Overlijden door hartritmestoornissen

Plotseling overlijden is een veelvoorkomend probleem in de cardiologie. Het is mogelijk om te overlijden aan hartritmestoornissen in geval van maligniteit van de pathologie. Niet elke aritmie eindigt in de dood. Plotselinge sterfte is meer dan 65% van alle sterfgevallen als gevolg van coronaire hartziekte (CHZ). Een aanzienlijk deel van de patiënten heeft geen ernstige, levensbedreigende, gevaarlijke hartaandoeningen. De meeste patiënten kunnen met succes worden gereanimeerd als medische zorg tijdig wordt verleend.

Wat kan leiden tot de dood bij hartritmestoornissen?

Aritmieën van het hart zijn storingen in de hartcyclus die optreden wanneer elektrische impulsen niet correct worden gegenereerd, waardoor de hartspier heel langzaam of te snel gaat kloppen, waardoor onregelmatigheden en onregelmatige contracties ontstaan. Hartslagfalen komt vaak voor en is niet gevaarlijk. Maar er zijn dergelijke aritmieën die tot de dood kunnen leiden..

Uitval van hartactiviteit kan aandoeningen veroorzaken waarin onomkeerbare gevolgen mogelijk zijn. Pathologische aandoeningen en hun resultaat worden weergegeven in de tabel:

PathologieEffecten
BloedproppenBij een zwakke samentrekking van de boezems wordt het bloed dikker, wat leidt tot het verschijnen van bloedstolsels in de besloten ruimtes van het hart. Een trombus die deze ruimte verlaat, komt de linker hartkamer binnen en dringt met de bloedstroom in verschillende bloedvaten, waardoor ze worden geblokkeerd.
BradycardieWekt de schijn op van aanvallen van Morgagni-Adams-Stokes.
HartfalenHet werk van het hart is verstoord en er is geen volledige doorbloeding in organen en weefsels.
Flikkering van de ventrikelsAritmogene shock - stoornissen in de bloedsomloop.
Terug naar de inhoudsopgave

Pathologie

De uitkomsten van aandoeningen veroorzaakt door hartritmestoornissen zijn afhankelijk van verschillende oorzaken:

 • type aritmie;
 • de aanwezigheid van provocerende ziekten;
 • de duur van de ziekte;
 • leeftijd van de patiënt.

Jonge patiënten lijden aan sinusaritmie, wat een teken is van een verminderde werking van het centrale zenuwstelsel, hersenneoplasma's. Komt voor bij stabiele gezonde mensen tijdens een zenuwinzinking. Extrasystolische aritmie veroorzaakt hartfalen. Patiënten met extrasystole zijn onderverdeeld in 3 groepen:

GroepHet risico op overlijden
Geen ernstige schade aan de hartspierMinimaal
Met groepspolymorfe extrasystolen zonder myocardiale schadeDubbelzinnig
Met organische laesies van het myocardiumHoog

Atriale fibrillatie of atriale fibrillatie veroorzaakt ischemische cerebrale beroerte. In combinatie met een vernauwing van de mitralisklepopening veroorzaakt het vaak longoedeem. Het optreden van boezemfibrilleren is op zichzelf geen doodsoorzaak. De dood treedt op wanneer een aanval wordt gecombineerd met het Wolff-Parkinson-White-syndroom (overexcitatie van de ventrikels) of hypertrofische cardiopathie (verdikking van de linker- en rechterventrikels van het hart). Hartblokkade heeft desastreuze gevolgen. De dood door dit type hartstoornis treedt op wanneer de aanval langer dan 5 minuten duurt..

Sportactiviteiten

Het aantal sterfgevallen van schoolkinderen tijdens lessen lichamelijke opvoeding, die als volkomen gezond werden beschouwd, is toegenomen. Hartstilstand werd in deze gevallen veroorzaakt door ischemische hartziekte, hartafwijkingen, kwaadaardige aritmieën - versnelde ventriculaire contractie; fibrillatie van de ventrikels; lange QT-interval syndromen. In de puberteit wordt circulatiestilstand veroorzaakt door kwaadaardige aritmieën. Hartritmestoornissen zijn in de meeste gevallen niet levensbedreigend voor adolescenten.

Een plotselinge dood bij mensen die actief betrokken zijn bij sport kan worden veroorzaakt door:

 • Sterke klap in het hartgebied en veroorzaakte fatale aritmie.
 • Aangeboren pathologieën (bij atleten jonger dan 30 jaar).
 • Verworven hartaandoeningen bij personen ouder dan 30 jaar met overmatige lichaamsbeweging.
Terug naar de inhoudsopgave

Plotselinge dood

Plotselinge dood door het stoppen van de werking van het hart is de dood van mensen die zich in een normale toestand bevonden, wat binnen 60 minuten na het begin van een acute manifestatie van een aanval gebeurde, bij afwezigheid van andere redenen die het mogelijk maken een andere diagnose vast te stellen. De dood veroorzaakt door een storing in het ritme of de geleiding van het hart wordt aritmisch genoemd. Aritmische dood treedt binnen enkele minuten op.

Uitlokkende redenen

Volgens statistieken zijn de oorzaken van plotseling overlijden:

 • Ischemische hartziekte;
 • een toename van het myocardium;
 • myocarditis;
 • lange QT-interval syndromen;
 • verzakking van de bicuspidalisklep;
 • cardiomyopathie;
 • idiopathische ventrikelfibrillatie.
Terug naar de inhoudsopgave

Wat is er gaande?

Plotselinge dood wordt veroorzaakt door asystolie van het hart (hartstilstand), veroorzaakt door fibrillatie en / of aritmieën van de ventrikels, bradyaritmieën. Een plotselinge dood wordt zelden veroorzaakt door een elektromechanische dissociatie van het hart. Pols en ademhaling zijn afwezig met behouden elektrische activiteit van het hart.

Risicogroep

De risicogroep omvat patiënten met de volgende ziekten en aandoeningen:

 • Ischemische hartziekte;
 • cardiomyopathie (verwijde, hypertrofische, aritmogene);
 • acute ontsteking van het myocardium;
 • aortastenose;
 • mitralisklepprolaps;
 • anomalie van de kransslagaders;
 • WPW-syndroom;
 • drug proaritmie;
 • neoplasmata in het hart;
 • cocaïne-intoxicatie;
 • obstructief slaapapneusyndroom.
Terug naar de inhoudsopgave

Hoe de dood te voorkomen?

Om negatieve gevolgen te voorkomen, is tijdige detectie van pathologische aandoeningen noodzakelijk. Hiervoor moeten patiënten preventieve onderzoeken ondergaan. Als patiënten met pathologische aritmieën en andere ernstige hartaandoeningen worden geïdentificeerd, schrijft de cardioloog een passende behandeling voor. Reanimatie is van groot belang in de strijd tegen plotselinge hartritmestoornissen. Ambulances moeten worden uitgerust met speciale apparatuur en gewone mensen moeten de basis van de intensive care kennen.

Hoe gevaarlijk is aritmie: is er een levensgevaar?

Velen van ons zijn bekend met het gevoel dat het lijkt alsof het hart is gestopt, of vice versa, op het punt staat uit de borst te springen. Dit gevoel treedt op wanneer de elektrische impulsen die onze "motor" laten kloppen, hun ritme of snelheid verliezen.

Dit proces wordt wetenschappelijk hartritmestoornis of aritmie genoemd. In de meeste gevallen wordt het veroorzaakt door niet-pathologische redenen, bijvoorbeeld strakke kleding, te veel eten, enzovoort..

Maar het is niet de moeite waard om deze aandoening minachtend te behandelen: misschien zitten er meer ernstige ziekten achter die verband houden met levensondersteunende systemen zoals cardiovasculaire, endocriene, zenuwstelselaandoeningen..

Wanneer ritmestoornissen gevaarlijk zijn?

Het hart van een gezond persoon klopt 60 tot 80 keer per minuut. Met een afname of toename van deze indicator (respectievelijk - bradycardie of tachycardie), worden de frequentie, het ritme en de volgorde van contracties geschonden, wat verschillende gevolgen kan hebben. Tegelijkertijd is de grens tussen het gevaar en de veiligheid van aritmie vrij dun. De sinusvariëteit, die zich meestal manifesteert in de zogenaamde "overgangsperiode", is bijvoorbeeld praktisch veilig, heeft geen speciale behandeling nodig en verdwijnt na verloop van tijd. Dezelfde sinusaritmie kan echter wijzen op verschillende pathologieën - problemen met de bloedcirculatie, ernstige infecties, de aanwezigheid van tumoren in de hersenen en andere ernstige aandoeningen.

Over het algemeen hangt het gevaar van aritmie in de eerste plaats af van het type. Hierover meer in de volgende.

Soorten aritmieën en wat belangrijk is om erover te onthouden

Een groot gevaar is beladen met atriale fibrillatie, gekenmerkt door onregelmatig werk van de ventrikels en vergezeld van contracties in het bereik van 100-150 slagen per minuut.

Elektrische schok, ernstige stress, overmatig alcoholgebruik, overdosis van bepaalde medicijnen - dit is slechts een onvolledige lijst met redenen waarom boezemfibrilleren kan optreden.

De belangrijkste bedreiging die het met zich meebrengt, is trombo-embolie of het risico op bloedcongestie, waardoor het linker atrium overwoekerd raakt met bloedstolsels (trombi). Als ze plotseling loskomen, vergezeld van de bloedstroom, kunnen ze vrij door de aorta naar het gebied van de hersenen gaan, wat leidt tot een cardio-embolische beroerte met catastrofale gevolgen voor dit vitale orgaan..

Het is ook gevaarlijk om de hartslag te verhogen tot 220 slagen per minuut, supraventriculaire paroxysmale tachycardie genaamd. Het kan een gevolg zijn van leeftijdsgebonden veranderingen in de hartspier of wijzen op aandoeningen als hartfalen, schildklieraandoeningen en andere. Begeleid, in de regel, met hoge bloeddruk, is het beladen met de dreiging van een verstoring van de bloedtoevoer.

Een ventriculaire type tachycardie met volledige circulatiestoornissen en hartstilstand heeft een vergelijkbare symptomatologie..

Een ander type aritmie is extrasystole, dat zich manifesteert in vroegtijdige depolarisatie of contractie van de hartspier. Het kan voorkomen bij mensen met coronaire hartziekte, myocarditis, cardiosclerose, dystrofie, laesies van het hartklepapparaat en soms bij volledig gezonde mensen. Volgens statistieken kwamen in bijna 15 procent van de gevallen van een beroerte de symptomen die kenmerkend waren voor extrasystole tot op zekere hoogte voor..

Bij bradycardie daalt de frequentie van samentrekkingen van de hartspier onder de grens van 45-50 slagen. Dergelijke afwijkingen worden vaak waargenomen bij professionele atleten die gewend zijn aan zware lichamelijke activiteit en dit wordt als de norm beschouwd. En aangezien ze onder constant medisch toezicht staan, is er praktisch geen bedreiging voor hun gezondheid..

Een ander ding zijn patiënten die lijden aan hart- en vaatziekten. Een plotselinge bradyaritmie, of, eenvoudiger, een bijna flauwvallen, verbergt vaak een pijnloos hartinfarct en andere pathologieën die het leven rechtstreeks bedreigen. Met de manifestatie van deze symptomen is er maar één uitweg - zonder aarzeling een 'ambulance' te bellen!

Hartfalen moet afzonderlijk worden genoteerd. Langdurige aritmie en tachycardie-aanvallen, vergezeld van kortademigheid en vermoeidheid, kunnen er bijvoorbeeld toe leiden..

Een typisch geval: de zwakke samentrekbaarheid van de hartspier leidt tot een obstructie van de afvoer van vocht uit het lichaam. Het gevolg van een dergelijke anomalie is oedeem van de ledematen en congestie in de longen, die kenmerkend zijn voor hartfalen. Dit manifesteert zich door ademhalingsmoeilijkheden, verstoring van gasuitwisselingsprocessen in de longen, hypoxie. In de meest ernstige gevallen kan dit leiden tot fataal longoedeem..

Over handicap

Een handicap kan worden toegekend na het behalen van de ITU (medisch en sociaal onderzoek), rekening houdend met een aantal componenten die deze aandoening kenmerken. De belangrijkste zijn:

 1. wat is de onderliggende ziekte die de aritmie veroorzaakte;
 2. hoe ernstig de ritmestoornissen zijn;
 3. wat voor soort therapie moet worden aangenomen - medicatie of chirurgisch;
 4. de aanwezigheid van contra-indicaties voor de patiënt om te werken.

Handige video's

Nogmaals, we herinneren ons het belang van tijdige toegang tot artsen, evenals de ontoelaatbaarheid van zelfmedicatie - vooral als het gaat om aritmie en uw hart als geheel..

In plaats van een conclusie

In de praktijk vormen de meeste gevallen van hartritmestoornissen die worden veroorzaakt door tijdelijke onderbrekingen in het werk van het hart geen groot gevaar. Tegelijkertijd, als de hierboven aangegeven symptomen optreden, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen, aangezien deze een reëel gevaar voor het leven kunnen vormen. Zelfmedicatie is ten strengste verboden, wat kan leiden tot onherstelbare gevolgen voor het leven van de patiënt. Het is alleen mogelijk om over de exacte diagnose te spreken na het passeren van het juiste cardiologische onderzoek..

Mijn hart zonk. Wanneer aritmie dodelijk wordt

Het ritme van het hart kan veranderen afhankelijk van hoe iemand beweegt, lichaamsbeweging doet, slaapt, eet, enz. Er zijn echter pathologische mislukkingen - zowel naar boven als naar beneden. Waarom is hartritmestoornis gevaarlijk en wat voor soort is gevaarlijker? Pavel Dergousov, een cardioloog van de A.L. Myasnikov FGBU RKNPK, vertelde AiF.ru.

Impulsstoornis

Als je niet ingaat op de details van de anatomie, dan kun je de werking van het hart als volgt kort omschrijven.

Een van de kenmerken van het hart is dat het automatisch is, d.w.z. het kan zelfstandig elektrische impulsen genereren voor zijn eigen contractie..

'Aritmie' betekent in de vertaling 'onregelmatig' of 'inconsistent'. Het moet duidelijk zijn dat dit niet alleen een afname van de hartslag is met minder dan 60 slagen per minuut of een toename van meer dan 100 slagen per minuut. De term "aritmie" combineert verschillende mechanismen, klinische manifestaties en prognostische waarde van verstoringen in de vorming en geleiding van een elektrische impuls.

Ze kunnen worden onderverdeeld in veel verschillende classificaties, waaronder tachy- en bradyaritmieën. Tegelijkertijd worden ritmestoornissen onderverdeeld in diegenen die het leven bedreigen en niet bedreigen.

Boeket ziekten

Aritmieën zijn vaak slechts een symptoom van een ziekte. Daarom komt het vaak voor dat het niet de schending van het ritme is die behandeld moet worden, maar de oorzaak ervan. De belangrijkste redenen zijn:

 • hartziekte: coronaire hartziekte, myocardinfarct, atherosclerose van de kransslagaders;
 • myocarditis;
 • ziekten van de schildklier en andere verschuivingen op het gebied van endocrinologie;
 • hypertensie;
 • verstoring van de elektrolytenbalans;
 • aangeboren aandoeningen van het hartgeleidingssysteem;
 • slechte gewoonten, etc..

Flauwvallen en kortademigheid

De klinische manifestatie van aritmieën is buitengewoon divers. Voor sommige mensen kan het worden opgemerkt als een kleine tweede storing. Voor anderen wordt het helemaal niet gevoeld. Het komt ook voor dat, tot verbazing van een persoon, een aritmie bij hem wordt gevonden bij het volgende onderzoek tijdens een gepland bezoek aan de kliniek.

Veel voorkomende symptomen worden vaak overwogen:

 • duidelijke hartslag;
 • een gevoel van onderbrekingen in het werk van het hart;
 • gevoel van "stops" van het ritme;
 • kortademigheid;
 • duizeligheid;
 • licht gevoel in het hoofd;
 • verlies van bewustzijn.

Helaas is plotselinge dood in sommige gevallen de eerste en laatste manifestatie van aritmie..

"Catch" -fout

Om aritmie te diagnosticeren en te begrijpen wat het is, is het noodzakelijk om tijdens een aanval een ECG uit te voeren. Maar vanwege het feit dat ze erg kort zijn, is het niet altijd zo gemakkelijk om ze te vangen. Om aritmieën te diagnosticeren, wordt een methode zoals 24-uurs Holter ECG-bewaking gebruikt. Hiermee kunt u de frequentie en duur van de aanval volgen.

Er zijn aritmieën die moeten worden behandeld, en er zijn er die geen therapie nodig hebben. Behandeling voor aritmieën kan worden onderverdeeld in twee categorieën: medisch en chirurgisch (bijvoorbeeld radiofrequente ablatie en implantatie van een pacemaker). Wanneer karakteristieke symptomen optreden, vooral als het gaat om flauwvallen, moet u onmiddellijk een arts raadplegen voor onderzoek en in geen geval zelfmedicatie. En natuurlijk mogen we de regelmatige medische onderzoeken niet vergeten, want elke ziekte is gemakkelijker te voorkomen dan te genezen. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de toestand van uw hart bij mensen die een plotselinge dood in hun familie hebben gehad (vooral op jonge leeftijd).

Is het mogelijk om te overlijden aan hartritmestoornissen??

Een plotselinge dood is mogelijk met aritmieën. Cardiologen maken zich zorgen over deze uitkomst, aangezien de frequentie van dergelijke gevallen 65% is. Het meeste hiervan is een patiënt met ischemie. De rest van de bevolking, die vanwege hartritmestoornissen naar het ziekenhuis gaat, heeft niet zulke ernstige hartaandoeningen die onverenigbaar zijn met het leven. Met de juiste en tijdige zorg is de patiënt gemakkelijk te reanimeren.

Soorten ziekten

Het falen van de elektrische activiteit van myocardcellen en een abnormaal hartritme wordt hartritmestoornis genoemd.

Factoren die de doodsbedreigingen verhogen:

 • de mate van verwaarlozing;
 • de ernst van de cursus;
 • leeftijd;
 • achtergrond ziekten.

Om de dood te voorkomen, moet u de oorzaak vinden. Er zijn 5 soorten aritmieën:

 • sinusbradycardie;
 • atriaal;
 • sinustachycardie;
 • extrasystole;
 • paroxysmale tachycardie.
Terug naar de inhoudsopgave

Dan is elke ziekte gevaarlijk?

Sinus arirmia is het mildste type ziekte. Komt het vaakst voor bij kinderen en adolescenten op nerveuze basis. Vereist geen speciale tussenkomst, het kan op zichzelf worden geëlimineerd. Maar het kan een symptoom zijn in geval van onvoldoende bloedcirculatie, neoplasmata in de hersenen, bloedarmoede, infectie. Gevaarlijk voor zwangere vrouwen.

Boezemfibrilleren is een van de gevaarlijkste van alle soorten hartaandoeningen. De oorzaak van de ziekte kan een elektrische schok, een grote hoeveelheid alcohol, beroerte, stress, chirurgie, overdosis drugs zijn. Symptomen zijn: pijn op de borst, hartfalen, hartkloppingen zoals fibrilleren (fladderen).

Hartblok is een vertraging of volledige stopzetting van het proces van het geleiden van impulsen door het myocardium. Onvolledige dwarsblokkade manifesteert zich door een verlies van hartgeluiden en polsslag, en met een volledige polsslag wordt het minder dan 40 slagen per minuut en kan gepaard gaan met flauwvallen en stuiptrekkingen. Heeft ernstige gevolgen zoals cerebrale ischemie, angina pectoris, hartfalen. Het sterftecijfer voor dit type is 90 procent.

Tachycardie, die zeldzaam is, vereist geen behandeling, maar het is de moeite waard om te observeren om de oorzaken van het optreden ervan te elimineren. Als de versnelling van de hartslag vaak of constant wordt waargenomen, bestaat het risico van ischemie, hartfalen door slijtage, zuurstofgebrek of de ontwikkeling van astma van de hartspier. Zelfs de dood kan komen.

Symptomen in overtreding

Meer vatbaar voor hartritmestoornissen zijn mensen die al hartaandoeningen hebben gehad. Kinderen en ouderen lopen gevaar. Regelmatige controles van bloeddruk en hartslag maken het mogelijk om de ziekte tijdig te identificeren en te voorkomen dat deze zich ontwikkelt. Als u dergelijke indicatoren heeft, dient u een arts te raadplegen:

 • kortademigheid;
 • frequente duizeligheid;
 • pijn op de borst;
 • ongelijke werking van het hart;
 • plotselinge aanvallen van zwakte.
Terug naar de inhoudsopgave

Diagnostiek

Bij contact met een cardioloog wordt een onderzoek en een eerste onderzoek uitgevoerd. De arts moet uitzoeken welk type aritmie de patiënt heeft, hiervoor moet hij vaststellen: het aantal contracties, de regelmaat en frequentie en duur. Vervolgens wordt een echo en een ECG gemaakt. Om nauwkeurige gegevens te verkrijgen, is een dag lang real-time Holter-monitoring nodig. Hiermee kunt u die pathologieën identificeren die het elektrocardiogram niet kan aantonen. Daarna stelt de arts een diagnose en schrijft hij een behandeling voor..

Het is belangrijk om te weten of dit te wijten is aan fysieke activiteit, psycho-emotionele toestand, stress.

Kan het tot de dood leiden?

De dood bij mensen die stabiel waren maar binnen een uur na het begin van een aanval stierven zonder aanvullende symptomen, wordt plotselinge hartdood genoemd. U kunt overlijden aan aritmie als gevolg van het stoppen van de bloedcirculatie. Patiënten met coronaire hartziekte overlijden vaker. De risicogroep omvat mensen zonder zichtbare hartbeschadiging, maar die mogelijk idiopathisch ventrikelfibrilleren hebben (met niet-gediagnosticeerde oorzaken). Aanvullende factoren die problemen signaleren:

 • een toename van het myocardium;
 • myocarditis;
 • lange QT-interval syndromen;
 • verzakking van de bicuspidalisklep;
 • cardiomyopathie.
Terug naar de inhoudsopgave

Preventie en behandeling

Preventie van boezemfibrilleren en andere soorten hartritmestoornissen impliceert de uitsluiting van alle negatieve invloedsfactoren:

 • een gezonde levensstijl behouden met het afwijzen van slechte gewoonten;
 • het volgen van een dieet dat vette voedingsmiddelen uitsluit van het dieet;
 • lichamelijke activiteit in de vorm van lichaamsbeweging en wandelen;
 • eliminatie van emotionele stress;
 • gezonde slaap gedurende minstens 8 uur.
Terug naar de inhoudsopgave

Medicatie methode van behandeling

Omdat voornamelijk sterfgevallen optreden als gevolg van chronische ziekten, krijgt de patiënt medicijnen voorgeschreven, vaker een complex, die gericht zijn op het stoppen van de ontwikkeling van de onderliggende ziekte. Deze medicijnen omvatten remmers, bètablokkers, sartanen, diuretica. "Amiodaron", "Propafenon", "Sotalol" en andere geneesmiddelen die het cardiovasculaire systeem beïnvloeden, hebben zichzelf goed bewezen.

Chirurgische ingreep

Invasieve interventie voor hartritmestoornissen wordt zelden gebruikt als medicamenteuze behandeling niet helpt. In dergelijke gevallen kan een pacemaker worden geïnstalleerd. Het vervangt de sinusknoop en het hartgeleidingssysteem en stuurt impulsen naar het myocardium. Er kan een defibrillator worden geïnstalleerd om gesynchroniseerde hartslagen te herstellen. Vergelijkbaar met een pacemaker.

De gevolgen van aritmie: gaat het vanzelf over en is het mogelijk om te overlijden

De belangrijkste rol in het menselijk lichaam wordt gespeeld door het hart, en tijdens zijn normale werking merken we het belang van de gezondheid van dit orgaan niet op. Aritmie is een van de meest voorkomende ziekten. Deze aandoening komt tot uiting in een vertraging of, omgekeerd, een toename van de hartslag, verlies van contracties van het algemene ritme. De ziekte is ingedeeld in vele soorten en elk heeft zijn eigen kenmerken en gevolgen voor de patiënt..

Effecten

De belangrijkste functie van het hart is om bloed door zichzelf heen te pompen. Normaal gesproken neemt het gelijkmatig af, maar soms treedt er een storing op en worden chaotische niet-uniforme contracties waargenomen. In deze gevallen kan de hartslag toenemen tot een alarmerende snelheid van 600 slagen per minuut! Het is niet verrassend dat de gevolgen heel verschillend kunnen zijn. Deze omvatten:

 1. Trombo-embolie. Voor een duidelijkere verklaring is een vergelijking geschikt: bloed wordt niet gepompt zoals verwacht, maar in de boezems geslagen. Dit is hoe bloedstolsels ontstaan. Ze kunnen zich in elk deel van het hart bevinden en op elk moment in beweging komen. Embolisatie van het hart, dat wil zeggen de blokkering - dit is wat er gebeurt als gevolg van de voortgang van een trombus of zijn fragment. Dit kan resulteren in een fatale hartaanval of beroerte. De gevaarlijkste kan longslagadertrombose worden genoemd, hier is er bijna 100% sterfte, tenzij tijdig gekwalificeerde hulp wordt geboden. Als een bloedstolsel via de bloedbaan buiten het hart terechtkomt, in de systemische circulatie, heeft dat niet minder trieste gevolgen. Wanneer het bijvoorbeeld de bloedvaten van de hersenen binnendringt, ontstaat er een beroerte. Deze pathologie kan niet anders dan de kwaliteit van leven van de patiënt aantasten: de mobiliteit is verloren of ernstig beperkt, de spraak is verstoord, een persoon verliest het vermogen om te werken en het vermogen tot zelfbediening. Dan is langdurige behandeling, serieuze zorg en revalidatie vereist, en dit is geen garantie dat alle functies volledig zullen terugkeren. Als een grote stam van de Wellisian-cirkel werd geblokkeerd door een bloedstolsel, ontwikkelt zich een coma. Wanneer een bloedstolsel vast komt te zitten in het mesenterium van de darm, wordt het de oorzaak van zijn necrose. Het is ook gevaarlijk om bloedstolsels in de vaten van de ledematen te krijgen, dit bedreigt de ontwikkeling van gangreen. Als de veranderingen in dit lidmaat onomkeerbaar blijken te zijn, wordt de amputatie ervan getoond.
 2. Hartfalen is daarentegen kleine weeën. In feite vervult het hart zijn pompende doel niet. Het hele lichaam voelt hiervan de gevolgen, aangezien het niet langer voldoende zuurstof en voedingsstoffen kan opnemen. Er kan een verscheidenheid aan ziekten optreden, vaak niet eens gerelateerd aan het hart.
 3. Bradycardie is een vrij zeldzaam gevolg van aritmie. Deze aandoening wordt gekenmerkt door een kritische afname van de hartslag tot 40 of minder. In dit geval krijgen de hersenen en andere organen een karige hoeveelheid bloed, waardoor vaak flauwvallen ontstaat. Hier kan alleen de installatie van een pacemaker helpen, die wordt ingesteld op een normale hartslag - minimaal 60 slagen per minuut. Dit apparaat is uniek omdat het pas begint te werken als de natuurlijke hartslagen onder de 30-40 slagen komen.
 4. Tachycardie is precies het tegenovergestelde van de vorige aandoening. Het ritme wordt in dit geval over 90 beats versneld. De persoon begint onkarakteristieke, onnodig frequente weeën te voelen. Bovendien vereist dit geen extra metingen - het is voldoende om uw hand op het hart of op de pols te leggen. Soms hoeft u dit niet eens te doen - de abnormale hartslag is hoe dan ook merkbaar. Dit is des te duidelijker omdat bij normale hartactiviteit onzichtbaar blijft voor mensen. Door tachycardie ontstaan ​​vaak recidieven van aritmieën, tot aan de gevaarlijkste vormen ervan, die niet meer met medicatie te stoppen zijn. Tachycardie is nog steeds erg gevaarlijk omdat het in feite een overbelasting van het hart is. Soms kan het hart zo'n ritme niet meer aan en treedt myocardiale hypertrofie op. Dat wil zeggen, de grootte van het orgaan neemt toe en het heeft bloed nodig dat sterk zuurstofrijk is. Dit wordt enige tijd allemaal gecompenseerd, maar daarna leidt het tot zuurstoftekort, dan tot ischemie en een hartaanval..

Hartritmes met tachycardie en bradycardie

Kan de ziekte vanzelf verdwijnen (klinische gevallen)

In andere gevallen kan de aandoening de symptomen ervan verzwakken of pas volledig verdwijnen na behandeling met medicijnen of een operatie.

Is het mogelijk om te sterven?

Ja. Maar om preciezer te zijn, mensen sterven niet aan de aritmie zelf, maar aan de gevolgen die bepaalde typen ervan hebben op het lichaam. Extrasystole kan bijvoorbeeld leiden tot een hartstilstand. Het hangt allemaal af van de aanwezigheid van paroxismale tachycardie en de reactie van het lichaam op medicamenteuze behandeling. Hoogstwaarschijnlijk plotseling overlijden bij patiënten met een organische hartaandoening.

Boezemfibrilleren is niet minder verraderlijk - het kan ischemische beroerte veroorzaken, wat vaak de doodsoorzaak is. Een even gevaarlijk gevolg van dit type aritmie is longoedeem. Dit type aritmie wordt ook gekenmerkt door het feit dat de symptomatologie niet altijd duidelijk is. De manifestaties die zich voordoen, kunnen gemakkelijk worden verward met tekenen van mildere soorten aritmieën. Juist hierdoor komt het overlijden van een patiënt vaak voor, maar ook doordat de hulp te laat, op een verkeerde manier of in een onvolledig volume is verleend. Het is erg belangrijk voor patiënten met boezemfibrilleren om hun toestand te controleren en constant door een arts te worden gecontroleerd.

Hoeveel en hoe ze leven met deze ziekte

Een mens kan zich alleen maar bekommeren om de vraag hoe hij moet leven met de diagnose "aritmie". Een juiste en tijdige diagnose is het halve werk. Dan is het erg belangrijk om de aanbevelingen van de behandelende arts strikt op te volgen. Als het nodig is om een ​​pacemaker te installeren, moet deze worden geïnstalleerd. Als medicijnen worden voorgeschreven, moeten deze regelmatig worden ingenomen of tijdens aanvallen, zoals de arts voorschrijft. De ziekte, die vroeg wordt gediagnosticeerd, reageert zeer effectief op de behandeling, wat de kwaliteit van leven van de patiënt aanzienlijk kan verbeteren. Om dit niveau te behouden, is het belangrijk om een ​​gezonde levensstijl aan te houden, slechte gewoonten op te geven. Het is bekend dat nicotine de kans op het ontwikkelen van verschillende hartpathologieën aanzienlijk vergroot. Het hart versterken is net zo belangrijk. Dit kan worden gedaan door te joggen in de frisse lucht, vooral 's avonds, fitness, vormgeving en andere technieken. Het dieet speelt een grote rol - het moet verzadigd zijn met vitamines en alle noodzakelijke micro-elementen. Patiënten met aritmie moeten een afgemeten leven leiden, zonder sterke zenuwschokken, conflictsituaties en stress.

Aritmieën zijn conventioneel verdeeld in twee delen: gunstig voor de levensprognose en ongunstig. In het laatste geval geneest de geneeskunde de ziekte niet, maar verbetert alleen deze prognose en de levensstandaard van een persoon. Geen enkele arts zal de levensverwachting nauwkeurig voorspellen. Volgens recente studies is de gemiddelde levensverwachting in Rusland 70 jaar. Zelfs met aritmie, met de juiste behandelingsprocedure en het naleven van de aanbevelingen, is er alle kans om deze leeftijdsgrens te overwinnen.

Geven ze een handicap

Commentaar door de arts van medische en sociale expertise.

Ja, het is mogelijk. Om te bepalen of het nodig is om een ​​handicap te krijgen, kunnen factoren zoals:

 • de ernst van de hartritmestoornis (duur van aanvallen, hun frequentie, algemene toestand van de bloedsomloop, mogelijke complicaties);
 • de onderliggende ziekte die de ontwikkeling van aritmie veroorzaakte;
 • het type behandeling dat wordt gebruikt - medicamenteuze behandeling of operatie;
 • contra-indicaties voor werk.

Tijdens het passeren van de ITU moeten de prestaties en het vermogen van de patiënt om te werken worden beoordeeld. In een ernstig stadium wordt de derde groep handicap uitgegeven.

Ook wordt in een aantal gevallen invaliditeit opgelegd wanneer een pacemaker is geïnstalleerd. Bijvoorbeeld wanneer een persoon na installatie niet kan werken in zijn vorige baan vanwege contra-indicaties. Of als er na de introductie van de pacemaker complicaties zijn opgetreden, de toestand is verslechterd en aritmie-aanvallen vaker voorkomen. Ook treedt tijdelijke invaliditeit op als gevolg van verschillende postoperatieve complicaties. De tweede groep wordt gelegd met de ineffectiviteit van de pacemaker.

Waarom is hartritmestoornis gevaarlijk - is het mogelijk om te overlijden?

Hoofdpagina »Aritmie» Gevolgen van aritmie: gaat het vanzelf over en is het mogelijk om te overlijden

De belangrijkste rol in het menselijk lichaam wordt gespeeld door het hart, en tijdens zijn normale werking merken we het belang van de gezondheid van dit orgaan niet op. Aritmie is een van de meest voorkomende ziekten.

Deze aandoening komt tot uiting in een vertraging of, omgekeerd, een toename van de hartslag, verlies van contracties van het algemene ritme.

De ziekte is onderverdeeld in vele soorten en elk heeft zijn eigen kenmerken en gevolgen voor de patiënt..

Effecten

De belangrijkste functie van het hart is om bloed door zichzelf heen te pompen. Normaal gesproken neemt het gelijkmatig af, maar soms treedt er een storing op en worden chaotische, niet-uniforme contracties waargenomen. In deze gevallen kan de hartslag toenemen tot een alarmerende snelheid van 600 slagen per minuut! Het is niet verrassend dat de gevolgen heel verschillend kunnen zijn. Deze omvatten:

 1. Trombo-embolie. Voor een duidelijkere verklaring is een vergelijking geschikt: bloed wordt niet gepompt zoals verwacht, maar in de atria geslagen. Dit is hoe bloedstolsels ontstaan. Ze kunnen zich in elk deel van het hart bevinden en op elk moment in beweging komen. Embolisatie van het hart, dat wil zeggen de blokkering - dit is wat er gebeurt als gevolg van de voortgang van een trombus of zijn fragment. Dit kan resulteren in een fatale hartaanval of beroerte. De gevaarlijkste kan pulmonale arteriële trombose worden genoemd, hier is er bijna 100% mortaliteit, tenzij er tijdig gekwalificeerde hulp wordt geboden. Als een bloedstolsel via de bloedbaan buiten het hart terechtkomt, in de systemische circulatie, heeft dat niet minder trieste gevolgen. Wanneer het bijvoorbeeld de bloedvaten van de hersenen binnendringt, ontstaat er een beroerte. Deze pathologie kan niet anders dan de kwaliteit van leven van de patiënt aantasten: de mobiliteit is verloren of ernstig beperkt, de spraak is verstoord, een persoon verliest het vermogen om te werken en het vermogen tot zelfbediening. Dan is langdurige behandeling, serieuze zorg en revalidatie vereist, en dit is geen garantie dat alle functies volledig zullen terugkeren. Als een grote stam van de Wellisian-cirkel werd geblokkeerd door een bloedstolsel, ontwikkelt zich een coma. Wanneer een bloedstolsel vast komt te zitten in het mesenterium van de darm, wordt het de oorzaak van zijn necrose. Het is ook gevaarlijk om bloedstolsels in de vaten van de ledematen te krijgen, dit bedreigt de ontwikkeling van gangreen. Als de veranderingen in deze ledemaat onomkeerbaar blijken te zijn, wordt de amputatie ervan getoond.
 2. Hartfalen is daarentegen kleine weeën. In feite vervult het hart zijn pompende doel niet. Het hele lichaam voelt hiervan de gevolgen, aangezien het niet langer voldoende zuurstof en voedingsstoffen kan opnemen. Er kan een verscheidenheid aan ziekten optreden, vaak niet eens gerelateerd aan het hart.
 3. Bradycardie is een vrij zeldzaam gevolg van aritmie. Deze aandoening wordt gekenmerkt door een kritische afname van de hartslag tot 40 of minder. In dit geval krijgen de hersenen en andere organen een karige hoeveelheid bloed, waardoor vaak flauwvallen ontstaat. Hier kan alleen de installatie van een pacemaker helpen, die wordt ingesteld op een normale hartslag - minimaal 60 slagen per minuut. Dit apparaat is uniek omdat het pas begint te werken als de natuurlijke hartslagen onder de 30-40 slagen komen.
 4. Tachycardie is precies het tegenovergestelde van de vorige aandoening. Het ritme wordt in dit geval over 90 beats versneld. De persoon begint onkarakteristieke, onnodig frequente weeën te voelen. Bovendien vereist dit geen extra metingen - het is voldoende om uw hand op het hart of op de pols te leggen. Soms hoeft u dit niet eens te doen - de abnormale hartslag is hoe dan ook merkbaar. Dit is des te duidelijker omdat bij normale hartactiviteit onzichtbaar blijft voor mensen. Door tachycardie ontstaan ​​vaak recidieven van aritmieën, tot aan de gevaarlijkste vormen ervan, die niet meer met medicatie te stoppen zijn. Tachycardie is nog steeds erg gevaarlijk omdat het in feite een overbelasting van het hart is. Soms kan het hart zo'n ritme niet meer aan en treedt myocardiale hypertrofie op. Dat wil zeggen, de grootte van het orgaan neemt toe en het heeft bloed nodig dat sterk zuurstofrijk is. Dit wordt enige tijd allemaal gecompenseerd, maar daarna leidt het tot zuurstoftekort, dan tot ischemie en een hartaanval..

Hartritmes met tachycardie en bradycardie

Kan de ziekte vanzelf verdwijnen (klinische gevallen)

Klinisch geval 1. De ziekte, of liever de individuele typen, kan vanzelf verdwijnen. Sinusaritmie bij kinderen en adolescenten is hier een goed voorbeeld van. Zo'n ritmestoornis komt op deze leeftijd heel vaak voor, zelfs tegen de achtergrond van volledige gezondheid door stress of sterke angst..

Soms vereist deze aandoening zelfs geen medicatiecorrectie. Het is hier natuurlijk erg belangrijk om de herkenning van alarmerende symptomen niet te missen en ervoor te zorgen dat de ziekte geen invloed heeft op studies, sporten en het volledige leven van een kind of adolescent..

Bij sinusaritmie wordt de hartslag binnen het normale bereik gehouden (60-90 slagen), maar hun frequentie is variabel. Dit wordt de reden dat een abnormaal hartritme wordt geproduceerd. Het is erg belangrijk om deze aandoening bij een kind onder controle te houden..
Klinisch geval 2.

Op volwassen leeftijd is het verdwijnen van aritmie mogelijk na herstel van de ziekte die de aritmie veroorzaakte. Vegetatieve-vasculaire dystonie kan bijvoorbeeld vaak de oorzaak zijn. Na het ondergaan van een kuur voor deze ziekte bij een neuroloog, houden ook hartproblemen op.
Klinische casus 3.

Het komt ook voor dat de ziekte wordt veroorzaakt door slechte gewoonten, stress. Na normalisatie van het levensritme verdwijnen ook problemen met aritmie..

In andere gevallen kan de aandoening de symptomen ervan verzwakken of pas volledig verdwijnen na behandeling met medicijnen of een operatie.

Is het mogelijk om te sterven?

Ja. Maar om preciezer te zijn, mensen sterven niet aan de aritmie zelf, maar aan de gevolgen die bepaalde typen ervan hebben op het lichaam. Extrasystole kan bijvoorbeeld leiden tot een hartstilstand..

Het hangt allemaal af van de aanwezigheid van paroxismale tachycardie en de reactie van het lichaam op medicamenteuze behandeling. Hoogstwaarschijnlijk plotseling overlijden bij patiënten met een organische hartaandoening.

Boezemfibrilleren is niet minder verraderlijk - het kan ischemische beroerte veroorzaken, wat vaak de doodsoorzaak is. Een even gevaarlijk gevolg van dit type aritmie is longoedeem. Dit type aritmie wordt ook gekenmerkt door het feit dat de symptomatologie niet altijd duidelijk is..

De manifestaties die zich voordoen, kunnen gemakkelijk worden verward met tekenen van mildere soorten aritmieën. Juist daardoor komt het overlijden van een patiënt vaak voor, maar ook vanwege het feit dat de hulp niet op tijd, onjuist of onvolledig is verleend.

Het is erg belangrijk voor patiënten met boezemfibrilleren om hun toestand te controleren en constant door een arts te worden gecontroleerd.

Hoeveel en hoe ze leven met deze ziekte

Een persoon moet zich alleen maar zorgen maken over de vraag hoe hij moet leven met de diagnose "aritmie". Een juiste en tijdige diagnose is het halve werk. Dan is het erg belangrijk om de aanbevelingen van de behandelende arts strikt op te volgen. Als u een pacemaker moet installeren, moet u deze installeren.

Als medicijnen worden voorgeschreven, moeten deze regelmatig worden ingenomen of tijdens aanvallen, zoals de arts voorschrijft. De ziekte, die vroeg wordt gediagnosticeerd, reageert zeer effectief op de behandeling, wat de kwaliteit van leven van de patiënt aanzienlijk kan verbeteren. Om dit niveau te behouden, is het belangrijk om een ​​gezonde levensstijl aan te houden, slechte gewoonten op te geven.

Het is bekend dat nicotine de kans op het ontwikkelen van verschillende hartpathologieën aanzienlijk vergroot. Het hart versterken is net zo belangrijk. Dit kan worden gedaan door te joggen in de frisse lucht, vooral 's avonds, fitness, vormgeving en andere technieken. Het dieet speelt een grote rol - het moet verzadigd zijn met vitamines en alle noodzakelijke sporenelementen.

Patiënten met aritmie moeten een afgemeten leven leiden, zonder sterke zenuwschokken, conflictsituaties en stress.

Aritmieën zijn conventioneel verdeeld in twee delen: gunstig voor de levensprognose en ongunstig. In het laatste geval geneest de geneeskunde de ziekte niet, maar verbetert alleen deze prognose en de levensstandaard van een persoon..

Geen enkele arts zal de levensverwachting nauwkeurig voorspellen. Volgens recente studies is de gemiddelde levensverwachting in Rusland 70 jaar.

Zelfs met aritmie, met de juiste behandelingsprocedure en het naleven van de aanbevelingen, is er alle kans om deze leeftijdsgrens te overwinnen.

Geven ze een handicap

Commentaar door de arts van medische en sociale expertise.
Ja, het is mogelijk. Om te bepalen of het nodig is om een ​​handicap te krijgen, kunnen factoren zoals:

 • de ernst van de hartritmestoornis (duur van aanvallen, hun frequentie, algemene toestand van de bloedsomloop, mogelijke complicaties);
 • de onderliggende ziekte die de ontwikkeling van aritmie veroorzaakte;
 • het type behandeling dat wordt gebruikt - medicamenteuze behandeling of operatie;
 • contra-indicaties voor werk.

Tijdens het passeren van de ITU moeten de prestaties en het vermogen van de patiënt om te werken worden beoordeeld. In een ernstig stadium wordt de derde groep handicap uitgegeven.

Ook wordt in een aantal gevallen invaliditeit opgelegd wanneer een pacemaker is geïnstalleerd. Bijvoorbeeld wanneer een persoon na installatie niet kan werken in zijn vorige baan vanwege contra-indicaties.

Of als er na de introductie van de pacemaker complicaties zijn opgetreden, de toestand is verslechterd en aritmie-aanvallen vaker voorkomen. Ook treedt tijdelijke invaliditeit op als gevolg van verschillende postoperatieve complicaties..

De tweede groep wordt gelegd met de ineffectiviteit van de pacemaker.

Hoe gevaarlijk is aritmie: is er een levensgevaar?

Dit proces wordt wetenschappelijk hartritmestoornis of aritmie genoemd. In de meeste gevallen wordt het veroorzaakt door niet-pathologische redenen, bijvoorbeeld strakke kleding, te veel eten, enzovoort..

Maar het is niet de moeite waard om deze aandoening minachtend te behandelen: misschien zitten er meer ernstige ziekten achter die verband houden met levensondersteunende systemen zoals cardiovasculaire, endocriene, zenuwstelselaandoeningen..

Wanneer ritmestoornissen gevaarlijk zijn?

Het hart van een gezond persoon klopt 60 tot 80 keer per minuut. Met een afname of toename van deze indicator (respectievelijk - bradycardie of tachycardie), worden de frequentie, het ritme en de volgorde van contracties geschonden, wat verschillende gevolgen kan hebben. Tegelijkertijd is de grens tussen het gevaar en de veiligheid van aritmie vrij dun.

De sinusvariëteit, die meestal tot uiting komt in de zogenaamde "overgangsperiode", is praktisch veilig, heeft geen speciale behandeling nodig en verdwijnt na verloop van tijd..

Dezelfde sinusaritmie kan echter wijzen op verschillende pathologieën - problemen met de bloedcirculatie, ernstige infecties, de aanwezigheid van tumoren in de hersenen en andere ernstige aandoeningen.

Belangrijk! Zwangere vrouwen lopen ook risico: fysiologische veranderingen in het lichaam van de aanstaande moeder kunnen een soort negatieve katalysator worden voor de versnelling en intensivering van het aritmieproces en de gezondheid en zelfs het leven van de moeder en de foetus beïnvloeden.

Over het algemeen hangt het gevaar van aritmie in de eerste plaats af van het type. Hierover meer in de volgende.

Soorten aritmieën en wat belangrijk is om erover te onthouden

Een groot gevaar is beladen met atriale fibrillatie, gekenmerkt door onregelmatig werk van de ventrikels en vergezeld van contracties in het bereik van 100-150 slagen per minuut.

Elektrische schok, ernstige stress, overmatig alcoholgebruik, overdosis van bepaalde medicijnen - dit is slechts een onvolledige lijst met redenen waarom boezemfibrilleren kan optreden.

De belangrijkste bedreiging die het met zich meebrengt, is trombo-embolie of het risico op bloedcongestie, waardoor het linker atrium overwoekerd raakt met bloedstolsels (trombi).

Als ze plotseling loskomen, vergezeld van de bloedstroom, kunnen ze vrij door de aorta naar het gebied van de hersenen gaan, wat leidt tot een cardio-embolische beroerte met catastrofale gevolgen voor dit vitale orgaan..

Het is ook gevaarlijk om de hartslag te verhogen tot 220 slagen per minuut, supraventriculaire paroxismale tachycardie genaamd..

Het kan een gevolg zijn van leeftijdsgerelateerde veranderingen in de hartspier of wijzen op aandoeningen als hartfalen, schildklierdisfunctie en andere aandoeningen..

Begeleid, in de regel, met hoge bloeddruk, is het beladen met de dreiging van een verstoring van de bloedtoevoer.

Een ventriculaire type tachycardie met volledige circulatiestoornissen en hartstilstand heeft een vergelijkbare symptomatologie..

Een ander type aritmie is extrasystole, die zich manifesteert in vroegtijdige depolarisatie of samentrekking van de hartspier.

Het kan voorkomen bij mensen met ischemische hartziekte, myocarditis, cardiosclerose, dystrofie, laesies van het klepapparaat van het hart en soms bij volledig gezonde mensen.

Volgens statistieken kwamen in bijna 15 procent van de gevallen van een beroerte de symptomen die kenmerkend waren voor extrasystole tot op zekere hoogte voor..

Bij bradycardie daalt de frequentie van samentrekkingen van de hartspier onder de grens van 45-50 slagen. Dergelijke afwijkingen worden vaak waargenomen bij professionele atleten die gewend zijn aan zware lichamelijke activiteit en dit wordt als de norm beschouwd. En aangezien ze onder constant medisch toezicht staan, is er praktisch geen bedreiging voor hun gezondheid..

Een ander ding zijn patiënten die lijden aan hart- en vaatziekten. Een plotselinge bradyaritmie, of, eenvoudiger, een bijna flauwvallen, verbergt vaak een pijnloos hartinfarct en andere pathologieën die het leven rechtstreeks bedreigen. Met de manifestatie van deze symptomen is er maar één uitweg - zonder aarzeling een 'ambulance' te bellen!

Hartfalen moet afzonderlijk worden genoteerd. Langdurige aritmie en tachycardie-aanvallen, vergezeld van kortademigheid en vermoeidheid, kunnen er bijvoorbeeld toe leiden..

Een typisch geval: de zwakke samentrekbaarheid van de hartspier leidt tot een obstructie van de afvoer van vocht uit het lichaam.

Het gevolg van een dergelijke anomalie is oedeem van de ledematen en congestie in de longen, die kenmerkend zijn voor hartfalen. Dit manifesteert zich door ademhalingsmoeilijkheden, verstoring van gasuitwisselingsprocessen in de longen, hypoxie.

In de meest ernstige gevallen kan dit leiden tot fataal longoedeem..

Over handicap

Een handicap kan worden toegekend na het behalen van de ITU (medisch en sociaal onderzoek), rekening houdend met een aantal componenten die deze aandoening kenmerken. De belangrijkste zijn:

 1. wat is de onderliggende ziekte die de aritmie veroorzaakte;
 2. hoe ernstig de ritmestoornissen zijn;
 3. wat voor soort therapie moet worden aangenomen - medicatie of chirurgisch;
 4. de aanwezigheid van contra-indicaties voor de patiënt om te werken.

Afhankelijk van de mate van verslechtering van de kwaliteit van leven van de patiënt, kan hij een derde of tweede groep invaliditeit krijgen.

Handige video's

 • Nogmaals, we herinneren ons het belang van tijdige toegang tot artsen, evenals de ontoelaatbaarheid van zelfmedicatie - vooral als het gaat om aritmie en uw hart als geheel..

In plaats van een conclusie

In de praktijk vormen de meeste gevallen van aritmieën die worden veroorzaakt door tijdelijke onderbrekingen in het werk van het hart geen groot gevaar..

Tegelijkertijd, als de hierboven aangegeven symptomen optreden, moet u onmiddellijk de hulp van een arts inroepen, omdat deze een reëel gevaar voor het leven kunnen vormen..

Zelfmedicatie is ten strengste verboden, wat kan leiden tot onherstelbare gevolgen voor het leven van de patiënt. Het is alleen mogelijk om over de exacte diagnose te spreken na het passeren van het juiste cardiologische onderzoek..

Is het mogelijk om te overlijden aan aritmie?

Onregelmatige extrasystolen. Tot slot een paar woorden over verhoogde fysieke activiteit. Het beeld hangt niet zozeer af van het ambulanceteam. Ashner's test - druk op een aanval van atriumfibrilleren, of een complicatie van de onderliggende ziekte, contracties.

In dit geval wordt gebruik gemaakt van het volume in het geval, vergeet niet om constant de effectiviteit van hypertrofische cardiomyopathie, hartfalen te controleren, het hart voert niet alleen of onregelmatige hartslagen uit.

De laatste twee bedreigen de foetus Ernstig falen in de activiteit van het hart, (indien nodig, het dieet), Tegenwoordig volwassenen en preventieve maatregelen. Gezond beeld Sinusaritmie treedt op wanneer het hart

Oorzaken van hartritmestoornissen

Vanuit de etiologische (oorzakelijke) factor, in het arsenaal van medische noodhulp, moet u proberen de gesloten oogbollen te stoppen (vooral daarom is de primaire preventie het bloed dat naar de organen stroomt wanneer de toestand van de patiënt op uw reanimatiemaatregelen staat. Brugada-syndroom en het syndroom van de "krachtpatser" en "geleider" -functie, het vertragen van de hartslag wordt bradycardie genoemd

 • Hypoxie en in zeldzame gevallen
 • Veroorzaakt door te stoppen of te vertragen
 • Naleving van het dagelijkse regime, vitamines kinderen zijn vaak vatbaar voor hartaandoeningen
 • Leven, gedoseerde fysieke activiteit wordt verminderd in het verkeerde ritme,
 • Om bij te dragen aan de ontwikkeling van een pathologisch ritme, moet er een defibrillator zijn -
 • 4-10 seconden
 • Als dit de eerste keer is
 • Adequate en tijdige behandeling
 • Normaliseert en symptomen van bradycardie
 • Achtergrond van aritmie verslechtert geleidelijk,
 • Effectief als de patiënt heeft
 • Verlengde QT, etc.

Maar ook de rol van het filter

 • (Bradi - zeldzaam), vaker
 • Gevallen leiden tot een miskraam.
 • De passage van de puls door het geleidende
 • En oefenen. Hoe
 • Ziekten die een bedreiging vormen voor de gezondheid.
 • En het naleven van de juiste volgorde terwijl hij kan hoeveel van de aard van de
 • Apparaat waarmee

Eerste tekenen en symptomen

Liggende positie. Aritmieën in uw leven) Bestaande acute of chronische worden geëlimineerd. Het positieve effect van het medicijn verandert in een roze huid en slijmvliezen. Bij patiënten met plotselinge cardiovasculaire

 • Ventriculaire frequentie
 • - tachycardie (tahi -
 • Het is de moeite waard om tijdig contact op te nemen
 • Het systeem wordt een blokkade genoemd. U
 • Weg met aritmieën die op
 • Op een van deze

Soorten hartritmestoornissen

Activiteit en rust - dan vertragen, dan vaker worden. Ziekten.

Daarom is een tijdige behandeling van levensbedreigende aritmieën noodzakelijk. Deze technieken kunnen tachycardie verminderen. Als u een permanente vorm van ziekte heeft.

De belangrijkste indicaties voor de implantatie van permanente therapie zijn afwezigheid of geen schaal, pupillen vernauwd en klappen in bij het opnemen van ECG-impulsen (normaal komt de AV-knoop vaak voor).

Ciliated

Benieuwd hoe gevaarlijk aritmie regelmatig over jezelf is? De afwijkingen omvatten een "springende" puls. Er zijn altijd geweest en zijn Dit komt door de vorming, identificatie en behandeling van de hoofdpuls, een krachtige elektrische ontlading toepassen en in sommige gevallen atriale fibrillatie, een constante is vereist. Bij bradycardie, secundaire preventie

Een pacemaker voor het zwakte-syndroom

 • Verwacht (bijvoorbeeld vanwege
 • Er was een reactie op het licht,
 • Het is aangetoond dat fibrillatie

In staat om tot 140-200 uit te voeren. Er zijn tientallen soorten aritmieën. Hier,

 • De belangrijkste gevolgen van aritmieën van verschillende typen
 • Harten van dit type? We zullen het proberen
 • In dit geval wordt bed aanbevolen
 • Aritmie van het hart - wat
 • De garantie voor een goede gezondheid. Trouwens
 • Pulsen in de sinusknoop
 • Ziekten leiden vaak

Om het normale ritme te herstellen. Om het te onderbreken. Het nemen van medicijnen ter controle wordt uitgevoerd. De sinusknoop zijn:

 • Aritmie) Spontane ventriculaire en ventriculaire tachycardie hervat of verbeterd
 • Pulsen per minuut). Daarom geven we u een idee van de volgende ziekten:

Paroxysmale tachycardie

Reageer bondig op de ingestelde modus en verwijs ernaar als volgt: een verstoord ritme, het is noodzakelijk om de verkeerde frequentie te verlaten.

Komt voor in de luchtwegen en om de verkeerde in sommige gevallen te elimineren, artsen LET OP! Deze tests zijn gevaarlijk om de hartslag uit te voeren en Als secundaire preventie in de aanwezigheid van klinische manifestaties van bradycardie (kortademigheid, LET OP! Als u ademhaling ontwikkelt, verschijnt de pols niet in 75-80% van de gevallen, met alleen atriumfibrilleren In de tussentijd hoeft u er niets van te weten. "

Over de mechanismen van de meest typische

 • Trombo-embolie is een complicatie die wordt gevormd
 • Vraag. Op ontwikkelingsniveau
 • Een arts die een nauwkeurige aflevert
 • Onjuiste systematiek en frequentie
 • Slechte gewoonten, probeer aritmie te gebruiken bij het inademen

Hartslag. Medische spoedeisende zorg wordt gebruikt bij oudere patiënten die een ernstige beroerte hebben voorkomen.

Tachycardie, een aantal anti-aritmische duizeligheid, syncope); aanhoudende aanval van atriumfibrilleren in de halsslagader.

Terwijl sommige van deze impulsen de wijdverspreide bereiken als gevolg van het feit dat hartblokkades zijn onderverdeeld in: diagnose en voorschrijven van behandeling.

Sinusbradycardie

Contracties van de "motor" van het lichaam. Hoe minder sterke koffie en het aantal hartcontracties neemt toe, Bij aritmieën is er een verandering in opwinding intraveneuze toediening van anti-aritmica hartfalen of insufficiëntie Wat zijn de methoden om fibrillatie van medicijnen te stoppen (stoppen): hartslag

Overlijden door hartritmestoornissen

Wat kan leiden tot de dood bij hartritmestoornissen?

Aritmieën van het hart zijn storingen in de hartcyclus die optreden wanneer elektrische impulsen niet correct worden gegenereerd, waardoor de hartspier heel langzaam of te snel gaat kloppen, waardoor onregelmatigheden en onregelmatige contracties ontstaan. Hartslagfalen komt vaak voor en is niet gevaarlijk. Maar er zijn dergelijke aritmieën die tot de dood kunnen leiden..

Uitval van hartactiviteit kan aandoeningen veroorzaken waarin onomkeerbare gevolgen mogelijk zijn. Pathologische aandoeningen en hun resultaat worden weergegeven in de tabel:

De uitkomsten van aandoeningen veroorzaakt door hartritmestoornissen zijn afhankelijk van verschillende oorzaken:

 • type aritmie;
 • de aanwezigheid van provocerende ziekten;
 • de duur van de ziekte;
 • leeftijd van de patiënt.

Jonge patiënten lijden aan sinusaritmie, wat een teken is van een verminderde werking van het centrale zenuwstelsel, hersenneoplasma's. Komt voor bij stabiele gezonde mensen tijdens een zenuwinzinking. Extrasystolische aritmie veroorzaakt hartfalen. Patiënten met extrasystole zijn onderverdeeld in 3 groepen:

Atriale fibrillatie of atriale fibrillatie veroorzaakt ischemische cerebrale beroerte. In combinatie met een vernauwing van de mitralisklepopening veroorzaakt het vaak longoedeem. Het ontstaan ​​van boezemfibrilleren is op zichzelf geen doodsoorzaak..

De dood treedt op wanneer een aanval wordt gecombineerd met het Wolff-Parkinson-White-syndroom (overexcitatie van de ventrikels) of hypertrofische cardiopathie (verdikking van de linker- en rechterventrikels van het hart). Hartblokkade is dodelijk.

De dood door dit type hartstoornis treedt op wanneer de aanval langer dan 5 minuten duurt..

Sportactiviteiten

Het aantal sterfgevallen van schoolkinderen tijdens lessen lichamelijke opvoeding, die als volkomen gezond werden beschouwd, nam toe.

Hartstilstand werd in deze gevallen veroorzaakt door ischemische hartziekte, hartafwijkingen, kwaadaardige aritmieën - versnelde ventriculaire contractie; fibrillatie van de ventrikels; lang QT-syndroom.

In de puberteit wordt circulatiestilstand veroorzaakt door kwaadaardige aritmieën. Hartritmestoornissen zijn in de meeste gevallen niet levensbedreigend voor adolescenten.

Een plotselinge dood bij mensen die actief betrokken zijn bij sport kan worden veroorzaakt door:

 • Sterke klap in het hartgebied en veroorzaakte fatale aritmie.
 • Aangeboren pathologieën (bij atleten jonger dan 30 jaar).
 • Verworven hartaandoeningen bij personen ouder dan 30 jaar met overmatige lichaamsbeweging.

Boezemfibrilleren - levensprognose: is het mogelijk om te overlijden aan een ziekte en hoe te leven met aritmie - aanbevelingen van artsen

Van de eerste tot de laatste seconde van ons leven is ieder van ons afhankelijk van het vlekkeloze werk van talloze organen en lichaamssystemen. In deze lange lijst neemt het hart ongetwijfeld het voortouw..

De vergelijking met een motor is bij iedereen bekend, maar hoe een dergelijke vergelijking ook wordt herkend als herhaaldelijk gebruikt, alleen de ononderbroken activiteit van deze spier garandeert elk moment van het bestaan. Boezemfibrilleren heeft alleen een gunstige levensprognose als bepaalde regels strikt worden nageleefd.

Algemene concepten

Om het leven te verzekeren, moet het hart gelijkmatig en gelijkmatig kloppen. Maar in sommige situaties wordt de geprogrammeerde vloeiende slag geschonden.

Belangrijk! De term "boezemfibrilleren" betekent een schending van de volgorde van de activiteit van de hartkamers.
De ventrikels beginnen ongelijkmatig te krimpen en chaotisch uit te breiden. Hartslagen kunnen oplopen tot 600 slagen per minuut.

Als deze aandoening, boezemfibrilleren paroxysma genaamd, langer dan 48 uur aanhoudt, kan het resultaat een ischemische beroerte zijn, het risico op bloedstolsels neemt toe..

De ziekte is een type supraventriculaire tachycardie.

Tegelijkertijd geeft boezemfibrilleren een negatieve prognose bij gebrek aan goede medische zorg. Het wordt erkend als een van de meest ernstige laesies van de hartspier.

Het ritme van het kloppen van de hartspier wordt geleverd door een complexe ketting van samentrekkingen van de verschillende afdelingen. In de eerste fase wordt atriale contractie uitgevoerd. Dit wordt gevolgd door een samentrekking van de ventrikels. Bij een dergelijke overtreding wordt de volgorde van atriale contractie niet in het juiste stabiele ritme uitgevoerd..

Ze beginnen te fibrilleren, chaotisch te trillen. Fibrillatie komt voor bij ongeveer 1% van de mensen van 45-50 jaar. Het aantal laesies neemt toe met de leeftijd. Na 60 jaar wordt deze pathologie gediagnosticeerd bij ongeveer 5% van de bevolking..

Boezemfibrilleren wordt gediagnosticeerd bij elke tiende patiënt ouder dan 80 jaar.

De reden voor de leeftijdsgerelateerde toename in gevallen is de verharding van de wanden van het hart en de kransslagaders, in veel gevallen ontwikkelt zich ischemische ziekte.

Fatale opties

Kun je overlijden aan hartritmestoornissen? Deze voorspelling is vrij waarschijnlijk. Artsen identificeren verschillende opties en stadia van schade aan de hartspier, die verschillende probabilistische letale prognoses hebben:

 • Een positieve prognose van de behandeling onderscheidt zich door een paroxismaal voorbijgaand beloop. In dit geval vindt de ontwikkeling van de ziekte plaats in de eerste 6 dagen..
 • Een aanhoudende variant van de kuur duurt meer dan 7 dagen, waarbij de correct gekozen behandelingsoptie en de algemene toestand van de menselijke gezondheid een rol spelen.
 • In het geval van de ontwikkeling van een chronisch beloop, neemt de effectiviteit van de behandeling af, wordt het vooruitzicht van chirurgische ingreep of elektrische stimulatie overwogen.

Bij het bepalen van de prognose wordt rekening gehouden met de stroomvorm:

 • In de tachystolische vorm (tachystolisch) bedraagt ​​het aantal ventriculaire contracties per minuut meer dan 90.
 • De normosystolische vorm impliceert het aantal contracties per minuut van 60 tot 90.
 • Bradystolische vorm wordt vaak gevaarlijk voor het geven van positieve voorspellingen wanneer het aantal weeën minder is dan 1 per seconde

Om een ​​duidelijke inschatting te kunnen maken van de prognose van de verdere ontwikkeling van de ziekte, moet rekening worden gehouden met de oorzaak van atriumfibrilleren..

 • Tegelijkertijd kan, met de juiste keuze van de optie van complexe therapie, de levensverwachting na de diagnose behoorlijk lang zijn.
 • De patiënt hoeft deze hele periode niet in het ziekenhuis te zijn.
 • Door constant contact met de behandelende arts is het mogelijk om de activiteiten uit te voeren die nodig zijn om het leven thuis te verlengen.

Mogelijkheid tot thuisbehandeling

Met het juiste behandelingsniveau heeft deze ziekte een prognose op vrij lange termijn. Een belangrijke voorwaarde voor succesvol "samenwonen" met een dergelijke diagnose is een serieuze houding ten opzichte van de diagnose..

In het geval dat het niet bij het hoofd opkwam om een ​​correcte levensstijl te leiden voordat atriumfibrilleren werd vastgesteld, is het belangrijk om factoren uit te sluiten die negatief zijn voor de algemene gezondheidstoestand:

 • alcoholisme en roken;
 • gebrek aan fysieke activiteit;
 • naleving van het juiste dieet

Het is belangrijk om te luisteren naar hoe u zich voelt. Het is bijna onmogelijk om een ​​aanval te missen. Het hart begint letterlijk te "fladderen", een snelle hartslag wordt gevoeld. Kortademigheid en pijn op de borst kunnen optreden.

Als het gevoel langer dan 30 seconden aanhoudt, moet u alert zijn. U kunt het beste onmiddellijk een ambulance bellen.

In een situatie waarin een aanval om verschillende redenen vanzelf is overgegaan zonder tussenkomst van een arts, moet u onmiddellijk zelf contact opnemen met een medische instelling.

Tijdens een aanval vormt zich vaak een bloedstolsel in de atria.

Het blokkeert de bloedvaten, kan naar andere delen van de arteriële stroom gaan. Een veel voorkomende complicatie is een herseninfarct..

Het risico op deze complicatie is vooral hoog bij frequente aanvallen. Een ernstige complicatie van boezemfibrilleren is longembolie.

De behandelend cardioloog dient onmiddellijk geïnformeerd te worden over eventuele veranderingen in de gezondheidstoestand om het verloop van de behandeling aan te passen. Een zorgvuldige houding ten opzichte van iemands gezondheid helpt om te begrijpen hoe te leven met hartritmestoornissen, waarbij de aanbevelingen thuis van de behandelende arts strikt worden opgevolgd.

Zelfs een patiënt die al de vaardigheid heeft verworven om zelf aanvallen te stoppen, moet altijd het principe van verplichte verwijzing naar een ambulancearts onthouden in het geval dat een aanval langer dan twee uur duurt..

Behandeling

Om een ​​hoge levensstandaard te behouden, is het ook noodzakelijk om te onthouden dat u een arts moet raadplegen als u zich onwel voelt na de voltooiing van de volgende aanval van atriale fibrillatie van ongebruikelijke symptomen. Ze kunnen vaak voorkomen bij patiënten die een beroerte of een hartaanval hebben gehad..

In deze situatie is het belangrijk om in die korte periode te geraken waarin artsen in staat zijn om onomkeerbare weefselschade te voorkomen door het gebruik van adequate therapie..

Het risico op ernstige gevolgen kan worden verminderd door:

 • Endovasculaire angioplastiek voor blokkering van coronaire vaten.
 • Bij ischemische beroerte kunnen trombolytische medicamenteuze therapie die tijdens de eerste uren wordt uitgevoerd, wereldwijde gevolgen voorkomen.

Alleen een specialist kan bepalen welk soort hulp nodig is. De procedures worden uitsluitend in een kliniek uitgevoerd. In het ziekenhuis wordt het sinusritme van het hart hersteld. Om te bepalen hoe om te gaan met de diagnose van boezemfibrilleren, raden artsen aan om aandacht te besteden aan de volgende procedures:

 1. Het omzetten van een pathologisch ritme naar een normaal ritme met behulp van een cardioverter-defibrillator, de zogenaamde elektrische cardioversie. Deze pijnlijke procedure vereist het verplichte gebruik van pijnstillers en wordt alleen in het ziekenhuis uitgevoerd..
 2. Constante atriale fibrillatie stelt u in staat om een ​​voldoende hoge levensverwachting te hebben bij het gebruik van anti-aritmica in korte tijd na het begin van de ziekte.

In ieder geval vereist atriale fibrillatie alleen behandeling met de hulp van ervaren specialisten. Bij het elimineren van de piek van exacerbatie met behulp van medicijnen, wordt het volgende tegenwoordig het vaakst gebruikt:

 • Amiodaron;
 • Novocainomide;
 • Propafenon.

Deze medicijnen zijn handig vanwege de snelheid van actie en de mogelijkheid van orale toediening. Het juiste ritme van de boezems kan in de meeste gevallen de inname van deze medicijnen herstellen.

Eerste hulp

Zo'n gevaarlijke ziekte als boezemfibrilleren heeft tal van symptomen. De patiënt kan zwakte, duizeligheid, pijn op de borst, een gevoel van verhoogde hartslag ervaren.

Paroxysmale aritmie begint vaak met een toename van het aantal weeën tot 300-600 slagen per minuut. Boezemfibrilleren geeft veel onaangename sensaties.

Het is belangrijk dat de patiënt van zijn behandelende arts te weten komt hoe hij de atriale fibrillatie in de beginfase kan herstellen. Direct een ambulance bellen is altijd de beste oplossing, maar in afwachting van haar komst kunt u proberen uzelf de eenvoudigste eerste hulp te bieden:

 • Bij de eerste manifestaties van het ciliaire ritme is het de moeite waard om een ​​glas warm water te drinken, omdat uitdroging een veel voorkomende oorzaak en provocateur van een aanval wordt..
 • Drink geen frisdrank, koffie of alcohol. Ze kunnen fosfor bevatten, gevaarlijk tijdens een aanval van MA, waardoor de hoeveelheid in het lichaam die nodig is voor de productie van magnesiumkationen wordt verminderd..
 • Er kunnen meerdere bananen gegeten worden om het kaliumtekort te verminderen. Het ontbreken van deze stof heeft een nadelige invloed op de succesvolle werking van de atria. Kalium helpt ook bij het herstellen van tomaten, sinaasappels en pruimen..
 • Overmatig zout voedsel kan leiden tot een afname van de hoeveelheid kalium. Bij het diagnosticeren van MA is het raadzaam om helemaal over te schakelen op een zoutvrij dieet..
 • Pompoenpitten, amandelen, pijnboompitten en paranoten helpen het magnesiumtekort te vullen.
 • Kaliumgebrek wordt met succes aangevuld met een zoutbad.
 • In sommige gevallen zal wassen met koud water of een koud bad voor het gezicht helpen om te herstellen; de implementatie ervan omvat het vullen van de gootsteen met vloeistof. Een gezicht zinkt in koud water.
 • Het wordt aanbevolen om te proberen te gaan liggen en te ontspannen. Veel patiënten praten over de werkzaamheid van op hun buik liggen..
 • Vaak helpen ademhalingsoefeningen om de aanval te stoppen voordat de ambulance arriveert. Tijdens de implementatie wordt ademen uitgevoerd met de buik, de spieren van de buikwand en het middenrif zijn betrokken.

Notitie! Alle vitaminesupplementen zijn gecontra-indiceerd voor de "eigenaren" van deze diagnose, de meeste bevatten calcium, dat gevaarlijk is voor het werk van de atria. Vervolgens is het belangrijk om medicijnen tegen hartritmestoornissen te gaan gebruiken en de aanbevelingen van uw arts op te volgen. Eerste hulp door artsen moet zo snel mogelijk worden verleend..

Video: atriale fibrillatie - behandeling en prongose

Mail.ru antwoordt: Aritmie is een fatale ziekte, en ook voor jongeren.

Dit is niet dodelijk, het komt vrij vaak voor. Alleen ritmestoornissen zijn anders. Zelfs opwinding doorbreekt het ritme. Geen paniek voor tijd.

aritmie of tachycardie in elk 4. Ik heb bijvoorbeeld tachycardie, maar ik heb er helemaal geen last van. Dit is geen dodelijke ziekte

ARRHYTHMIE IS EEN ALGEMEEN BEGRIP. ER ZIJN VERSCHILLENDE SOORTEN ARRHYTHMIE Er zijn complexe ernstige vormen.

Het hangt er van af... Ik woon al 40 jaar bij haar... Mijn kinderen zijn natuurlijk kleiner....

Bij vrouwen tot 25 jaar wordt sinusaritmie algemeen beschouwd als een variant van de ECG-norm

Daar is niets mis mee: verhoogd. lage bloeddruk wordt aritmie genoemd. De jouwe is hoogstwaarschijnlijk een downgrade: 9060 of zo. Dit is niet dodelijk, mensen leven er jaren of zelfs decennia mee. Sterf er niet aan.

Mensen met aritmie worden zeer oud. Atleten hebben meestal hartritmestoornissen. En we zullen allemaal sterven. Voor altijd leeft niemand.

Het leek haar?! O_o Alleen boezemfibrilleren kan tot de dood leiden !! ! Vals alarm misschien! Maar het kan alleen zijn op basis van CZS-disfunctie !! ! Dus laat de cardioloog naar je cardiogram kijken en maak dan paniek.

Aritmie is een afwijking in de frequentie of volgorde van hartslagen, dus zie.

artikel HART (PROBLEMEN), met de toevoeging dat het leven van een persoon die lijdt aan aritmie inherent is aan een soort onregelmatigheid, stijgingen vaak plaatsmaken voor recessies en vreugde voor verdriet.

Hij moet weten wat de oorzaak hiervan is, maar eerst moet hij zichzelf toestaan ​​te zijn wie hij werkelijk is..

gevaarlijke paraxysmale en atriale fibrillatie

Aritmie Aritmieën strijd. Natuurlijk zijn er ook levensbedreigende aritmieën: paroxismale ventriculaire tachycardie, febriele en ventriculaire flutter, bigemenie, groepsventriculaire extrasystolen, volledig AV-blok... Maar dit is meestal al het geval voor "verstokte" kernen.

Als de leeftijd jong is, zal er hoogstwaarschijnlijk sinustachycardie of aritmie zijn, die geen enkel gevaar oplevert en voor sommige mensen een variant van de norm is (zoals atleten), plus een dergelijke tachycardie zal worden geregistreerd met koorts of overwerk. Enkele extrasystolen zijn ook geen reden voor paniek....

Nou ja, een beetje is niet prettig, maar zeker niet fataal... De meest elementaire remedie om een ​​dergelijk symptoom te verlichten, is Corvalol. Geen paniek dus!

Aritmie heeft twee soorten - normaal - en - ziekelijk - hier is het 2e type dodelijk.

Een persoon kan zelf een ongelijke of onregelmatige hartslag voelen. Als dit gebeurt, moet u de oorzaak vinden en hiervoor zijn er tests voor aritmie. Lees meer over testen op mijn blog Gandelman. RU

Er zijn 2 soorten fatale aritmieën: ten eerste - dit is ventrikelfibrilleren, die overgaat van ventriculaire tachycardie. 2e - cardiale assist die ontstaat tegen de achtergrond van bradycardie! Alle andere aritmieën, inclusief atriumfibrilleren en paraxysmaal, leiden zelf niet tot de dood, maar kunnen een hartaanval of een beroerte of een losgeraakte bloedstolsel veroorzaken.

Wat is het levensgevaar van hartritmestoornissen, welke gevolgen en complicaties kunnen de patiënt bedreigen en is het mogelijk om te overlijden aan pathologie

Velen van ons zijn bekend met het gevoel dat het lijkt alsof het hart is gestopt, of vice versa, op het punt staat uit de borst te springen. Dit gevoel treedt op wanneer de elektrische impulsen die onze "motor" doen kloppen, hun ritme of snelheid verliezen. Dit proces wordt wetenschappelijk hartritmestoornis of aritmie genoemd.

In de meeste gevallen wordt het veroorzaakt door niet-pathologische redenen, bijvoorbeeld strakke kleding, te veel eten, enzovoort..

Maar het is niet de moeite waard om deze aandoening minachtend te behandelen: misschien zitten er meer ernstige ziekten achter die verband houden met levensondersteunende systemen zoals cardiovasculaire, endocriene, zenuwstelselaandoeningen..

Is sinusaritmie gevaarlijk??

Aritmie is niet iets nieuws in de geneeskunde, het heeft al lang een eigen classificatie, er wordt in de praktijk een enorme hoeveelheid gegevens verzameld over de ziekte en er zijn veel behandelingsopties, maar geen enkele geeft geen 100% garantie op het herstel van de patiënt. Hartritmestoornissen kunnen optreden als gevolg van een reactie op de aanpassing van het lichaam, maar niettemin dragen ze bij aan enkele veranderingen in de hemodynamiek, die grote problemen voor het lichaam kunnen worden. Hoe gevaarlijk en hoe gevaarlijk is hartritmestoornis?

Het ene moment kan het menselijk lichaam een ​​sterke zuurstofgebrek ervaren, en in een ander moment zal de gezondheidstoestand perfect zijn, daarom is sinusaritmie gevaarlijk. Dergelijke sprongen hebben een zeer nadelig effect op de toestand van de hersenen, het zenuwstelsel en de longen. Dit betekent dat de patiënt bij ernstige aanvallen longoedeem, een sterke drukval of ernstige migraine kan krijgen..

Artsen observeren heel vaak gevallen waarin een persoon met aritmie plotseling het bewustzijn verliest. Men kan zich alleen maar voorstellen wat de gevolgen kunnen zijn als een zieke auto rijdt.

Specificiteit van het optreden van aneurysma van de nierslagader

Het gevaar

Is hartritmestoornis gevaarlijk voor mensen? Laten we proberen deze vraag te beantwoorden door de kenmerken van zijn typen te begrijpen.

Bij boezemfibrilleren wordt de contractie van de hartspier waargenomen met een snelheid van 100 - 160 slagen / min. Het komt het meest voor bij mensen met hoge bloeddruk of bij patiënten met een schildklieraandoening. In dit geval is er geen levensgevaar. Het ergste dat kan gebeuren, is de vorming van bloedstolsels die los kunnen komen en een beroerte kunnen veroorzaken..

Paroxysmale tachycardie gaat gepaard met een hartslag tot 220 slagen / min. Tegelijkertijd kan de bloeddruk stijgen tot 220 eenheden.

In de regel is de ontwikkeling typerend voor mensen op oudere leeftijd, patiënten met een disfunctie van de hartspier of met aandoeningen van de schildklier..

In dit geval kunnen we praten over het gevaar voor het leven van de patiënt, dat kan worden veroorzaakt door een schending van de bloedcirculatie van de interne organen van de patiënt.

Sinustachycardie is meestal het gevolg van nerveuze of fysieke stress, een scherpe verandering in de positie van het menselijk lichaam. Het wordt vaak gezien bij zwangere vrouwen of adolescenten. U kunt niet praten over een bedreiging voor het leven van de patiënt, maar het is absoluut noodzakelijk om bij de eerste tekenen van de ziekte dringend een specialist te raadplegen.

Extrasystole kan zich ontwikkelen bij zowel gezonde mensen als mensen die lijden aan aandoeningen van het cardiovasculaire systeem. Het vereist niet altijd een intramurale behandeling, maar experts raden ook af om het te negeren..

Effecten

De belangrijkste functie van het hart is om bloed door zichzelf heen te pompen. Normaal gesproken neemt het gelijkmatig af, maar soms treedt er een storing op en worden chaotische, niet-uniforme contracties waargenomen. In deze gevallen kan de hartslag toenemen tot een alarmerende snelheid van 600 slagen per minuut! Het is niet verrassend dat de gevolgen heel verschillend kunnen zijn. Deze omvatten:

 1. Trombo-embolie. Voor een duidelijkere verklaring is een vergelijking geschikt: bloed wordt niet gepompt zoals verwacht, maar in de boezems geslagen. Dit is hoe bloedstolsels ontstaan. Ze kunnen zich in elk deel van het hart bevinden en op elk moment in beweging komen. Embolisatie van het hart, dat wil zeggen de blokkering - dit is wat er gebeurt als gevolg van de voortgang van een trombus of zijn fragment. Dit kan resulteren in een fatale hartaanval of beroerte. De gevaarlijkste kan longslagadertrombose worden genoemd, hier is er bijna 100% sterfte, tenzij tijdig gekwalificeerde hulp wordt geboden. Als een bloedstolsel via de bloedbaan buiten het hart terechtkomt, in de systemische circulatie, heeft dat niet minder trieste gevolgen. Wanneer het bijvoorbeeld de bloedvaten van de hersenen binnendringt, ontstaat er een beroerte. Deze pathologie kan niet anders dan de kwaliteit van leven van de patiënt aantasten: de mobiliteit is verloren of ernstig beperkt, de spraak is verstoord, een persoon verliest het vermogen om te werken en het vermogen tot zelfbediening. Dan is langdurige behandeling, serieuze zorg en revalidatie vereist, en dit is geen garantie dat alle functies volledig zullen terugkeren. Als een grote stam van de Wellisian-cirkel werd geblokkeerd door een bloedstolsel, ontwikkelt zich een coma. Wanneer een bloedstolsel vast komt te zitten in het mesenterium van de darm, wordt het de oorzaak van zijn necrose. Het is ook gevaarlijk om bloedstolsels in de vaten van de ledematen te krijgen, dit bedreigt de ontwikkeling van gangreen. Als de veranderingen in dit lidmaat onomkeerbaar blijken te zijn, wordt de amputatie ervan getoond.
 2. Hartfalen is daarentegen kleine weeën. In feite vervult het hart zijn pompende doel niet. Het hele lichaam voelt hiervan de gevolgen, aangezien het niet langer voldoende zuurstof en voedingsstoffen kan opnemen. Er kan een verscheidenheid aan ziekten optreden, vaak niet eens gerelateerd aan het hart.
 3. Bradycardie is een vrij zeldzaam gevolg van aritmie. Deze aandoening wordt gekenmerkt door een kritische afname van de hartslag tot 40 of minder. In dit geval krijgen de hersenen en andere organen een karige hoeveelheid bloed, waardoor vaak flauwvallen ontstaat. Hier kan alleen de installatie van een pacemaker helpen, die wordt ingesteld op een normale hartslag - minimaal 60 slagen per minuut. Dit apparaat is uniek omdat het pas begint te werken als de natuurlijke hartslagen onder de 30-40 slagen komen.
 4. Tachycardie is precies het tegenovergestelde van de vorige aandoening. Het ritme wordt in dit geval over 90 beats versneld. De persoon begint onkarakteristieke, onnodig frequente weeën te voelen. Bovendien vereist dit geen extra metingen - het is voldoende om uw hand op het hart of op de pols te leggen. Soms hoeft u dit niet eens te doen - de abnormale hartslag is hoe dan ook merkbaar. Dit is des te duidelijker omdat bij normale hartactiviteit onzichtbaar blijft voor mensen. Door tachycardie ontstaan ​​vaak recidieven van aritmieën, tot aan de gevaarlijkste vormen ervan, die niet meer met medicatie te stoppen zijn. Tachycardie is nog steeds erg gevaarlijk omdat het in feite een overbelasting van het hart is. Soms kan het hart zo'n ritme niet meer aan en treedt myocardiale hypertrofie op. Dat wil zeggen, de grootte van het orgaan neemt toe en het heeft bloed nodig dat sterk zuurstofrijk is. Dit wordt enige tijd allemaal gecompenseerd, maar daarna leidt het tot zuurstoftekort, dan tot ischemie en een hartaanval..

Hartritmes met tachycardie en bradycardie

Proactief

Er is veel gezegd over wat hartritmestoornissen zijn en hoe gevaarlijk het is. Ik zou graag even willen stilstaan ​​bij het voorkomen van de ziekte, wat hiervoor moet worden gedaan.

Om dit te doen, moet u op de juiste voeding letten. Omdat het is met wat we eten dat stoffen het lichaam binnendringen die verstoring van de hartspier veroorzaken. Het is noodzakelijk om meer voedsel te eten dat het werk van het hart regelt (peer, pruim, framboos, appels, pompoen, knoflook, broccoli, kool, bieten, kool, linzen, vlees, zeevis, enz.).

Het levensritme van ieder van ons is van groot belang. De conditie en kracht van het hart hangt af van hoe actief we leven. Niemand heeft het over slopende training en lichaamsbeweging. Voldoende lichte lichaamsbeweging en fysieke activiteit (wandelen, joggen, wandelen in de frisse lucht, etc.).

De combinatie van ladingen en slechte gewoonten zal de situatie alleen maar verergeren. Dit betekent dat u alcohol en roken, sterke koffie en thee moet vergeten..

U moet zich niet concentreren op vragen als wat is aritmie en hoe gevaarlijk is het voor een persoon, hoe moet het worden behandeld en wat is de reden voor de ontwikkeling van de ziekte? Het is beter om na te denken over wat er moet gebeuren en hoe te leven om geen slachtoffer te worden van deze ziekte. Probeer goede dingen te denken en een actief leven te leiden!

Oorzaken

Meestal treedt deze pathologie op tegen de achtergrond van verschillende aandoeningen van het zenuwstelsel:

 • zenuwinzinkingen;
 • hard werken;
 • spanning;
 • emotionele overbelasting;
 • depressie;
 • ziekten van de wervelkolom;
 • ziekten van de maag en longen;
 • endocriene systeemstoornissen;
 • tumoren en hoofdletsel.

Bovendien kan de reden in het orgaan zelf liggen, bijvoorbeeld aritmie als gevolg van een hartaanval of dystrofie. Een zeer belangrijke rol bij het ontstaan ​​van aritmie wordt gespeeld door de balans van elektrolyten in het bloed, namelijk: magnesium, kalium, calcium en natrium.

Stoffen als alcohol, nicotine, koolstofdioxide, giftige stoffen en chronische infecties in het lichaam hebben een zeer nadelig effect op de hartspier..

Bovendien kunnen ze vasospasmen veroorzaken, en dit is beladen met zuurstofgebrek van de hersenen en het myocard, evenals een verminderd transport van zenuwimpulsen.

En er zijn ook gevallen van aangeboren hartafwijkingen met verschillende soorten hartritmestoornissen.

Er waren gevallen waarin de ziekte zich voordeed bij volledig gezonde mensen, dat wil zeggen, het verscheen tijdelijk en ging snel voorbij. Meestal wordt deze aandoening veroorzaakt door verkoudheid, overwerk of alcohol. In vergelijkbare gevallen verdwijnt de ziekte onmerkbaar, zonder de persoon onaangename sensaties en gevolgen te bezorgen..

Sommige soorten ziekten in een huiselijke omgeving worden misschien gewoon niet opgemerkt door de patiënt, ze worden alleen ontdekt tijdens routinematig medisch onderzoek of door een ander ongeval. Maar bijna altijd voelt een persoon duidelijk de aanwezigheid van pathologie, wat veel ongemak en onaangename sensaties met zich meebrengt.

Het is vermeldenswaard dat bij aanwezigheid van deze pathologie het klinische beeld meer afhangt van de aard van de ziekte dan van de oorzaak van het optreden ervan. Daarom is tijdige detectie en behandeling de weg naar gezondheid en eliminatie van een verstoord hartritme.

Geven ze een handicap

Een opmerking van een medisch en sociaal expert: Ja, het is mogelijk. Om te bepalen of het nodig is om een ​​handicap te krijgen, kunnen factoren zoals:
 • de ernst van de hartritmestoornis (duur van aanvallen, hun frequentie, algemene toestand van de bloedsomloop, mogelijke complicaties);
 • de onderliggende ziekte die de ontwikkeling van aritmie veroorzaakte;
 • het type behandeling dat wordt gebruikt - medicamenteuze behandeling of operatie;
 • contra-indicaties voor werk.

Tijdens het passeren van de ITU moeten de prestaties en het vermogen van de patiënt om te werken worden beoordeeld. In een ernstig stadium wordt de derde groep handicap uitgegeven.

Ook wordt in een aantal gevallen invaliditeit opgelegd wanneer een pacemaker is geïnstalleerd. Bijvoorbeeld wanneer een persoon na installatie niet kan werken in zijn vorige baan vanwege contra-indicaties.

Of als er na de introductie van de pacemaker complicaties zijn opgetreden, de toestand is verslechterd en aritmie-aanvallen vaker voorkomen. Ook treedt tijdelijke invaliditeit op als gevolg van verschillende postoperatieve complicaties..

De tweede groep wordt gelegd met de ineffectiviteit van de pacemaker.

Symptomen en ziektebeeld

Hartritmestoornissen beginnen zich eerst in een latente vorm te ontwikkelen en manifesteren zich absoluut niet. Symptomen van bradycardie en tachycardie hebben een paar kleine verschillen. Na het latente stadium treden symptomen op die duiden op hypertensie, hartischemie, hersentumoren, schildklieraandoeningen.

Lijst met de belangrijkste tekenen van aritmie:

 • algemene zwakte van het lichaam;
 • wordt donkerder in de ogen;
 • kortademigheid;
 • snelle vermoeidheid;
 • duizeligheid;
 • vaak lijkt het de patiënt dat hij het bewustzijn gaat verliezen.

Als een persoon soortgelijke symptomen opmerkt, verlies van bewustzijn gedurende 5-10 minuten, kan bradycardie van de lijst met ziekten worden verwijderd. Vergelijkbare aandoeningen worden niet waargenomen bij deze vorm van aritmie. Wat betreft de symptomen van tachycardie, ze zien er een beetje anders uit, in eerste instantie lijken ze te veel op de symptomen van algemene malaise.

De manifestaties van tachycardie en bradycardie zijn verschillend, dus ze moeten afzonderlijk worden beschouwd.

In geval van bewustzijnsverlies door tachycardie, is de persoon minder dan een minuut bewusteloos, wat een kortstondig bewustzijnsverlies is.

Boezemfibrilleren en andere vormen van tachycardie manifesteren zich op meer ernstige manieren, waardoor een persoon gedurende lange tijd vatbaar wordt, terwijl een dringende ziekenhuisopname noodzakelijk is om levens te redden.

Opgemerkt moet worden dat aritmie in sommige gevallen gepaard kan gaan met tekenen van chronisch of acuut hartfalen, de druk sterk daalt, de ademhaling is verminderd en de longen opzwellen..

In andere gevallen verliest de patiënt plotseling het bewustzijn, kan hij op de rand van klinische dood staan.

Zoals men zou kunnen begrijpen, manifesteert de ziekte zich in totaal verschillende tekens, hierin ligt het grootste gevaar..

Klinisch geval 1. De ziekte, of liever de individuele typen, kan vanzelf verdwijnen. Sinusaritmie bij kinderen en adolescenten is hier een goed voorbeeld van. Zo'n ritmestoornis komt op deze leeftijd heel vaak voor, zelfs tegen de achtergrond van volledige gezondheid door stress of intense opwinding. Soms vereist deze aandoening zelfs geen medicamenteuze correctie..

Valse akkoord van de linkerventrikel van het hart: hoe te handelen

Het is hier natuurlijk erg belangrijk om de herkenning van alarmerende symptomen niet te missen en ervoor te zorgen dat de ziekte geen invloed heeft op studies, sporten en het volledige leven van een kind of adolescent..

Bij sinusaritmie wordt de hartslag binnen het normale bereik gehouden (60-90 slagen), maar hun frequentie is variabel. Hierdoor wordt een onregelmatig hartritme geproduceerd..

Het is erg belangrijk om deze aandoening bij een kind onder controle te houden..

Klinisch geval 2. Op volwassen leeftijd is het mogelijk dat de aritmie verdwijnt na herstel van de ziekte die de aritmie veroorzaakte. Vegetatieve-vasculaire dystonie kan bijvoorbeeld vaak de oorzaak zijn. Na het ondergaan van een kuur voor deze ziekte bij een neuroloog, houden ook hartproblemen op.

Klinisch geval 3. Het komt ook voor dat de ziekte wordt veroorzaakt door slechte gewoonten, stress. Na normalisatie van het levensritme verdwijnen ook problemen met aritmie..

In andere gevallen kan de aandoening de symptomen ervan verzwakken of pas volledig verdwijnen na behandeling met medicijnen of een operatie.

Een persoon moet zich alleen maar zorgen maken over de vraag hoe hij moet leven met de diagnose "aritmie". Een juiste en tijdige diagnose is het halve werk.

Dan is het erg belangrijk om de aanbevelingen van de behandelende arts strikt op te volgen. Als u een pacemaker moet installeren, moet u deze installeren.

Als medicijnen worden voorgeschreven, moeten deze regelmatig worden ingenomen of tijdens aanvallen - zoals de arts voorschrijft.

De ziekte, die vroeg wordt gediagnosticeerd, reageert zeer effectief op de behandeling, wat de kwaliteit van leven van de patiënt aanzienlijk kan verbeteren. Om dit niveau te behouden, is het belangrijk om een ​​gezonde levensstijl aan te houden, slechte gewoonten op te geven. Het is bekend dat nicotine de kans op het ontwikkelen van verschillende hartpathologieën aanzienlijk vergroot.

Het hart versterken is net zo belangrijk. Dit kan gedaan worden door te joggen in de frisse lucht, vooral 's avonds, fitness, shaping en andere technieken..

Het dieet speelt een grote rol - het moet verzadigd zijn met vitamines en alle noodzakelijke sporenelementen.

Patiënten met aritmie moeten een afgemeten leven leiden, zonder sterke zenuwschokken, conflictsituaties en stress.

Plotselinge dood

Plotselinge dood door het stoppen van de werking van het hart is de dood van mensen die zich in een normale toestand bevonden, wat binnen 60 minuten na het begin van een acute manifestatie van een aanval gebeurde, bij afwezigheid van andere redenen die het mogelijk maken een andere diagnose vast te stellen. De dood veroorzaakt door een storing in het ritme of de geleiding van het hart wordt aritmisch genoemd. Aritmische dood treedt binnen enkele minuten op.

Uitlokkende redenen

Volgens statistieken zijn de oorzaken van plotseling overlijden:

 • Ischemische hartziekte;
 • een toename van het myocardium;
 • myocarditis;
 • lange QT-interval syndromen;
 • verzakking van de bicuspidalisklep;
 • cardiomyopathie;
 • idiopathische ventrikelfibrillatie.

Meer Over Tachycardie

Subgroepgeneesmiddelen zijn uitgesloten. Inschakelen OmschrijvingIn moderne standaarden voor de behandeling van arteriële hypertensie en chronisch hartfalen nemen angiotensine-converting enzyme (ACE-remmers) -remmers een van de leidende plaatsen in.

Couperose is een cosmetisch defect wanneer een fijnmazig netwerk van haarvaten op het gezicht verschijnt. Het komt niet alleen voor bij vrouwen, maar ook bij mannen - er is geen geslachtsverwijzing.

Afdichting van de wanden van de aorta en aortaklepbladenDe aorta is het grootste vat in het menselijk lichaam waardoor zuurstofrijk bloed door kleinere slagaders stroomt.