Atrioventriculaire blokkade - systematisering, diagnose, noodtherapie

Atrioventriculair blok (AV-blok) is een manifestatie van pathologie op een bepaald niveau van het AV-geleidingssysteem. De rationaliteit van therapie en de prognose van AV-blok hangen af ​​van de diagnostische verificatie van het niveau van AV-geleiding (distale laesies zijn prognostisch minder gunstig).

Ik studeer. Vertraging van impulsgeleiding van de atria naar de ventrikels: verlenging van het PQ-interval> 200 ms (0,2), het QRS-complex is meestal smal, de P tot QRS-verhouding is 1: 1.

II graad.

 • Mobitz-1-type: progressieve verlenging van het PQ-interval met daaropvolgend "verlies" van het QRS-complex (Samoilov-Wenckebach-periode), QRS-complexen, P- en QRS-ratio> 1.
 • Mobitz-2 type: “verlies” van het QRS-complex met een stabiel PQ-interval, vaker smalle QRS-complexen, de verhouding van P en QRS> 1, misschien 2: 1, 3: 1, etc..

Bij AV-blok I graad en II graad van het eerste type zijn noodmaatregelen meestal niet nodig. Bij AV blok II graad van het tweede type en compleet AV blok zijn de volgende maatregelen nodig:

 1. eliminatie en therapie van mogelijke oorzaken (myocardinfarct (MI), overdosis drugs, elektrolytstoornissen);
 2. intraveneuze toediening van een 0,1% oplossing van atropine 1 ml per 10 ml fysiologische oplossing, die afwijkingen van AV-geleiding veroorzaakt door vagushypertonie kan elimineren, maar geen invloed heeft op de geleiding op het niveau van het His-Purkinje-systeem, het ECG registreert AV-blok met brede complexen van QRS. Het effect van atropine houdt ongeveer drie uur aan;
 3. patiënten met een tweedegraads AV-blok van het tweede type en een volledig AV-blok op het niveau van het His-Purkinje-systeem of die gepaard gaan met hemodynamische stoornissen of syncope, krijgen tijdelijke endocardiale stimulatie te zien.

III graad. Volledig AV-blok (atriale stimuli worden niet toegepast op de ventrikels), P- en QRS-golven zijn regelmatig, volledige dissociatie van atriale en ventriculaire excitatie wordt opgemerkt. Er is geen P-golf geassocieerd met het QRS-complex, de P-frequentie is groter dan de QRS-frequentie.

Graad I AV-blok vertoont gewoonlijk geen klinische symptomen. AV-blok II en III-graad hebben relatief zelden klinische manifestaties. Ze hebben algemene zwakte, kortademigheid, duizeligheid en flauwvallen..

Mogelijke oorzaken van AV-blokkering:

 • verhoogde toon n. vagus (deze vormen worden gekenmerkt door een gunstige prognose, vaak asymptomatisch, registratie van smalle QRS-complexen op het ECG);
 • primaire ziekten van het geleidingssysteem;
 • myocardiale schade (MI, fibrose, auto-immuunontsteking, infiltratie, stapelingsziekten, enz.) met schade aan het His-Purkinje-systeem (frequente verwijding en vervorming van QRS-complexen, slechte prognose);
 • aangeboren blokkade;
 • medicatie (een combinatie van geneesmiddelen die AV-geleiding remmen, bètablokkers, AK, hartglycosiden, enz.).

Als er een ritme is met smalle QRS-complexen op het ECG, worden smalle QRS-complexen waargenomen in proximale AV-blokken met een gunstige prognose.

Het is noodzakelijk om geneesmiddelen te annuleren die de AV-geleiding verergeren (anti-aritmica, NSAID's, steroïde hormonen, hartglycosiden, enz.).

Bij blokkades ter hoogte van de AV-aansluiting is de prognose relatief gunstig (smalle QRS-complexen, frequentie van het vervangingsritme is meer dan 4 per minuut).

Hoe distaaler het blok is, hoe slechter de prognose. Aanhoudend type II AV-blok en volledig distaal AV-blok verhogen de mortaliteit en vereisen gewoonlijk permanente IVR-implantatie, ongeacht de aan- of afwezigheid van symptomen.

PQ-interval> 0,28 s is indicatief voor AV-blok op het niveau van het AV-knooppunt, PQ-interval van 0,12 s is typisch voor AV-blok op het niveau van het bundeltaksysteem, 0,12 s). Redenen voor de ontwikkeling van type II graad II AV-blok - vaker cardiosclerotisch letsel, occlusie van de linker neergaande slagader in het acute stadium van een myocardinfarct.

Compleet AV-blok (graad III AV-blok). De volledige afwezigheid van impulsgeleiding van de atria naar de ventrikels, deze toestand wordt gecompenseerd door ontsnappende vervangingsritmes.

 • Brede QRS-complexen - een teken van ventriculair vervangingsritme.
 • De AV-node kenmerkt zich door een frequentie van 40-50 pulsen per minuut..

Lagere MI. Een volledig AV-blok is meestal van voorbijgaande aard en vereist reperfusietherapie (trombolytische injectie, PCI), wat leidt tot herstel van de geleiding. Als de geleidingsstoornis langer dan zeven dagen aanhoudt, moet worden overwogen om een ​​permanente pacemaker te implanteren.

Anterieure MI is een ongunstig prognostisch teken in het geval van een compleet AV-blok, dat een gevolg is van schade aan het geleidende systeem. Tijdelijke endocardiale stimulatie aangewezen.

Noodhulp

Eliminatie en behandeling van mogelijke oorzaken (MI, overdosis drugs, elektrolytstoornissen).

Benoeming intraveneus 0,1 procent oplossing van atropine 1 ml per 10 ml zoutoplossing. Gewoonlijk kunnen afwijkingen van AV-geleiding veroorzaakt door hypertonie van de nervus vagus worden geëlimineerd, maar ze hebben geen invloed op de geleiding op het niveau van het His-Purkinje-systeem. Het effect van atropine houdt ongeveer drie uur aan.

Patiënten met het syndroom van Frederick - een combinatie van AV-blok met fibrillatie - atriale flutter (blok ter hoogte van de AV-junctie met smalle of brede QRS-complexen), vergezeld van hemodynamische stoornissen of syncope, krijgen tijdelijke endocardiale stimulatie te zien.

Behandeling van atrioventriculaire blokkade

AV-blok van de 1e graad totdat de mogelijke oorzaken zijn opgehelderd, vereist meestal geen speciale behandeling; dynamische observatie met herhaalde ECG- en HM-registratie is nodig om AV-blok van hogere graden en mogelijke HVZ-aandoeningen (reuma, myocarditis, etc.) uit te sluiten. met een functionele aard - correctie van de vegetatieve status: anticholinergica (atropine, platifilline), corinfar (10 mg 3-4 keer per dag), belloid (één tablet 3-4 keer per dag), teopec (1/4 tablet 2-3 keer per dag) dag), izadrin (0,005 - onder de tong).

AV blok II graad van het type Mobitz-1. Observatie, herregistratie van ECG en HM, correctie van vegetatieve status: atropine, platifilline, clonazepam.

Bij acuut begin van AV-blok met klinische manifestaties en frequent verlies van QRS-complexen:

 • 0,5 ml 0,1% atropinesulfaatoplossing intraveneus langzaam; vervolgens 0,5-1,0 mg met tussenpozen van 3 minuten tot een totale dosis van 2 mg (onder controle) of 0,5-1,0 ml van een 0,1 procent oplossing van atropinesulfaat, subcutaan 4-6 keer per dag;
 • indien niet effectief - wees voorzichtig! - infusie van isoprenaline (Izadrin) met een snelheid van 0,5-5,0 μg / min. onder controle van de monitor (niet injecteren bij acute MI!);
 • indien niet effectief bij acuut anterieure MI - tijdelijke pacemaker.

AV-blok van de II-graad van het Mobitz-2-type, progressief AV-blok en AV-blok van de III-graad. In het geval van AV-blokkade met brede QRS-complexen (> 0,12 s) van het hoofd- of vervangingsritme - een tijdelijke endocardiale pacemaker, behandeling van de onderliggende ziekte. Het effect is mogelijk bij gebruik van sympathicomimetica (izadrin), corinfar, belloid.

Met AV-blok met klinische manifestaties, maar met smalle QRS-complexen (3 sec., Morgagni-Adams-Stokes-aanval en (of) hartslag 3 sec;

 • AV-blok II-graad van het Mobitz-2-type zonder klinische manifestaties;
 • AV-blok II-graad of III-graad, blokkade met twee stralen, afgewisseld met volledig AV-blok in klinische manifestaties veroorzaakt door bradycardie (duizeligheid, angina pectoris of ACS, progressieve CHF, systolische hypertensie);
 • AV blok II of III graad met ritmestoornissen die de benoeming van anti-aritmica vereisen, wat onmogelijk is als AV-geleidingsstoornissen aanhouden;
 • AV blok II graad of III graad met brede QRS-complexen (> 0,12 s);
 • 1e graads AV-blok met een toename van het PQ (R) -interval> 0,3 s.
 • Contra-indicaties voor permanente implantatie van een pacemaker:

  • AV-blok van graad I en graad II van het Mobitz-1-type zonder klinische manifestaties;
  • door geneesmiddelen geïnduceerd AV-blok, waarbij er een grote kans is op aanhoudende regressie van AV-geleidingsstoornissen.

  Av blokkade i iii graad

  Voor graad III AV-blok of volledig AV-blok is het meestal nodig om een ​​pacemaker te implanteren. Elke verbinding tussen de elektrische activiteit van de boezems en ventrikels gaat verloren en ze trekken onafhankelijk van elkaar samen in hun eigen ritme (AV-dissociatie). Afhankelijk van het locatieniveau van de secundaire pacemaker, varieert de ventriculaire frequentie van 20 tot 50 per minuut.

  Als de pacemaker van de tweede orde zich in het AV-knooppunt bevindt, is de ventriculaire frequentie ongeveer 40-50 per minuut. Het QRS-complex kan in dit geval smal zijn.

  Meestal blijkt het QRS-complex echter verbreed te zijn en lijkt het qua configuratie op een bundeltakblok (PG). In deze gevallen zorgt de pacemaker van de derde orde voor een ventriculaire contractie met een frequentie van minder dan 40 per minuut, meer bepaald binnen het bereik van 20-40 per minuut. Tegelijkertijd trekken de boezems samen in het ritme dat wordt bepaald door de sinusknoop, met een frequentie van ongeveer 80 per minuut..

  III graad AV-blok is een ernstige hartritmestoornis. Het is een absolute indicatie voor implantatie van een pacemaker (voor sinusritme - stimulatie in DDD-modus), aangezien de ventriculaire frequentie erg laag is. Zo'n blokkade ontwikkelt zich bij ernstige hartaandoeningen, bijvoorbeeld bij langdurige hartafwijkingen, bij ischemische hartaandoeningen, myocarditis.

  Compleet AV-blok.
  De ventriculaire frequentie is slechts 35 per minuut, de atriale frequentie is 82 per minuut.
  De atria en ventrikels trekken onafhankelijk van elkaar in hun eigen ritme samen. ECG-registratie op lange termijn. Compleet AV-blok (randapparatuur).
  Een 31-jarige patiënt met een enkel ventrikel. De ventriculaire frequentie is 42 per minuut, de atriale frequentie is 90 per minuut.
  Het QRS-complex is verbreed en vervormd, in zijn configuratie lijkt het op een blokkade van LPH. P-golf biatriaal.

  Atrioventriculair (AV) blok van 1-2-3 graden, compleet en onvolledig: oorzaken, diagnose en behandeling

  Een B-hartblok is een bijzondere variant van een schending van de contractiliteit van de hartspier. In wezen is dit een verzwakking of volledige stopzetting van de geleiding van een elektrische impuls langs het atrioventriculaire knooppunt.

  Behandeling is niet altijd vereist. In de vroege stadia wordt helemaal geen herstel uitgevoerd, dynamische observatie is geïndiceerd.

  Naarmate de progressie vordert, wordt medicamenteuze behandeling voorgeschreven. De duur van de volledige ontwikkelingscyclus van de afwijking is ongeveer 3-10 jaar.

  Symptomen beginnen veel eerder dan de terminale fase. Ze zijn behoorlijk uitgesproken. Daarom is er tijd voor diagnose en behandeling..

  Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder toezicht van een cardioloog en eventueel aanverwante gespecialiseerde specialisten.

  Classificatie van AV-blokken

  De splitsing vindt plaats op drie gronden.

  Afhankelijk van de aard van de stroom:

  • Scherp. Het is relatief zeldzaam, ontstaat als gevolg van ernstige externe factoren. Verwondingen, braken, een scherpe verandering in lichaamshouding, het verloop van somatische pathologieën, dit zijn allemaal momenten van de ontwikkeling van het proces. De risico's van een hartstilstand zijn het grootst. Correctie van de toestand en stabilisatie van patiënten wordt uitgevoerd in stationaire omstandigheden, onder toezicht van een groep artsen.
  • Chronische vorm. Het wordt in elk tweede geval gediagnosticeerd op basis van de totale massa AV-blokkades. Het is een lichtgewicht versie. De manifestaties zijn minimaal, de kans op overlijden is ook niet hoog. Herstel wordt op een geplande manier uitgevoerd. De behandeling is medisch of chirurgisch, afhankelijk van het stadium.

  Door de mate van schending van de functionele activiteit van de vezels:

  • Compleet AV-blok. Geleiding van een elektrische impuls van de sinusknoop naar de atrioventriculaire knoop is helemaal afwezig. Het resultaat is een hartstilstand en overlijden. Dit is een urgente aandoening, het wordt geëlimineerd op de intensive care..
  • Gedeeltelijke blokkade van het antrioventriculaire knooppunt. Het is gemakkelijker, vormt de meerderheid van de klinische gevallen. Maar men moet niet vergeten dat de progressie abrupt kan blijken te zijn, maar dit is relatief zeldzaam..

  Het is mogelijk om het proces onder te verdelen in de duur van de cursus:

  • Permanente blokkade. Zoals de naam suggereert, elimineert het zichzelf niet.
  • Voorbijgaand (voorbijgaand). Een aflevering duurt een paar uur tot enkele weken of zelfs maanden.
  • Paroxysmaal of paroxysmaal. Duur ongeveer 2-3 uur.

  Vier graden van ernst

  De algemeen aanvaarde klinische classificatie is gebaseerd op de ernst van het beloop. Dienovereenkomstig noemen ze 4 fasen in de ontwikkeling van het proces.

  Graad 1 (eenvoudig)

  Het komt voor tegen de achtergrond van andere cardiale en extracardiale pathologieën. De manifestaties van het subjectieve plan zijn minimaal of volledig afwezig. Op het niveau van diagnostische technieken zijn er kleine afwijkingen in het ECG-beeld.

  Herstel is mogelijk binnen 6-12 maanden, maar niet altijd vereist. Getoond is dynamische observatie, indien nodig - het gebruik van medicijnen.

  2 graden (medium)

  Het is verder onderverdeeld in 2 typen, afhankelijk van de elektrocardiografische gegevens.

  • AV blok 2 graden Mobitz 1 kenmerkt zich door een geleidelijke verlenging van het PQ interval. Symptomen zijn ook ongebruikelijk. Er zijn minimale manifestaties die praktisch onzichtbaar zijn als u het lichaam niet belast. Provocerende tests zijn vrij informatief, maar ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en zelfs het leven. De behandeling is identiek, met meer nadruk op medicatie.
  • AV-blok 2 graden Mobitz 2 wordt bepaald door de prolaps van ventriculaire complexen, wat duidt op een onvolledige contractie van de hartstructuren. Daarom zijn de symptomen veel feller, het is al moeilijk om het niet op te merken.

  Graad 3 (uitgesproken)

  Het wordt bepaald door uitgesproken afwijkingen in het werk van het spierorgaan. Veranderingen in het ECG zijn gemakkelijk te identificeren, de manifestaties zijn intens - aritmie treedt op als een vertraging van weeën.

  Dergelijke tekens voorspellen niet veel goeds. Tegen de achtergrond van complexe organische defecten, een verzwakking van de hemodynamica, weefselischemie treedt op, meervoudig orgaanfalen is mogelijk in de beginfase.

  4 graden (terminal)

  De hartslag wordt bepaald door een volledige blokkade en is 30-50. Als compensatiemechanisme beginnen de ventrikels in hun eigen ritme samen te trekken, er zijn afzonderlijke excitatiegebieden.

  Alle camera's werken op hun eigen manier, wat leidt tot fibrillatie en ventriculaire premature slagen. Het overlijden van een patiënt is het meest waarschijnlijke scenario.

  Klinische classificaties worden gebruikt om een ​​specifiek type ziekte, stadium te identificeren, de tactiek van therapie en diagnose te bepalen.

  Oorzaken van 1e graads AV-blok

  Dit zijn voornamelijk externe factoren. Ze kunnen op zeldzame uitzonderingen na door de patiënt zelf worden geëlimineerd..

  • Intense lichamelijke activiteit, overmatige activiteit. Er is zoiets als een sporthart. Geleidingsstoornissen zijn het gevolg van de ontwikkeling van hartstructuren. Deze redenen zijn verantwoordelijk voor maximaal 10% van alle klinische situaties. Maar een dergelijke diagnose kan worden gesteld na langdurige observatie en uitsluiting van organische pathologieën..
  • Een teveel aan medicijnen. Hartglycosiden, psychotrope geneesmiddelen, calciumantagonisten, krampstillers, spierverslappers, narcotische analgetica, corticosteroïden.
  • Overtreding van de processen van remming van het zenuwstelsel. Een relatief onschadelijke factor. Meestal onderdeel van het symptoomcomplex van een ziekte.

  Redenen voor blokkade 2-3 graden

  Veel serieuzer. Mogelijke factoren zijn onder meer:

  • Myocarditis. Ontstekingspathologie van de spierlagen van een orgaan van infectieus of auto-immuun (minder vaak) genese. Komt in de meeste gevallen als gevolg voor.

  Ziekenhuisbehandeling, het klinische beeld is levendig. Een vreselijke complicatie - de vernietiging van de ventrikels wordt in elk tiende geval bepaald.

  Zeker zonder speciale antibacteriële en ondersteunende effecten.

  • Hartaanval. Acute schending van trofisme van hartstructuren. Het komt op elke leeftijd voor, voornamelijk bij oudere patiënten. Ook tegen de achtergrond van de huidige coronaire hartziekte, als complicatie.

  Eindigt met necrose van cardiomyocyten (hartcellen), vervanging van actief weefsel door littekenweefsel. Ze is niet in staat om samen te trekken en een signaal af te geven. Vandaar het AV-blok.

  Afhankelijk van de omvang kunnen we praten over de ernst. Hoe meer constructies werden beschadigd, hoe gevaarlijker de gevolgen.

  Complicaties van een massale hartaanval worden in dit artikel beschreven, de symptomen van een pre-infarctstaat zijn hier, de oorzaken en risicofactoren zijn hier..

  • Reuma. Een auto-immuunproces dat het myocardium aantast. De behandeling is als resultaat een langdurige, levenslange onderhoudstherapie.

  Het is mogelijk om vernietiging te vertragen, terugval te voorkomen, maar volledige verwijdering is onwaarschijnlijk.

  Het gelanceerde fenomeen eindigt met schade aan de bundels van His en een schending van de geleidbaarheid.

  • Ischemische ziekte. Het lijkt van nature op een hartaanval, maar het proces bereikt geen bepaalde kritische massa, aangezien de bloedtoevoer nog steeds op een acceptabel niveau blijft. Necrose van de spierlaag zal echter niet lang op zich laten wachten zonder behandeling. Dit is de logische conclusie van de ischemische hartziekte.
  • Coronaire insufficiëntie. Als resultaat van atherosclerose met vernauwing of occlusie van de overeenkomstige slagaders die de hartstructuren voeden. Manifestaties vinden plaats in latere stadia. De blokkade is een van de organische overtredingen. Lees hier meer over coronaire insufficiëntie.
  • Cardiomyopathie. De generieke naam voor een procesgroep. Komt voor als gevolg van ernstige somatische pathologieën.

  De essentie ligt in de dystrofie van de spierlaag van het hart. De contractiliteit neemt af, het signaal door de beschadigde weefsels wordt slechter uitgevoerd dan in de normale positie.

  Verzwakking van hemodynamica, ischemie, meervoudig orgaanfalen als gevolg. De soorten cardiomyopathie, oorzaken en behandelingsmethoden worden in dit artikel beschreven..

  De aanwezigheid van pathologieën van de bijnieren van het deficiënte type, schildklier, bloedvaten, inclusief de aorta, heeft ook invloed op.

  De lijst gaat verder. Er is een mening over de deelname aan het proces van een erfelijke factor. Of het waar is of niet, is niet helemaal duidelijk. In de afgelopen jaren is de rol van de genetische component actief bestudeerd.

  Symptomen afhankelijk van de mate

  Het klinische beeld hangt af van het stadium van het pathologische proces.

  Manifestaties zijn geheel of overwegend afwezig. De patiënt voelt zich normaal, er zijn geen afwijkingen in het leven.

  Defecten van het functionele plan kunnen alleen worden gedetecteerd door de resultaten van elektrocardiografie. Vaak is dit een toevallige vondst, het wordt ontdekt als een preventief onderzoek van een persoon.

  Mogelijk milde kortademigheid bij intense fysieke activiteit (werk, hardlopen, vermoeiende sportactiviteiten).

  Graad 1 atrioventriculair blok is klinisch gunstig. Indien vroeg ontdekt, is er kans op een volledige genezing zonder gevolgen..

  • Pijn op de borst van onbekende oorsprong. Ze komen in de meeste gevallen voor. Dit is een niet-specifiek teken. De duur van de aflevering is niet meer dan een paar minuten.
  • Kortademigheid op de achtergrond van intense lichamelijke inspanning. In een rustige staat is ze dat niet.
  • Zwakte, slaperigheid, gebrek aan prestaties. Mogelijk lusteloos, onwil om iets te doen.
  • Bradycardie. Verandering in hartslag naar beneden. Het is nog niet bedreigend.
  • Kortademigheid met weinig lichamelijke activiteit. Zelfs met eenvoudig lopen.
  • Hoofdpijn. Bepaald door ischemische aandoeningen in de hersenstructuren. De duur varieert van enkele minuten tot uren of zelfs dagen. Scheiding van migraine is noodzakelijk.
  • Duizeligheid. Tot het gebrek aan coördinatie van bewegingen, het onvermogen om in de ruimte te navigeren.
  • Aritmie in verschillende typen tegelijk. De vertraging van de hartactiviteit grenst aan een verandering in de tijdsintervallen tussen contracties.
  • Flauwvallen.
  • Verlaging van de bloeddruk tot kritische niveaus.
  • Een scherpe daling van de hartslag.

  Alle drie de bovenstaande symptomen maken deel uit van de structuur van het zogenaamde Morgagni-Adams-Stokes-syndroom. Dit is een medisch noodgeval. Het duurt enkele minuten, maar het brengt een enorm levensgevaar met zich mee..

  Mogelijk letsel, beroerte, hartaanval of hartstilstand. Als dit soort manifestaties plaatsvindt, is een chirurgische behandeling noodzakelijk, waarvan de essentie de implantatie van een pacemaker is.

  Ze wordt niet altijd gebeld. Het is een variatie op de vorige, maar wordt bepaald door nog ernstiger symptomen. Let op enorme organische storingen in alle systemen.

  De dood met de 4e graad av-blokkade wordt onvermijdelijk, het is een kwestie van tijd. Om de pathologie op deze manier te starten, moet u echter proberen alle signalen van uw eigen lichaam bewust te negeren..

  Diagnostische methoden

  Beheer van personen met afwijkingen in de geleidbaarheid van hartstructuren - onder toezicht van een cardioloog. Als het proces ingewikkeld en gevaarlijk van aard is - een gespecialiseerde chirurg.

  Een benaderend onderzoeksontwerp omvat de volgende elementen:

  • Het interviewen van de patiënt op klachten, hun leeftijd en duur. Symptoomobjectivering en fixatie.
  • Anamnese nemen. Inclusief familiegeschiedenis, definitie van levensstijl, slechte gewoonten en andere. Gericht op vroege identificatie van de oorzaak van het probleem.
  • Meting van de bloeddruk. Tegen de achtergrond van een lopend proces, naar de tweede fase of zelfs nog meer naar de derde, zijn bloeddruksprongen waarschijnlijk. Het is moeilijk om een ​​dergelijke toestand te krijgen met behulp van een routinetechniek..
  • Holter-monitoring dagelijks. Een meer informatieve manier. Bloeddruk en hartslag worden elk half uur of vaker bepaald, afhankelijk van het programma. Kan meerdere keren worden herhaald om de nauwkeurigheid te verbeteren.
  • Elektrocardiografie. Hiermee kunt u functionele aandoeningen van het hart identificeren. Speelt een sleutelrol bij vroege diagnose.
  • EFI. Een aangepaste versie van de vorige enquête. Het is echter invasief. Een speciale sonde wordt door de dijbeenslagader ingebracht. De activiteit van individuele delen van de hartstructuren wordt beoordeeld. Best hard onderzoek, maar soms zijn er geen alternatieven.
  • Echocardiografie. Om organische overtredingen te identificeren. De klassieke variant als gevolg van het lange verloop van de blokkade is cardiomyopathie van wisselende ernst.
  • Bloed Test. Voor hormonen, algemeen en biochemisch. Voor een uitgebreide beoordeling van de toestand van het lichaam, in het bijzonder het endocriene systeem en metabolisme in het algemeen.

  Indien nodig, als de vorige methoden geen antwoord geven op vragen, worden CT, MRI, coronografie, radio-isotopenonderzoek gebruikt. De beslissing wordt genomen door een groep vooraanstaande experts.

  ECG-afwijkingen

  Onder de karakteristieke kenmerken:

  • Uitbreiding van het QT-interval met meer dan 0,2 s. In de eerste fase is dit een typische vondst..
  • Verlenging PQ. Veranderingen in de frequentie van voorkomen van ventriculaire complexen. De zogenaamde mobitz 1.
  • Volledig verlies van contracties van de onderste kamers van het hart. Of afwisselend in symmetrische volgorde.
  • Verzwakking van de hartslag (bradycardie) van verschillende ernst. Hangt af van het stadium van het pathologische proces.

  ECG AV-blok wordt specifiek vermeld, en hoe zwaarder de fase, hoe gemakkelijker het is om het probleem te diagnosticeren.

  Behandeling afhankelijk van de mate

  Dynamische observatie op lange termijn wordt getoond. Deze tactiek kan gedurende meer dan een jaar worden herhaald. Als er geen progressie is, wordt de frequentie van consulten met een cardioloog geleidelijk minder frequent.

  Tegen de achtergrond van verergering worden medicijnen van verschillende farmaceutische groepen voorgeschreven:

  • Antihypertensiva. Van verschillende soorten.
  • Anti-aritmisch.

  Als er een inflammatoire infectieuze pathologie is, worden antibiotica, NSAID's en corticosteroïden gebruikt. Behandeling strikt in een ziekenhuis.

  Graad 1 voorbijgaand AV-blok (voorbijgaand) is het enige gevaarlijke geval dat therapie vereist als het van virale of bacteriële oorsprong is.

  De medicijnen van hetzelfde type worden gebruikt. Bij een snelle verergering van de aandoening heeft wachten geen zin. Pacemakerinstallatie weergegeven.

  Ongeacht de leeftijd. De enige uitzondering zijn oudere patiënten die de operatie mogelijk niet kunnen weerstaan. Het probleem wordt afzonderlijk opgelost.

  Implantatie van een kunstmatige pacemaker is vereist. Zodra de terminale fase begint, is de kans op genezing minimaal..

  Gedurende de gehele therapieperiode wordt een verandering in levensstijl getoond:

  • Stoppen met slechte gewoonten.
  • Dieet (behandeltafel nr. 3 en nr. 10).
  • Voldoende slaap (8 uur).
  • Lopen, oefentherapie. Het belangrijkste is om niet te veel te werken. Duur is willekeurig.
  • Stress vermijden.

  Volksrecepten kunnen gevaarlijk zijn, dus worden ze niet gebruikt.

  Prognose en mogelijke complicaties

  • Hartfalen. Reanimatie in zo'n situatie is minimaal effectief, nauwelijks herstellend, het ritme zal weer veranderen. Terugval is waarschijnlijk binnen een paar dagen.
  • Cardiogene shock. Mogelijk dodelijk. Bovendien komt de dood in bijna 100% van de gevallen voor..
  • Flauwvallen en als gevolg daarvan trauma kan levensbedreigend zijn.
  • Hartaanval of beroerte. Acute ondervoeding van respectievelijk hartstructuren en de hersenen.
  • Vasculaire dementie.

  Voorspellingen zijn afhankelijk van de fase van het pathologische proces:

  1e etappe.Het overlevingspercentage is bijna 100%. Er zijn alleen risico's in de aanwezigheid van infectieuze laesies.
  Stage 2.De kans op overlijden is ongeveer 20-30% zonder therapie. Met volledige behandeling, 2-4 keer lager.
  Graad 3.Sterfte 40-60%.

  In de terminale fase is de dood onvermijdelijk. Therapie is niet effectief.

  Radicale chirurgische ingreep met de installatie van een pacemaker verbetert de prognose aanzienlijk.

  Tenslotte

  Atrioventriculair blok is een schending van de geleiding van de sinusknoop naar de atria en ventrikels. Het resultaat is een totale disfunctie van het spierorgaan. Het sterftecijfer is hoog, maar er is voldoende tijd voor behandeling en diagnose. Dit is bemoedigend..

  Aangeboren of verworven atrioventriculair blok: mate van ontwikkeling van de ziekte, behandeling

  Behandeling is niet altijd vereist. In de vroege stadia wordt helemaal geen herstel uitgevoerd, dynamische observatie is geïndiceerd.

  Naarmate de progressie vordert, wordt medicamenteuze behandeling voorgeschreven. De duur van de volledige ontwikkelingscyclus van de afwijking is ongeveer 3-10 jaar.

  Symptomen beginnen veel eerder dan de terminale fase. Ze zijn behoorlijk uitgesproken. Daarom is er tijd voor diagnose en behandeling..

  Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder toezicht van een cardioloog en eventueel aanverwante gespecialiseerde specialisten.

  Classificatie van AV-blokken

  De splitsing vindt plaats op drie gronden.

  Afhankelijk van de aard van de stroom:

  • Scherp. Het is relatief zeldzaam, ontstaat als gevolg van ernstige externe factoren. Verwondingen, braken, een scherpe verandering in lichaamshouding, het verloop van somatische pathologieën, dit zijn allemaal momenten van de ontwikkeling van het proces. De risico's van een hartstilstand zijn het grootst. Correctie van de toestand en stabilisatie van patiënten wordt uitgevoerd in stationaire omstandigheden, onder toezicht van een groep artsen.
  • Chronische vorm. Het wordt in elk tweede geval gediagnosticeerd op basis van de totale massa AV-blokkades. Het is een lichtgewicht versie. De manifestaties zijn minimaal, de kans op overlijden is ook niet hoog. Herstel wordt op een geplande manier uitgevoerd. De behandeling is medisch of chirurgisch, afhankelijk van het stadium.

  Door de mate van schending van de functionele activiteit van de vezels:

  • Compleet AV-blok. Geleiding van een elektrische impuls van de sinusknoop naar de atrioventriculaire knoop is helemaal afwezig. Het resultaat is een hartstilstand en overlijden. Dit is een urgente aandoening, het wordt geëlimineerd op de intensive care..
  • Gedeeltelijke blokkade van het antrioventriculaire knooppunt. Het is gemakkelijker, vormt de meerderheid van de klinische gevallen. Maar men moet niet vergeten dat de progressie abrupt kan blijken te zijn, maar dit is relatief zeldzaam..

  Het is mogelijk om het proces onder te verdelen in de duur van de cursus:

  • Permanente blokkade. Zoals de naam suggereert, elimineert het zichzelf niet.
  • Voorbijgaand (voorbijgaand). Een aflevering duurt een paar uur tot enkele weken of zelfs maanden.
  • Paroxysmaal of paroxysmaal. Duur ongeveer 2-3 uur.

  Vier graden van ernst

  De algemeen aanvaarde klinische classificatie is gebaseerd op de ernst van het beloop. Dienovereenkomstig noemen ze 4 fasen in de ontwikkeling van het proces.

  Graad 1 (eenvoudig)

  Het komt voor tegen de achtergrond van andere cardiale en extracardiale pathologieën. De manifestaties van het subjectieve plan zijn minimaal of volledig afwezig. Op het niveau van diagnostische technieken zijn er kleine afwijkingen in het ECG-beeld.

  Herstel is mogelijk binnen 6-12 maanden, maar niet altijd vereist. Getoond is dynamische observatie, indien nodig - het gebruik van medicijnen.

  2 graden (medium)

  Het is verder onderverdeeld in 2 typen, afhankelijk van de elektrocardiografische gegevens.

  • AV blok 2 graden Mobitz 1 kenmerkt zich door een geleidelijke verlenging van het PQ interval. Symptomen zijn ook ongebruikelijk. Er zijn minimale manifestaties die praktisch onzichtbaar zijn als u het lichaam niet belast. Provocerende tests zijn vrij informatief, maar ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en zelfs het leven. De behandeling is identiek, met meer nadruk op medicatie.
  • AV-blok 2 graden Mobitz 2 wordt bepaald door de prolaps van ventriculaire complexen, wat duidt op een onvolledige contractie van de hartstructuren. Daarom zijn de symptomen veel feller, het is al moeilijk om het niet op te merken.

  Graad 3 (uitgesproken)

  Het wordt bepaald door uitgesproken afwijkingen in het werk van het spierorgaan. Veranderingen in het ECG zijn gemakkelijk te identificeren, de manifestaties zijn intens - aritmie treedt op als een vertraging van weeën.

  Dergelijke tekens voorspellen niet veel goeds. Tegen de achtergrond van complexe organische defecten, een verzwakking van de hemodynamica, weefselischemie treedt op, meervoudig orgaanfalen is mogelijk in de beginfase.

  4 graden (terminal)

  De hartslag wordt bepaald door een volledige blokkade en is 30-50. Als compensatiemechanisme beginnen de ventrikels in hun eigen ritme samen te trekken, er zijn afzonderlijke excitatiegebieden.

  Alle camera's werken op hun eigen manier, wat leidt tot fibrillatie en ventriculaire premature slagen. Het overlijden van een patiënt is het meest waarschijnlijke scenario.

  Klinische classificaties worden gebruikt om een ​​specifiek type ziekte, stadium te identificeren, de tactiek van therapie en diagnose te bepalen.

  Wat is

  Normaal gesproken reist de impuls die in de sinusknoop wordt gegenereerd langs de atriale paden en prikkelt de atria. Vervolgens komt het het atrioventriculaire (AV) binnen, dat wil zeggen het atrioventriculaire knooppunt, waarin de snelheid van zijn geleiding sterk daalt. Dit is nodig zodat het atriale myocardium volledig wordt samengetrokken en het bloed de ventrikels binnendringt. Vervolgens gaat het elektrische signaal naar het myocardium van de ventrikels, waar het hun contractie veroorzaakt..

  Bij pathologische veranderingen in het AV-knooppunt, veroorzaakt door hartaandoeningen of spanning van het autonome zenuwstelsel, vertraagt ​​of stopt de doorgang van het signaal erdoorheen. Er is een geleidingsblokkering van de atria naar de ventrikels. Als de impulsen nog steeds in het ventriculaire myocardium terechtkomen, is dit een onvolledig atrioventriculair blok..

  Een volledige blokkade is veel gevaarlijker voor de gezondheid wanneer de atria normaal samentrekken, maar geen enkele impuls de ventrikels binnendringt. Deze laatsten worden gedwongen "back-upbronnen aan te sluiten" van impulsen die onder de AV-aansluiting liggen. Deze pacemakers werken met een lage frequentie (30 tot 60 per minuut). In dit tempo kan het hart het lichaam niet van zuurstof voorzien en verschijnen klinische symptomen van pathologie, met name flauwvallen.

  De frequentie van AV-blok neemt toe met de leeftijd. Volledige blokkering wordt voornamelijk waargenomen bij mensen ouder dan 70 jaar, bij 60% bij mannen. Het kan aangeboren zijn, en dan is de verhouding tussen meisjes en jongens 3: 2.

  Oorzaken van 1e graads AV-blok

  Dit zijn voornamelijk externe factoren. Ze kunnen op zeldzame uitzonderingen na door de patiënt zelf worden geëlimineerd..

  • Intense lichamelijke activiteit, overmatige activiteit. Er is zoiets als een sporthart. Geleidingsstoornissen zijn het gevolg van de ontwikkeling van hartstructuren. Deze redenen zijn verantwoordelijk voor maximaal 10% van alle klinische situaties. Maar een dergelijke diagnose kan worden gesteld na langdurige observatie en uitsluiting van organische pathologieën..
  • Een teveel aan medicijnen. Hartglycosiden, psychotrope geneesmiddelen, calciumantagonisten, krampstillers, spierverslappers, narcotische analgetica, corticosteroïden.
  • Overtreding van de processen van remming van het zenuwstelsel. Een relatief onschadelijke factor. Meestal onderdeel van het symptoomcomplex van een ziekte.

  Redenen voor blokkade 2-3 graden

  Veel serieuzer. Mogelijke factoren zijn onder meer:

  • Myocarditis. Ontstekingspathologie van de spierlagen van een orgaan van infectieus of auto-immuun (minder vaak) genese. Komt in de meeste gevallen als gevolg voor.

  Ziekenhuisbehandeling, het klinische beeld is levendig. Een vreselijke complicatie - de vernietiging van de ventrikels wordt in elk tiende geval bepaald.

  Zeker zonder speciale antibacteriële en ondersteunende effecten.

  • Hartaanval. Acute schending van trofisme van hartstructuren. Het komt op elke leeftijd voor, voornamelijk bij oudere patiënten. Ook tegen de achtergrond van de huidige coronaire hartziekte, als complicatie.

  Eindigt met necrose van cardiomyocyten (hartcellen), vervanging van actief weefsel door littekenweefsel. Ze is niet in staat om samen te trekken en een signaal af te geven. Vandaar het AV-blok.

  Afhankelijk van de omvang kunnen we praten over de ernst. Hoe meer constructies werden beschadigd, hoe gevaarlijker de gevolgen.

  Complicaties van een massale hartaanval worden in dit artikel beschreven, de symptomen van een pre-infarct staat hier, de oorzaken en risicofactoren zijn hier..

  • Reuma. Een auto-immuunproces dat het myocardium aantast. De behandeling is als resultaat een langdurige, levenslange onderhoudstherapie.

  Het is mogelijk om vernietiging te vertragen, terugval te voorkomen, maar volledige verwijdering is onwaarschijnlijk.

  Het gelanceerde fenomeen eindigt met schade aan de bundels van His en een schending van de geleidbaarheid.

  • Ischemische ziekte. Het lijkt van nature op een hartaanval, maar het proces bereikt geen bepaalde kritische massa, aangezien de bloedtoevoer nog steeds op een acceptabel niveau blijft. Necrose van de spierlaag zal echter niet lang op zich laten wachten zonder behandeling. Dit is de logische conclusie van de ischemische hartziekte.
  • Coronaire insufficiëntie. Als resultaat van atherosclerose met vernauwing of occlusie van de overeenkomstige slagaders die de hartstructuren voeden. Manifestaties vinden plaats in latere stadia. De blokkade is een van de organische overtredingen. Lees hier meer over coronaire insufficiëntie.
  • Cardiomyopathie. De generieke naam voor een procesgroep. Komt voor als gevolg van ernstige somatische pathologieën.

  De essentie ligt in de dystrofie van de spierlaag van het hart. De contractiliteit neemt af, het signaal door de beschadigde weefsels wordt slechter uitgevoerd dan in de normale positie.

  Verzwakking van hemodynamica, ischemie, meervoudig orgaanfalen als gevolg. De soorten cardiomyopathie, oorzaken en behandelingsmethoden worden in dit artikel beschreven..

  De aanwezigheid van pathologieën van de bijnieren van het deficiënte type, schildklier, bloedvaten, inclusief de aorta, heeft ook invloed op.

  De lijst gaat verder. Er is een mening over de deelname aan het proces van een erfelijke factor. Of het waar is of niet, is niet helemaal duidelijk. In de afgelopen jaren is de rol van de genetische component actief bestudeerd.

  Waarom ontstaat de overtreding?

  Er zijn veel verschillende omstandigheden die de geleiding van een elektrische impuls door het myocard kunnen verstoren. We kunnen de oorzaak van dit fenomeen niet altijd nauwkeurig achterhalen. Vaak kunnen we alleen maar aannemen waarom de blokkade plaatsvond en proberen we de voortgang van het proces te vertragen.
  In de klinische cardiologie is het gebruikelijk om twee groepen hartgeleidings- en prikkelbaarheidsstoornissen te onderscheiden:

  • Cardiaal, dat wil zeggen veroorzaakt door pathologische processen die plaatsvinden in de hartspier. Het kan coronaire hartziekte (CHD) of een hartinfarct zijn, ontstekingsziekten, cardiomyopathie. Vaak is de oorzaak van het probleem aangeboren en verworven defecten van de hartkleppen. Het falen van het geleidingssysteem kan worden veroorzaakt door weefseltrauma tijdens een operatie..
  • Niet-cardiaal - de oorzaak van dergelijke aandoeningen ligt buiten het myocardium. Meestal hebben we te maken met endocriene ziekten - diabetes mellitus en pathologie van de schildklier. Onder de mogelijke redenen is het ook de moeite waard om hypertensie, chronische bronchitis, astma en andere aandoeningen die leiden tot de ontwikkeling van hypoxie te benadrukken. Bij vrouwen wordt een mislukking vaak geregistreerd tijdens de zwangerschap, met het begin van de menopauze..

  Het is belangrijk om te begrijpen: het optreden van een blokkade gaat niet altijd samen met organische veranderingen in het myocardium of ernstige niet-hartaandoeningen. Hartfalen kan tijdelijk zijn als gevolg van stress of inspanning. U kunt de aard van de overtredingen achterhalen door de patiënt te onderzoeken..

  Symptomen afhankelijk van de mate

  Het klinische beeld hangt af van het stadium van het pathologische proces.

  Manifestaties zijn geheel of overwegend afwezig. De patiënt voelt zich normaal, er zijn geen afwijkingen in het leven.

  Defecten van het functionele plan kunnen alleen worden gedetecteerd door de resultaten van elektrocardiografie. Vaak is dit een toevallige vondst, het wordt ontdekt als een preventief onderzoek van een persoon.

  Mogelijk milde kortademigheid bij intense fysieke activiteit (werk, hardlopen, vermoeiende sportactiviteiten).

  Graad 1 atrioventriculair blok is klinisch gunstig. Indien vroeg ontdekt, is er kans op een volledige genezing zonder gevolgen..

  • Pijn op de borst van onbekende oorsprong. Ze komen in de meeste gevallen voor. Dit is een niet-specifiek teken. De duur van de aflevering is niet meer dan een paar minuten.
  • Kortademigheid op de achtergrond van intense lichamelijke inspanning. In een rustige staat is ze dat niet.
  • Zwakte, slaperigheid, gebrek aan prestaties. Mogelijk lusteloos, onwil om iets te doen.
  • Bradycardie. Verandering in hartslag naar beneden. Het is nog niet bedreigend.
  • Kortademigheid met weinig lichamelijke activiteit. Zelfs met eenvoudig lopen.
  • Hoofdpijn. Bepaald door ischemische aandoeningen in de hersenstructuren. De duur varieert van enkele minuten tot uren of zelfs dagen. Scheiding van migraine is noodzakelijk.
  • Duizeligheid. Tot het gebrek aan coördinatie van bewegingen, het onvermogen om in de ruimte te navigeren.
  • Aritmie in verschillende typen tegelijk. De vertraging van de hartactiviteit grenst aan een verandering in de tijdsintervallen tussen contracties.
  • Flauwvallen.
  • Verlaging van de bloeddruk tot kritische niveaus.
  • Een scherpe daling van de hartslag.

  Alle drie de bovenstaande symptomen maken deel uit van de structuur van het zogenaamde Morgagni-Adams-Stokes-syndroom. Dit is een medisch noodgeval. Het duurt enkele minuten, maar het brengt een enorm levensgevaar met zich mee..

  Mogelijk letsel, beroerte, hartaanval of hartstilstand. Als dit soort manifestaties plaatsvindt, is een chirurgische behandeling noodzakelijk, waarvan de essentie de implantatie van een pacemaker is.

  Ze wordt niet altijd gebeld. Het is een variatie op de vorige, maar wordt bepaald door nog ernstiger symptomen. Let op enorme organische storingen in alle systemen.

  De dood met de 4e graad av-blokkade wordt onvermijdelijk, het is een kwestie van tijd. Om de pathologie op deze manier te starten, moet u echter proberen alle signalen van uw eigen lichaam bewust te negeren..

  Symptomen van de ziekte

  Voor hartblok zijn de symptomen die kenmerkend zijn voor de overgrote meerderheid van hartaandoeningen typisch:

  • zwakte, vermoeidheid, verminderde prestaties;
  • problemen met geheugen en aandacht;
  • kortademigheid bij minimale inspanning;
  • terugkerende pijn in het hartgebied;
  • neiging tot oedeem;
  • hoofdpijn;
  • duizeligheid en neiging tot flauwvallen.

  Sinoatriaal blok manifesteert zich meestal door standaardsymptomen met 2-3 graden geleidingsstoornis. Andere opties (ventriculair blok, atriaal blok, atrioventriculair blok) leiden tot ernstige circulatiestoornissen met een uitgesproken mate van verminderde geleiding. Om levensbedreigende situaties te voorkomen, is het noodzakelijk om de pathologie van het geleidende systeem zo vroeg mogelijk te identificeren en de behandeling van hartpathologie te starten.

  Diagnostische methoden

  Beheer van personen met afwijkingen in de geleidbaarheid van hartstructuren - onder toezicht van een cardioloog. Als het proces ingewikkeld en gevaarlijk van aard is - een gespecialiseerde chirurg.

  Een benaderend onderzoeksontwerp omvat de volgende elementen:

  • Het interviewen van de patiënt op klachten, hun leeftijd en duur. Symptoomobjectivering en fixatie.
  • Anamnese nemen. Inclusief familiegeschiedenis, definitie van levensstijl, slechte gewoonten en andere. Gericht op vroege identificatie van de oorzaak van het probleem.
  • Meting van de bloeddruk. Tegen de achtergrond van een lopend proces, naar de tweede fase of zelfs nog meer naar de derde, zijn bloeddruksprongen waarschijnlijk. Het is moeilijk om een ​​dergelijke toestand te krijgen met behulp van een routinetechniek..
  • Holter-monitoring dagelijks. Een meer informatieve manier. Bloeddruk en hartslag worden elk half uur of vaker bepaald, afhankelijk van het programma. Kan meerdere keren worden herhaald om de nauwkeurigheid te verbeteren.
  • Elektrocardiografie. Hiermee kunt u functionele aandoeningen van het hart identificeren. Speelt een sleutelrol bij vroege diagnose.
  • EFI. Een aangepaste versie van de vorige enquête. Het is echter invasief. Een speciale sonde wordt door de dijbeenslagader ingebracht. De activiteit van individuele delen van de hartstructuren wordt beoordeeld. Best hard onderzoek, maar soms zijn er geen alternatieven.
  • Echocardiografie. Om organische overtredingen te identificeren. De klassieke variant als gevolg van het lange verloop van de blokkade is cardiomyopathie van wisselende ernst.
  • Bloed Test. Voor hormonen, algemeen en biochemisch. Voor een uitgebreide beoordeling van de toestand van het lichaam, in het bijzonder het endocriene systeem en metabolisme in het algemeen.

  Indien nodig, als de vorige methoden geen antwoord geven op vragen, worden CT, MRI, coronografie, radio-isotopenonderzoek gebruikt. De beslissing wordt genomen door een groep vooraanstaande experts.

  Eerste hulp bij een aanval

  De blokkade-aanval vereist onmiddellijke actie. Het is noodzakelijk om een ​​ambulanceteam te bellen, maar zelfs voordat de artsen arriveren, krijgt de patiënt eerste hulp.

  De persoon wordt op zijn rug gelegd, een kussen wordt onder zijn hoofd gelegd. Om de aandoening te verlichten, kunt u izadrin geven, één tablet onder de tong. Als de patiënt het bewustzijn heeft verloren, zullen kunstmatige beademing en hartmassage hem helpen bij zinnen te komen..

  Het ambulanceteam neemt de volgende maatregelen:

  • Intraveneuze toediening van adrenaline en norepinefrine.
  • Atropine wordt subcutaan geïnjecteerd.
  • Blokkade van de cardio-aorta plexus met novocaïne.
  • Defibrillator in gebruik.

  De patiënt wordt met spoed opgenomen op de intensive care.

  ECG-afwijkingen

  Onder de karakteristieke kenmerken:

  • Uitbreiding van het QT-interval met meer dan 0,2 s. In de eerste fase is dit een typische vondst..
  • Verlenging PQ. Veranderingen in de frequentie van voorkomen van ventriculaire complexen. De zogenaamde mobitz 1.
  • Volledig verlies van contracties van de onderste kamers van het hart. Of afwisselend in symmetrische volgorde.
  • Verzwakking van de hartslag (bradycardie) van verschillende ernst. Hangt af van het stadium van het pathologische proces.

  ECG AV-blok wordt specifiek vermeld, en hoe zwaarder de fase, hoe gemakkelijker het is om het probleem te diagnosticeren.

  Behandeling afhankelijk van de mate

  Dynamische observatie op lange termijn wordt getoond. Deze tactiek kan gedurende meer dan een jaar worden herhaald. Als er geen progressie is, wordt de frequentie van consulten met een cardioloog geleidelijk minder frequent.

  Tegen de achtergrond van verergering worden medicijnen van verschillende farmaceutische groepen voorgeschreven:

  • Antihypertensiva. Van verschillende soorten.
  • Anti-aritmisch.

  Als er een inflammatoire infectieuze pathologie is, worden antibiotica, NSAID's en corticosteroïden gebruikt. Behandeling strikt in een ziekenhuis.

  Graad 1 voorbijgaand AV-blok (voorbijgaand) is het enige gevaarlijke geval dat therapie vereist als het van virale of bacteriële oorsprong is.

  De medicijnen van hetzelfde type worden gebruikt. Bij een snelle verergering van de aandoening heeft wachten geen zin. Pacemakerinstallatie weergegeven.

  Ongeacht de leeftijd. De enige uitzondering zijn oudere patiënten die de operatie mogelijk niet kunnen weerstaan. Het probleem wordt afzonderlijk opgelost.

  Implantatie van een kunstmatige pacemaker is vereist. Zodra de terminale fase begint, is de kans op genezing minimaal..

  Gedurende de gehele therapieperiode wordt een verandering in levensstijl getoond:

  • Stoppen met slechte gewoonten.
  • Dieet (behandeltafel nr. 3 en nr. 10).
  • Voldoende slaap (8 uur).
  • Lopen, oefentherapie. Het belangrijkste is om niet te veel te werken. Duur is willekeurig.
  • Stress vermijden.

  Volksrecepten kunnen gevaarlijk zijn, dus worden ze niet gebruikt.

  Traditionele therapie

  De behandeling is primair gericht op het wegnemen van het onderliggende probleem waardoor de pathologie is ontstaan. De therapie wordt uitgevoerd met een geïntegreerde benadering en bestaat uit het voorkomen van overlijden door een hartafwijking, het elimineren van tekenen van pathologie.

  Bij blokkades worden meestal de volgende groepen medicijnen gebruikt:

  • kaliumreceptorblokkers (Sotalol, Nebintan of Amiodaron);
  • natriumblokkers (Rithionorm, Giluritmal, Novocaïnamide, Kinidine, Ritmyleen of Enkainide);
  • B-blokkers (pathologie kan worden behandeld met Atenololol, Bisoprolol, Nadolol, Esmolol of Propranolol).

  De volgende medicijnen kunnen worden voorgeschreven om de symptomen te verlichten:

  • Izadrin;
  • Atropine;
  • Euphyllin;
  • Alupent.

  Voorgeschreven aan patiënten en medicijnen die de symptomen van aritmie elimineren. Deze geneesmiddelen zijn onder meer Verapamil en Diltiazem..

  Derde graadsblok kan worden behandeld met dopamine en epinefrine, die de hemodynamiek stabiliseren.

  Bij chronische pathologie worden vaak medicijnen zoals Corinfar, enz. Voorgeschreven.Alleen een ervaren arts mag de bovenstaande medicijnen voorschrijven, anders neemt het risico op gevaarlijke gevolgen en verergering van het probleem aanzienlijk toe.

  Bij een ernstige vorm van de pathologie is hartstimulatie aangewezen. Het wordt meestal voorgeschreven voor acuut hartfalen, wanneer flauwvallen ontstaat, een sterke drukval, flauwvallen, oedeem in de longen.

  Een pacemaker wordt in het orgaan geplaatst met ernstige blokkadesymptomen, wanneer een ongunstige prognose mogelijk is. Deze instelling in het hart maakt het mogelijk de toestand van de patiënt te verlichten en zijn kwaliteit van leven te verbeteren..

  Voortdurende stimulatie van de hartspier is nodig om de levensduur te verlengen.

  Om de operatie wel of niet te doen, wordt alleen beslist door een specialist - een hartchirurg.

  Behandeling van pathologie bestaat ook uit het herstellen van de juiste dagelijkse routine. De patiënt moet een gezonde en bevredigende slaap krijgen.

  Om de behandeling het gewenste effect te laten hebben, is het belangrijk om een ​​dieet te volgen. De juiste voeding voor hartblokkades is om voedingsmiddelen met een hoog cholesterolgehalte te vermijden. Het is belangrijk om voedingsmiddelen te consumeren die rijk zijn aan vitamines. Het is noodzakelijk om junkfood te weigeren, vooral door het gebruik van alcoholische dranken..

  Het roken van tabak is gecontra-indiceerd voor de patiënt. U moet zich aan een gezonde levensstijl houden. De patiënt dient fysieke en emotionele overbelasting, stressvolle situaties en conflictsituaties te vermijden.

  Om de oorzaak van de ziekte te achterhalen, is het raadzaam om een ​​test met atropine uit te voeren. De stof wordt in het lichaam geïntroduceerd en de kliniek wordt gecontroleerd en de snelheid van de eliminatie. Bij een onvolledige blokkade zonder pathologische oorzaken verdwijnen de symptomen van atropine-toediening na een half uur.

  De belangrijkste methode om dergelijke patiënten te onderzoeken, is het elektrocardiogram. ECG-tekenen van een hartblok zijn onder meer:

  • variabele tanden (vertoont langzame overdracht van impulsen naar de ventrikels);
  • gekartelde tanden in sommige leads;
  • onregelmatig ritme;
  • verlies van tanden, complexen;
  • bradycardie.

  Bij een hartblok is de behandeling volledig afhankelijk van de ernst van het beloop en de mate van myocardschade. Bij afwezigheid van een kliniek is therapie niet voorgeschreven. Voor de behandeling van ernstige, vergevorderde blokkades wordt vaak een pacemaker geïnstalleerd. Het apparaat wordt subcutaan geïmplanteerd nabij het linker sleutelbeen. De installatie wordt uitgevoerd onder lokale anesthesie.

  Het wondoppervlak geneest binnen 1,5 maand. De belangrijkste actie van het apparaat is om elektrische transacties te genereren die bijdragen aan de samentrekking van het hart. De stimulator werkt constant of alleen wanneer het nodig is (in geval van vertraging van het ritme). De selectie van het juiste programma wordt uitgevoerd door de arts. Als de aandoening wordt veroorzaakt door het gebruik van medicijnen, worden deze onmiddellijk vervangen of wordt de therapie volledig stopgezet. Een dergelijke beslissing wordt alleen genomen door de behandelende arts..

  Veel experts adviseren om medicamenteuze therapie te combineren met alternatieve behandelingen. Dit verhoogt de effectiviteit van de behandeling en versnelt de genezing. Veelvoorkomende recepten voor alternatieve behandelingen:

  1. Afkooksel van valeriaan. Vaak is het de wortelstok van de plant die wordt gebruikt voor de bereiding. Het wordt gedroogd, geplet, met water gegoten en ongeveer een kwartier onder een deksel gekookt. De tool wordt drie keer per dag voor een maaltijd aangedrongen, gefilterd en geconsumeerd..
  2. Citroenmelisse-infusie. Het kruid wordt met kokend water gegoten en erop aangedrongen tot het afkoelt. Drie keer per dag geconsumeerd.
  3. Meidoorn afkooksel. De bloemen worden met water gegoten en 15 minuten gekookt in een waterbad. Een half uur voor de maaltijd 's ochtends innemen.
  4. Een mengsel van uien en appels. De ingrediënten worden geplet, tweemaal daags tussen de maaltijden door geconsumeerd.
  5. Infusie van pepermunt. Verpletterde bladeren worden met kokend water gegoten, minstens een uur aangedrukt. Geleidelijk ingenomen gedurende de dag.

  De behandeling van pathologen moet uitgebreid zijn. Het is belangrijk om uw levensstijl radicaal te veranderen, om een ​​werk- en rustschema op te stellen. De basisprincipes van een gezonde levensstijl:

  1. Minimaliseer fysieke activiteit.
  2. Stop categorisch met roken.
  3. Beperk alcoholgebruik.
  4. Ga naar een uitgebalanceerd dieet.
  5. Beperk de inname van cafeïne.
  6. Zorg voor ontspanning.
  7. Heb een regelmatig seksleven.

  Behandeling van de blokkade met volksrecepten zal de symptomen van pathologie verminderen en het welzijn verbeteren. Voordat u folkmethoden gebruikt, moet u uw arts raadplegen..

  1. Een afkooksel op basis van valeriaanwortels helpt de hartslag te herstellen. Om het recept voor te bereiden, moet u de valeriaanwortelstokken vermalen. 1,5 theelepel. Giet 150 ml water over de wortels. Zet de bak met de inhoud op het vuur en kook de bouillon gedurende 10-15 minuten op laag vuur. De afgewerkte bouillon kan worden gefilterd door kaasdoek die in meerdere lagen is gevouwen. Je moet de bouillon 3-4 keer per dag drinken, 50 g.
  2. Bij hartblok helpt een afkooksel op basis van citroenmelisse goed. Om te koken, moet je 500 ml kokend water gieten 1,5 eetl. l. droog gras. Zet de inhoud in brand en breng de bouillon aan de kook. Neem het product 3 keer per dag voor ½ kopje.
  3. Een afkooksel van meidoorn helpt de pijn op de borst te verminderen. Giet in 250 ml kokend water 1/2 eetl. l. meidoorn fruit. Plaats de container in een waterbad en laat de bouillon 7-10 minuten sudderen. Neem het product voor de maaltijd voor 1/3 kopje.
  4. Voor hartblokkades kun je een medicijn maken van appels en uien. Om het product te bereiden, heb je een middelgrote ui en 1 middelgrote groene appel nodig. Haal de ui en appel door een vleesmolen. Roer het mengsel goed door. De resulterende pap is de dagelijkse behoefte. Verdeel in 2-3 doses. U moet het geneesmiddel de dag voor het eten eten..
  5. Maal 1 eetl. l. muntblaadjes en giet 250-300 ml kokend water over het kruidenmengsel. Laat de infusie 30-50 minuten onder een gesloten deksel staan. Zeef de afgewerkte infusie door een zeef. Neem de hele dag kleine slokjes.

  LEES Hoe je hartspier behandelt

  Naast de behandeling met afkooksels en infusen, moet speciale aandacht worden besteed aan het dieet. Alle vette, gefrituurde voedingsmiddelen en gerookte voedingsmiddelen moeten van het menu worden uitgesloten en zout moet ook worden beperkt. Sterke koffie en zwarte thee zijn verboden. Artsen raden aan om alcohol en roken te vermijden tijdens de behandeling van een hartblok.

  Sporten wordt niet aanbevolen als u een hartblokkade heeft. Emotionele stress moet ook worden vermeden..

  Prognose en mogelijke complicaties

  • Hartfalen. Reanimatie in zo'n situatie is minimaal effectief, nauwelijks herstellend, het ritme zal weer veranderen. Terugval is waarschijnlijk binnen een paar dagen.
  • Cardiogene shock. Mogelijk dodelijk. Bovendien komt de dood in bijna 100% van de gevallen voor..
  • Flauwvallen en als gevolg daarvan trauma kan levensbedreigend zijn.
  • Hartaanval of beroerte. Acute ondervoeding van respectievelijk hartstructuren en de hersenen.
  • Vasculaire dementie.

  Voorspellingen zijn afhankelijk van de fase van het pathologische proces:

  1e etappe.Het overlevingspercentage is bijna 100%. Er zijn alleen risico's in de aanwezigheid van infectieuze laesies.
  Stage 2.De kans op overlijden is ongeveer 20-30% zonder therapie. Met volledige behandeling, 2-4 keer lager.
  Graad 3.Sterfte 40-60%.

  In de terminale fase is de dood onvermijdelijk. Therapie is niet effectief.

  Radicale chirurgische ingreep met de installatie van een pacemaker verbetert de prognose aanzienlijk.

  Meer Over Tachycardie

  Home Stroke Soorten beroerte Brain Stroke: oorzaken, symptomen, gevolgenHet verslaan van hersenweefsel, ongeacht de mate, vormt een grote bedreiging voor het leven en de gezondheid van mensen.

  Een afname van de werkcapaciteit, een gevoel van een gebroken toestand bij afwezigheid van ernstige ziekten in de geneeskunde, wordt vegetatieve-vasculaire dystonie genoemd. Een van de soorten VSD is cardiovasculaire dystonie.

  Veel mensen krijgen snel last van blauwe plekken, zelfs met ogenschijnlijk zeer kleine bultjes. Dit komt door het feit dat de vaten kwetsbaar zijn geworden en vaak niet bestand zijn tegen stress.

  Publicatiedatum van het artikel: 01.06.2018Datum van artikelupdate: 21.01.2019De beweging van bloed in het hart van een gezond persoon gaat in één richting - van de atria naar de ventrikels van het hart en van de ventrikels naar de slagaders van het lichaam.