De betekenis van het woord "blokkade"

BLOKADA, -y, f.

1. De omsingeling van de stad, vesting, legers door het leger van de vijand om hen af ​​te snijden van de buitenwereld en hen zo te dwingen zich over te geven of hun activiteiten te verlammen. [Oom Vasya] vertelde hoe tijdens de blokkade van Parijs door het Pruisische leger de belegerden werden gedwongen paardenvlees te eten. Kuprin, op het keerpunt. De vijand, ervan overtuigd dat de Sovjetonderzeeërs de blokkade al hadden opgeheven, probeerde munitie af te leveren. L. Sobolev, Georgian Tales.

2. overdracht. Het systeem van maatregelen was bedoeld om sommigen te isoleren. politieke of economische staten om politieke druk op hem uit te oefenen. Politieke blokkade. Economische blokkade. Financiële blokkade.

3. Physiol. Schakel de functies van uit orgel of systeem, site.

Bron (gedrukte versie): Woordenboek van de Russische taal: in 4 delen / RAS, Institute of linguistic. Onderzoek; Ed. A.P. Evgenieva. - 4e druk, gewist. - M.: Rus. lang.; Polygraphs, 1999; (elektronische versie): fundamentele elektronische bibliotheek

 • Blokkade - acties gericht op het isoleren van een object door al zijn externe banden af ​​te snijden.

De belegering van Leningrad tijdens de Grote Patriottische Oorlog.

"Blockade" - een roman van de Sovjet-schrijver A.B. Chakovsky.

"Blockade" - Sovjet filmisch epos van 4 films gebaseerd op de roman van A. B. Chakovsky.

"Blockade" is een fantastische roman van Kirill Benediktov uit de literaire cyclus "Ethnogenesis".

Hartblok - een schending van geleiding in het myocardium of het geleidingssysteem van het hart.

Genezingsblokkade is een medische procedure.

Blokkade (schaken) - het beperken van de mobiliteit van de stukken en pionnen van de tegenstander.

BLOKA'DA, s, mv. nee, nou. [eng. blokkade]. 1. Belastingheffing op een vijand (stad, haven, heel land) door strijdkrachten om hem af te snijden van zee- of landcommunicatie (militair). Marine b. 2. Een systeem van maatregelen gericht op het isoleren van een soort. de staat, om haar de mogelijkheid te ontnemen om sociaal-politieke, commerciële, culturele betrekkingen met andere staten te onderhouden (politiek, kranten.). Economisch b. Moreel b. Mirnaya b. ◊

Bron: "Verklarend woordenboek van de Russische taal", uitgegeven door D. N. Ushakov (1935-1940); (elektronische versie): fundamentele elektronische bibliotheek

blokkade

1. militair. de omsingeling van een stad, fort, leger enz. door vijandelijke troepen om te voorkomen dat hulp kan worden verleend aan degenen die van buitenaf zijn omsingeld en hen daardoor te dwingen zich over te geven of de vijandelijkheden te beëindigen; de periode van een dergelijke omsingeling ◆ Peter kreeg nieuws dat Poltava werd belegerd, dat Karl de stad al verschillende keren had benaderd en het in een sterke blokkade hield, en op 31 mei ging hij per post naar het leger. A. Poesjkin, "De geschiedenis van Peter: voorbereidende teksten", 1835-1836 (citaat van de RNC) ◆ Peter zelf arriveerde bij het leger, inspecteerde de omgeving van Riga en lanceerde op 14 november met zijn eigen hand drie bommen op Riga; daarna liet hij 7000 troepen achter om de stad in de blokkade te houden tot het voorjaar, en beval de rest van het leger zich te vestigen in appartementen in Lijfland en Koerland. NI Kostomarov, “Russische geschiedenis in de biografieën van haar belangrijkste figuren. Nummer zes: XVIII eeuw ", 1862-1875 (citaat van de RNC) ◆ De blokkade is nog niet opgeheven, maar de naam van Nevsky, bijgenaamd door de bolsjewieken als 25th October Avenue, is al teruggekeerd, Palace Square verscheen opnieuw, dat werd gemaakt Uritsky Square... Julia Kantor, "Alexander Margolis:" The soul of St. Petersburg - in opposition to daily life ", 2001 //" Izvestia "(citaat van de RNC)

2. polit. een systeem van maatregelen van politieke, economische of militaire aard die erop gericht zijn de externe betrekkingen van een staat (of een groep staten) te verstoren (of volledig te stoppen) om deze te dwingen te voldoen aan de vereisten van andere staten ◆ Maar denk aan de buitenlandse interventie op het grondgebied van het revolutionaire Rusland. Murman en Arkhangelsk worden bezet door de Britten, aan de westelijke grens - het ‘cordon sanitaire’, het ‘prikkeldraad’ van Clemenceau wurgt de ring van de economische blokkade, de Kaukasus wordt praktisch bestuurd door de geallieerde machten, de Franse landing bevindt zich in Odessa, Oekraïne wordt gedomineerd door de Duitsers, Tsjechen, Japanners en Amerikanen gehost in Siberië. NV Ustryalov, "Under the Sign of Revolution", 1927 (citaat van de RNC) ◆ Havana naar eigen goeddunken te beschouwen als een "schurkenstaat", voert Washington een economische blokkade ertegen in, streeft naar volledige isolatie van het eiland in Latijns-Amerika. "Eigenaardigheden van de militair-politieke situatie in de landen van de Latijns-Amerikaanse regio", 2004 // "Foreign Military Review" (citaat van de RNC) ◆ Analyse van archeologisch materiaal toont aan dat oppositie tegen Kiev gepaard ging met een handelsblokkade van Novgorod: Kiev sneed de routes van zuidelijke goederen naar Novgorod af. V. L. Yanin, “Veliky Novgorod. History of Independence ", 2009 //" Science and Life "(citaat van de RNC) ◆ In een poging om het monopolie op de handel in deze belangrijkste strategische grondstof te behouden, legden de Carthagers een zeeblokkade op van de Straat van Gibraltar zodat een buitenaards schip Cassiterides niet kon bereiken. Andrey Balabukha, "The Lion of Massalia", 2009 // "Science and Life" (citaat van de RNC)

3. blokkeren, iets blokkeren ◆ Neem bijvoorbeeld de situatie die plaatsvond op Lower Broadway in New York op de middag van 23 december 1879, toen de "buitengewone en ongekende blokkade van het verkeer" vijf uur duurde. Tom Vanderbilt, "Traffic: Psychology of Behavior on the Road" / vertaald door Pavel Mironov en Svetlana Kitsyuk, 2013.

4. honing. stopzetting of verstoring van de functies van een orgaan of systeem van het lichaam, veroorzaakt door een verstoring van de toevoer van zenuwimpulsen, hormonen, enz. harten. Dmitry Strutynsky, "Arrhythmia: Dark Horse", 2002 // "Family Doctor" (citaat van de RNC)

5. honing. een behandelingsmethode die gebaseerd is op een tijdelijke verstoring van de zenuwverbindingen van organen of weefsels van het lichaam met het centrale zenuwstelsel. ◆ Blokkade is vooral effectief bij reflexhoofdpijn en duizeligheid. A. G. Likhachev, “Gids voor KNO. Deel 2: Ear Diseases ", 1960.

blokkade

Encyclopedisch woordenboek. 2009.

 • Markering blokkeren
 • novocaïne blokkade

Kijk wat "blokkade" is in andere woordenboeken:

BLOCKADA - (Franse bloquade, van bloquade tot in bedwang houden met blokkades (vroeger een soort barricades). Het opleggen van een fort, haven of riviermonding door een leger of vloot van de vijand, die, nadat ze alle routes hebben bezet die ernaartoe leiden, hen de mogelijkheid van berichten ontneemt. Woordenboek van vreemde woorden... Woordenboek van buitenlandse woorden van de Russische taal

BLOCKADE - BLOCKADE, blokkade, pl. nee, vrouwen. (Engelse blokkade). 1. Belastingheffing op een vijand (stad, haven, heel land) door strijdkrachten om hem af te snijden van zee- of landcommunicatie (militair). Zeeblokkade. 2. Het systeem van maatregelen gericht op...... Ushakov's verklarende woordenboek

BLOKADA - (Engelse blokkade) 1) een systeem van maatregelen van politieke of economische aard, gericht op isolatie, schending van externe relaties van de geblokkeerde staat om deze te dwingen aan alle vereisten te voldoen2)] Militaire blokkadeisolatie... Big Encyclopedic Dictionary

blokkade - belegering, belastingheffing, cordon, omsingeling (afstand, blok) Zie... Woordenboek van synoniemen

Blokkade - (Engelse blokkade) een systeem van maatregelen van politieke of economische aard gericht op isolatie, schending van externe betrekkingen van de geblokkeerde staat om deze te dwingen aan alle vereisten te voldoen; isolatie van militaire blokkades...... Politieke wetenschappen. Woordenboek.

BLOKADA - (militair) (Engelse blokkade) vanuit het oogpunt van internationaal recht, een speciale vorm van militaire operaties, die erin bestaat een geblokkeerd object te isoleren om te voorkomen dat het zijn externe relaties uitoefent. B. kan land zijn,...... Dictionary of Law

Blokkade - (Engelse blokkade) in het internationaal recht, een systeem van maatregelen van politieke of economische aard gericht op het isoleren, verstoren van de externe betrekkingen van een geblokkeerde staat, nederzetting, groep krachten met als doel het forceren van...... Encyclopedia of Law

Een blokkade is een systeem van maatregelen in relatie tot de staat voor zijn isolatie, ook economisch, van de rest van de wereld. Woordenboek van zakelijke termen. Academic.ru. 2001... Woordenboek van zakelijke termen

BLOKADA - BLOKADA, s, vrouwen. 1. De omsingeling van de troepen van de vijand, evenals het isolement van de vijandige staat, stad om zijn betrekkingen met de buitenwereld te beëindigen. In de blokkeerring. Verwijder, doorbreek de blokkade. Economisch b. (economische, buitenlandse handel,...... Ozhegov's verklarende woordenboek

BLOKADA - "BLOKADA", USSR DDR, Lenfilm, 1974 1977. Epische film gebaseerd op de gelijknamige roman van A. Chakovsky. De eerste film: "Luga Frontier", "Pulkovo Meridian" (1974185 min.); tweede film: "Leningrad Metronome", "Operation Spark" (1977, 170 min.). Film...... Film Encyclopedie

BLOKADA - (van Engelse blokkade) blokkade; Duitse Blokkade. Systeem van maatregelen polit., Econ. of van militaire aard, gericht op het verstoren van de externe relaties van het geblokkeerde object om het noodzakelijk te maken om aan bepaalde vereisten te voldoen. zie BOYCOTT....... Encyclopedia of Sociology

blokkade

Blokkade

Ushakov's woordenboek

blokkeer ja, blokkade, mv. nee, vrouwen. (Engelse blokkade).

1. Belastingheffing op een vijand (stad, haven, heel land) door strijdkrachten om hem af te snijden van zee- of landcommunicatie (militair). Zeeblokkade.

2. Een systeem van maatregelen gericht op het isoleren van een staat, door het de mogelijkheid te ontnemen om sociaal-politieke, handels- en culturele relaties met andere staten te onderhouden (politiek, kranten.). Economische blokkade Morele blokkade. Vreedzame blokkade.

• Continentale blokkade of (vaker) systeem (historisch) - een reeks maatregelen die Napoleon I in 1806 tegen Engeland heeft genomen om de Britse havens de mogelijkheid te ontnemen om handel te drijven met het Europese continent en daarmee de macht van de Britse vloot te ondermijnen.

Politicologie: Reference Dictionary

(Engelse blokkade)

een stelsel van maatregelen van politieke of economische aard die gericht zijn op het isoleren en verstoren van de externe betrekkingen van de geblokkeerde staat met het doel deze te dwingen aan alle vereisten te voldoen; - militaire blokkade - de isolatie van een geblokkeerd object (groepering van troepen, stad, staat, enz.) door de externe betrekkingen te land, in de lucht en op zee te verstoren. Het doel van de blokkade is om de geblokkeerde groepering uit te putten en te dwingen zich over te geven, waardoor de militair-economische macht van de vijandelijke staat wordt ondermijnd, etc. Een blokkade op tactische schaal wordt blokkering genoemd..

Verklarend woordenboek van de Russische taal (Alabugin)

1. De methode van militaire operaties wanneer de vijand is omsingeld met als doel zijn troepen uit te putten.

* Ring van blokkade. Verwijder de blokkade. *

2. Een soort isolatie. staten of territoria.

* Economische blokkade. Informatieblokkade. *

|| adj. blokkade, th, th.

* Blokkade stad. *

Een kort woordenboek met operationeel-tactische en algemene militaire termen

belastingheffing, isolatie met de hulp van de strijdkrachten van een stad, fort, versterkt gebied van de vijand, een deel van of het hele grondgebied van de vijandelijke staat (B. van land, zee, lucht of gemengd B. om de communicatie van de vijand met de buitenwereld en de daaropvolgende vernietiging, onderdrukking of overgave, enz. Voorbeelden van dergelijke belastingen zijn in het bijzonder tijdens de Grote Patriottische Oorlog, de blokkade door de nazi-troepen van Odessa, Sebastopol, Leningrad en het opleggen van grote vijandelijke centra door de troepen van het Sovjetleger - Thorn, Breslavl, Boedapest, Konigsberg, enz. In militaire aangelegenheden wordt de term 'blokkade' ook gebruikt om individuele knooppunten van vijandelijk verzet en zelfs geïsoleerde vuurstructuren op te leggen (omsingelen)..

encyclopedisch woordenboek

 1. een systeem van maatregelen van politieke of economische aard gericht op isolatie, schending van externe betrekkingen van de geblokkeerde staat om deze te dwingen aan alle vereisten te voldoen.
 2. Een militaire blokkade is het isoleren van een geblokkeerd object (een groep troepen, een stad, een staat, enz.) Door de externe relaties te land, in de lucht en op zee te verstoren. Het doel van de blokkade is om de geblokkeerde groepering uit te putten en te dwingen zich over te geven, waardoor de militair-economische macht van de vijandelijke staat wordt ondermijnd, etc. Een blokkade op tactische schaal wordt blokkering genoemd..

Ozhegov Woordenboek

BLOKADA, s, f.

1. De omsingeling van de troepen van de vijand, evenals het isolement van de vijandige staat, stad om zijn betrekkingen met de buitenwereld te beëindigen. In de blokkeerring. Verwijder, doorbreek de blokkade. Economisch b. (economisch, buitenlandse handel, financieel isolement van een staat).

2. Schakel kakogon uit. orgaan en weefsel van het centrale zenuwstelsel (speciaal). Novocaïne b.

| adj. blokkade, oh, oh.

Wanneer wordt blokkade gebruikt in de geneeskunde

Meestal zoekt een persoon een dokter als hij pijn heeft. Sommigen kunnen het lange tijd verdragen, maar soms wordt de pijn zo sterk dat alleen een specialist kan helpen. De taak van de laatste is allereerst om de oorzaak van de ziekte vast te stellen, maar het is ook erg belangrijk om pijn te elimineren. Hoe eerder dit wordt gedaan, hoe beter. De chroniciteit van het pijnsyndroom heeft een negatieve invloed op de mentale toestand van de patiënt en leidt soms zelfs tot zelfmoord.

Pijn kan op verschillende manieren worden behandeld - met behulp van medicijnen, fysiotherapie, massage, manuele therapie, acupunctuur. Er is een dergelijke methode als blokkade - injecties in de aangetaste delen van het lichaam. In vergelijking met anderen is hij vrij "jong", maar heeft hij tegelijkertijd al aan populariteit gewonnen op verschillende gebieden van de geneeskunde.

Wat is een blokkade in de geneeskunde

Een blokkade in de geneeskunde is een procedure waarbij een patiënt met speciale medicijnen wordt geïnjecteerd in een specifiek deel van het lichaam, meestal zenuwpunten of plaatsen die verantwoordelijk zijn voor de innervatie van de aangetaste organen. Dankzij de methode verbetert de toestand van de patiënt, wordt een positief effect op het beloop van de ziekte uitgeoefend. De belangrijkste taak van de blokkade is om pijn te verlichten en de bron ervan te elimineren..

Het is buitengewoon belangrijk om te bedenken dat de impact op de pijnbron zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd, vergezeld van een minimum aan complicaties. De blokkade voldoet aan deze eis en heeft een uitgesproken effect, daarom wordt het op verschillende gebieden van de geneeskunde gebruikt, zoals:

 • chirurgie;
 • traumatologie;
 • orthopedie;
 • neurologie;
 • urologie;
 • gynaecologie.

Blokkades worden uitgevoerd in cursussen. Afhankelijk van hun doelen en de diagnose van de patiënt, kan de cursus 2 tot 15 injecties omvatten met tussenpozen van 3-4 dagen.

Indicaties en contra-indicaties voor

De blokkade is bedoeld voor:

 • pijn in verschillende delen van de wervelkolom;
 • osteochondrose;
 • pijn veroorzaakt door een hernia tussenwervelschijven;
 • neuritis en neuralgie;
 • reuma;
 • osteoartritis;
 • pijn na een operatie;
 • fantoompijn;
 • Miniere-syndroom;
 • neuropathie;
 • spasticiteit;
 • pijn na amputatie;
 • migraine;
 • ischias;
 • carpaal tunnel syndroom.

De procedure heeft contra-indicaties, waaronder:

 • koortsachtige omstandigheden;
 • bloeding;
 • falen van de nieren en lever;
 • immuniteit voor bepaalde medicijnen;
 • infectie;
 • zenuwaandoeningen;
 • ziekten van het hart en de bloedvaten, neiging tot hypotensie;
 • verergering van chronische ziekten;
 • zwangerschap en borstvoeding.

Classificatie

Er zijn verschillende mogelijkheden om blokkades te classificeren.

Door de belichtingsmethode

In dit geval wordt onderscheid gemaakt tussen lokale en segmentale blokkades..

Lokaal

De injectie wordt op de plaats van de laesie geplaatst, rond de haarden of eronder. Er zijn de volgende soorten:

 • periarticulair - in het weefsel rond het gewricht;
 • perineuraal - in de zenuwkanalen.

Segmentaal of segmentaal

De impact van segmentale blokkades vindt plaats via de dwarszenuwvezels. Ze zijn paravertebrale en vertebrale.

Wervel

Dergelijke blokkades worden gebruikt om spinale problemen te behandelen (in het bijzonder de lumbale wervelkolom) en te diagnosticeren.

Kortom, de procedure is de introductie van een specifiek medicijn in het getroffen gebied. De injectie wordt dichtbij de wervelkolom geplaatst. Het schakelt reflexen uit, verlicht wallen en voedt de zenuwwortel.

Door het gebruiksprincipe

Afhankelijk van het doel van de blokkade, worden therapeutische en diagnostische typen van deze procedure onderscheiden..

Therapeutisch

Therapeutische blokkade is een veilige manier om ziektesyndromen te genezen die worden gekenmerkt door ondraaglijke pijn van neurologische, reumatoïde of andere aard. Medische blokkade in de neurologie heeft een speciale plaats.

Diagnostisch

Dankzij het diagnostische blok kan de arts zeer snel en nauwkeurig de oorzaak van de pijn vinden en de juiste diagnose stellen. Soms veroorzaakt ontsteking of irritatie ongemak. Met anesthesie van de focus kunt u de ware oorzaak van de problemen vinden en het behandelingsregime bepalen.

Door lokalisatie

Het is gemakkelijk te raden dat blokkades worden geclassificeerd op basis van de plaats van toediening van geneesmiddelen..

Ruggengraat blok

Een dergelijke procedure helpt de patiënt in korte tijd van zeer ernstige pijn te verlichten. De injectie wordt in het getroffen gebied geplaatst. Naast pijnverlichting heeft de blokkade een positief therapeutisch effect, waardoor u zonder operatie een hernia kunt opvangen..

Er zijn de volgende soorten wervelblokkades:

 • intercostaal;
 • lumbaal;
 • cervicale plexus.

Hielspoorblok

Het kan worden voorgeschreven bij ernstige zwelling van de voet en pijn waar zalven, massage en fysiotherapie niet tegen kunnen. Het medicijn wordt op het meest pijnlijke punt geïnjecteerd. Na de eerste procedure voelt de patiënt opluchting. Een stabiel resultaat kan worden bereikt na 3-7 injecties.

Bijna honderd procent van de effectiviteit van een dergelijke blokkade hangt af van de juiste injectie, dus de procedure wordt uitgevoerd onder echografische controle. Het nadeel is pijn, die wordt voorkomen door de introductie van lokale anesthetica. Stap ongeveer een uur na de ingreep niet op de hiel. Dan is het aan te raden om speciale inlegzolen te gebruiken.

Gezamenlijke blokkades

Hun doel is niet alleen om pijn te verlichten, maar ook om het werk van de ledematen te herstellen..

Voor de procedure wordt een kleine maar lange naald gebruikt, waarmee het middel in het gewricht wordt ingebracht.

Zo'n blokkade helpt bij niet-infectieuze artritis, bursitis, neuritis, problemen met de weefsels rond de gewrichten. Bovendien wordt de procedure voorgeschreven voor spierspasmen, beknelde zenuwen. Deze manipulatie wordt gekenmerkt door een goed effect en verbetert de stofwisseling..

Zenuwblokkades

Het medicijn wordt geïnjecteerd op de plaats waar de perifere zenuw passeert, waardoor u pijn, vasospasme, spierspanning, ontsteking en oedeem kunt verlichten. Soms is aanvullende echografische controle vereist.

De procedure duurt ongeveer 10 minuten. Het effect is na enkele minuten voelbaar en houdt tot wel drie weken aan. Soms schrijft de arts een tweede blokkade voor als de patiënt na twee injecties geen verlichting voelt.

Welke medicijnen worden gebruikt

Voor blokkades worden verschillende medicijnen gebruikt - soms één en soms meerdere.

Novocaine

Ontworpen om in zenuwen en weefsels te worden ingebracht. Het werkingsspectrum van het medicijn omvat:

 • verbetering van het trofisme van weefsels en zenuwen;
 • anesthesie;
 • verminderde vasculaire permeabiliteit;
 • tot stand brengen van vasculaire tonus;
 • verhoogde weerstand tegen allergenen.

Novocaïne is de meest populaire en veiligste remedie met een minimum aan complicaties, waardoor neurologische en andere problemen kunnen worden opgelost.

Lidocaïne

Een lokaal anestheticum waarvan het effect intenser en langduriger is dan dat van Novocaine, terwijl de toxiciteit lager is. Het hydrochloride wordt gebruikt. Het werkingsmechanisme is gebaseerd op het blokkeren van natriumkanalen, waardoor het genereren van impulsen in zenuwuiteinden wordt gestopt. Lidocaïne verwijdt de bloedvaten, veroorzaakt geen irritatie. Een paar minuten na de injectie verdwijnt de pijn, spieren ontspannen.

Bupivacaïne

Het effect van deze remedie wordt langzamer bereikt, maar duurt langer. Dit komt doordat de halfwaardetijd langer duurt dan bijvoorbeeld novocaïne. Bupivacaïne wordt in de lever gemetaboliseerd, niet in plasma.

Het medicijn stopt de verspreiding van pijnimpulsen door neurale kanalen te blokkeren. Het resultaat is 5-10 minuten na de injectie voelbaar.

Hydrocortison

Een van de vertegenwoordigers van GCS (glucocorticosteroïden) wordt gekenmerkt door een kortetermijneffect. Het bevat synthetische hormonen die lijken op natuurlijke (uit de bijnieren). Het actieve ingrediënt wordt vastgehouden in de weefsels, waardoor ontstekingen worden verlicht. Hydrocortison is onmisbaar bij de behandeling van hielspoor.

In combinatie met lidocaïne wordt het medicijn in de gewrichten geïnjecteerd. Het resultaat wordt binnen een dag merkbaar en duurt enkele weken.

Hydrocortison kan de bloeddruk verhogen (bloedcirculatie verhogen) terwijl het aantal lymfocyten afneemt (afname van de intensiteit van de immuunrespons).

De tool wordt gebruikt in de neurologie en wordt ook gebruikt voor verlichting van gewrichtspijn. In het laatste geval moet het worden gemengd met een lokaal anestheticum om necrose te voorkomen..

Dexamethason

Een krachtig langwerkend medicijn gerelateerd aan GCS. Het wordt gekenmerkt door effecten als:

 • verwijdering van ontsteking;
 • allergieën bestrijden;
 • immunosuppressie;
 • desensibilisatie.

Het is het meest effectief in combinatie met een lokaal anestheticum voor degeneratieve-dystrofische veranderingen, geschikt voor blokkades van zachte weefsels en gewrichten. In vergelijking met Hydrocortison is het bijna 30 keer actiever. Bij toepassing zijn necrose en veranderingen in het elektrolytmetabolisme niet kenmerkend.

Depo-medrol

Depo-medrol is een 40% suspensie van methylprednisolonacetaat. Methylprednisolonacetaat is een langwerkende vorm van methylprednisolon. Het lost slechter op en wordt langzamer gemetaboliseerd..

Het wordt gebruikt voor blokkades van weefsels en gewrichten. Geschikt voor alle gewrichten, behalve moeilijk bereikbare en gebrek aan synoviale holte. U moet rechtstreeks in het gewricht prikken, anders wordt het effect niet waargenomen. Als er na de eerste procedure geen resultaat is, wordt de volgende behandeling geannuleerd.

Diprospan

Het actieve ingrediënt is betamethason. Toepassing gevonden bij de behandeling van hielspoor. Het wordt gekenmerkt door een snelle verlichting van pijn en ontsteking. Voorkomt allergische reacties.

Het medicijn heeft een enorm nadeel: een negatief effect op de bijnieren en de hypofyse. De kans op het ontwikkelen van complicaties is echter klein..

Het wordt gebruikt voor zenuwblokkades en voor pathologieën van de wervelkolom, vooral de lumbale wervelkolom.

Mogelijke complicaties en maatregelen om ze te voorkomen

Elk van de blokkades kan complicaties veroorzaken, vooral als het medicijn verkeerd wordt toegediend en de arts onervaren is. Zodat er geen onaangename gevolgen ontstaan, moeten zowel de patiënt als de gezondheidswerker zich correct gedragen.

 • precies de kenmerken van de blokkade kennen en de techniek van de implementatie ervan voor specifieke ziekten;
 • onderzoek de patiënt, bestudeer zijn medische geschiedenis;
 • bereid steriele instrumenten en kabinet voor.

De verantwoordelijkheden van de patiënt omvatten:

 • positieve instelling;
 • beperking van de activiteit na de procedure;
 • het naleven van een gezonde levensstijl;
 • exclusief de mogelijkheid van letsel.

Allergische reacties

Vergelijkbare reacties op geïnjecteerde medicijnen laten zich voelen:

 • allergieën van het vertraagde type - huiduitslag, jeuk, oedeem, manifesteerde zich enkele uren na de injectie;
 • anafylactisch shocksyndroom - een scherpe daling van de druk, angio-oedeem, ademhalingsfalen en soms hartstilstand; ontwikkelt zich onmiddellijk na injectie.

Soms kunnen blokkerende medicijnen, zelfs in de kleinste dosis, een kortdurende bronchospasme veroorzaken, wat gepaard gaat met nerveuze opwinding, een gevoel van angst en manifestaties van ademhalingsfalen. Meestal veroorzaakt novocaïne allergieën, minder vaak lidocaïne.

Vegetatieve-vasculaire reacties

Dergelijke reacties zijn niet ongebruikelijk bij sommige patiënten. Ze verschijnen en eindigen snel. Typische symptomen zijn drukstoornissen zonder gevaar voor de activiteit van de longen en het hart.

Er zijn twee soorten vegetatieve-vasculaire reacties.

 1. Door het sympathische type zijn ze kenmerkend wanneer adrenaline wordt toegevoegd aan anesthetica, hun symptomen zijn:
 • verhoogde druk;
 • hoofdpijn;
 • roodheid van het gezicht;
 • zich ongemakkelijk voelen.
 1. Volgens het parasympathische type - ze verschijnen in de regel wanneer een blokkade wordt uitgevoerd in een rechtopstaande positie of een scherpe stijging na manipulatie. Symptomen:
 • bradycardie;
 • druk verlagen;
 • bleekheid van de huid.

Doorboren van gaatjes

Lekke banden kunnen in verschillende holtes zijn, namelijk:

 • in de pleuraholte - een zeldzaam fenomeen, waarvan het gevaar ligt in de ontwikkeling van pneumothorax. Tekenen worden 1-2 uur na de blokkade opgemerkt, dit zijn pijn op de borst, oppervlakkige ademhaling, verminderde druk, verstikking;
 • in de buik - het is gevaarlijk met etterende complicaties die een chirurgische ingreep vereisen;
 • in de spinale ruimte - verschijnt wanneer een divertikel wordt aangeprikt, symptomen - bradycardie, bewustzijnsverlies, hartproblemen, ademhalingsfalen, tekenen van volledige spinale verlamming.

Traumatische complicaties

Tijdens de blokkade kan het vat beschadigd raken, wat zich zal uiten in de ontwikkeling van een hematoom.

Een verstopping in het gezicht is beladen met blauwe plekken.

De beschadigde zenuw laat zich voelen met hevige pijn, verminderde gevoeligheid en beweging in de plaats van innervatie.

Inflammatoire complicaties

Onder infectieuze complicaties zijn vooral de volgende gevaarlijk:

 • meningitis;
 • periostitis na botblok.

Lokale reacties

Weefselirritatie ontstaat door onjuiste toediening of door een product van slechte kwaliteit.

Naaldblessure of de verkeerde hoeveelheid medicatie veroorzaakt:

 • kneuzingen;
 • zwelling;
 • ontsteking;
 • meer pijn.

Het gebruik van bedorven of ongeschikte medicatie, evenals incompatibele middelen, veroorzaakt vaak een lokale reactie, soms necrose.

Behandeling en preventie van complicaties

Om de ontwikkeling van negatieve reacties te voorkomen, moet u de volgende regels volgen.

 1. De arts moet alles weten over pathologie en blokkade.
 2. Een gedetailleerde geschiedenis is erg belangrijk.
 3. Het is noodzakelijk om een ​​lokaal onderzoek uit te voeren en de toestand van de huid en onderhuidse structuren te beoordelen.
 4. Leg de patiënt uit over de procedure die hij zal ondergaan.
 5. We mogen de controle over medicijnen en de onvruchtbaarheid van de behandelkamer niet vergeten.
 6. Het is noodzakelijk om de juiste spuit en naald te kiezen voor deze of gene blokkade.

Een tijdige behandeling zal de patiënt helpen, dus het is belangrijk om te weten wat u moet doen in geval van complicaties.

ComplicatieBehandeling
IntoxicatieInademing van zuurstof
IrritatieIntraveneuze injectie met geneesmiddelen Diazepam, Hexenal of Relanium
Onderdrukking van het centrale zenuwstelsel, functies van het hart, bloedvaten en ademhalingStimulerende middelen in het ademhalingscentrum;

Geforceerde diurese

Stort in, stop met ademenKunstmatige ventilatie van de longen;

Indirecte hartmassage

Anafylactische shockDe plaats van de blokkade wordt geïnjecteerd met adrenaline;

Intraveneus toegediende Suprastin, ademhalingsstimulerende middelen;

Veroorzaak reanimatie

Vertraagde allergieAntihistaminica, steroïden
DermatitisSteroïde zalf
BronchospasmeAtropine, adrenaline
Punctie van de spinale ruimteEvacuatie van cerebrospinale vloeistof met verdoving
HematoomDruk met uw vinger op de injectieplaats;

Drukverband, koud, 1-2 uur rusten

Blauwe plekken op het gezichtAbsorberende zalven
ZenuwletselResorptie, pijnstilling;

Geneesmiddelen die de geleiding van opwinding verbeteren

Infiltratie, abcesVerwijdering van ontsteking, fysiotherapie, operatie (indien nodig)
MeningitisRevalidatie van hersenvocht;

Antibacteriële therapie

PeriostitisLokale en algemene antibacteriële behandeling

Voordelen en nadelen van de methode

Blokkade is een medische procedure die patiënten behoedt voor pijn, wat een aantal voordelen heeft, zoals:

 • snel effect;
 • laag risico op complicaties;
 • de mogelijkheid van meerdere herhalingen;
 • complex genezend effect.

Men moet echter ook de nadelen onthouden, waaronder allereerst een complexe techniek en de waarschijnlijkheid (zij het klein) van de ontwikkeling van bijwerkingen..

Pijnblokkade is een effectieve methode om het probleem snel op te lossen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat de procedure onder steriele omstandigheden moet worden uitgevoerd en moet worden uitgevoerd door een professional. Alleen in dit geval wordt het resultaat bereikt en zullen complicaties zich niet manifesteren.

Blokkade bij osteochondrose: indicaties voor de behandelingsmethode

80% van de wereldbevolking lijdt aan een zo veel voorkomende ziekte van de wervelkolom als osteochondrose, waarbij degeneratief-dystrofische veranderingen optreden in de tussenwervelschijven en in vergevorderde gevallen in de weefsels van de wervels zelf. Osteochondroseblok wordt gebruikt om pijn te verlichten bij patiënten die niet door andere behandelingen worden geholpen. Experts zeggen over de hoge efficiëntie van deze methode..

Wat is een blokkade voor osteochondrose

Een groot aantal zenuwuiteinden vertrekt van de wervelkolom naar het hoofd, ledematen, inwendige organen; Bovendien passeert het ruggenmerg de wervelkolom en stuurt impulsen naar de hersenschors langs de zenuwvezels. Als er een ontstekingsproces is in een deel van de wervelkolom, een zenuwimpuls op de weg "aanzet" pijnreceptoren, als resultaat, ervaart de patiënt ernstig pijnsyndroom.

Osteochondrose is een veel voorkomende ziekte die niet alleen ouderen treft, maar ook jongeren van 20-25 jaar. Deze pathologie ontwikkelt zich om verschillende redenen: zware lichamelijke inspanning, een zittende levensstijl, onjuist dragen van gewichten, verwondingen, platvoeten. Specialisten differentiëren osteochondrose afhankelijk van de locatie: cervicaal (25%), thoracaal (25%) en lumbosacraal (50%). Preventie van osteochondrose omvat de juiste organisatie van de werkplek (bijvoorbeeld op de computer), fysieke activiteit, uitgebalanceerde voeding.

Er zijn conservatieve methoden om osteochondrose te behandelen: het gebruik van orale geneesmiddelen (Analgin, Paracetamol), intraveneuze injecties, het gebruik van ontstekingsremmende en pijnstillende zalven (Salvisar), fysiotherapie-oefeningen, massage. De blokkade wordt gebruikt in gevallen waarin andere medische en fysiotherapeutische methoden niet helpen. Tijdens de procedure wordt door middel van injectie een oplossing met bepaalde medicinale stoffen in het ontstekingscentrum geïnjecteerd. De eliminatie van pijn en spasmen vindt onmiddellijk plaats na het toedienen van medicijnen.

Indicaties

Therapeutische blokkade voor rugpijn wordt uitgevoerd om de toestand van de patiënt te verlichten, zwelling en spierspasmen te verlichten bij de volgende pathologieën:

 • osteochondrose van de cervicale, thoracale en lumbale wervelkolom;
 • myositis, gekenmerkt door een ontsteking van de skeletspier;
 • intercostale neuralgie, waarbij ernstige pijn de patiënt verhindert volledig te ademen;
 • uitsteeksel en hernia van tussenwervelschijven;
 • gordelroos, waarvan de veroorzaker het zenuwstelsel aantast;
 • artrose van de tussenwervelgewrichten;
 • neuralgie en neuritis als gevolg van pathologieën van de wervelkolom.

Met de juiste en professionele benadering van manipulatie wordt het risico op complicaties geminimaliseerd en wordt een snel en bevredigend resultaat waargenomen. De procedure heeft een verdovend en ontstekingsremmend effect, maar heeft geen specifiek therapeutisch effect. Het kan meerdere keren per jaar met bepaalde beperkingen worden herhaald als zich een dringende noodzaak voordoet..

Hoe werkt

De zenuwcel zendt een impuls volgens het principe van potentiaalverschil direct in en in de omringende ruimte. In een rustige toestand is het negatief geladen, maar bij excitatie (of inbreuk) gaan natriumkanalen open, die positief geladen natriummoleculen "binnenlaten", waardoor de cellulaire lading verandert in positief. Verderop in de keten draagt ​​de zenuw de lading over aan volgende cellen.

Bij osteochondrose vormen osteofyten zich op de wervels - gezwellen die op de koorden en wortels van de spinale zenuwen drukken en het begin van pijn veroorzaken. Tijdens de procedure worden op bepaalde punten pijnstillers geïnjecteerd, die de natriumkanalen blokkeren, waardoor wordt voorkomen dat pijn zich langs de zenuwen verspreidt. Deze stoffen gebruiken Novocaïne, Lidocaïne, Markaine, evenals hulpcomponenten en sommige vitamines.

Het doel van de procedure is om een ​​"zakje" met een medicijn rond de ontstoken zenuw te creëren, dat geleidelijk zal werken op de plaats van pijn, waardoor gevoeligheid en spasmen worden verlicht. Het medicijn werkt direct, de spier ontspant, de pijn verdwijnt. De werking van de injectie duurt niet lang, maar dit is voldoende om de belangrijkste ontsteking te verlichten en de toestand van de patiënt te verbeteren.

Voordat de manipulatie wordt uitgevoerd, ondertekent de patiënt een toestemming voor executie. Dit is een zeer verantwoordelijke procedure, als de regels niet worden gevolgd, zijn ernstige complicaties, volledige of gedeeltelijke verlamming van het lichaam en zelfs de dood mogelijk. Vóór manipulatie wordt aangetoond dat een licht ontbijt zwakte, rust na bed en beperking van lichamelijke activiteit voorkomt.

 • Wat betekenen twee toppen op het hoofd?
 • Pyelonefritis - wat is het, symptomen en behandeling
 • Wat te doen bij ernstig haarverlies bij een vrouw

Soorten blokkades

Er zijn veel soorten procedures, de vereiste specialist kiest (vertebroloog, neuroloog, orthopedist, neurochirurg) die de manipulatie zal uitvoeren. Op basis van de diepte van de injectie wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen subcutaan, intramusculair, radiculair, enz. Daarnaast is er een classificatie op basis van de injectieplaats:

 • Paravertebrale (paravertebrale) blok, waarbij de arts injecteert in de punten die eerder met een markering rond de processus spinosus van de wervels zijn getekend.
 • Epidurale (epidurale) blokkade, waarbij het medicijn 5-6 cm boven het stuitbeen in het heiligbeen wordt geïnjecteerd. Sacraal - een van de soorten ruggenprik - wordt in hetzelfde gebied geplaatst, maar via het sacrale ligament.
 • Geleidende blokkade wordt uitgevoerd in de ruimte rond de zenuwuiteinden door te blokkeren.
 • Intraossaal - geplaatst in het poreuze botweefsel van de wervels.

Medicijnen blokkeren

Afhankelijk van het aantal componenten wordt onderscheid gemaakt tussen één-, twee- en meercomponentenblokkades. Het veiligste type is het eerste, waarin één actief ingrediënt wordt gebruikt. Wanneer er nieuwe componenten aan het verdovingsmiddel worden toegevoegd, neemt de kans op bijwerkingen toe, vooral bij allergische reacties. Preparaten van verschillende elementen worden gebruikt bij ernstige pathologische aandoeningen.

Lokale anesthetica

De belangrijkste componenten van medicijnen voor het uitvoeren van manipulatie zijn lokale anesthetica. Ze werken rechtstreeks op ontstoken zenuwuiteinden en blokkeren pijnreceptoren. Deze stoffen zijn onder meer:

 • Novocaïne is het meest voorkomende anestheticum. Het wordt bijna volledig (80%) door het lichaam opgenomen, wordt snel (binnen 8 uur) uitgescheiden. Verlichting komt binnen 2-3 minuten na toediening, de werkingsduur is maximaal twee uur. Gebruik 0,25%, 0,5%, 1% en 2% oplossingen.
 • Lidocaïne heeft een krachtiger analgetisch effect, maar ook een breder scala aan bijwerkingen, begint binnen 3-5 minuten te helpen, het effect duurt maximaal drie uur. Op de tweede plaats in termen van prevalentie na novocaïne.
 • Markaine is minder populair vanwege het hoge risico op bijwerkingen. Verschilt in een laat begin van de actie (15-20 minuten), maar het effect van de injectie duurt maximaal vijf uur.

Het is opmerkelijk dat bij gebruik van een mengsel van novocaïne en lidocaïne een langer analgetisch effect wordt waargenomen. deze stoffen versterken elkaars werking wederzijds. Voordat lokale anesthetica worden gebruikt, voert een arts een gevoeligheidstest uit om een ​​allergische reactie uit te sluiten, wat niet ongebruikelijk is bij deze medicijnen..

Corticosteroïden

Als hormonale componenten van medicijnen worden gebruikt:

 • Hydrocortison is een hormonaal medicijn dat alleen wordt gebruikt in combinatie met anesthetica voor osteochondrose.
 • Dexamethason is een kunstmatige corticosteroïd met een onmiddellijk, maar kortstondig effect, dat wordt gebruikt voor injectie in zachte weefsels en gewrichten.
 • Diprospan is een hormonaal middel met een langdurig effect (d.w.z. het medicijn wordt langzaam afgegeven, wat een langdurig effect heeft). Diprospan wordt alleen gebruikt voor pijnverlichting.
 • Kenalog is een langwerkende corticosteroïde die wordt gebruikt voor de behandeling van gewrichten en de wervelkolom. Het interval tussen herhaalde injecties moet minimaal 14 dagen zijn..
 • Depo-medrol, een methylprednisolonderivaat, wordt gebruikt voor zachte weefsels en gewrichten, wordt met voorzichtigheid gebruikt voor epidurale blokkering, omdat het een ontsteking van het ruggenmerg kan veroorzaken.

Systemische hormonen, ook wel glucocorticoïden genoemd, worden in de meeste gevallen samen met anesthetica gebruikt om de wervelkolom te blokkeren om het beste therapeutische effect te bereiken. Op zichzelf hebben corticosteroïden niet alleen pijnstillende en ontstekingsremmende effecten, maar kunnen ze ook de allergische reactie van het lichaam op anesthetica verminderen. Hormonale geneesmiddelen worden praktisch niet gebruikt bij eencomponentblokkades, door hun aard zijn ze geschikter voor de behandeling van gewrichten.

Andere medicijnen

Gelijktijdige stoffen in geneesmiddelen voor het uitvoeren van de procedure worden toegevoegd om het maximale effect te bereiken, dergelijke stoffen worden niet onafhankelijk gebruikt. Bovendien zijn de positieve effecten van deze verbindingen niet bewezen, dus worden ze zelden gebruikt vanwege het hoge risico op complicaties. Als aanvullende componenten in medicijnen voor blokkades worden gebruikt:

 • niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (Voltaren, Diclofenac, Ketonal), die zwelling en pijn snel kunnen verlichten;
 • B-vitamines;
 • chondroprotectors met het vermogen om het kraakbeenweefsel van de aangetaste gebieden gedeeltelijk te herstellen;
 • antispasmodica (trombolysine), die spierspasmen kunnen elimineren of verzwakken;
 • Lidase, verlicht effectief wallen en verhoogt de beweeglijkheid van de gewrichten.

Hoe de blokkade wordt gemaakt

Er zijn veel soorten spinale blokkades. De arts kiest op basis van het algemene klinische beeld de benodigde techniek voor de procedure. De specialist die de manipulatie uitvoert, moet professioneel over de nodige vaardigheden beschikken om het risico op bijwerkingen, die vaak optreden, zelfs bij perfecte uitvoering, te verminderen. Alle medicijnen worden onder steriele omstandigheden aan patiënten toegediend om infectie te voorkomen.

Elke techniek voor het uitvoeren van de procedure heeft zijn eigen kenmerken. Er wordt bijvoorbeeld een epiduraal blok geplaatst op een patiënt die op zijn zij ligt en de "embryopositie" aanneemt (drukt het hoofd, de armen en de benen tegen de borst); bij het uitvoeren van een paravertebrale blokkade wordt een injectie gegeven aan een patiënt die op zijn buik ligt. In elk geval wordt de positie gekozen om de toegang tot de plaats van ontsteking te maximaliseren. De naald voor het uitvoeren van de manipulatie moet een lengte hebben van minimaal 5-6 cm, met een kortere weg zijn om schade aan de veneuze vaten te voorkomen.

Een blokkade van de lumbale wervelkolom met het gebruik van novocaïne wordt als de veiligste voor het leven van de patiënt beschouwd; het wordt gebruikt voor laesies van de lumbosacrococcygeale plexus. Deze procedure wordt uitgevoerd in buikligging. De arts vindt door palpatie speciale prikkelbaarheid en pijn op de zere plek, en injecteert vervolgens, na behandeling met een antiseptische oplossing, het medicijn via een dunne naald in de geselecteerde en eerder gemarkeerde punten op de huid.

 • Hoe je thuis biceps opbouwt
 • Is het mogelijk om vóór de menstruatie zwanger te worden?
 • Maag doet pijn - wat te doen thuis. Eerste hulp bij buikpijn bij kinderen en volwassenen

Blokkade is minder veilig voor cervicale osteochondrose vanwege de nabijheid van de hersenen. Om het uit te voeren, kleedt de patiënt zich uit tot aan het middel, gaat op de bank zitten en drukt zijn kin zo veel mogelijk tegen zijn borst. De arts brengt een naald in ter hoogte van de zesde halswervel met een wegwerpspuit tot de gewenste diepte. De dosis van het geïnjecteerde medicijn wordt berekend op basis van de intensiteit van de pijn en het lichaamsgewicht van de patiënt. De patiënt kan na de manipulatie ongemak in de nek voelen, daarom is het noodzakelijk om het medisch personeel enkele uren te observeren.

Anesthesie van de thoracale wervelkolom wordt uitgevoerd wanneer pijnlijke intercostale neuralgie optreedt en zenuwen bekneld raken. Afhankelijk van de kwaliteit van de pathologie worden één of twee injecties gegeven. Dit soort manipulatie levert geen problemen op voor gekwalificeerde gezondheidswerkers, omdat het thoracale gebied van de paravertebrale ruimte bestaat uit de transversale wervelprocessen en ribben.

Wat is blokkade in de geneeskunde? Waarom maken ze een blokkade? Welke medicijnen worden gebruikt voor blokkade

Wat is blokkade in de geneeskunde? Laten we dit probleem eens nader bekijken. Deze procedure is een medische techniek waarbij speciale medicijnen in een bepaald deel van het lichaam worden geïnjecteerd. Kortom, ze worden geïnjecteerd in zenuwpunten, evenals weefsels die deelnemen aan de innervatie van de aangetaste organen. De blokkade van een of ander deel van het lichaam maakt het mogelijk om het algemene welzijn van de patiënt te verlichten en heeft een gunstig effect op de ziekte. Een van de belangrijkste doelen van de blokkade, en daarnaast eventuele injecties, is het elimineren van pijn en de bron ervan. Laten we eens kijken wat voor soort blokkades er zijn in de geneeskunde. En we zullen ook ontdekken welke medicijnen het vaakst worden gebruikt om ze uit te voeren.

Wat is een blokkade in de geneeskunde?

Een van de belangrijkste nuances van de blokkade is dat de strijd tegen schade aan een deel van het lichaam zo snel mogelijk moet worden gevoerd met zo min mogelijk mogelijke negatieve gevolgen. Daarnaast is het belangrijk dat de blokkade geen tijdverspilling is..

Een blokkade is dus een gebeurtenis die zo efficiënt mogelijk werkt. Het is niet verwonderlijk dat de moderne geneeskunde deze behandelmethode gebruikt. Blokkades worden gebruikt in traumatologie, chirurgie, orthopedie, neurologie, urologie, gynaecologie, verloskunde, enzovoort. Nu zullen we ontdekken in welke soorten blokkades in de geneeskunde zijn onderverdeeld. Er zijn meerdere.

Er bestaat ook zoiets als een bundeltakblok. Wat het is?

De bundel van His is het deel van de hartspier, dat is opgebouwd uit atypische spiervezels. Het heeft een stam en twee poten - links en rechts. De functie van deze structuren is als volgt: de overdracht van elektrische impulsen die ontstaan ​​in het rechter atrium naar het ventriculaire myocardium. Hierdoor trekken ze samen in een ritme dat overeenkomt met het ritme van de atria. Als de impulsgeleiding wordt verstoord, ontwikkelt zich een blokkade van de bundeltak geheel of gedeeltelijk.

Het kan compleet of onvolledig zijn, permanent, intermitterend, tijdelijk of afwisselend..

Patiënten met een dergelijke blokkade in afwezigheid van de onderliggende ziekte hebben geen therapie nodig.

Soorten blokkades in de geneeskunde

Blokkades in de geneeskunde zijn onderverdeeld in lokale en segmentale:

 • Lokaal worden rechtstreeks op de plaats van de laesie uitgevoerd. Ze worden ook rond of onder de getroffen gebieden geproduceerd. Lokale blokkades zijn onderverdeeld in het periarticulaire type, waarbinnen het effect is op de periarticulaire weefsels, evenals op de perineurale weefsels. Het laatste subtype betreft het uitvoeren van een blokkade in de kanalen waardoor de zenuwen passeren.
 • Segmentale blokkade heeft een indirect effect via het dwarszenuwweefsel. Waarom maken ze een blokkade? Hierover later meer.

Paravertebrale en vertebrale blokkade

Het segmentale type medisch blok is op zijn beurt onderverdeeld in paravertebrale en vertebrale:

 • Paravertebrale blokkade is een bekwame procedure die wordt uitgevoerd om pijn te verlichten of doffe. Het wordt voornamelijk gebruikt tegen de achtergrond van rugpijn. Vanuit technisch oogpunt is een spinaal blok de introductie door een medisch specialist van een speciaal mengsel in het getroffen gebied. Simpel gezegd, dit is allereerst een gewone injectie, die wordt uitgevoerd nabij de wervelkolom. Met zijn hulp is het mogelijk om reflexen een tijdje uit te schakelen, oedeem aanzienlijk te verminderen en de voeding van de zenuwwortels te verbeteren. Paravertebrale blokkade is dus noodzakelijk voor pijnverlichting, samen met preventieve maatregelen voor de detectie van gelijktijdige pathologieën. In situaties van chronisch pijnsyndroom is spierspasmen niet uitgesloten, wat als gevolg daarvan hun onvoldoende functioneren kan veroorzaken..
 • Wervelwervelblok is een van de behandelingsopties voor rugaandoeningen. Als onderdeel van de therapie kunt u zich ontdoen van ongemakkelijke en bovendien pijnlijke gevoelens, voornamelijk in de lumbale regio, en als diagnostische methode kunt u het beeld van ziekten die verband houden met de wervelkolom in meer detail bekijken.

Medische blokkades. Principe van gebruik

Volgens het principe van het gebruik van blokkades in de geneeskunde, zijn ze onderverdeeld in therapeutisch en diagnostisch. Wat is het verschil?

 • Therapeutische blokkade is een veilige techniek die nodig is voor de behandeling van syndromen en pathologieën die gepaard gaan met hevige pijn, die neurologisch, reumatoïde en postoperatief zijn..
 • Diagnostische blokkades stellen de arts in staat om snel en nauwkeurig bepaalde oorzaken van pijn vast te stellen om een ​​diagnose te stellen. In sommige situaties kunnen pijnlijke gevoelens het gevolg zijn van een ontsteking of irritatie van structuren met pijnreceptoren. Na het inbrengen van een medicijn in de pijngenerator verdwijnen alle onaangename sensaties een tijdje, wat artsen de mogelijkheid geeft om een ​​nauwkeurigere diagnose te stellen. Efficiëntie, evenals het verloop van de behandeling, hangt rechtstreeks af van een competente diagnose. Niet iedereen weet wat een blokkade in de geneeskunde is.

Blokkade volgens Vishnevsky

De basisprincipes van blokkades in de geneeskunde werden ontwikkeld en voorgesteld door Vishnevsky. Het belangrijkste doel in dit geval was om impulsen te onderbreken in situaties van pleuropulmonale shock, die optreedt als gevolg van verwondingen in het thoracale gebied. Zo kwam de auteur van de blokkade tot enkele conclusies, op basis waarvan verschillende categorieën blokkades werden ontwikkeld:

 • Ontstekingsprocessen, verschillend in hun etiologie, gehoorzamen aan dezelfde wetten, vooral in de ontwikkelingsfase.
 • De vorming van ontstekingen kan worden vertraagd of gestopt als ze zich in een toestand van sereuze impregnering van zenuwweefsel bevinden.
 • Absolute soorten ontstekingen beginnen te broeden en er verschijnen latente soorten.
 • Herstel van de vaatwand vindt plaats als de fysiologie ervan is verstoord als gevolg van een pathologisch proces dat verband houdt met een schending van de toon en bovendien de doorlaatbaarheid van kleine bloedvaten.

Volgens Vishnevsky werden verschillende blokkades ontwikkeld, dankzij het gebruik waarvan de geneeskunde een belangrijke stap voorwaarts maakte. Het is belangrijk op te merken dat de procedure alleen door hooggekwalificeerde artsen mag worden uitgevoerd, omdat bij het maken van fouten complicaties bij patiënten mogelijk zijn..

Het is belangrijk op te merken dat er meer is dan alleen een achterblok. Injecties met medicijnen worden ook in andere delen van het lichaam gegeven..

Daarom hebben wetenschappers de volgende typen voorgesteld:

 • Cervicaal blok. De indicaties voor dit type blokkade zijn borst- en hoofdletsel. Het wordt gebruikt voor pleuropulmonale shock. In het kader van complicaties wordt gemeld dat in één van de honderd gevallen, in situaties van incompetentie van de arts of vanwege de eigenaardigheden van de procedure, de naald de halsslagader kan binnendringen..
 • Korte blokkade. Indicaties voor deze blokkade zijn de aanwezigheid van een ontsteking van het weefsel of de huid in de beginfase. Voorbeelden zijn het verschijnen van karbonkels, steenpuisten en mastitis. Dit type blokkade veroorzaakt geen complicaties.
 • Perirenale blokkade. Het wordt gedaan voor darmobstructie in acute stadia, evenals voor infiltratie, darmparese, shock en nierkoliek. De belangrijkste complicaties zijn nier- of darmpuncties.
 • Presacraal blok. Deze blokkade wordt uitgevoerd als onderdeel van chirurgische ingrepen aan de darm. Het wordt ook uitgevoerd in aanwezigheid van een ontsteking in het bekkengebied, evenals bij overtreding van aambeien. Dit type blokkade veroorzaakt geen complicaties.
 • Case blokkade. De indicaties voor haar zijn de aanwezigheid van ontstekingsprocessen samen met slangenbeten, bevriezing of brandwonden aan de ledematen. Deze blokkade veroorzaakt geen complicaties.
 • Interne blokkade. Het wordt uitgevoerd in aanwezigheid van fracturen of verwondingen van het bekkenbot. In het geval dat de procedure correct wordt uitgevoerd, veroorzaakt dit geen complicaties..
 • Intercostale blokkade. Intercostale blokkade wordt meestal gebruikt in de neurologie of traumatologie. Daarnaast is het geschikt voor neuralgie, ribfractuur of thoracotomie. In het kader van mogelijke complicaties is letsel van de slagaders, evenals punctie van het borstvlies, mogelijk.
 • Lokale intraveneuze blokkade. Het wordt gebruikt voor artrose, tendovaginitis, een etterende ziekte die zich uitbreidt naar de ledematen. Deze blokkade veroorzaakt geen complicaties.
 • Paravertebrale blokkade. Het wordt gebruikt bij verwondingen aan de borst en daarnaast bij ribfracturen. Deze blokkade veroorzaakt ook geen complicaties..

Laten we nu eens kijken welke medicijnen in de geneeskunde als het populairst worden beschouwd als onderdeel van de blokkade. Wat precies te gebruiken?

Welke medicijnen worden gebruikt voor blokkade?

Blokkades onderscheiden zich onder meer door hun eigen kwalificaties. Er zijn dus:

 • Monocomponent-blokkade, waarbij slechts één specifiek medicijn wordt gebruikt.
 • Dicomponent, in dit geval worden twee middelen gebruikt.
 • Multicomponent, wanneer meer dan twee geneesmiddelen worden gebruikt.

"Novocaine"

Het uitvoeren van novocaïne-blokkade is populair. Vaak wordt dit medicijn gebruikt in het kader van blokkades in de geneeskunde. Dit middel werkt als een etherisch verdovingsmiddel. "Novocaine" wordt afgegeven en geproduceerd in de vorm van een oplossing die bedoeld is voor injectie. Deze tool is verschillend in zijn percentage. Het gebeurt bijvoorbeeld van 0,2 tot 2%. De pijn na gebruik van een blokkade op basis van "Novocaine" verdwijnt ongeveer vijf minuten na de injectie. Het resulterende effect duurt meestal ongeveer twee uur. In de overgrote meerderheid van de situaties is deze tijd meestal voldoende om pijnimpulsen te elimineren en bovendien om het welzijn van patiënten te verbeteren. Het nadeel van het gebruik van dit middel zijn frequente vasculaire reacties en allergieën..

"Lidocaïne"

"Lidocaïne" is een verdovingsmiddel van amide-eigenschappen en staat tegenwoordig op de tweede plaats in de geneeskunde. Toegegeven, dit medicijn claimt steeds meer een leidende positie in te nemen en haalt praktisch Novocain in. Gezien het feit dat injecties met "Lidocaïne" zich onderscheiden door goede permeabiliteit, en bovendien lage toxiciteit en de absolute afwezigheid van negatieve reacties, kunnen we zeggen dat dit medicijn ook de beste manier is om de blokkade uit te voeren. Onder andere "Lidocaïne" heeft een verhoogde therapeutische index. Het effect dat de lidocaïneblokkade veroorzaakt, kan tot enkele uren aanhouden.

"Bupivacaine"

Bupivacaine behoort tot de anesthetica van de amidecategorie. Het effect van dit medicijn wordt gekenmerkt door een late start van het werk na tien tot twintig minuten vanaf het moment van toediening. Toegegeven, de duur van zijn invloed kan drie tot vijf uur zijn. Het wordt gebruikt om epidurale blokkades uit te voeren en daarnaast caudale blokkade van perifere zenuwen. Maar als u het gebruikt, bestaat er gevaar voor bijwerkingen. Tegelijkertijd is het grootste gevaar het effect van gifstoffen op het hart en de nieren..

"Hydrocortison"

Hydrocortison is een ander steroïde hormoon dat wordt gebruikt om het blok te blokkeren. Produceer en geef het vrij in de vorm van suspensies. Deze afgifte is te wijten aan het feit dat deze stof onoplosbaar is in water. Om deze reden moet "Hydrocortison", voordat het in het lichaam wordt ingebracht, worden gemengd met een verdovingsmiddel. Gebruik de gepresenteerde middelen voor intra-articulaire blokkades.

Dexamethason

"Dexamethason" is ook een hormonaal agens waarvan de activiteit dertig keer hoger is in vergelijking met "Hydrocortison". Dit medicijn heeft bijna geen effect op het elektrolytmetabolisme. Dit medicijn werkt erg snel, maar het effect van het gebruik duurt niet lang. Meestal wordt dit medicijn gebruikt om zachte weefsels te blokkeren. Het is belangrijk op te merken dat er geen necrose is in het kader van het gebruik ervan..

Welke andere medicijnen worden gebruikt voor blokkade?

"Depomedrol"

"Depomedrol" is een van de vormen van "Methylprednisolon", die een langdurig effect heeft op het lichaam. Meestal wordt het medicijn gebruikt voor intra-articulaire en intrabursale blokkades. Het wordt ook gebruikt om injecties in zachte weefsels uit te voeren. Als onderdeel van de organisatie van epidurale blokkades, wordt het medicijn met speciale zorg gebruikt, omdat het kan dienen als een van de belangrijkste oorzaken van het optreden van een arachnoïde.

"Diprospan"

"Diprospan" is een steroïde medicijn. De gepresenteerde remedie is geschikt als het nodig is om pijnlijke gevoelens of sensaties te elimineren, evenals pathologieën in het gebied van de gewrichten. "Diprospan" is ook geschikt voor een hielspoor en daarnaast om pijn in de wervelkolom te elimineren. Het medicijn begint na een paar uur te werken en houdt het effect tot drie weken vast. "Diprospan" wordt gebruikt om neurale blokkades te injecteren. Dit geneesmiddel wordt onder andere gebruikt op zachte weefsels, inclusief periarticulaire weefsels. Het wordt uitgevoerd door middel van "Diprospan" en blokkade in het gewrichtskapsel. Het is erg krachtig.

We hebben onderzocht wat een blokkade is in de geneeskunde. Zorg goed voor jezelf en wees gezond!

Meer Over Tachycardie

Hoofd-Neurologie Duizeligheid Het wordt donker in de ogen en duizelig als ik opsta, wat te doen: oorzaken en behandelingsmethoden

Definitie en klinische betekenisTotaal bloedeiwit is een van de indicatoren van het aminozuurmetabolisme in het lichaam, dat de concentratie van alle soorten eiwitmoleculen en fracties in plasma kenmerkt.

Het ontcijferen van een biochemische bloedtest is een vergelijkende studie waarin de gegevens die tijdens de diagnose zijn verkregen en de normale indicatoren van alle samenstellende delen van de belangrijkste biologische vloeistof van het menselijk lichaam worden beoordeeld.

Foetale hypoxie is een meervoudig orgaansyndroom geassocieerd met zuurstofgebrek van de foetus tijdens intra-uteriene ontwikkeling, gekenmerkt door een complex van pathologische veranderingen aan de kant van vele organen en systemen.