Rechter ventrikel hartfalen

Rechter ventrikel hartfalen (RHF) is een hartziekte waarbij de rechter ventrikel (RV) storing wordt opgemerkt. Tegenwoordig wordt linkerventrikelfalen vaker gediagnosticeerd, hoewel wordt aangenomen dat geïsoleerde PZHS een slechtere prognose heeft..

In de loop van het verloop wordt rechterventrikel hartfalen onderverdeeld in acuut en chronisch, en in elk geval zijn er karakteristieke kenmerken in termen van kliniek, diagnose en behandeling.

PZhSN is ook bekend als cor pulmonale omdat de rechterventrikel bloed door de pulmonale circulatie door de longen pompt. Hoe meer de activiteit van de alvleesklier is aangetast, hoe duidelijker het klinische beeld van de ziekte en hoe groter het risico op longoedeem, dat vervolgens kan leiden tot de dood van de patiënt. Daarom is het uiterst belangrijk om op tijd met de behandeling van de ziekte te beginnen en zorgvuldig de preventie van een tweede aanval van pancreasinsufficiëntie uit te voeren..

Video Rechtszijdig hartfalen - verklaard in 2 minuten (rechterventrikelfalen)

Oorzaken

Er zijn twee brede groepen factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van rechterventrikel hartfalen..

 • Primair rechterventrikelfalen bij afwezigheid van pulmonale hypertensie.
  • Myocardinfarct
 • Secundair RV-falen tegen de achtergrond van een toename van de belasting of het volume van het verpompte bloed.
  • Longembolie
  • Mitralisklepziekte met pulmonale hypertensie
  • Aangeboren hartafwijkingen
  • Obstructieve slaapapneu
  • Uitgebreide longresectie
  • Linkerventrikeldisfunctie
  • Atriaal septumdefect
  • Defect in het ventriculaire septum

Meer recentelijk werd een hoog sterftecijfer vastgesteld bij patiënten met een geïsoleerd pancreasmyocardinfarct, waardoor de ziekterisico's moesten worden overschat..

Diverse aangeboren hartafwijkingen worden vaak geassocieerd met RV-falen, meestal als gevolg van verhoogde inspanning, volume-overbelasting of beide. Septumdefecten worden meestal geassocieerd met PZHS; meestal vanwege het feit dat bloed van de linkerkant van het hart naar rechts wordt gedumpt. De tetralogie van Fallot is een andere aangeboren misvorming waarbij RV-hypertrofie en uiteindelijk RV-falen optreden als gevolg van obstructie van de longslagader, die bloed ontvangt van de RV. Bij een volwassene met een gereconstrueerde tetralogie van Fallot, kan RV-falen nog steeds optreden als gevolg van pulmonale regurgitatie, vooral wanneer de tricuspidalisklep is gebruikt om de structuur van het aangetaste vat te herstellen.

Risicofactoren

Risicofactoren voor rechterventrikel hartfalen kunnen zijn:

 • Leeftijd: Mannen van in de vijftig en zeventig hebben vaak last van hartfalen aan de rechterkant, vooral als ze eerder een hartaanval hebben gehad.
 • Chronische ziekten: Longpathologieën zoals COPD of longfibrose, diabetes, HIV, hyperthyreoïdie, hypothyreoïdie of ijzer- / eiwitophoping kunnen leiden tot rechtszijdig hartfalen.
 • Onregelmatige hartslag (aritmieën): abnormale hartritmes, vooral als ze zeer frequent en snel zijn, kunnen de hartspier verzwakken.
 • Longpathologie: bloedstolsels of hoge bloeddruk in de longen kunnen het risico op rechtszijdig hartfalen vergroten.
 • Ontsteking van het pericardium: de ziekte veroorzaakt een afname van de grootte van de pericardiale zak, die de hartspier comprimeert en aanspant.
 • Raciale aanleg: Afro-Amerikaanse mannen lopen een groter risico dan anderen voor het ontwikkelen van rechtszijdig hartfalen.
 • Bepaalde geneesmiddelen voor chemotherapie en diabetes: bepaalde geneesmiddelen blijken het risico op PAD te verhogen.
 • Hartklepaandoening: schade of defect aan een van de vier hartkleppen kan een effectieve hemodynamiek verstoren.
 • Virale infectie: Sommige virale ziekten kunnen de hartspier beschadigen, inclusief de rechterventrikel.

Pathogenese

De belangrijkste fasen van de vorming van PZhSN:

 • Uitbreiding van de RV-kamer leidt tot een vergroting van de tricuspidalis annulus, wat regurgitatie veroorzaakt door de tricuspidalisklep, waardoor ventriculaire dilatatie nog verder verergert.
 • Na verloop van tijd treedt RV-hypertrofie op als een natuurlijke reactie op verhoogde stress.
 • Naarmate de RV toeneemt, wordt de vorm van een halve maand van de ventrikelholte verstoord.
 • Het interventriculaire septum steekt uit in de LV-holte. Dit komt door het feit dat het pericardium de ruimte beperkt die beschikbaar is voor uitzetting van het hart, en daarom moet een toename van de grootte van de RV gepaard gaan met een afname van het LV-volume..
 • Verplaatsing van het septum schaadt de LV-vulling en vermindert daarom de functie ervan. Dit fenomeen wordt ventriculaire afhankelijkheid genoemd..
 • Naarmate LV-disfunctie zich ontwikkelt, nemen de systemische bloeddruk en de bloedtoevoer naar de kransslagader af, waardoor de RV-functie verder wordt aangetast.

Bij een ongunstige ontwikkeling van PZhSN wordt hoge veneuze druk bepaald in combinatie met een afname van de systemische arteriële druk, wat de doorbloeding van de belangrijkste organen verslechtert. Dergelijke schendingen kunnen leiden tot aanhoudend falen van de bloedsomloop, wat uiteindelijk het falen van alle organen en de dood tot gevolg heeft..

Kliniek

Aan het begin van de ontwikkeling van rechterventrikel hartfalen zijn de symptomen zwak. Met de toevoeging van LV-disfunctie wordt het klinische beeld meer uitgesproken.

Tekenen en symptomen van RV-hartfalen zijn de volgende:

 • Kortademigheid, eerst bij inspanning en daarna in rust
 • Orthopneu (halfzittende houding)
 • Pijn op de borst
 • Lage bloeddruk
 • Snelle hartslag
 • Tachycardie
 • Vermoeidheid en zwakte
 • Gebrek aan urineren of lage urineproductie
 • Anorexia, gewichtsverlies, misselijkheid
 • Exophthalmus en / of zichtbare oogpulsen
 • Piepende ademhaling in de borst, vaak in de verte hoorbaar
 • Centrale of perifere cyanose, bleekheid

In ernstige gevallen is er ascites, een toename van de omvang van de lever of zelfs anasarca.

Video Hartfalen - symptomen en behandeling

Diagnostiek

Bij de receptie met een cardioloog is een lichamelijk onderzoek van de patiënt verplicht, waarbij kan worden vastgesteld:

 • perifeer oedeem;
 • pulsatie van de halsaderen;
 • hepatomegalie;
 • systolisch geruis van tricuspidalisregurgitatie;
 • accent van de tweede toon.

Na analyse van de algemene toestand van de patiënt, zijn instrumentele onderzoeksmethoden noodzakelijkerwijs voorgeschreven. Vanwege de ongebruikelijke anatomie van de alvleesklier, is het beoordelen van zijn functie een uitdaging. Vooruitgang in technologie, vooral in echocardiografie en cardiale MRI, helpt echter bij het bepalen van de rechterventrikelfunctie en -volumes, en bij het meten van de pulmonale arteriële druk..

Instrumentele onderzoeksmethoden voor PZhSN:

 • Echocardiografie
 • Elektrocardiografie
 • Magnetische resonantie beeldvorming
 • Röntgenfoto van de borst
 • Invasieve diagnostische methoden
 • Maximale belasting testen
 • Pulsoximetrie (meten van de hoeveelheid zuurstof in arterieel bloed)

Elektrocardiografie

ECG wordt in de meeste gevallen binnen normale grenzen geëvalueerd. Bij het bepalen van de afwijking van de as naar rechts wordt een longembolie vermoed.

Röntgenfoto van de borst

Deze onderzoeksmethode heeft beperkte mogelijkheden en geeft geen specifieke identificatie van rechterventrikel hartfalen. Niettemin, de uitbreiding van de PA-basis en de aderen die het hart naderen, evenals oligemie van de hartkamers (Westermark-teken) - dit alles duidt op longembolie en PZHD.

Invasieve monitoring

Meestal wordt katheterisatie van de longslagader uitgevoerd, wat het mogelijk maakt om de druk in de pancreas, PA, PA-occlusie en de waarde van het hartminuutvolume te meten. Wanneer elk van deze indicatoren wordt verkregen, kan een onderscheid worden gemaakt tussen de primaire PZhSN en de secundaire, gecombineerd met een verhoogde belasting van het hart. De transpulmonale gradiënt, de gemiddelde arteriële druk in de PA, is vooral belangrijk. Ook wordt tijdens het onderzoek de pulmonale vasculaire weerstand bepaald, berekend door de transpulmonale gradiënt te delen door het hartminuutvolume. Belangrijke beperkingen waarmee u rekening moet houden bij het gebruik van een PA-katheter zijn de onbetrouwbare meting van de thermodilutie van het hartminuutvolume met ernstige tricupid-regurgitatie en het risico van ballonflotatie bij patiënten met ernstige pulmonale hypertensie..

Echocardiografie

Tegenwoordig heeft transesofageale echocardiografie (TE-echocardiografie) de voorkeur om PZhSN te beoordelen. In ervaren handen kan deze methode onmiddellijk een vergrote, hypertrofische of slecht contracterende RV en gerelateerde aandoeningen identificeren, zoals tricuspidalisregurgitatie en verplaatsing van het interventriculaire septum..

De volgende tests kunnen nuttig zijn bij de eerste beoordeling van vermoedelijk rechterventrikel hartfalen:

 • Volledig bloedbeeld (PAK)
 • Bepaling van de hoeveelheid ijzer
 • Analyse van urine
 • Elektrolytniveaus
 • Nier- en leverfunctietesten
 • Bloedglucose vasten
 • Lipidenprofiel
 • Schildklierstimulerend hormoon (TSH) -niveau
 • B-type en pro-B-type natriuretisch peptideniveau

Behandeling

Er worden verschillende behandelingsstrategieën gebruikt om rechter ventrikel hartfalen te bepalen. Allereerst gebruiken ze de main en vervolgens de extra.

De belangrijkste therapie voor PZHS omvat:

 • Herhaling van aanvallen voorkomen.
 • Normalisatie van het bloedvolume.
 • Stress op het hart verminderen.
 • Preventie van hypercapnie en hypoxie.

Correctie van het bloedvolume

Het verhoogde bloedvolume wordt genormaliseerd door de hoeveelheid geconsumeerde vloeistof en zout te verminderen. Als dit niet genoeg is, worden diuretica en niervervangende therapie gebruikt.

Kunstmatige longventilatie

Helpt de druk in het capillaire netwerk in de longen te verminderen, wat helpt om de algemene toestand van de patiënt te verbeteren.

Inotropen en vasopressoren

 • Bèta-agonisten, calciumsensibilisatoren en fosfodiësteraseremmers worden het meest gebruikt. Met hun hulp neemt de belasting van het hart af, neemt de contractiliteit en het zuurstofverbruik van het myocard toe..
 • Levosimendan is geïndiceerd in gevallen waarin het nodig is om de druk in de PA te verminderen en de RV-functie te verbeteren..
 • Norepinefrine, fenylefrine en vasopressine verbeteren de ventriculaire contractiliteit en hebben dus een positief effect op de perfusie van de kransslagader, maar als ze niet op de juiste manier worden gebruikt, verhogen ze het zuurstofverbruik van het myocard.
 • Milrinon en amrinon verhogen de contractiliteit van het hart via een niet-bèta-adrenerge mechanisme.

Verminderde belasting

 • Sildenafil - oraal medicijn, fosfodiësterase-enzym.
 • Milrinon (PDE-III-remmer): verlaagt de druk in de PA, kan via een vernevelaar worden geïnjecteerd.
 • Systemische vaatverwijders - hydralazine en andere, die de coronaire perfusie helpen normaliseren.
 • Recombinant BNP (brain natriuretic peptide) is een niet-seritide dat de pre- en post-workload van het hart vermindert, waardoor de myocardfunctie verbetert zonder inotroop effect.

Operatie ter ondersteuning van de alvleesklier

Als medicijnen niet effectief zijn bij de behandeling van rechterventrikel hartfalen, of de symptomen erg ernstig zijn, kan implantatie van een ventriculair stimulatieapparaat of harttransplantatie nodig zijn.

 • Ventricular Assist Device (VAD) implantatiechirurgie: een speciaal apparaat na implantatie helpt de zwakke hartspier efficiënter te samentrekken.
 • Harttransplantaties: een operatie wordt uitgevoerd wanneer alle andere behandelingen voor PZHD hebben gefaald. Het beschadigde hart wordt operatief verwijderd en vervangen door een gezond orgaan van een overleden donor.

Voorspelling

Over het algemeen bedraagt ​​de mortaliteit onder patiënten met hartfalen na ziekenhuisopname, ondanks significante verbetering in medische en apparaattherapie, 10,4% in de eerste 30 dagen, 22% na 1 jaar en 42,3% na 5 jaar..

Hartfalen geassocieerd met een acuut myocardinfarct heeft een sterftecijfer bij intramurale patiënten van 20-40%; hetzelfde cijfer bereikt 80% bij patiënten die aan hypotensie lijden (bijvoorbeeld met cardiogene shock).

Hartfalen geassocieerd met systolische disfunctie wordt gekenmerkt door een sterftecijfer tot 50% na 5 jaar.

De volgende risicofactoren zijn bovendien van invloed op de prognostische conclusie van gehospitaliseerde patiënten:

 • leeftijd (ouderen en ouder);
 • de aanwezigheid van gelijktijdige pathologie;
 • lengte van een zieke dag.

Bij gebrek aan tijdige en adequate behandeling is het risico op overlijden door longoedeem of hartstilstand zeer hoog.

Preventie

Niet alle risicofactoren kunnen worden aangepast, daarom is het belangrijk om stappen te ondernemen die de kans op het ontwikkelen van PZHD helpen verkleinen..

 • Als u diabetes heeft, moet u letten op wat u moet eten, hoeveel voedsel regelmatig is en wat het glucosegehalte in het bloed is.
 • Matige lichaamsbeweging helpt de bloedcirculatie te verbeteren en verlicht de druk op de hartspier.
 • Voeding moet in evenwicht zijn: het is belangrijk om de hoeveelheid suiker, dierlijk vet, cholesterol en zout te beperken. Eet meer fruit, groenten, volle granen en magere zuivelproducten.
 • Raadpleeg uw arts als u nieuwe symptomen ervaart of bijwerkingen krijgt van medicijnen die u gebruikt.
 • Een gezond gewicht behouden is belangrijk: extra kilo's afvallen en uw gewicht binnen normale grenzen houden, vermindert de belasting van het hart.
 • Gebruik elke nacht een CPAP / BIPAP-apparaat om slaapapneu te bepalen.
 • Het verminderen van stressniveaus kan snelle of onregelmatige hartslag helpen voorkomen.
 • Het is de moeite waard om de voorgeschreven medicijnen te onthouden, die moeten worden ingenomen zoals voorgeschreven:

Daarnaast is het belangrijk om het alcoholgebruik te verminderen, in sommige gevallen kan het nodig zijn om helemaal te stoppen met drinken. U moet ook stoppen met roken, omdat roken een extreem negatief effect heeft op het cardiovasculaire systeem..

Video Hartfalen. Wat maakt het hart zwak

Rechter ventrikelfalen: typen, oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling

Rechterventrikelfalen komen veel minder vaak voor dan linkerventrikelfalen, maar het vormt niet minder gevaar voor de gezondheid van de patiënt. Als gevolg van een verminderde bloedstroom in de longcirculatie, ontwikkelen zich ernstige complicaties die dringend medische hulp vereisen. De prognose voor pathologie is vaak ongunstig, maar kan worden verbeterd door de juiste behandeling.

 1. Kenmerken van pathologie
 2. Soorten
 3. Redenen voor ontwikkeling
 4. Typische symptomen
 5. Diagnose stellen
 6. Behandeling
 7. Voorspelling

Kenmerken van pathologie

Rechterventrikelfalen is een pathologie die wordt gekenmerkt door een afname van de functies van de rechterventrikel van het hart. Dit gebeurt als het spierweefsel van de rechter sectie is beschadigd of met ernstige pathologieën van de bronchiën en longen.

De normale werking van de hartkamers hangt af van afwisselende samentrekkingen, terwijl het bloed naar de rechtse secties beweegt, vervolgens naar de longen, en na verzadiging in de longblaasjes met zuurstof, komt het bloed de linkerkant van het hart binnen.

Vanwege pathologische processen in arteriële vaten, longweefsels of hartspier, stroomt bloed niet volledig uit het rechter atrium in de longslagader, waardoor de wanden uitrekken en de overloop van het ventrikel met bloed wordt waargenomen.

In dit geval treedt een verhoging van de bloeddruk op in de kleine en grote bloedvaten van de longen, in de longslagader, die vertrekt vanuit het rechter atrium.

Het hart probeert dus met hoge druk bloed in de longslagader te duwen, maar het lukt niet. Dit leidt tot stagnatie van veneus bloed in de hersenen, lever, onderhuids vet, nieren en andere inwendige organen.

Rechter ventrikel hartfalen heeft specifieke symptomen. Maar dit probleem als een afzonderlijke ziekte is nog niet zo lang geleden van belang geweest. Ze begonnen het te bestuderen na de opkomst van nieuwe technologieën voor de studie van het hart..

Pathologie kan worden veroorzaakt door ziekten van de longen, bloedvaten en het rechterventrikel zelf. Dit suggereert dat degenen die aan longziekten lijden cor pulmonale ontwikkelen..

Het primaire beloop van de ziekte is zeer zeldzaam. Dit wordt meestal geassocieerd met pathologieën van aangeboren aard..

Onvoldoende rechterventrikel kan in twee vormen voorkomen:

 1. Scherp. Het wordt gekenmerkt door een scherpe ontwikkeling binnen enkele dagen en vaker uren. Tegelijkertijd verkeert de patiënt in een ernstige toestand en heeft hij dringende medische hulp nodig..
 2. Chronisch. Een dergelijk beloop van rechterventrikelfalen is mogelijk als de patiënt lange tijd aan chronische pathologieën van het ademhalingssysteem lijdt en ook aan bepaalde hartaandoeningen heeft geleden.

Acuut rechterventrikelfalen verstoort de bloedcirculatie sterk en verergert de toestand van de patiënt. In een chronisch proces verzwakken de krachten van het lichaam geleidelijk, ontwikkelt zich hypertrofie in de rechterventrikel, die zich vervolgens verspreidt naar het rechteratrium en het bloed stagneert in het linkerhart. De ontwikkeling van een chronische vorm van hartfalen, gecompliceerd door schade aan de hartkamers.

Een persoon in een dergelijke situatie kan de normale gezondheid niet behouden, zelfs niet met behulp van medicijnen, dus het is raadzaam om de hulp van artsen te zoeken in de vroege stadia van de ontwikkeling van de ziekte.

Het ontbreken van therapie voor hartfalen en de onderliggende ziekte zal vroeg of laat leiden tot de dood van een persoon. Hoe snel dit gebeurt, hangt af van de kenmerken van het lichaam van de patiënt..

Redenen voor ontwikkeling

De ontwikkeling van een acute longziekte op zich is onmogelijk. Deze aandoening wordt veroorzaakt door andere pathologische processen in het lichaam. Het wordt meestal geassocieerd met:

 • massale trombo-embolie van de longslagader;
 • klepspanningspneumothorax;
 • ernstige aanval van bronchiale astma;
 • totale acute longontsteking;
 • rechter ventrikel infarct;
 • myocarditis;
 • scheuring van het septum tussen de ventrikels.

Het chronische beloop van rechterventrikelfalen wordt waargenomen als gevolg van:

 1. Pathologieën van het ademhalingssysteem in de vorm van emfyseem, astma, bronchitis, sarcoïdose, bronchiëctasie.
 2. Ziekten van de wervelkolom die de mobiliteit van de borst beperken. Dit gebeurt met scoliose, spondylitis ankylopoetica.
 3. Poliomyelitis, een auto-immuunziekte die het neuromusculaire systeem verstoort.
 4. Pathologische processen in de longcirculatie. Falen treedt op met hoge druk in de longslagader, blokkering door een trombus, vasculitis, tumorprocessen, aorta-aneurysma.
 5. Aangeboren hartafwijkingen waarbij de rechterkamer lijdt aan verhoogde stress. Dit kan te wijten zijn aan insufficiëntie van de tricuspidalisklep en andere.
 6. Ernstige obesitas, leidend tot een afname van het bewegingsbereik van de borstkas.

Ook in het geval van linkerventrikelfalen, is het mogelijk om de rechterventrikel te bevestigen. Dit is mogelijk als ernstige aandoeningen van de longcirculatie hebben geleid tot een verhoging van de druk in de longslagader, waardoor een overbelasting van het rechterhart ontstaat..

Typische symptomen

Acuut rechterventrikel hartfalen veroorzaakt pulmonale hypertensie, waardoor de output van de linker ventrikel geleidelijk afneemt.

De patiënt in dergelijke omstandigheden lijdt aan verschillende symptomen:

 • de frequentie van hartcontracties neemt toe;
 • afname van drukindicatoren in de slagaders;
 • bezorgd over het probleem van gebrek aan lucht;
 • verhoogde capillaire permeabiliteit, wat leidt tot longoedeem;
 • de halsaderen zwellen en pulseren;
 • blauwe huid door onvoldoende bloedtoevoer naar kleine bloedvaten. Om dezelfde reden daalt de temperatuur van de huid.

De bloedstroom wordt geleidelijk verstoord in de systemische circulatie, waardoor:

 • de lever wordt groter en het kapsel rekt uit, wat gepaard gaat met pijn rechts onder de ribben;
 • de onderste ledematen zwellen op, en later de voorste buikwand;
 • vocht hoopt zich op in de borstholte en buik;
 • de bloedstroom naar de nieren is verstoord;
 • verminderde urineproductie.

Omdat er een schending is van de uitstroom van bloed uit de bloedvaten van de hersenen, ontwikkelen zich psychische stoornissen. Rechter ventrikelfalen kunnen symptomen hebben die verband houden met de ontwikkeling van gastritis en hypertensie.

Diagnose stellen

Rechter ventrikel hartfalen wordt gediagnosticeerd op basis van:

 • veranderingen vastgesteld bij extern onderzoek;
 • de aanwezigheid van uitbreidingen van de hartgrenzen;
 • systolisch geruis, dat toeneemt tijdens inademing;
 • tachycardie;
 • verzwakking van de pols;
 • veranderingen in de elektrocardiogramindicatoren;
 • karakteristieke verduistering op röntgenfoto's.

De behoefte aan radicale behandelmethoden wordt bepaald door:

 • looptesten van zes minuten;
 • echocardiografie;
 • het meten van de druk in de longslagader;
 • dopplerografie;
 • computergestuurde en magnetische resonantiebeeldvorming;
 • bewaking van de rechterventrikelfunctie.

Ze voeren ook differentiële diagnostiek uit met longpathologieën die een vergelijkbaar ontwikkelingsmechanisme hebben.

Behandeling

De acute vorm van de ziekte vereist dringende medische hulp. Spoedeisende zorg voor acuut rechterventrikelfalen is om de oorzaak van het probleem onmiddellijk weg te nemen:

 • een trombus oplossen of operatief verwijderen als deze de longslagader blokkeert;
 • bloeddruk verlagen met Euphyllin of ganglionblokkers;
 • shock behandelen met sympathicomimetica en intraveneuze oplossingen;
 • herstel van de bloedstroom door de kransslagaders in geval van een hartinfarct;
 • bij longontsteking worden antibacteriële geneesmiddelen met een breed werkingsspectrum voorgeschreven;
 • tijdens een gespannen pneumothorax worden de pleuraholten geleegd;
 • om status asthmaticus te elimineren, worden grote doses glucocorticosteroïden gebruikt.

Bij de chronische vorm van rechterventrikelfalen zal de behandeling enigszins anders zijn. Om de ernst van stagnerende processen te verminderen, wordt diuretische therapie gebruikt.

Als de patiënt aangeboren afwijkingen heeft, is het noodzakelijk om dringend een operatie uit te voeren met een hart- of hart-longcomplextransplantatie.

Stabilisatie van de druk in de longslagader wordt bereikt door:

 1. Calciumantagonisten zoals nifedipine of diltiazem. Ze helpen de gladde spieren van bloedvaten en bronchiën te ontspannen en verhogen de weerstand van de hartspier bij onvoldoende zuurstoftoevoer.
 2. Angiotensine-converterende enzymremmers. De behandeling wordt uitgevoerd met Kapoten, Enalapril. Hun effect is gebaseerd op een afname van de belasting van de rechterventrikel van het circulerende bloedvolume en weerstand in de longslagader..
 3. Nitraten in de vorm van isosorbidedinitraat. Met hun hulp wordt de hoeveelheid veneus bloed dat terugkeert naar het rechter atrium verminderd.
 4. Alfablokkers. De medicijnen helpen slagaders en aders te ontspannen, verminderen perifere vasculaire weerstand.

Als atriumfibrilleren wordt toegevoegd aan chronisch rechterventrikelfalen, kan hartglycosiden niet worden weggelaten.

Voorspelling

Het is mogelijk om de gevolgen van pathologie te voorspellen, afhankelijk van bijkomende ziekten en laesies van interne organen. Het ergste is de ziekte waarbij sprake is van primaire pulmonale hypertensie en terugkerende trombo-embolie.

Bij chronische insufficiëntie in het stadium van decompensatie is de levensverwachting van de patiënt ongeveer drie jaar.

Vaak heeft het pathologische proces een ongunstig resultaat. Bij gebrek aan tijdige hulp is de kans op overlijden van de patiënt erg hoog. Zelfs als de aanval werd gestopt, ontwikkelen zich ongunstige complicaties die verband houden met onvoldoende bloedtoevoer naar organen en weefsels. Dit gaat gepaard met onomkeerbare veranderingen daarin..

Met de juiste en tijdige hulp is het mogelijk om de levensverwachting van de patiënt te verhogen en de kwaliteit ervan te verbeteren. Hoewel het onmogelijk is om van pathologie af te komen, kunt u dankzij de mogelijkheden van de moderne geneeskunde uw welzijn aanzienlijk verbeteren.

Rechter ventrikelfalen

Hartfalen is een aandoening in het functioneren van de hartspieren. De meest voorkomende diagnose is linkerventrikelfalen. Maar als de schendingen betrekking hebben op de longcirculatie, is er in dit geval sprake van een rechterventrikelfalen. Dit syndroom is erg gevaarlijk. De patiënt heeft dringende therapie nodig.

 1. De oorzaken van rechterventrikelfalen
 2. Chronische fase
 3. Acuut stadium
 4. Symptomen
 5. Mogelijke soorten
 6. Diagnostiek
 7. Behandeling
 8. Voorspellingen over het verloop van de ziekte

De oorzaken van rechterventrikelfalen

Het ontwikkelingsmechanisme van rechterventrikelfalen houdt verband met dergelijke veranderingen:

 • pulmonale hypertensie, die de rechterkamer zwaar belast. Het is zwakker, omdat in dit geval geen linkerventrikelfalen optreedt;
 • een afname van de bloedstroom naar de linker hartkamer is kenmerkend, wat leidt tot een toename van de belasting aan de rechterkant;
 • bronchospasme zorgt ervoor dat de bloedstroom nieuwe wegen vindt (van rechts naar links) en legt de nadruk op de rechterkamer.
Oorzaken van chronisch hartfalen.

Dat wil zeggen, de pathogenese van het syndroom omvat een toename van de belasting van het ventrikel en een afname van het lumen van de bloedvaten. De factoren waarvoor het syndroom optreedt, kunnen verschillen naargelang het zich in de acute of chronische fase bevindt..

Chronische fase

 • Diverse ernstige ademhalingsstoornissen.
 • Afwijkingen in de wervelkolom of het spierstelsel die leiden tot beperkte beweging van de borst.
 • Overtreding van de hemodynamica in een kleine cirkel, die kan worden geassocieerd met interne of externe compressie.
 • Een aangeboren hartafwijking of constructieve pericarditis hebben.
 • Zwaarlijvigheid die de beweging van het diafragma beperkt.

Acuut stadium

 • Scheiding van een massale trombus in de longslagader.
 • Valvulaire pneumothorax.
 • Sterke, langdurige bronchiale astma-aanval.
 • Acute uitgebreide longontsteking.
 • Myocarditis.
 • Myocardinfarct in de rechterventrikel, of links met een effect op de rechterkant.
 • Schade aan het interventriculaire septum.

Symptomen

De manifestaties van rechterventrikel hartfalen beginnen met het verschijnen van tekenen van stagnatie in de longcirculatie en blijven onveranderd.

 • tachycardie;
 • druk verlagen;
 • kortademigheid, kortademigheid;
 • pijn op de borst waargenomen als druk;
 • afname van de huidtemperatuur;
 • cyanose van de ledematen en nasolabiale driehoek;
 • de halsaderen worden merkbaar, hun pulsatie wordt waargenomen;
 • flauwvallen is mogelijk;
 • longoedeem kan voorkomen.

Het mechanisme voor het ontstaan ​​van falen impliceert een toename van de symptomen. De kliniek van stagnatie van bloed in een grote cirkel is verbonden, wat meestal gepaard gaat met linkerventrikelfalen:

 • pijnen verschijnen in het rechter hypochondrium als gevolg van een toename van de lever;
 • zwelling van de benen en in ernstigere gevallen de buikwand;
 • ascites en hydrothorax ontwikkelen;
 • de hemodynamica in de nieren is verstoord, wat ernstige complicaties kan veroorzaken;
 • de hoeveelheid geproduceerde urine neemt af.

Een patiënt met deze symptomen heeft dringend medische hulp nodig.

Mogelijke soorten

Er zijn verschillende classificaties van hartfalen. Door de aard van het beloop worden acute en chronische syndromen onderscheiden..

 • Acuut rechterventrikelfalen heeft uitgesproken symptomen. Het mechanisme van zijn ontwikkeling is snel en het klinische verloop van de cursus is meestal buitengewoon moeilijk. Behandeling van dit formulier is niet altijd mogelijk. Vaak dodelijk. De acute vorm kan zich manifesteren als longoedeem. Maar linkerventrikelfalen komen veel vaker voor..
 • Chronisch rechterventrikelfalen heeft een milder en langduriger ontwikkelingsmechanisme.

Er zijn vier soorten ernst:

 1. Ik - er zijn geen externe symptomen van insufficiëntie;
 2. II - er zijn kleine piepende ademhaling, mild;
 3. III - het aantal piepende ademhaling neemt toe, een meer uitgesproken mate;
 4. IV - zeer lage bloeddruk, cardiogene shock.

Er is nog een classificatie die het mechanisme van de ontwikkeling van het syndroom in drie fasen verdeelt:

 • HI is het latente stadium. Oefening veroorzaakt kortademigheid en hartkloppingen. De algemene werkcapaciteit neemt af. Hemodynamische parameters in rust worden niet aangetast.
 • HII - hemodynamische verstoring wordt al waargenomen bij lichte belasting en soms in rust. Verdeeld in twee periodes:
 • HIIA - kortademigheid treedt op bij weinig lichamelijke inspanning. Er zijn manifestaties van stagnatie in de pulmonale circulatie: droge hoest, de aanwezigheid van natte piepende ademhaling en crepitus, bloedspuwing. Hartkloppingen en onderbrekingen in het werk van het hart worden gevoeld. 'S Avonds beginnen stoornissen van de systemische circulatie te verschijnen: licht oedeem en vergroting van de lever. De werkcapaciteit daalt sterk.
 • HIIB - kortademigheid treedt al op in rust. Alle symptomen zijn aanzienlijk erger. Er zijn langdurige pijnen, uitgesproken cyanose van weefsels, de hartspier werkt met tussenpozen. Het oedeem is constant, de lever is vergroot. Dergelijke patiënten zijn volledig gehandicapt.
 • HIII is een eindfase die niet op behandeling reageert. Het syndroom veroorzaakt onomkeerbare veranderingen in de interne organen. Het metabolisme is verstoord, wat leidt tot volledige uitputting van de patiënt.

Diagnostiek

Belangrijke diagnostische criteria voor het bepalen van rechterventrikelfalen zijn:

 • veranderingen bij lichamelijk onderzoek;
 • uitbreiding van de grenzen van het hart;
 • systolisch geruis dat toeneemt met inspiratie;
 • tachycardie;
 • zwakke pols;
 • veranderingen in het elektrocardiogram;
 • gekenmerkt door verdonkering op röntgenfoto's.

Als de patiënt een ernstige behandeling krijgt voorgeschreven, kan aanvullende diagnostiek nodig zijn:

 • 6 minuten looptest;
 • echo-KG;
 • meting van druk in de longslagader;
 • doppler;
 • CT en MRI;
 • bewaking van het rechterventrikel.

Differentiële diagnose moet ook worden uitgevoerd bij ernstige longziekten, die mogelijk een soortgelijk ontwikkelingsmechanisme hebben..

Behandeling

Patiënten moeten medische noodhulp krijgen als er sprake is van rechter- of linkerventrikelfalen. Therapeutische maatregelen zijn gericht op het elimineren van symptomen en het behandelen van de onderliggende ziekte. Als het syndroom zich in een acuut stadium bevindt, moet de oorzaak onmiddellijk worden weggenomen. Eerste hulp moet zo snel mogelijk worden verleend:

 • verwijder een bloedstolsel uit de longslagader;
 • de longdruk verminderen met ganglionblokkers en euphyllin;
 • shock elimineren door intraveneuze infusie van oplossingen;
 • antibiotica voorschrijven voor longontsteking;
 • de bloedstroom herstellen tijdens een hartaanval;
 • stop een aanval van bronchiale astma met corticosteroïden;
 • drain de pleuraholte met pneumothorax.

Als het syndroom een ​​chronisch beloop heeft gekregen, kan de behandeling als volgt zijn:

 • urgente therapie met diuretica - dit zal congestie verminderen;
 • antihypertensieve therapie van de longslagader:
 • calciumkanaalantagonisten;
 • angiotensine-omzettende enzymremmers;
 • nitraten;
 • adrenerge blokkers.
 • hartglycosiden - hulp bij atriale fibrillatie;
 • chirurgische ingreep om het defect te elimineren, harttransplantatie is mogelijk. In dit geval kan alleen een kliniek voor hartchirurgie te hulp komen..

Voorspellingen over het verloop van de ziekte

Het rechterventrikelfalen-syndroom eindigt vaak slecht. Als de spoedeisende eerste hulp niet op tijd wordt verleend, kan de patiënt overlijden. Maar een gestopte aanval heeft nog steeds een negatief effect op het lichaam en veroorzaakt complicaties. Dit komt door onvoldoende bloedtoevoer naar andere organen en systemen, wat leidt tot de pathogenese van de ziekte. Daarin treden onomkeerbare veranderingen op.

Als spoedeisende medische zorg wordt gestart voor een patiënt met longinsufficiëntiesyndroom, is het mogelijk om zijn leven aanzienlijk te verlengen en de kwaliteit ervan te verbeteren. En hoewel de prognose van deze ziekte vaak ongunstig is, geeft de moderne geneeskunde de kans om zich beter te voelen.

Behandeling van rechterventrikel hartfalen

Acuut rechterventrikelfalen: oorzaken, symptomen, diagnose, behandeling

Geïsoleerd acuut rechterventrikelfalen komt veel minder vaak voor dan linkerventrikel acuut hartfalen. Dit komt door het feit dat de rechterventrikel beter bestand is tegen ischemische schade als gevolg van een gunstiger verhouding tussen de zuurstofbehoefte en de leveringsomstandigheden. Daarom treedt rechterventrikelfalen meestal enige tijd na de ontwikkeling van ernstige linkerventrikelfalen op..

Bij acuut rechterventrikelfalen is er een plotselinge toename van de centrale veneuze druk (zwelling van de halsaders, een toename van het niveau van pulsatie van de interne halsader), pijn en vergroting van de lever, ernstige kortademigheid zonder orthopneu (patiënten gaan meestal liever liggen), tachypneu, hypotensie of een klinisch beeld van shock.

Wat veroorzaakt acuut rechterventrikelfalen?

Acuut rechterventrikelfalen wordt het vaakst waargenomen in de volgende omstandigheden:

Het klinische beeld van rechterventrikelfalen kan zich ontwikkelen met rechterventrikelinfarct, ruptuur van het interventriculaire septum, longembolie, aangeboren en verworven hartafwijkingen.

De ontwikkeling van rechterventrikelfalen met symptomen van congestie kan het gevolg zijn van pathologie van de longslagader en het rechterhart (verergering van chronische longziekte met pulmonale hypertensie, massale longontsteking, longembolie, disfunctie van de tricuspidalisklep als gevolg van letsel of infectie).

Het kan zich ontwikkelen bij acute of subacute pericardiale aandoening, progressie van ernstig linker hartfalen met betrokkenheid van het rechter hart, evenals decompensatie van een langdurige aangeboren hartaandoening..

Belangrijke niet-cardiale oorzaken: nefritis, nefrotisch syndroom, leverziekte in het eindstadium en tumoren die vasoactieve peptiden uitscheiden.

In de regel wordt de ontwikkeling van rechterventrikelfalen veroorzaakt door een toename van de druk in de longslagader en de betrokkenheid van het rechterventrikelmyocardium in de zone van necrose en peri-infarctisch myocardletsel..

Symptomen van acuut rechterventrikelfalen

De belangrijkste symptomen van acuut rechterventrikelfalen zijn ernstige veneuze congestie met een grote cirkel (als er geen hypovolemie is) en de afwezigheid van congestie in de longen.

Klinisch manifesteert rechterventrikelfalen zich door een vergrote lever, zwelling van de cervicale aderen en het optreden van perifeer oedeem en oedeem in de holte. Er is een toenemende tachycardie, een verlaging van de bloeddruk, cyanose, kortademigheid. Er is een sterke toename van de centrale veneuze druk.

Op het elektrocardiogram kan acuut rechterventrikelfalen zich manifesteren door een rechtszijdige, acute ontwikkeling van een blokkade van de rechterbundel van zijn bundel. "Gotisch" P in II, III, aVF

Diagnostiek

Wat u moet controleren en welke tests u moet doen

In de meeste gevallen wordt rechter ventrikel hartfalen gedetecteerd, zelfs op de afspraak van de arts, wanneer een competent onderzoek en ondervraging van de patiënt wordt uitgevoerd. Maar de diagnose in dit stadium kan niet altijd exact worden uitgevoerd, daarom is in elk geval aanvullend onderzoek vereist.

Een röntgenfoto van de borst onthult een toename van de grootte van het hart, voornamelijk van de rechter delen. Als rechterventrikelhartfalen zich heeft ontwikkeld als een complicatie van linkerventrikelhartfalen, dan wordt het hele hart vergroot. Dit is vooral uitgesproken tijdens de dystrofische vorm van de ziekte..

Elektrocardiografie onthult een toename van de belasting van de rechterventrikel, die zich manifesteert in het elektrocardiogram als karakteristieke veranderingen.

Tijdens echocardiografie kan een toename van de grootte en verdikking van de wanden van de rechterkamer en soms de linker hartkamer worden gedetecteerd. Er is ook een verminderde bloeduitvoer van de rechterventrikel naar de longslagader. Met de dystrofische vorm van insufficiëntie van de rechterventrikelfunctie is het ook belangrijk om een ​​biochemische bloedtest uit te voeren, waarbij tekenen van metabole stoornissen worden opgemerkt. De hoeveelheid eiwit in het bloed neemt dus af, waardoor de zwelling nog meer toeneemt..

Behandeling en preventie

Behandelings- en preventiemethoden

Behandeling en preventie

Spoedeisende hulp bij rechter ventrikelfalen

Therapeutische maatregelen voor acuut rechterventrikelfalen

Therapeutische maatregelen voor acuut rechterventrikelfalen worden voornamelijk bepaald door de redenen die de ontwikkeling ervan hebben bepaald. Als de oorzaak intoxicatie met cardiotrope gifstoffen is, begint spoedeisende hulp met ontgifting van het lichaam.

Om hypoxie bij acuut rechterventrikelfalen te verminderen, wordt zuurstof ingeademd met een snelheid van 10-15 l / min via neuskatheters of met behulp van een masker via een ademhalingsapparaat.

In aanwezigheid van pijn zijn intraveneuze injecties van narcotische analgetica (morfinehydrochloride, omnopon, promedol of fentanyl), hun combinaties met droperidol geïndiceerd. Met een enigszins merkbare pijn kunt u zich beperken tot de introductie van 2-4 ml van een 50% -oplossing van analgin met 1-2 ml van een 2,5% -oplossing van diprazine, 1 ml van een 2% -oplossing van suprastin of 1 ml van een 1% -oplossing van difenhydramine. Deze medicijnen kunnen ook worden gecombineerd met narcotische analgetica of droperidol.

Hoge centraal veneuze druk, normale of verhoogde bloeddruk is een indicatie voor aderlaten en het gebruik van snelwerkende diuretica - furosemide (intraveneus, 4-8 ml van een 1% -oplossing) of ethacrinezuur (ook intraveneus 0,05-0,1 g). Tegelijkertijd wordt nitroglycerine ook veel gebruikt (1 tablet sublinguaal elke 5 minuten of druppelsgewijs 1 ml van 1% oplossing in 100 ml isotone natriumchloride-oplossing).

Bij acuut hartfalen, als er geen longoedeem en massale trombo-embolie is, wordt een snelwerkende hartglycoside - strofanthine (0,3-0,5 ml van een 0,05% oplossing langzaam intraveneus) getoond. Dopamine wordt ook gebruikt (intraveneus 5 ml van een 0,5% -oplossing) en dobutamine (5 ml van een 5% -oplossing wordt verdund in 10-20 ml oplosmiddel, vervolgens wordt isotone oplossing van glucose of natriumchloride aangepast tot 50 ml, intraveneus geïnjecteerd met een snelheid van 20 μg / kg / min).

In geval van shock worden sympathicomimetische aminen geïnjecteerd - norepinefrinehydrotartraat (1 ml 0,2% oplossing in 500 ml 5% glucose-oplossing of 0,9% natriumchloride-oplossing met een beginsnelheid van 10-15 druppels / min, indien nodig verhogen. systolische bloeddruk op 100-110 mm Hg te houden), mezaton (1 ml van een 1% -oplossing in 20-40 ml isotone glucose- of natriumchloride-oplossing onder bloeddrukcontrole), glucocorticoïden - hydrocortison (150-500 mg) of prednisolon (100-150 mg). Misschien de introductie van rheopolyglucine (400 ml met een snelheid van 20-25 ml / min). De middelen bij uitstek zijn ook stimulerende middelen van p-adrenerge receptoren, die de bloedvaten van de longen verwijden en bronchospasmen verminderen, in het bijzonder izadrine (1 ml van een 0,5% -oplossing in 200 ml van een 5% glucose-oplossing intraveneus), of ciprenalinesulfaat (2-4 ml van 0,05% oplossing in 100 ml 5% glucose-oplossing met een snelheid van 10-20 druppels / min). Bij de behandeling van shock heeft dopamine de voorkeur (5 ml van een 4% -oplossing in 400 ml isotone glucose- of natriumchloride-oplossing intraveneus met een beginsnelheid van 2-10 druppels / min, geleidelijk oplopend tot 20-25 druppels / min).

Dit medicijn veroorzaakt geen tachycardie, verhoogt het hartminuutvolume, is minder dan norepinefrine, veroorzaakt perifere vasoconstrictieve werking en vermindert de longweerstand.

Om een ​​aanval van tachyaritmieën te elimineren, wordt verapamil gebruikt (stroom 0,5-2 ml 0,25% oplossing gedurende 12 minuten, opnieuw na 30 minuten of druppel met een snelheid van 5 mg / kg / min 1 keer per dag) en paroxismale tachyaritmieën - cordaron (intraveneuze 5% -oplossing). Etmozin, aymaline, anapriline worden ook gebruikt.

In de ventriculaire vorm van paroxismale tachycardie worden lidocaïne, novocaïnamide, propranolol gebruikt, evenals kalium- en magnesiumpreparaten (kaliumchloride, panangine), ATP, unitiol, ascorbinezuur, pyridoxinehydrochloride, thiamine.

Behandeling van de tachyaritmische vorm van atriale fibrillatie wordt uitgevoerd met hartglycosiden in combinatie met anti-aritmica.

Bij rechterventrikelhartfalen, veneuze tourniquets op de ledematen, worden ook zuurstofinhalatie gebruikt en ze beperken de opname van vocht en zout..

Rechter ventrikelfalen

Rechter ventrikel hartfalen is een aandoening waarbij een afname van de rechterventrikelfunctie geïsoleerd optreedt. Het treedt op als gevolg van schade aan de hartspier of bronchopulmonale pathologie.

Oorzaken van rechterventrikelfalen

Acuut rechterventrikelfalen ontstaat wanneer:

massale trombo-embolie van de longslagader;

ernstige aanvallen van bronchiale astma;

breuk van het septum tussen de ventrikels;

De chronische vorm van pathologie wordt veroorzaakt door:

aangeboren hartafwijkingen;

pathologie van het ademhalingssysteem;

aandoeningen van het pulmonale circulatiesysteem;

Classificatie van de ziekte

Wijs acute en chronische vormen van pathologie toe.

Een acute aandoening is gevaarlijk omdat deze zich binnen een paar uur of dagen ontwikkelt. Het wordt gekenmerkt door een ernstige toestand van de patiënt. Deze toestand leidt tot hemodynamische stoornissen. Om levens te redden, is het noodzakelijk om dringende reanimatiemaatregelen uit te voeren.

Een chronische aandoening ontwikkelt zich gedurende lange tijd, meestal meerdere jaren, tegen de achtergrond van chronische pathologieën van de bronchiën en longen, ernstige hartaandoeningen.

"Pure" (primaire) mislukking. Deze pathologie is zeer zeldzaam..

Secundaire storing. Deze pathologie wordt meestal veroorzaakt door een breed scala aan ziekten van het hart en niet-cardiale aard..

Beide vormen van de aandoening reageren op therapie.

Symptomen van rechterventrikelfalen

Bij acuut falen zijn de volgende symptomen kenmerkend:

verlaging van de huidtemperatuur;

pulserende en zwelling van de halsaderen;

Chronisch falen wordt gekenmerkt door:

pijn in het rechter hypochondrium;

circulatiestoornissen van de nieren;

ophoping van vocht in de buikholte en borstholte;

oedeem van de onderste ledematen.

Patiënten worden vaak snel moe, lijden aan verminderde mentale en fysieke activiteit, slapeloosheid. Sommige patiënten zijn depressief. Dit komt door het feit dat bij een laag hartminuutvolume de bloedcirculatie in de hersenen wordt verminderd en het werk van het centrale zenuwstelsel verandert. Leverstoornissen en congestieve gastritis die optreden tegen de achtergrond van de aandoening, laten zich ook voelen. Patiënten hebben vaak last van constipatie, misselijkheid, een opgeblazen gevoel en zelfs braken..

Elk symptoom van rechterventrikelfalen kan gemakkelijk worden verward met tekenen van vele andere ziekten. Daarom moet u onmiddellijk contact opnemen met een professional als u een pathologie vermoedt..

De prognose hangt grotendeels af van de ernst van de toestand van de patiënt, de duur van het beloop van de ziekte en de kenmerken ervan. Massale trombo-embolie is bijvoorbeeld een veel voorkomende doodsoorzaak. Als pathologie op tijd wordt gedetecteerd en de therapie wordt gestart, is het mogelijk om niet alleen het leven te redden, maar ook de gezondheid van de patiënt..

Diagnostiek

Diagnostiek van de aandoening wordt uitgevoerd met behulp van technieken als:

Elektrocardiogram (ECG). Tijdens het onderzoek stellen specialisten snel de tekenen vast van rechterventrikeloverbelasting, compleet of onvolledig rechterbundeltakblok, trombo-embolie.

Röntgenfoto van de borst. Dit onderzoek maakt het mogelijk om de ontstekingsprocessen, pneumothorax en hydrothorax, te bepalen. In sommige gevallen vinden specialisten ook longoedeem. Deze pathologie vereist een afzonderlijke therapie..

Echografie van interne organen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd als er een vermoeden bestaat van stagnatie van bloed in de lever, veranderingen in de nieren, etc. Echografie is vooral belangrijk als de arts denkt dat de ziekte alleen kan voorkomen.

Al deze onderzoeken worden meestal uitgevoerd als een patiënt met acuut falen wordt opgenomen in een ziekenhuis..

Na stabilisatie van de toestand van de patiënt worden de volgende onderzoeken voorgeschreven:

Holter-bewaking.

Bloedonderzoek voor troponinen, D-dimeren en andere indicatoren.

FVD (onderzoek naar de functie van externe ademhaling).

Studies zijn informatief voor bronchiale astma, chronische obstructieve bronchitis en andere belangrijke pathologieën.

Het complex van diagnostische maatregelen wordt individueel geselecteerd, afhankelijk van:

eerdere ziekten.

Bovendien kunnen vasculaire onderzoeken worden uitgevoerd.

Behandeling

De therapie wordt altijd individueel gekozen en is afhankelijk van de onderliggende pathologie.

Patiënten met bronchopulmonale aandoeningen ondergaan aanpassingen van de behandeling. Hierdoor is het mogelijk om het aantal exacerbaties te verminderen en de belasting van het hart te verminderen. Door de functionaliteit van de longen te verbeteren, kunnen alle inwendige organen van zuurstof worden voorzien. Bij patiënten met hartafwijkingen wordt vaak een operatie uitgevoerd. Ze stellen u in staat om zelfs ernstige pathologieën te elimineren.

Patiënten wordt meestal geadviseerd om bepaalde medicijnen te nemen wanneer rechterventrikelfalen worden gedetecteerd..

Antagonisten van calciumkanalen.

Deze fondsen verminderen de bloedstroom naar het rechter atrium. Bovendien verwijden ze de bloedvaten, wat pulmonale hypertensie kan verminderen. Medicijnen elimineren niet alleen tekenen van pathologie, maar ook de oorzaken ervan.

Belangrijk! Bepaalde medicijnen worden vaak levenslang ingenomen. Dit komt door het feit dat decompensatie snel zal plaatsvinden zonder speciale middelen. Het is alleen in een ziekenhuis mogelijk om een ​​patiënt eruit te halen.

Een verwaarloosde storing vereist:

naleving van bedrust;

weigering van fysieke en emotionele stress.

In sommige gevallen is kleine lichamelijke activiteit toegestaan ​​(mits u zich normaal voelt).

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de voeding.

Verminder de vloeistofinname. Dit voorkomt een toename van het oedeemvolume.

Zoutvrij dieet. Door je eraan te houden, kun je vochtretentie in het lichaam voorkomen..

Eet alleen licht verteerbare voeding met veel vitamines en mineralen.

We benaderen therapie holistisch. Hierdoor kunt u rekenen op maximale efficiëntie. Tegelijkertijd rekenen we de prijzen van therapie niet te veel. De exacte kosten van services zijn afhankelijk van veel factoren. De arts kan het na overleg en diagnose bij alle diagnoses berekenen. De geschatte prijs voor de diensten van onze kliniek in Moskou kan zelfs telefonisch worden opgevraagd.

Preventie

Preventie van falen (zoals alle andere pathologieën van het cardiovasculaire systeem) wordt gereduceerd tot:

slechte gewoonten opgeven;

emotionele rust behouden;

actieve levensstijl.

Natuurlijk is het in sommige gevallen simpelweg onmogelijk om de ziekte te voorkomen (vooral als het gaat om genetische aanleg ervoor). Toch kunt u risico's altijd verkleinen. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat rechterventrikelfalen meestal optreedt tegen de achtergrond van de onderliggende ziekte. Het is ook belangrijk om de preventie ervan uit te voeren. De dokter zal u hierover vertellen..

Om verslechtering van de aandoening te voorkomen, kunt u:

regelmatig overleg met een specialist;

voorgeschreven medicijnen nemen;

matige fysieke activiteit.

Kliniek voordelen

Hoog kwalificatieniveau van specialisten.

Optimale prijzen voor onderzoeken en therapie.

Naleving van medische ethiek.

Brede diagnostische mogelijkheden.

Comfortabele sfeer, open en oprechte houding van het personeel.

Teamwork van specialisten.

Beschikbaarheid van bewezen therapeutische programma's.

Persoonlijk gerichte benadering van elke patiënt.

Neem contact op! Elke patiënt is voor ons vooral waardevol als persoon, en niet als patiënt met een interessante medische geschiedenis of als cliënt die het materiële welzijn van een specialist creëert. In onze kliniek geeft u geen geld uit aan behandelingen, u investeert het in uw gezondheid.

Ons medisch centrum biedt het breedste scala aan diensten. Voor de behandeling van ziekten in de cardiologie kunt u altijd bij ons terecht. Wij staan ​​klaar om u diensten te verlenen voor de behandeling van atrioventriculaire blokkade en de behandeling van prinzmetale angina.

Meer Over Tachycardie

Een ziekte zoals een ischemische herseninfarct is in onze tijd de belangrijkste oorzaak van invaliditeit. Pathologie heeft een hoog sterftecijfer en bij overlevende patiënten veroorzaakt het ernstige gevolgen van het cerebrovasculaire type.

Dieet nr. 10, volgens de aanbevelingen van de therapeutische voeding van professor M.I. hypertensie op de achtergrond van atherosclerose.Het verschil tussen de menu's is dat het bij het hoofddieet is toegestaan ​​om scherp varkensvlees te eten en dat er geen beperking is voor de inname van eiergerechten.

Zwangerschap is een buitengewoon vreugdevolle tijd voor elke vrouw die zich voorbereidt om haar baby te ontmoeten. Maar daarnaast is zwangerschap ook een zeer cruciale periode, omdat elke moeder wil dat de baby "comfortabel" in haar buik leeft, zonder enig ongemak of gebrek te ervaren, zodat het zich volgens alle indicaties ontwikkelt en vormt.

Hypertensie is een zich snel ontwikkelende pathologie van het cardiovasculaire systeem. Welke bloeddruk zou moeten zijn bij volwassenen en kinderen?