in lead V1 heeft het een M-vormige configuratie.

• Als er zowel een kleine R-golf in lead V1 wordt opgenomen als een R'-golf, dan spreken ze van een incompleet rechterbundeltakblok (RNBB). Bij kinderen en adolescenten kan zo'n ECG een manifestatie zijn van fysiologische kenmerken..

• Als er bij een onvolledig rechterbundeltakblok (RNBB) een R-golf verschijnt in afleiding V1, vermoedt u RV-hypertrofie.

Bij onvolledige blokkade van de rechterbundeltak (RNBB) verschijnen dezelfde veranderingen op het ECG als bij de volledige blokkade, maar het QRS-complex wordt niet verbreed en de duur is niet langer dan 0,12 s. Er zijn 3 ECG-varianten van klinische betekenis..

De belangrijkste wijzigingen verschijnen in lead V1. Het QRS-complex is ook in dit geval gesplitst en heeft een M-vormige configuratie (rSr ', RSR', rsR ').

In de eerste variant wordt een R- en R'-golf geregistreerd en zijn beide tanden klein, maar de S-golf is normaal. De T-golf kan normaal zijn, het kan zowel positief als negatief zijn. De P-golf is normaal. QRS-complex niet verbreed.

Houd er rekening mee dat hoewel de R- en R'-golven in lead V1 met onvolledig rechterbundeltakblok (RNBB) klein blijven, een dergelijk ECG geen klinische betekenis heeft. Deze variant van incompleet rechter bundeltakblok (RNBB) is fysiologisch en typisch voor kinderen en adolescenten. RV-hypertrofie met een dergelijk ECG wordt alleen in zeldzame gevallen waargenomen (optie I).

Relatief hoge R- of R'-golven in lead V1 en ongeveer dezelfde amplitude van de R- en S-golven (R / S- en R '/ S-verhouding is ongeveer 1) kunnen een teken zijn van RV-hypertrofie (variant II).

In een andere variant van onvolledig rechterbundeltakblok (RNBB) wordt het QRS-complex ook gesplitst in afleiding V1, maar de eerste of tweede positieve golf (d.w.z. R of R 'golf) is hoog. Het ST-segment bevindt zich onder de isolijn en de T-golf is negatief. Op basis van zo'n ECG, vooral een hoge R'-golf, is het mogelijk om RV-hypertrofie te diagnosticeren. BBO is verlengd en is> 0,03 s voor de R-golf en> 0,07 s voor de R'-golf (optie III).

Van de andere veranderingen op het ECG met de derde optie, kunnen veranderingen in afleidingen I, aVL, V5, V6 worden opgemerkt, vergelijkbaar met die met volledige blokkade van de rechterbundeltak (RNBB): relatief brede en diepe S-golf, juiste type ECG.

De P-golf in afleidingen II en III is hoog en wordt gekenmerkt als rechter atriaal.

Het beschreven beeld van een onvolledig rechterbundeltakblok (PNBB) (optie III) wordt waargenomen bij chronische pulmonale hartaandoeningen en hartafwijkingen zoals mitralisstenose, longarteriestenose, Eisenmenger-syndroom.

Kenmerken van onvolledig rechterbundeltakblok (PNBB):
• Het QRS-complex is niet verbreed (onvolledig rechterbundeltakblok (RNBB) bij het Eisenmenger-syndroom (ventriculair septumdefect in combinatie met pulmonale hypertensie).
Juiste type ECG. De R-golf in afleiding V1 wordt gesplitst in het rsR'-patroon. De tweede positieve golf (R'-golf) is hoog en duidt op rechterventrikelhypertrofie (RV).

Wat een onvolledige blokkade van het rechter bundeltakblok bedreigt

Onvolledig rechterbundeltakblok is een vrij algemeen probleem. Het kan worden gedetecteerd tijdens elektrocardiografie. Het probleem doet zich voor onder invloed van aangeboren of verworven pathologieën en vereist een tijdige diagnose. Dit voorkomt verslechtering..

 1. Orgel beschrijving
 2. Oorzaken
 3. Symptomen
 4. Diagnose stellen
 5. Opties voor probleemoplossing
 6. Mogelijke complicaties
 7. Preventieve maatregelen
 8. Militaire dienst en fysieke activiteit

Orgel beschrijving

De samentrekking van de spieren van het hart wordt verzorgd door het geleidingssysteem. Het bevat sinus- en atrioventriculaire knooppunten, een bundel His- en Purkinje-vezels.

De bundel van His bestaat uit de rechter- en linkerpoten. Ze zorgen voor de voortgang van elektrische signalen naar de weefsels van de ventrikels. Als er een blokkade wordt vastgesteld, geeft dit aan dat de signalen erdoorheen niet volledig of helemaal niet aankomen.

In dit geval gaat de opwinding normaal gesproken alleen langs het linkerbeen, wat bijdraagt ​​aan depolarisatie van de ventrikels.

Als zich een gedeeltelijk blok ontwikkelt, wordt het elektrische signaal niet langs één been verzonden. Deze toestand vormt geen gevaar voor het leven van de patiënt. De geleidbaarheid van het hart vertraagt ​​in deze situatie. Vergelijkbare processen kunnen worden gedetecteerd bij mensen die geen gezondheidsproblemen hebben. Daarom wordt het probleem vaak gezien als een variant van de norm.

Een groot gevaar is een schending van de impulsgeleiding langs het linkerbeen, omdat dit bijdraagt ​​aan hartfalen.

Pathologie wordt meestal bij mannen vastgesteld. Oudere vrouwen hebben meer kans op blokkade van het linkerbeen.

Vaak vertraagt ​​de geleiding van impulsen in de kindertijd. Als pathologieën van het hart, de ademhalingswegen en de bloedsomloop afwezig zijn, vormt deze aandoening geen gevaar.

Hoewel de ziekte meestal verloopt zonder de minste manifestatie, verstoort deze geleidelijk het werk van de ventrikels.

Oorzaken

Onder invloed van veel ziekten kan een onvolledige blokkade van het rechterbeen optreden. De meeste wetenschappers zijn geneigd te geloven dat dergelijke aandoeningen niet gepaard gaan met een erfelijke aanleg. Hoewel in de aanwezigheid van pathologieën van het hart en de bloedvaten bij naaste familieleden, de kans op hun ontwikkeling aanzienlijk toeneemt.

Overtreding van geleiding langs het rechterbeen komt in verschillende gevallen voor:

 • met ischemische aandoeningen in het hart;
 • als gevolg van tumorprocessen;
 • met anomalieën in de ontwikkeling van het orgel;
 • met ontstekingsprocessen in het endocardium of myocardium;
 • als een longslagader is geblokkeerd;
 • met cardiosclerose;
 • als het langdurige beloop van hypertensie heeft geleid tot een toename van het hart;
 • met pathologieën in het ademhalingssysteem, wat leidde tot het verschijnen van cor pulmonale;
 • na een hartaanval;
 • onder invloed van slechte gewoonten;
 • met constante emotionele stress.

De elektrische impuls wordt langzamer overgedragen dan zou moeten als de persoon grote doses anti-aritmica heeft ingenomen.

Onvolledige rechter bundeltakblokkering treedt op wanneer de nervus vagus te opgewonden is. Dit gebeurt als een persoon wordt blootgesteld aan overmatige fysieke inspanning..

Blokkades ontstaan ​​ook als hartaandoeningen operatief zijn behandeld.

Symptomen

Meestal, wanneer het elektrische signaal niet volledig langs het rechterbeen reist, merkt de persoon geen symptomen op. Bepaal problemen tijdens de geplande elektrocardiografie.

Patiënten kunnen tekenen voelen van een onderliggende pathologie die een verminderde hartgeleiding heeft. Waarin:

 • moeilijk ademen
 • pijn verschijnt periodiek in de borst;
 • het ritme van hartcontracties is verstoord.

Daarom moet de therapie van dergelijke ziekten op tijd worden uitgevoerd..

Maar als het signaal volledig wordt geblokkeerd:

 • duizelig;
 • zwakte wordt constant gevoeld;
 • de patiënt verliest periodiek het bewustzijn;
 • pijn doet zich voor in het hart;
 • het lichaam werkt met tussenpozen;
 • hoofdpijn;
 • hartkloppingen zijn duidelijk voelbaar.

Wanneer dergelijke schendingen optreden, moet een dringend onderzoek worden uitgevoerd, omdat dit kan voorkomen bij gevaarlijke chronische ziekten.

Hoewel met een onvolledige blokkade, gezonde mensen geen specifieke therapie nodig hebben, omdat deze aandoening als vrij normaal wordt beschouwd.

Diagnose stellen

Als u geen diagnostische procedures uitvoert, kan de juiste behandelingsoptie niet worden geselecteerd. Volledige of zelfs gedeeltelijke verstoring van de beweging van het elektrische signaal leidt ertoe dat het aantal ventriculaire contracties afneemt. Om dergelijke veranderingen te bevestigen, wordt elektrocardiografie uitgevoerd en wordt het bloed op hormonen onderzocht..

Onvolledige blokkade van de rechterbundel van zijn bundel op het ECG wordt gemanifesteerd door de vertraagde doorgang van het elektrische signaal. In dit geval is er een tand die samentrekking van de boezems vertoont, maar de tand die kenmerkend is voor een samentrekking van het ventrikel ontbreekt. Deze aandoening wordt gekenmerkt door het verschijnen van kleine inkepingen op de S-golf en veranderingen verschijnen aan de rechterkant.

Als een persoon lijdt aan gedeeltelijke obstructie, heeft het QRS-complex een normale duur, maar bereikt het soms 1, 1 seconde.

Om pathologische aandoeningen te identificeren die de beweging van de impuls kunnen verstoren, moet de patiënt bovendien procedures ondergaan in de vorm van:

 1. Algemeen en biochemisch onderzoek van urine en bloed.
 2. Cardiale echografie-onderzoeken.
 3. Berekende en magnetische resonantiebeeldvorming. Deze procedures zijn in ernstige gevallen nodig om een ​​volledig beeld te krijgen van de toestand van het hart..
 4. Transesofageale elektrocardiografie.
 5. dagelijkse monitoring van elektrocardiografie. Dit helpt om voorbijgaande schendingen te identificeren..

Volgens de resultaten van het onderzoek wordt de diagnose bevestigd en wordt de juiste behandelingsoptie geselecteerd.

Opties voor probleemoplossing

Onvolledige blokkade van het rechter bundeltakblok is een pathologie die geen speciale therapie vereist als er geen andere problemen in het lichaam zijn. Maar met aangeboren afwijkingen in de structuur van het hart nemen ze hun toevlucht tot chirurgische behandeling. Als er tekenen van ziekte zijn, krijgt de patiënt de receptie te zien:

 • kalmerende middelen op basis van medicinale planten;
 • B-vitamines;
 • bloedverdunners;
 • geneesmiddelen om bloeddrukindicatoren te normaliseren;
 • diuretica bij hartfalen.

Om ziekten van de bronchiën en longen te voorkomen, die pulmonale hartaandoeningen kunnen veroorzaken, nemen ze hun toevlucht tot glucocorticosteroïden. Als de membranen van het hart worden aangetast door het ontstekingsproces, moet de patiënt antibacteriële geneesmiddelen gebruiken.

Als de doorgang van de impuls volledig wordt geblokkeerd, is chirurgische therapie onmisbaar. Tijdens een dergelijke behandeling wordt een kunstmatige pacemaker op de patiënt geïnstalleerd. Als er een pacemaker in het lichaam zit, is het niet raadzaam om in de buurt van elektrische apparaten te zijn.

Onvolledige blokkade van de rechterbundel van zijn bundel bij een kind kan als een normale variant worden beschouwd, daarom worden medicijnen niet voorgeschreven. Maar een arts moet de toestand van de baby controleren. Hoewel het probleem geen conservatieve therapie vereist, is het noodzakelijk ervoor te zorgen dat de gedeeltelijke blokkade niet volledig wordt.

Als er tekenen zijn van een verslechterende gezondheid, moet u een arts raadplegen, omdat dit kan wijzen op de ontwikkeling van ernstige ziekten. Wanneer een aanval plaatsvindt als gevolg van een impulsstoring, moet u het volgende doen:

 • bij ernstige duizeligheid moet u gaan liggen of gaan zitten;
 • voer oefeningen uit om de ademhaling te normaliseren, bestaande uit diep inademen en uitademen.

Om de gezondheid te verbeteren, wordt aanbevolen om traditionele medicijnen te gebruiken. Nuttige eigenschappen zijn bezeten door een infusie van meidoornvruchten of een tinctuur van mei-lelietje-van-dalen. Maar om meer geschikte therapie-opties voor te schrijven, moet u naar een arts gaan..

Mogelijke complicaties

Als er geen schendingen zijn in het werk van het hart, dan kunt u rekenen op een gunstig resultaat. Meestal is er met een blokkade van het rechterbeen geen bedreiging voor de gezondheid. Gevaarlijke complicaties zijn kenmerkend voor het blokkeren van het linkerbeen. Maar soms kan blokkade aan de rechterkant problemen veroorzaken..

Patiënten ontwikkelen vaak ventriculaire tachycardie. In deze toestand neemt de hartslag toe, wat geleidelijk verschillende complicaties veroorzaakt. Dit type aritmie verhoogt de kans op ventrikelfibrilleren, waarbij de patiënt kan overlijden als er geen tijdige hulp is.

Om ernstige veranderingen in de tijd te detecteren, moet u van tijd tot tijd een cardioloog bezoeken. Het is categorisch gecontra-indiceerd om alleen medicijnen in te nemen, omdat deze de situatie kunnen verergeren. Dit geldt vooral voor anti-aritmica.

Preventieve maatregelen

Als de ziekte niet gepaard gaat met symptomen, kan de patiënt een normaal leven leiden. Maar zodat de ziekte niet vordert, is het noodzakelijk om overmatige fysieke en emotionele stress uit te sluiten, om voldoende rust te bieden. U moet minimaal acht uur per dag slapen.

U moet uw dieet aanpassen. Een persoon zou zout, suiker, dierlijke vetten moeten opgeven.

Medicijnen mogen niet worden ingenomen zonder uw arts te raadplegen.

Voor dergelijke overtredingen moet elk jaar elektrocardiografie worden uitgevoerd. Als er een pacemaker is geïnstalleerd, moet u de specialisten uiterlijk drie maanden na ontslag bezoeken. Daarna moet u om de zes maanden artsen bezoeken..

Militaire dienst en fysieke activiteit

Overtreding van de passage van de impuls langs het rechterbeen wordt niet als een aanhoudende geleidingsstoornis beschouwd. Deze aandoening wordt niet beschouwd als een pathologie die de militaire dienst kan verstoren..

Patiënten hoeven geen significante veranderingen in hun levensstijl aan te brengen. Maar verhoogde belastingen worden nog steeds aanbevolen om te worden uitgesloten, omdat ze de situatie kunnen verergeren en volledige obstructie kunnen veroorzaken.

Rechter en linker bundeltakblok: oorzaken, symptomen en behandeling

Als de impulsgeleiding in het His-systeem verandert, ontstaat er een buitengewoon ernstige pathologie die de normale werking van het hart verstoort. Een bundeltakblok (BNBB) leidt tot een verandering in de aard of een volledige onderbreking van de contractiliteit van de hartzones.

Meestal storen kleine blokkades de patiënt op geen enkele manier en worden ze gedetecteerd tijdens preventieve onderzoeken. Om verslechtering van de aandoening te voorkomen, is het echter belangrijk om vroeg met de behandeling te beginnen. Om te begrijpen wat een bundel van Hem is, is het belangrijk om de fysiologie van het geleidingssysteem als geheel te begrijpen..

Beschrijving van het hartgeleidingssysteem

Het hart is een geweldig orgel met een aantal functies. Een daarvan is de geleidingsfunctie die wordt uitgevoerd door het geleidingssysteem. Het bestaat uit verschillende entiteiten, namelijk:

 • Sinusknoop

Anders wordt deze formatie het Kis-Flak-knooppunt genoemd en het is van hem dat de impuls zijn pad begint. Gelegen tussen de vena cava, of beter gezegd, tussen hun monden. De lengte van dit knooppunt is 10-15 mm, en de formatie zelf wordt weergegeven door twee soorten cellen. P-cellen zijn nodig om een ​​impuls op te wekken, en T-cellen zijn direct nodig om deze te geleiden.

 • Hartklep

Een andere naam is het Ashoff-Tavara-knooppunt, gelegen in het rechteratrium. De lengte is de helft van die van de vorige knoop. Bestaat ook uit T- en P-cellen. Vormt een normaal sinusritme.

Een van de belangrijkste en grootste formaties van het hartgeleidingssysteem. Bestaat uit vertakkingen en beginsegmenten. Dit laatste is niet geassocieerd met het myocardium. De vertakkende is verdeeld in 2 grote takken - rechts en links. Beide benen lopen langs twee zijden van het interventriculaire septum. De linker vertakt zich in nog 2 takken, de linker hartkamer innerveren. De rechter is verantwoordelijk voor de overdracht van excitatie naar de rechterventrikel..

 • Purkinje-vezels

Verdere vertakking leidt tot de vorming van deze formatie, die verantwoordelijk is voor de contractiliteit van het ventriculaire myocardium..

Het proces van het uitvoeren van een impuls zelf doorloopt verschillende fasen:

 1. Vorming van een impuls in het Kisa-Flaka-knooppunt. Dit proces wordt niet weerspiegeld in het ECG. De gevormde impuls bereikt de atria.
 2. Verder bereikt excitatie langs drie trajecten (Torel, Bachmann, Wenckebach) het atrioventriculaire knooppunt.
 3. Vanuit de AVU gaat de impuls langs het omringende myocardium en gaat ook over in de bundel van His.
 4. Door de bundel van His gaat de impuls naar zijn rechter en linker tak en verder naar de Purkinje-vezels, waarbij excitatie van de ventrikels wordt uitgevoerd.

Het is vermeldenswaard dat de normale pacemaker precies het Kisa-Flak-knooppunt is. Excitatiecentra van de tweede en derde orde kunnen alleen de rol van een bestuurder spelen in omstandigheden van de gevormde pathologie.

Blokkade classificatie

Als we het rechtstreeks hebben over geleidingsstoringen in de His-bundel, dan moet de blokkade, afhankelijk van het aantal aangetaste bundels, worden opgedeeld in de volgende:

 1. Enkele straal.
 2. Twee stralen.
 3. Drie-straal.

Sommige auteurs identificeren ook de volgende blokkade van de bundeltak:

 • Lokaal. Het probleem is duidelijk gelokaliseerd en de verandering in pulsgeleiding wordt uitsluitend op dit punt geregistreerd.
 • Van voorbijgaande aard. Er is een lichte blokkering, dus normale opwinding kan worden afgewisseld met pathologisch.
 • Afwisselend. Er is geen duidelijke lokalisatie. Tijdens het onderzoek kan een overtreding op elke afdeling worden geregistreerd en vervolgens van locatie worden gewijzigd.
 • Compleet rechterbeenblok.
 • Volledige blokkade van de bundeltak van de linkerbundel.
 • Onvolledig bundelblok in het rechter- of linkerbeen.

Je moet ook de blokkade van de arborisatie benadrukken. De aandoening bevindt zich in de onderste delen van de Purkinje-vezels. Er is dus een groot aantal allerhande blokkades, die te onderscheiden zijn door het uitvoeren van een elektrocardiografisch onderzoek (ECG).

Belangrijk: onvolledige blokkade van het rechter bundeltakblok geeft vaak geen symptomen en impliceert geen gevaar. In termen van diagnostiek zijn dergelijke aandoeningen vrij complex en worden ze uitsluitend tijdens een ECG gedetecteerd..

Oorzaken

Zijn bundeltakblok komt zelden voor als een onafhankelijke aandoening. Kortom, het lijkt te wijten aan een pathologie. Er worden dus de volgende oorzaken van deze ziekte onderscheiden:

 1. Cardiaal. De meest voorkomende pathologische aandoeningen waarbij sprake is van een schending van de geleiding in de rechter- en linkerbenen van de bundel van His, zijn hart- en vaatziekten. In het bijzonder worden vergelijkbare blokkades waargenomen bij hartaanvallen, evenals bij coronaire hartziekten..
 2. Pulmonaal. Tegen de achtergrond van langdurige hypoxie, die optreedt bij problemen met het ademhalingssysteem, worden ook storingen in het geleidingssysteem van het hart waargenomen.
 3. Neurologisch. Problemen met het autonome zenuwstelsel spelen een grote rol.
 4. Medicinaal. Het verkeerd innemen van medicatie kan ook tot problemen leiden. Diuretica of glycosiden kunnen deze complicatie veroorzaken..
 5. Giftig. Tegen de achtergrond van vergiftiging kunnen storingen in het geleidingssysteem optreden. De meest voorkomende giftige stoffen zijn alcohol en rookproducten..
 6. Metabool. Een verstoord elektrolytmetabolisme kan zich ook manifesteren door een volledige en onvolledige blokkade van de rechterbundeltak.
 7. Endocriene. Het komt voor tegen de achtergrond van elke hormonale aandoening. Meestal kan het schade aan de schildklier of bijnieren zijn. Een van de ziekten waarbij geleidingsstoornissen kunnen worden vastgesteld, is diabetes mellitus..
 8. Idiopathisch. In dit geval kan de oorzaak van het bundeltakblok op het ECG of bij het uitvoeren van een ander onderzoek niet worden vastgesteld.

Er zijn dus een aantal redenen die tot storingen in het geleidende systeem leiden. Om van dit probleem af te komen, is het uitermate belangrijk om niet alleen de belangrijkste etiologische factor te identificeren, maar ook om de onderliggende ziekte te corrigeren, waarvoor een doktersconsultatie vereist is.

Symptomen

Voor blokkades van de benen van de bundel van His zijn de symptomen kenmerkend:

 • Duizeligheid.
 • Gevoel van hartfalen.
 • Algemene zwakte.
 • Dyspneu.
 • Bradycardie (verlaagde hartslag).
 • Flauwvallen.

Opgemerkt moet worden dat bij een onvolledige blokkade van het rechterbeen de patiënt mogelijk helemaal geen klachten heeft. De identificatie ervan is alleen mogelijk tijdens een ECG-onderzoek, daarom wordt het bepaald tijdens een routineonderzoek door een arts. Daarom is het zo belangrijk om tijdig specialisten te bezoeken..

Diagnostiek

Om de diagnose "onvolledig" of "volledig" zijn bundelblokkering te stellen, heeft de arts een aantal gegevens nodig. Het eerste dat helpt om dit probleem te vermoeden, zijn de klachten van de patiënt. De patiënt kan dus klagen over algemene zwakte, kortademigheid, bewustzijnsverlies. In sommige gevallen kunnen chronische ziekten of de levensstijl van de patiënt een rol spelen.

Auscultatie speelt een belangrijke rol bij het lichamelijk onderzoek. In dit geval kunnen schendingen van het hartritme worden gedetecteerd. Percussieonderzoek kan een verandering in hartgrenzen aan het licht brengen. In ieder geval is dit meestal een manifestatie van de onderliggende ziekte, daarom heeft het geen grote diagnostische waarde..

Het belangrijkste onderzoek voor deze pathologie is een ECG. Meer details over de manifestaties zijn te vinden in de tabel.

BLOKKEER LOCATIEECG-GEGEVENS
Rechterbeen (hierna PN)Op het ECG is er bij een blokkade van de rechter bundeltak van de His een afwijking van de elektronische as van het hart (EOS) naar rechts. Er wordt een uitbreiding van het QRS-complex opgemerkt.
Voorste tak van het linkerbeenEr zijn Q-golven in de eerste voorsprong, evenals de R-golf in de derde voorsprong. Afwijking van de hartas naar links.
Achterste tak van het linkerbeenEr is een R-golf in de eerste en een Q-golf in de derde. Afwijking van de hartas naar rechts.
Voor- en achtertakDe as van het hart is horizontaal. In sommige gevallen kan het naar links afwijken. Een brede R-golf wordt geregistreerd in de eerste lead.
PN + voorste takEen combinatie van de bovenstaande tekens wordt opgemerkt. Afwijking van de hartas naar rechts.
PN + achterste takEen combinatie van de bovenstaande tekens wordt opgemerkt. Afwijking van de hartas naar rechts.
Blokkade met drie stralenEen atrioventriculaire blokkade wordt geregistreerd op het ECG.

Als tijdens een conventioneel ECG een blokkering van de benen niet kan worden gedetecteerd, maar de arts deze specifieke pathologie vermoedt, wordt Holter-monitoring voorgeschreven. Tijdens dit onderzoek draagt ​​de patiënt gedurende de dag een compact ECG-apparaatje dat alle aanvallen van hartgeleidingsstoornissen registreert. Bij dit type ECG worden onvolledige blokken van de rechter bundeltak onthuld..

Behandeling

Om de blokkade van de rechter en linker bundeltak te behandelen, schrijft de arts naast de onderliggende ziekte de volgende therapie voor:

 1. Eetpatroon.
 2. Vitaminetherapie.
 3. Fysiotherapie.

U moet begrijpen dat het, om volledig van het probleem af te komen, uiterst belangrijk is om de onderliggende ziekte te behandelen. Daarom is het zo belangrijk om tijdig contact op te nemen met een specialist en al zijn aanbevelingen op te volgen..

In ernstige gevallen kan een chirurgische behandeling worden voorgeschreven. Als medicamenteuze therapie niet het gewenste effect geeft en de patiënt klaagt over regelmatig flauwvallen en de ziekte zijn leven ernstig bedreigt, wordt een elektrostimulator geïnstalleerd. Het apparaat genereert het juiste ritme en laat het hart gewoon werken.

In het geval dat een elektrische stimulator is geïnstalleerd, moet de patiënt enkele aanbevelingen volgen:

 • Geen diagnostiek ondergaan op basis van het gebruik van magnetische golven (MRI, MRI).
 • Schakel fysiotherapie uit.
 • Voorkom verwondingen aan de borst.

Ernstige storingen kunnen worden veroorzaakt door elektrische schokken. Het installeren van een pacemaker is een uiterst serieuze methode die alleen in de meest ernstige gevallen wordt gebruikt. Om dit te voorkomen, wordt aanbevolen om tijdig preventieve onderzoeken te ondergaan en de onderliggende ziekte goed te behandelen..

Een volledige blokkade van het rechter bundeltakblok is niet altijd een directe indicatie voor het plaatsen van een stimulator. Meestal wordt deze therapiemethode gebruikt als er een atrioventriculair blok is.

Levensverwachting

Als de blokkade van het been geen klinische manifestaties heeft, kan de prognose van de ziekte met vertrouwen gunstig worden genoemd. In dit geval vereist de ziekte geen specifieke therapie. Het belangrijkste is om verslechtering van de onderliggende ziekte te voorkomen en tijdig preventief onderzoek bij een arts te ondergaan.

Zelfs een onvolledig blok van de bundel van His in het rechterbeen wordt gemakkelijk gedetecteerd tijdens het onderzoek. Daarom is het zo belangrijk om een ​​specialist te bezoeken en indien nodig therapie te ondergaan..

Meer Over Tachycardie

Tijdens een hypertensieve crisis moet de behandeling gericht zijn op het verlagen van de bloeddruk. Maar tegelijkertijd moet u uiterst voorzichtig zijn: het wordt niet aanbevolen om de druk met meer dan een kwart te verminderen in de eerste 2 uur na het begin van de crisis.

De term neurocirculatoire dystonie klinkt veel minder vaak voor dan vegetatieve dystonie. Vanwege de gelijkenis van symptomen verwarren velen deze concepten en letten ze ook niet op bepaalde manifestaties van het syndroom, waarvan de diagnose nodig is om de juiste behandelingstactieken te kiezen.

Foetale hypoxie is een meervoudig orgaansyndroom geassocieerd met zuurstofgebrek van de foetus tijdens intra-uteriene ontwikkeling, gekenmerkt door een complex van pathologische veranderingen aan de kant van vele organen en systemen.

De belangrijkste biologische marker van het functioneren van het cardiovasculaire systeem is de bloeddruk.